www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Vraťme dětem radost z pohybu

2019-08-12 08:32:57 | Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©

Celorepublikovým problémem dnešní doby je obezita dětí a s tím spojené civilizační choroby. Řešením je úprava životosprávy a především více pohybových aktivit. Právě sport je tématem, na které se chceme nyní ve městě zaměřit a které se bude probírat na připravované Konferenci sportu.

Foto

Antonína Barák, který na členům pracovní skupiny představil projekt Sportík.
(Foto Město Příbram, Eva Švehlová, DiS.)

Ve městě vznikla pracovní skupina Sport 2030, jejíž členové se ve spolupráci se sportovními kluby snaží zlepšit sportovní podmínky v našem městě. Jedním z mnoha kroků je uspořádání Konference sportu, při níž si bude moci široká veřejnost vyslechnout přední české odborníky z oblasti zdraví, sportu a tělovýchovy.

„V dnešní době celorepublikově narážíme na problém, jenž dělí dětskou populaci na dvě části. Jedni se věnují sportu velmi aktivně a zbytečně brzo na vrcholové úrovni, druzí nemají kromě školních hodin tělesné výchovy sportovní aktivity žádné. Toto by se mělo srovnat a dle slov odborníků by sportu nemělo být ani moc ani málo. Problematikou se zabývají politici na vrcholné úrovni, ale my nechceme čekat na centrální návrhy a vycházíme řešení rozpohybování dětí vstříc,“ uvedla k činnosti pracovní skupiny Sport 2030 radní Renáta Vesecká.

Příbram má celou řadu sportovních klubů, mnoho vynikajících sportovců, jejichž jména jsou známa i za hranicemi republiky. Co ovšem s dětmi, které cestu ke sportu prozatím nenašly? „Ne každý je sportovně založený, ale i ti méně nadaní by se měli hýbat. V současné době řešíme ve městě opravu tzv. plácků, které mohou sloužit široké veřejnosti ke sportovním aktivitám. Další potřebou je existence čtvrtkového atletického oválu, u kterého se pracuje na přípravách, nebo například nové sportovní haly, což je ovšem běh na dlouhou trať. Co chceme udělat nyní, je ukázat veřejnosti jakým způsobem mohou děti sportovat. Není přece potřeba, a naopak to není ani vhodné, specializovat se od dětství na jeden jediný sport, děti bychom měli vést ke sportovní všestrannosti, ony si pak svůj sport najdou,“ dodala místostarostka města Zorka Brožíková.

Zmiňovaná konference sportu se bude konat 12. září 2019 od 16 hodin v jednacím sále Příbram, nám. T. G. Masaryka 121 (budova bývalých Rudných dolů). „Na setkání, při kterém budou přítomni přední čeští odborníci, kteří svůj život věnují sportu a sportovním aktivitám dětí, přivítáme širokou veřejnost. Přijďte si poslechnout, jaká rizika nesportujícím, ale i sportujícím dětem hrozí, jak je ke sportu přivést, jaké sportovní aktivity vykonávat. Mezi přítomnými bude také známý sportovec a vynikající trenér Antonín Barák, který představí projekt Sportík – projekt, který upravuje hodiny školní tělesné výchovy tak, aby sport děti přirozeně bavil. Tento projekt běží pilotně na několika pražských školách a velice rádi bychom do něj začlenili i naše školy,“ zve na Konferenci sportu Zorka Brožíková.

Eva Švehlová, DiS.,
tisková mluvčí


Město Příbram, Eva Švehlová, DiS. ©


Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Věnujte prosím pozornost jízdním řádům, platným v době Nouzové stavu, které najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka