www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Vladimír Král: Rekonstrukce akvaparku - ekonomická pohroma na obzoru

2020-01-21 08:09:55 | Mgr. Vladimír Král ©

Při prvním letošním zasedání příbramského zastupitelstva navrhla Šance pro Příbram, aby došlo k zastropování maximální částky na zvažovanou rekonstrukci akvaparku na úrovni 301,2 milionů Kč. Tento návrh nebyl přijat, či přesněji řečeno kvůli ne zcela pochopitelnému protinávrhu na hlasování o návrhu Šance ani nedošlo.

Foto

Mgr. Vladimír Král, příbramský zastupitel za Šanci pro Příbram.
(Zdroj foto autor)

Když zastupitelé Šance pro Příbram hlasovali v únoru 2018 pro zadání zpracování projektu, pohybovala se tehdy cena rekonstrukce právě na úrovni přibližně 300 milionů Kč (bez DPH). Bývalý starosta Ing. Vařeka tenkrát tvrdil: „Dokumentace bude podkladem pro provedení výběrového řízení, ve kterém předpokládáme další snížení částky za rekonstrukci vyplývající z projektu.“

Paradoxem je, že pokud máme od té doby ve věci rekonstrukce akvaparku nějakou jistotu, pak je to výrazný růst předpokládaných nákladů. Za poslední dva roky se zvažovaná a rozpočtovaná cena rekonstrukce akvaparku zvýšila skoro o 50 % na přibližně 440 milionů, jak vyplývá z rozpočtu a rozpočtového výhledu – bez úroků, bez víceprací, bez DPH. Jakkoli mohou ve výběrovém řízení při zadávací ceně ve výši okolo 400 milionů přijít nabídky nižší, sotva budou na úrovni 300 milionů dle tehdejšího záměru. (Nezapomínejme také, že plánovaná rekonstrukce řeší jen modernizaci technologického vybavení a interiéru. I po případné rekonstrukci tak bude základ stavby do značné míry morálně zastaralý.)

Při rozpravě mě znepokojil poněkud lehkovážný přístup vedení města k rozpočtovým materiálům. Na jednu stranu schválilo hnutí ANO částku 440 milionů na rekonstrukci do rozpočtu a rozpočtového výhledu, suma je uvedena i v radničním Kahanu. Na druhou stranu ovšem tato částka prý nemá nic vypovídat o tom, zda a jakou částku považuje vedení města v případě opravy za přijatelnou, a nemám touto částkou strašit. Vážení radní, já jsem si to číslo nevymyslel. V každém případě pokud snad rozpočtovaná suma vlastně nic neznamená, proč tedy činí právě 440, a ne třeba 350 nebo 500 milionů, když je to vlastně údajně tak trochu jedno? Toto vysvětlení na zastupitelstvu nezaznělo.

V souvislosti s možným zastropováním byly také slyšet názory, že jakékoli naznačení nebo omezení částky by bylo netaktické a že samotné projednávání tohoto bodu může zneklidnit potenciální dodavatele stavby. Ale – když může v rozpočtu být orientační částka 440 milionů, když bude určitá konkrétní suma uvedena (snad již v únoru) v rámci výběrového řízení jako předpokládaná cena veřejné zakázky, proč by nemohlo svou představu předem sdělit i zastupitelstvo?

Ostatně i při prodeji podílu v Příbramské teplárenské odhlasovali v lednu 2019 všichni zastupitelé, že s prodejem souhlasí jen pod podmínkou, pokud cena na základě budoucího výběrového řízení dosáhne aspoň částky dle znaleckého posudku. Jestliže byl tehdy tento postup dostatečně taktický, proč by nešlo uplatnit stejný postup i zde, pouze – protože tady město nakupuje, ne prodává – opačným směrem?

Při zasedání jsem se také dotázal na smluvní ošetření víceprací. Ani k tomuto mému dotazu konkrétní odpověď – tedy zda a jaká bude ve smlouvě pojistka týkající se přípustné hodnoty víceprací – nezazněla. Můžeme samozřejmě slepě spoléhat na to, že vše půjde podle plánu, s vícepracemi v jednotkách procent, ale co když ne? Necháme pak akvapark v poloopraveném stavu, nebo budeme nuceni odklepnout neplánované desítky milionů na dokončení, protože už se předtím tolik a tolik desítek milionů na rekonstrukci vynaložilo?

Jen namátkou několik příkladů víceprací z roku 2019 – oprava kanalizace Na Leštině se vícepracemi prodražila skoro o čtvrtinu, v ulici Legionářů o více než 30 procent. A to jde o akce, které jsou jednak stavebně jednoduché, jednak stály „jen“ několik milionů. Náklady na vícepráce tedy naštěstí nebyly v absolutních číslech příliš výrazné – u akvaparku bude každé procento navíc znát. Proto můj zájem o to, s jakou hodnotou víceprací se uvažuje.

Nakonec předložil zastupitel Ing. Holý (klub ANO) návrh v duchu „pokračujme v aktuálních krocích“, kterým vlastně byl jen potvrzen stávající směr. Na základě hlasování o tomto protinávrhu pak již na náš původní návrh procedurálně nedošlo. Návrh pana zastupitele přitom poněkud postrádal smysl, sám o sobě nic nového nepřináší. „Kladným“ hlasováním o tomto protinávrhu (bez naší podpory) bylo pouze potvrzeno to, co by stejně dobře vyjádřilo i případné „záporné“ hlasování o našem původním návrhu o cenovém stropu.

Aktuální zvažovaná cena za rekonstrukci akvaparku ve výši 440 milionů výrazně překračuje možnosti Příbrami. Proto jsme chtěli vrátit město nohama na zem a posunout směrem dolů dnešní astronomickou sumu. Vnímáme určitou finanční hranici, okolo které se původně sympatický záměr mění v ekonomickou pohromu. Šance pro Příbram je pro rekonstrukci akvaparku – ale za rozumnou cenu. Plně se distancujeme od kroků, které by měly za následek nerealistické náklady opravy. Rekonstrukce akvaparku se musí přizpůsobit finančním možnostem města, nikoli naopak.


Mgr. Vladimír Král ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Jaroslav Malý Vloženo: 2020-01-24 14:35:27 IP: 176.62.232.***
Vážený pane Králi, moje připomínka k vašemu článku byla napsána hlavně proto, aby si občané nevyložili vaše slova tak, že se má prostavět 400 milionů a ve výsledku nebude příbramský bazén vypadat o mnoho lépe, než nyní. To tak totiž vůbec není. Projektem je navržena kompletní! rekonstrukce stávajících částí a řada přístaveb (v prvním příspěvku jsem ještě zapomněl na přístavbu haly plavecké trojdráhy, která byla podmínkou pro souhlas Šance se záměrem rekonstrukce). Má vzniknout zařízení moderní a technicky vyspělé. Jsem si naopak jist, že stávající uživatelé by po návštěvě zrekonstruovaného bazénu těžko hledali původní konstrukci, u které by mohli říct "toto tady zůstalo původní, jak bylo dříve". Teď trochu nadsázky: "Ano, základy zůstávají pod stávajícími budovami původní. To ale nemá vliv ani na technickou ani na morální životnost zrekonstruovaného aquaparku" :-) ...Na váš odborný dotaz.. Necítím se zcela kompetentní, abych Vám odpovídal na konkrétní technické dotazy. Nemám ani projekt u sebe a i kdybych měl, jsem architekt, ne stavař nebo statik. K tomuto právě sloužila setkání zastupitelů s projektanty, kteří jsou autory technického řešení, které byli připraveni dopodrobna vše vysvětlit a diskutovat. Škoda, že jste k těmto dotazům nevyužil tato setkání. Samozřejmě povědomí o tomto projektu mám i já, účastnil jsem se mnohých jednání, takže Vám mohu odpovědět svými slovy, ale je jisté, že moje vyjádření nebude zcela exaktní ani vyčerpávající, jak by tomu bylo od projektantů stavby. Ano, rovněž mám stavební vzdělání, ale pochopitelně ne do takové hloubky jako stavební inženýr nebo statik. Je mi tedy jasné, že mi za další dva roky někdo ze čtenářů bude připomínat, co jsem kde napsal a chytat mě za slovo. Takže, prosím pouze mými slovy:.... Ve fázi příprav projektu město zadalo stavebně technický průzkum Kloknerovu ústavu při ČVUT, který u nás platí za jedno z nejlepších pracovišť tohoto druhu. Cílem bylo, ještě před zadáním projektu, zjistit, zda je budova aquaparku ve stavu, kdy se ji vyplatí rekonstruovat, nebo je výhodnější uvažovat o demolici a stavbě nové. Tento průzkum prokázal, že poškození konstrukcí je možné sanovat a je tedy možné uvažovat o rekonstrukci. Tyto sanace podle slov zpracovatelů průzkumu měly být levnější než demolice a následná zcela nová stavba. Na základě těchto podkladů se vedení města přiklonilo k variantě rekonstrukce stávajících částí bazénu a bylo zadáno zpracování projektu. Projektant měl za úkol rovněž zajištění všech dalších potřebných průzkumů. K vaší otázce na míru našeho poznání o budově: Město i projektant dle mého názoru udělali vše co bylo možné, aby míra nepřesnosti projektu byla co nejmenší. Tuto snahu komplikovala skutečnost, že se nedochovala kompletní projektová dokumentace z dob výstavby, a dále pak stávající využití objektu. Díky tomu, že aquapark je v provozu cca 360 dní v roce, nebylo možné dělat destruktivní sondy a zkoušky. Proto, abychom znali např. přesný stav bazénové vany by bylo nutné bazén vypustit a provést sondy skrz celou konstrukci vany. Bazén by tedy musel být zavřený dle mého odhadu na 6 až 8 týdnů. Tyto sondy provedeny nebyly (nikde se v běžícím provozu neloupaly obkladačky a bouraly betony), ale máme průzkum vany z vnějšího líce. Samozřejmě není to vyčerpávající, ale za stávající situace představuje maximum možného. Dále, abychom poznali např. detailní stav ocelové střešní konstrukce nad bazénovou halou, bylo by nutné demontovat podhled a střešní plášť. To tedy z pochopitelných důvodů nebylo možné, nicméně máme průzkum střešní prostorové příhradové konstrukce z vnitřní strany, tj. z instalačního prostoru mezi podhledem a střechou. Její stav, z dostupných podkladů, navzdory tomu v jak agresivním prostředí se nachází, není špatný a bude tedy sanována (očištění, nová povrchová úprava). Naopak střešní panely na této konstrukci jsou ve stavu velice špatném a je tedy nutné je vyměnit a to v období ne příliš vzdáleném dnešku - projekt s tím počítá. Zde chci říct, že jsem se za dobu své praxe nesetkal s tím, že by někdo demontoval před zpracováním projektu celou střechu, aby zjistil, jestli je poškození ocelových konstrukcí 20 nebo 30 %. Troufám si říct, že by to bylo podstatně dražší, než možná vícepráce, která nás v tomto případě může potkat. Posudky dále mluví např. o venkovních předložených schodištích a dalších venkovních ocelových konstrukcích, které jsou naopak ve stavu havarijním (projekt je navrhuje zcela vyměnit). Doplním, že statiku zpracovával místní pan inženýr Tydlitát, který mimo jiné zpracovává statiku pro zdejšího výrobce ocelových hal. Je tedy možné jej považovat za odborníka na nejvýš povolaného...Nyní k vícepracem: K nějakým vícepracem dojít může a zcela jistě i dojde. K jejich výši chci říci, že ze zkušenosti u malých staveb mohou být řádově vysoké k původně předpokládanému finančnímu objemu, naopak u velkých staveb obvykle nebývají vůči původní částce procentuálně tak vysoké, jak tomu může být u staveb menších. Samozřejmě vše je závislé na kvalitě projektu i na kvalitě technického dozoru. Je na místě, pane Králi, aby zastupitelstvo rozhodlo o způsobu rekonstrukce co nejdříve, aby nedošlo k tomu, že začnou do bazénu padat střešní panely, nebo se zřítí předložená schodiště a pak bude konečně bazén se vší parádou uzavřen. Ve srovnání s tímto, alespoň pro mě, mi bubák zavření bazénu z důvodu špatné kvality vody přijde jako malicherné strašení děcek před usnutím. Je to ale jen můj napůl odborný a napůl laický názor. Konkrétnější byli projektanti, když Vám zastupitelům projekt prezentovali. Je na Vás, jak s těmito informacemi naložíte.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-01-24 13:19:06 IP: 194.213.41.***
Já osobně vidím problém někde jinde než většina a to nikoliv ve výši financí. Pokud to zjednoduším (myslím překlopím na uchopitelnější rodinné financování), tak kdejaká domácnost, dokonce si myslím, že i většina, si může dovolit koupit min. jednou za 40 let (tedy obrazně řečeno jednou za život) nové auto v hodnotě 50% pravidelného ročního příjmu. Problémem vidím však něco jiného. 1) Potřebujeme takovýto nový bazén? Nekupujeme si opravdu tu zlatou vanu, jak je uvedeno jinde? 2) Jestliže vidím, že vedení radnice dává při jakémkoli problému přednost nikoliv dohodě a hledání kompromisu, ale vyvolání sporu, vypovídání smluv a soudním přím, tak ve mě převládá pocit, že s tímto přístupem to "nedotáhnou". Je totiž třeba vidět právě ty menší zakázky, které se tak nějak nepodařily a tyto posoudit v kontextu. Malé zakázky končící sporem s v podstatě regionálním dodavatelem (bez urážky) mnohdy dodnes nedořešené a možná nikdy nedořešené (MTS Stav x lanové centrum - už mělo být dávno firmou na jeho náklady dokončené - nyní v konkurzu a konec - odpovězte si sami, Junior klub - kapitola sama pro sebe … ). A při stavbě bazénu? To bude JINÝ dodavatel a ten se již nebude nijak zvlášť párat s problémy na straně města - obvykle má za sebou zástup právníků (nebo spíše kanceláří) a takovýto souboj, který radnice obvykle vyvolává jen horko těžko bude vyhrávat a to ještě bez časových posunů. Za mne však na prvním místě opravdu odpovědně vyhodnotit a příp. přehodnotit rozsah (nestavět si pomník), to druhé také řešit, ale to už je přístup každého jednoho jednotlivce.
Autor:Vladimír Král Vloženo: 2020-01-23 21:33:21 IP: 109.72.13.***
Pane inženýre Malý, o přístavbách pochopitelně vím. Poznámka o stáří se týkala jen existujícího objektu. Nových přístaveb se samozřejmě riziko dosud proběhlého fyzického (pardon - ne morálního) zastarání logicky netýká. Na ZM jsem to myslím vyjádřil přesněji, článek jsem možná v tomto bodě zbytečně zkrátil. V každém případě podstatou sdělení bylo, že se nepřebuduje stávající stavba od základů. Takže část stavebních prvků bude nadále ze 70. let. Zde by i mě zajímala Vaše reakce na výhrady pana Ondřejka ke statice. Víme jistě, že po odkrytí nosných konstrukcí bude stačit jejich oprava nebo sanace? Když to zřejmě vlastně zatím nikdo důkladně neprověřil?
Autor:Jaroslav Malý Vloženo: 2020-01-23 21:26:42 IP: 176.62.232.***
Vážená paní Marie K., milý Tomáši, pokud jsem uváděl, že problematika je příliš obsáhlá na to aby byla dostatečně prodiskutována a vysvětlena v diskuzi pod článkem, nebyl v podtextu žádný výsměch diskutujícím ani ostatním obyvatelům města. K problematice rekonstrukce aquaparku proběhly (jestli si to dobře pamatuji) minimálně 2 diskuse s veřejností - jedna před zadáním projektu s výsledky dotazníku, druhá v průběhu projektu (tuším po zpracování studie) za účasti projektanta. Se zastupiteli, kteří projevili zájem a přišli, bylo rovněž samostatných jednání několik. Všichni - jak veřejnost, tak zastupitelé, dostali dostatečný prostor k dotazům i námitkám, na všechny dotazy bylo odpovězeno. Pokud máte pocit, že je potřeba téma aquaparku znovu veřejně projednat, že nebylo vše dostatečně vysvětleno, že nebylo odpovězeno na všechny dotazy, jsem si jistý, že Vám vedení úřadu vyjde vstříc. Já bohužel nejsem kompetentní organizovat za město veřejné besedy, nicméně rád si na vaše dotazy udělám čas a představím Vám projekt rekonstrukce. Nabízím Vám osobní setkání na toto téma. Pokud tedy máte zájem, kontaktujte mne, prosím, a domluvíme se na termínu schůzky. Veškeré mé kontakty naleznete na stránkách města. Předem děkuji a těším se na setkání s Vámi.
Autor:Marie K. Vloženo: 2020-01-23 19:32:05 IP: 89.163.143.***
Po přečtení článku a příspěvků tady už se nedivím všem těm nepovedeným a špatným přípravám investic radními za ANO s jejich vypečenými úředníky. Žádnou větší investici zatím neudělali včas a za vysoutěžené peníze. Architekt města si vybral malé autobusové zastávky do kterých prší a lidé si nemají kam sednout. Ta poslední věta architekta Malého je úplně největší výsměch obyvatelům Příbramě. Pan architekt se tím směje všem diskutujícím. Nemají takové zkušenosti jako on sám, protože on přece všude byl a všechno viděl i v zahraničí.
Autor:Tomáš Vloženo: 2020-01-23 18:20:41 IP: 173.212.217.***
Je dobré diskutovat s obyvateli města pane vedoucí oddělení rozvoje města Malý. Proč ale uvádíte "Původní zůstávají některé nosné konstrukce, které jsou ve stavu, který vyhovuje nárokům nebo který se dá sanovat", když tady někdo níže dohledal v zadávací dokumentaci DPS, že nebyla provedena prohlídka nosných konstrukcí bazénové haly a stavební firma musí dopracovat prováděcí projekt a posoudit tyto konstrukce? To jsou jen vaše domněnky, nebo je ta sanace v zadávací dokumentaci kompletně zadána? Nyní hledám, kdy jste s obyvateli města diskutoval příklady z jiných měst v ČR i ze zahraničí a nedaří se mi žádný článek ani odkaz na takovou diskuzi najít. Kdy to bylo? V diskusi na facebookové stránce architektů Archwars kritizující pastelkovou studii, která sloužila k výběru projektanta, jste uvedl, že na zadání veřejné soutěže na projektanta aquaparku neměl městský architekt takový vliv, jaký by měl mít. "větší slovo má právník, referent a další" Kdo měl tedy za město Příbram na starosti technickou přípravu zadání soutěže na aquapark Příbram, kdo zadával práci tomu zpracovateli studie Mackovi a požadavky města na technické řešení aquaparku? Kdo za město koordinoval, nebo se jinak odborně vyjadřoval k přípravě soutěžní dokumentace DPS? Kdy město Příbram zveřejnilo více variant studie, které jste popisoval v jiném článku? Podle stránek města jste jediný kvalifikovaný pracovník Oddělení rozvoje města a mělo by to být náplní vaší práce!
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-01-23 16:46:42 IP: 109.81.211.***
Vzhledem ke komplikovanému přístupu k určitým materiálům, jak i vyplynulo z diskuse níže, jsem dal dohromady všechny relevantní podklady ke zvažované rekonstrukci aquaparku (projektová dokumentace ve stupni DPS, kontrolní položkový rozpočet ve verzi z konce roku 2018 s náklady 405 mil. Kč bez DPH a další materiály) a zveřejnil je na jednom místě. Nepovažuji za vhodné zde parazitovat s odkazem na jiný web, případní zájemci mě mohou kontaktovat na adrese tomas.mosler @ centrum.cz (bez mezer).
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-01-23 16:41:40 IP: 109.81.211.***
Ke komentářům níže o možnosti (riziku) "jen průzkumného" výběrového řízení - již jsem se na toto předevčírem dotazoval pana starosty, dnes je na starostenské stránce na Facebooku k dispozici odpověď (viz diskuse/komentáře): facebook.com/starostapribram/posts/154309189331022
Autor:Tomáš Vloženo: 2020-01-23 15:08:53 IP: 173.212.217.***
Je dobré diskutovat s obyvateli města pane vedoucí oddělení rozvoje města Malý. Proč ale uvádíte "Původní zůstávají některé nosné konstrukce, které jsou ve stavu, který vyhovuje nárokům nebo který se dá sanovat", když tady někdo níže dohledal v zadávací dokumentaci DPS, že nebyla provedena prohlídka nosných konstrukcí bazénové haly a stavební firma musí dopracovat prováděcí projekt a posoudit tyto konstrukce? To jsou jen vaše domněnky, nebo je ta sanace v zadávací dokumentaci kompletně zadána? Nyní hledám, kdy jste s obyvateli města diskutoval příklady z jiných měst v ČR i ze zahraničí a nedaří se mi žádný článek ani odkaz na takovou diskuzi najít. Kdy to bylo? V diskusi na facebookové stránce architektů Archwars kritizující pastelkovou studii, která sloužila k výběru projektanta, jste uvedl, že na zadání veřejné soutěže na projektanta aquaparku neměl městský architekt takový vliv, jaký by měl mít. "větší slovo má právník, referent a další" Kdo měl tedy za město Příbram na starosti technickou přípravu zadání soutěže na aquapark Příbram, kdo zadával práci tomu zpracovateli studie Mackovi a požadavky města na technické řešení aquaparku? Kdo za město koordinoval, nebo se jinak odborně vyjadřoval k přípravě soutěžní dokumentace DPS? Kdy město Příbram zveřejnilo více variant studie, které jste popisoval v jiném článku? Podle stránek města jste jediný kvalifikovaný pracovník Oddělení rozvoje města a mělo by to být náplní vaší práce!
Autor:Petr Němec Vloženo: 2020-01-23 13:59:06 IP: 176.98.110.***
Prověřovat kvalitu projektu pomocí veřejné zakázky no, to je celkem drahý a časově neuvěřitelně náročný špás a hlavně naprosto absurdní. Jestli si radnice není jista ani kvalitou projektové dokumentace, tak ať laskavě pan starosta nepouští do éteru takové nesmysly, že v červnu máme potencionálního zhotovitele a „konečnou“, tedy vysoutěženou cenu. Těch nesmyslů vyřčených a doposud udělaných v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou je z pohledu soutěžního práva tolik, ale jak tu psal pan Ing. Dvořák, jsou to příliš odborné a složité věci, na které není na tomto fóru prostor. Za mě už se k celé té frašce ani nechci vyjadřovat.
Autor:Jaroslav Malý Vloženo: 2020-01-23 11:45:03 IP: 176.62.232.***
Vladimír Král: Pane zastupiteli, není pravda, že by diskutovaný projekt řešil pouze interiér stavby a technologické vybavení. Projektová dokumentace řeší zcela nové přístavby vstupní haly, relaxačního světa a saunového světa, novou tobogánovou věž a i kompletní rekonstrukci stávajících částí a parkovišť v nejbližším okolí. Původní zůstávají některé nosné konstrukce, které jsou ve stavu, který vyhovuje nárokům nebo který se dá sanovat. Mluvit tedy o fyzickém zastarání konstrukcí z důvodu jejich navržených sanací nedává smysl, a o morálním zastarání již vůbec ne - beton nebo ocelové konstrukce se používají běžně i u dnešních novostaveb. Josef Vacek: Pane Vacku, co se týče píseckého aquaparku, tak jsem poměrně dobře informován - tuto stavbu sleduji pečlivě. Zde měli v lokalitě pod Lesnickou školou upravený projekt za 350 mil (cena z 1. poloviny r. 2019, původní projekt byl také cca za 400 mil.), nicméně zastupitelstvo projekt v této lokalitě zastavilo, protože ji nepovažovalo za vhodnou a doporučilo místo v areálu bývalých kasáren. Důvodem, alespoň tím komunikovaným, nebyla cena, ale místo. V lokalitě kasáren se nyní zpracovává územní studie, pak by měla přijít změna územního plánu atd. Nicméně se ukazuje, že místo je to ještě méně vhodné než původní (včera proběhlo v městské knihovně veřejné projednání územní studie). Nepředjímejme tedy, jak celá věc dopadne. Na březnovém zastupitelstvu totiž budou písečtí navíc řešit petici, která už jednou iniciovala zastavení rozjetého projektu rekonstrukce stávajícího bazénu pod Putimskou branou. Pokud se mohu vyjádřit k ceně, resp. k veřejné soutěži na dodavatele, tak asi nikdo neočekává, že budou nabídky dodavatelů o 25% nižší než je stavební rozpočet. Je ale dobré vědět, že nebudou o 25% nad ním. Veřejná zakázka rovněž prověří i kvalitu samotného projektu. V rámci dodatečných informací potencionální dodavatelé mohou odhalit chyby projektu, o kterých je dobré vědět, i kdyby se tento měl přepracovávat a redukovat. Úlohu nabídek dodavatelů bych tedy nepodceňoval, ať již bude osud tohoto projektu jakýkoliv. Jinak plně souhlasím s pane Dvořákem, že toto téma je tak obsáhlé, že v tomto formátu se nedá vše vysvětlit a spěje pouze ke zkratkovitým proklamacím. Rovněž k diskuzi o tomto tématu je dobré znát příklady z jiných měst - ať již českých (ve věci cen), tak i zahraničních (ve věci standardu a vybavení).
Autor:Honza B. Vloženo: 2020-01-23 09:58:34 IP: 109.72.3.***
Skvělý článek,výborný postoj Šance k problematice.Značně odborná debata však postrádá názory nadšenců pro.Čekat na vysoutěžení ceny mi přijde komické. Sledoval jsem online zastupitelstvo , řekl bych "tady se bude lámat chleba".
Autor:Filip Ondřejek Vloženo: 2020-01-23 08:59:53 IP: 109.72.12.***
Jiří Holý: Ještě se vrátím k Vašemu druhému příspěvku zde. Všichni víme, že do bazénu je nutné investovat. Vy ale ve svém příspěvku část ceny (cca 30mil) naprojektované akce oddělujete, jakoby se měly beztak dělat. To je ale matoucí přístup. Ty náklady v té naprojektované investici jsou a celková rozpočtová cena této investiční akce tedy není 378mil bez DPH, jak chybně uvádíte. Z pohledu na koordinační situaci je evidentní, že část přístavby zastavuje současné parkoviště a je navrženo zmenšení jeho plochy. Součástí té navržené investice je tedy i změna dopravního řešení na současném parkovišti, které nově nebude průjezdné dokola a na vjezdu je osazena závora s čipovým ovládáním. Na celém parkovišti je měněno umístění a značení parkovacích stání. K věci nelze přistupovat tak, že budete debatovat o zavádějící ponížené ceně. Když se nebude realizovat tato celková investice, tak nebude potřeba provádět ani změny řešení současného parkoviště.
Autor:S930 Vloženo: 2020-01-23 08:35:22 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: a proto je plavecký stadion v Písku takový jaký je. Bylo by to skutečně proti Vaší mysli kdyby se příbramáci měli lépe než písečtí ?
Autor:S930 Vloženo: 2020-01-23 08:31:40 IP: 109.72.5.***
stačilo kdyby různí (ale všichni) úředníci pracovali ne jak jim ukládá zákon, ale jak to ukládá elementární logika a nemuselo k žádnému zdražení dojít. A to platí i pro všechny v Zastupitelstvu a Radě.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2020-01-23 00:43:56 IP: 109.72.12.***
Prostředí Hydeparku na portálu pana Hodrmenta je skvělá věc. Nicméně má své limity. Nelze tady řešit příliš odborné nebo složité věci. Jsou záležitosti, které se musí dlouhé hodiny či dny napřed studovat, diskutovat v užším kruhu, hledat alternativy atd, aby následně mohl městský manažer znale rozhodnout. Proto mám někdy problém se zde vyjadřovat k ekonomickým věcem, protože nelze jít dostatečně do hloubky a neunavovat. Přitom mne ty věci dost trápí... K jednání ZM se vyjádřím v samostatných Postřezích, zde jen lehce ťuknu do jednoho vyjádření pana Holého (kolega daňový poradce) ve zdejší diskusi, které ve mně budí rozpaky. Pan Holý napsal, že nemusíme řešit DPH při výstavbě aquaparku, protože to se městu vrátí, neboť se vstupenky budou prodávat s DPH. Jedná se o částku mezi 80 - 100 mil Kč, žádné drobné. Zmíněný názor pana Holého je nesprávný a snad se jím nikdo nebude řídit. Pro pana kolegu, proč je nesprávný: 1. aquapark nebude provozovat město (investor) 2. zapomínáte na to, že nemalou část investice spolknou stavby charakteru parkovišť či oprav střechy haly apod 3. vůbec není jisté, zda bude vstupné zatíženo DPH (pokud vím, má být vstupné selektivní podle toho, jakou část bude chtít návštěvník využívat). Více informací jsem ochoten sdělit při osobní konzultaci, zde to je nevhodné.
Autor:Vladimír Král Vloženo: 2020-01-22 21:54:36 IP: 109.72.13.***
Pane Holý, jen poznámka k poslednímu odstavci Vašeho prvního příspěvku. Pokud jste četl mé návrhy pro zastupitelstvo kompletně, dobře víte, ze jsem ve zdůvodnění psal o nutnosti hledat nové řešení. Zároveň jistě chápete, ze opozice sotva může v tomto konkrétním případě sdělovat od boku neodborné nápady, zda ušetřit na potrubí jednom nebo druhém. Současně není oprávněna uložit zpracování alternativního konceptu městskému odboru, ani nemá finanční možnosti zadat přípravu takového konceptu specialistům. Prostředky a pravomoce má v tomto směru pouze Rada města, ne jednotlivý řadový zastupitel. O dalším vhodném postupu jsme byli v případě, že by došlo ke změně limitu, připraveni jednat.
Autor:pavel Vloženo: 2020-01-22 19:51:43 IP: 176.98.110.***
Jako příbramskému patriotovi mi není otázka rekonstrukce aquaparku lhostejná. Je záměrem, který se v mnoha směrech odrazí v našem městě. Může zlepšit (i zhoršit) úroveň občanské vybavenosti, bude mít vliv na atraktivitu města pro jeho návštěvníky a výrazně se odrazí také v jeho hospodaření. Ať už k rekonstrukci dojde, či nikoli, nebo v jakém rozsahu bude realizována. Právě v tomto případě je na místě objektivní posouzení celého problému ve všech jeho souvislostech a velmi zodpovědný přístup každého jednotlivého zastupitele – bez ohledu na jeho politickou příslušnost. Správné (nebo chybné) konečné rozhodnutí v této věci je možná historicky (a ekonomicky) zatím asi jedním ze dvou nejvýznamnějších, před jakým zastupitelé města stáli od roku 1990. Je jistou ironií, že město může zásadně ekonomicky zatížit realizace záměru, který je sice hezký, ale sotva více naléhavý než řešení jiných jeho problémů. Bylo pěkné se zeptat obyvatel města na to, jaký aquapark by si přáli. Výsledek mohl sice dopředu odhadnout i úplný laik, natožpak renomovaná marketingová firma (jen o poznání za víc peněz). Sotva bychom tu asi hledali někoho, kdo by si nepřál to zařízení co nejkvalitnější a nejhezčí. Možná by odpovědi vypadaly jinak, kdyby byli občané dotázáni, jakou částkou ze svého jsou ochotni na rekonstrukci přispět. Jenže takhle nějak to je – náklady na rekonstrukci a na následný provoz takového zařízení nese město, a tím nějakým způsobem i každý jeho jednotlivý obyvatel. To je velmi citlivé téma v Příbrami, odkud denně musí vyjíždět do vzdálených míst stovky jeho obyvatel, protože doma těžko shánějí slušně placenou a solidní práci. V době konjunktury, která navíc zřejmě pomalu končí. Snad by stálo za úvahu začít vnímat uvažovanou rekonstrukci aquaparku v konturách toho, co je skutečně nezbytné a co naopak je důležité méně. Dovolím si kacířskou myšlenku, že tak rozsáhlá rekonstrukce, jakou bychom si jistě jinak všichni přáli, by byla s ohledem na reálné možnosti a perspektivy našeho města počinem krajně odvážným a je otázka, zda i zodpovědným. Přesto souhlasím s těmi, kteří se touží dozvědět bližší podrobnosti o tom, kolik by ta legrace stála. Ostatně nějakou rekonstrukci to zařízení tak jako tak vyžaduje.
Autor:Jaroslav Vloženo: 2020-01-22 16:47:13 IP: 194.228.32.***
Problém je, že většina lidí se snaží myslet konstruktivně, přemýšlet nad věcí a snažit se jí vyřešit. V představitelích města toto necítím. Opět opakuji - nejen ohledně bazénu..
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-01-22 12:30:45 IP: 194.213.41.***
Pane Holý, zvolil jste (ale vlastně město) zvláštní taktiku a to, že předem avizujete do éteru, že toto výběrko bude možná jen takové to průzkumné a že teprve po něm se vlastně rozhodne co se tedy a jak a kdy bude dělat a v jakém rozsahu. To firmy, které by se chtěli o zakázku ucházet, jistě rádi slyší a vžívám se do pozice těchto firem - "Sice se to asi nebudě dělat, ale určitě se tomu musíme věnovat a to dost podrobně - vždyť ono to město vlastně chce teď jen, aby si udělalo finanční obrázek, tak jim musíme trochu pomoci a potom, až se rozhodnou co a jak, tak my se taky rozhodneme podle toho co vymyslí. Ale třeba to prohlasují na první pokus, aby jim nespadl hřebínek, takže proč to nezkusit a případně nezkusit i s trochu vyšší cenou - možná, že se nás zase tolik hlásit nebude, když je to takhle pofiderní akce". Takhle pane Holý vnímám ten vzkaz já. Podle mě naprosto hloupě "komunikované". Ve věci zjišťování celkové či dílčích cen naprosto souhlasím s p. Ondřejkem - stačí se podívat do rozpočtu a tam se v podstatě většinu dozvíte (kromě víceprací …). Případný argument, že jsou dnes ceny jinde, než v roce 2018 (ze kdy je rozpočet)? Můžete si ho nechat od projektanta "zaktualizovat" na nové ceníkové ceny a souhlasím s p. Němcem, co napsal na jiném místě, že dnešní tržní ceny se od ceníkových příliš neliší, ba naopak jsou mnohdy výše - tudíž bych v podstatě vůbec neuvažoval, že to vysoutěžíte výrazně níže než je předpokládaná cena.
Autor:Filip Ondřejek Vloženo: 2020-01-22 09:03:58 IP: 109.72.12.***
Tomáš Mosler : děkuji za nasměrování na zrušenou veř. zakázku. Na hezkém webu města k rekonstrukci aquaparku to není. Po stažení a rozpakování jsem tedy provedl bleskovou kontrolu jen toho, co jsem psal níže otevřením 3 příloh. B- souhrnná zpráva: B.1.f)Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - stavebně technický ani jiný průzkum původní konstrukce neuveden žádný. V rozporu s tím je ale v B.2.1. popisován stav stavby dle stavebně technického průzkumu Kloknerovo ústavu z r. 2016 např.: "- střecha - zatékání u střešních žlabů, koroze, svary bez vad, šroubové spoje bez vad, lokální zatékání, korozní výluhy, ocelová konstrukce povrchově napadena korozí, viditelné obvodové prvky silně napadeny korozí, trapézové plechy v obvodové části lokálně 100 % prorezivění - nutná oprava, částečně výměna" V další příloze D.1.2_200 Technické zprávě k rekonstrukci stávajícího bazénu je ale uvedeno: "Vzhledem k tomu, že nebyla dispozici původní dokumentace stávajících (ponechávaných)konstrukcí kolem stávajícího bazénu se zázemím a zároveň nebylo možné za provozu provádět potřebné sondy, budou statické výpočty stávajících nosných konstrukcí provedeny po jejich odkrytí (dopracování projektu zajistí zhotovitel v rámci dílenské dokumentace). Bourací výkresy jsou součástí stavební části dokumentace." a dále v D.1.2_200 i) : "Zhotovitel zajistí dopracování prováděcí dokumentace, po odkrytí stávajících nosných konstrukcí, v rámci dílenské dokumentace. Cenová položka za dopracování dokumentace bude součástí celkové nabídkové ceny. Projektant statické části si vyhrazuje právo na kontrolu této následné dokumentace, včetně statického výpočtu, v rámci AD. Investor (majitel konstrukce – Město Příbram) dále zajistí po odkrytí výchozí statickou prohlídku, dle normy ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a ing staveb." V příloze D.1.2_201 není specifikována požadovaná povrchová úprava ani příprava pro ní. Jsou zde dále opakovány požadavky na potřebné prohlídky původních konstrukcí, které má majitel bez ohledu na projekt a záměr se stavbou pravidelně dle ČSN zajišťovat. Další navazující kontrola by měla být jestli jsou na tyto činnosti položky v rozpočtu pro zhotovitele atd., na to nyní ale nemám čas. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, že město Příbram nemá prováděnou prohlídku ocelové konstrukce dle ČSN, nepředalo jí projektantovi a ten neví, jak původní konstrukce vypadá, tak to bude ještě asi dosti napínavý příběh... Potenciálnímu zhotoviteli to zřejmě dává možnost dělat si s konstrukcí co uzná za vhodné a účtovat si odpovídající vícepráce.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-01-21 21:25:54 IP: 109.81.211.***
P. S. Myslím, že (ne)započítání DPH je zejména u takto nákladné zakázky vhodné rozlišovat. Jednak běžný občan ceny v novinách, v obchodech... vnímá jako ceny s daní, pokud není uvedeno jinak. Jednak (například) 400 mil. s DPH (330 mil. bez DPH) je pro městskou pokladnu jiná zátěž než 400 mil. bez DPH.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-01-21 21:22:31 IP: 109.81.211.***
Pro pana zastupitele Holého: a) Píšete o neúnosné ceně, proti které byste sám byl - jaká tato cena tedy je, pro vás? (Při stávajícím rozsahu projektu, který se zřejmě výhledově nebude měnit.) Chápu, že pravděpodobně někde mezi 300 a 440 milióny, ale konkrétně. b) Pokud důvodem vašeho návrhu bylo "pokračovat v přípravě veřejné soutěže" (ano, jedeme dál), i mě zajímá praktický smysl toho návrhu? Zamítnutí (ne, nezastavíme) původního návrhu zastupitele Krále by přece mělo úplně stejný důsledek. Děkuji.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-01-21 20:40:08 IP: 109.81.211.***
Pro pana Ondřejka: Dobrý den, nevím (jako nestavebník a neprojektant), zda následující materiál představuje "kompletní prováděcí projekt", ale myslím, že by se mohlo jednat o to, co Vás zajímá. Jde o podklady plnění veřejné zakázky (DPS - h-projekt) na rekonstukci aquaparku, které byly v září 2019 zveřejněny jako příloha k zakázce "Výběr správce stavby pro rekonstrukci aquaparku v Příbrami" (nevím, zda se jedná o verzi po zohlednění přípomínek na základě oponentních posudků, ale to předpokládám poznáte): e-zakazky.cz/profil-zadavatele/65930d5f-85f6-4de1-af1f-6a34b8d604b2/zakazka/P19V00000068 Pokud by odkaz nefungoval, pak lze dohledat přes web města - záložka Městský úřad - Veřejné zakázky - odkaz na nový web. Dále na novém webu v posledním oddílu se zrušenými zakázkami vyhledat tuto konkrétní (Výběr správce...) např. dle slova aquapark. Samotná DPS pro rekonstrukci je obsažena v přílohách 08.1 až 08.6.
Autor:Filip Ondřejek Vloženo: 2020-01-21 20:17:15 IP: 109.72.12.***
Jiří Holý: děkuji za reakci. Nebavme se o chybách v ocenění. Na stránkách města je zveřejněný projekt pro stavební povolení a já neměl možnost vidět prováděcí projekt, ani položkový rozpočet navazující na něj. Předně si myslím, že diskusi o takto zásadní investici by nemělo vedení města odmítat. Na zastupitelstvu zaznělo, že prováděcí projekt ani položkový rozpočet neznají přesně ani zastupitelé, kteří o investici mají rozhodovat. I Vy jak píšete nějakou cenu tušíte. Já vyjádřil svůj názor, že není vhodné dělat soutěž na dodavatele a předpokládat, že po této soutěži bude prostor na snižování rozsahu stavby. Diskutuji pod údajem, že má stavba stát 440mil. a nepředpokládám, že takový rozsah lze v současnosti seriozně vysoutěžit za 300mil. Pro stanovení mého doporučení bych potřeboval prostudovat prováděcí projekt a položkový rozpočet. Rada města měla v min. volebním období poradní orgán - komisi rozvoje města, které jsem byl členem. Ani tato komise na svém jednání bohužel neměla možnost projednávat plánovaný rozsah prací ve fázi příprav. Mě třeba připadalo nevhodné, že projektant navrhl odstranit podhled a do vizualizací dal pohledy na starou příhradovou konstrukci. Ta byla ale navržena jako zakrytá bez pohledových spojů. Je to stará konstrukce s povrchovou úpravou po své životnosti, jistě bez řádné údržby. Pro novou povrchovou úpravu v odpovídající kvalitě by bylo potřeba tu konstrukci otryskat, protože ruční čištění nezaručí dobrou přípravu povrchu pro nový nátěrový systém. Konstrukce je v korozně agresivním prostředí, do střechy předpokládám zatékalo. Už při těchto faktorech může být cena oprav a nových povrchových úprav této konstrukce nákladnější, než celá konstrukce nová. Původní konstrukci se ale podřizovala dispozice a umístění dalších drah pro plavce. Zajímalo by mě, zda je součástí projektových příprav podrobný diagnostický průzkum původní ocelové konstrukce s měřením korozních úbytků a celkovou kontrolou stavu konstrukce podrobnou prohlídkou dle příslušné ČSN. O těchto podle mě podstatných náležitostech přípravy rekonstrukce jsem osobně diskutoval s předsedou bývalé komise rozvoje města. Zveřejněte tedy kompletní prováděcí projekt, nebo jej poskytněte A-týmu k prostudování a já i ostatní členové A-týmu se k plánované investici vyjádříme, nebo stav příprav osobně prodiskutujeme.
Autor:Dan Vloženo: 2020-01-21 19:42:05 IP: 109.72.8.***
A jaká je v Písku aktuální situace teď pane Vacku? Jak by jste problém našeho bazénu řešil vy?
Autor:Josef Vac3k Vloženo: 2020-01-21 19:01:59 IP: 176.98.110.***
Radní a zastupitelé Písku měli odvahu a dokázali po šesti letech zastavit projekt, který se z původně odhadovaných nákladů kolem 250 mil. korun vyšplhal až na téměř magickou “půlmiliardu” jako v Příbrami. Zdejší politici proto nekompromisně zastavili i čtyřleté úsilí pracovní skupiny sympatizantů- aktivistů, kteří pracovali tuto nereálnou investici prosazovali.. Ale i tak Písek musel odepsat 15 milionů korun za projektovou přípravu a předběžnou investorskou činnost. Navíc oproti Příbrami byla situace v Písku komplikovanější z toho důvodu, že město mělo za sebou ankety, referendum, architektonickou soutěž a bezpočet jednání rad a zastupitelstev v různém politickém složení. O tom, že se má postavit nový plavecký stadion, v roce 2013 totiž rozhodli občané Písku v referendu. Jejich vyjádřený názor vedl k tomu, že se pro objekt začala hledat nová lokalita a starý plavecký stadion pod městskými hradbami měl postupně dosloužit. Referenda se tehdy zúčastnilo 44,5 % oprávněných osob, což je silný mandát. Ale i za této komplikované situace ukázali písečtí politici svůj smysl pro odpovědnost. A projekt, který byl podobně jako náš záměr v Příbrami, “černou dírou na veřejné finanční zdroje”, dokázali zastavit. Pevně proto věřím, že podobně “realisticky uvažujících zastupitelů” bude v Příbrami nakonec také většina.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2020-01-21 16:45:01 IP: 89.24.173.***
Filipe Ondřejku. Jasný a věcný dotaz, díky. Poslední cena, se kterou jsem byl seznámen je tuším 378 mil. Kč bez opravy střechy sportovní haly, schodiště a parkoviště. Tyto další opravy (+- 30mil. Kč) by se dělaly asi s tím, ale nesouvisí přímo s bazénem. Tato cena zřejmě vychází z ceníku 2018. Nepočítejte DPH, to se na vstupu odečítá, vstupné bude s DPH tak jako dnes. O přesnosti projektantských cen jsem se několikrát přesvědčil, viděl jsem už výrazně vyšší i nižší ceny, chyby se stávají. Výhled cen stavebních prací na 2020 a 2021, ani požitý ceník neznám. A teď to důležité. Neříkám: stavme za tolik nebo tolik. Říkám: zjistěme, za kolik to můžeme postavit (když už nás to nebude stát nic navíc) a pak se rozhodněme. Řekněte i vy svůj jasný návrh řešení situace. Zadání je: máme projekt, stavební povolení a jsme těsně před vypsáním výběrového řízení (všechny náklady s tím spojené jsme už zaplatili).
Autor:Filip Ondřejek Vloženo: 2020-01-21 10:17:18 IP: 109.72.12.***
Pane Holý, můžete mi tedy prosím vysvětlit, čeho tím výběrovým řízením rozsahu dle stavebního povolení chce město dosáhnout? Přece víte, že rozpočet je proveden dle stavebních ceníků, které se každý rok aktualizují dle skutečných průměrných cen stavebních prací a materiálů. Rozpočet máte předpokládám z r.2018 na 440 mil.+DPH a nyní jsou ceny materiálu a stavebních prací vyšší. Tendrováním takovéto zakázky mezi velkými stavebními firmami a následným rušením tendru, nebo úpravou podmínek bude město pro tyto velké firmy do budoucna neseriozním partnerem. Až bude chtít město tendrovat akvapark s polovičním rozsahem prací, tak se pravděpodobně ani nepřihlásí a nebudou pracně dělat další novou nabídku. Přece si snad nemyslíte, že budete tendrovat plný rozsah s odhadem ceny 440mil.+DPH a následně vítězi sdělíte, aby dělal polovinu prací jen za 220mil.+DPH!? Pokud argumentuje vedení města anketou mezi obyvateli, kteří pro své rozhodování před x lety neměli reálný odhad nákladů, tak by stálo za to udělat nyní anketu novou. Obyvatelé se mohou s vědomím ceny jednotlivých částí stavby rozhodovat zcela odlišně a výsledky ankety budou možná celkově odlišné ve prospěch jiné varianty.
Autor:Petr Němec Vloženo: 2020-01-21 09:45:12 IP: 176.98.110.***
Tak jsme včera byli svědky, jak to asi muselo vypadat při jednání konšelů ve městě Kocourkov. Ostatně předpokládám, že zmíněná kniha, tedy Kronika města Kocourkova, je pro mnohé zastupitele něco jako Bible a v tom případě posloužila kapitola o stavbě zdejší kašny. Při poslechu včerejšího jednání jsem úplně viděl konšele Břichopáska, Držmíška, Halabalu, Hromdotoho, Játakyráda, Játovím, Myšišlápku, Nebojsu, Nesmějtesemně, Nicnemám, Semtele, Špindíru a Zimotřase. V Kocourkově si také stavěli krásnou a vznešenou kašnu, ovšem zde jako zdroj vody pro hasební zásahy. Následkem stavby zůstal na náměstí velikánský kopec hlíny. Starosta doporučil Kocourkovským vykopat v zemi díru a tam hlínu naházet, zbyla jim však hlína z díry. První radní zahartusil, ať vykopou v zemi jámu a tam hlínu nahážou, zbyla jim však hlína z jámy. Druhý radní poručil vykopat díru, zbyla jim však hlína z díry. Třetí radní doporučil vykopat jámu atd., takže postupně se posouvali k bráně a hlínu vykopanou z poslední díry už házeli rovnou za hradby. V kašně se však stále voda neobjevovala. Jednoho dne ji naplnili vodou ze studánek, potoků a kádí, ale do druhého dne voda prosákla do země – naplnili tedy kašnu znovu a starosta vydal nařízení, že každý musí do kašny vylít všechnu vodu, co mu zbude. Obyvatelé tam tedy začali lít např. vodu po mytí nohou, nádobí i podlahy, takže po nějakém čase zde rostl všelijaký plevel a neřád, též prasátka zde vesele ryla. Nakonec nechal starosta obsah kašny vyvézt z města ven a na základě poznámky občana Nehejbejsy byla vykopána studna. Dík předchozím zkušenostem došlo k intenzifikaci práce tím, že odváželi vykopanou hlínu na vozech rovnou za hradby. První, a jedinou známou, obětí studny byla starostova slepice, která spadla dovnitř a na ni se pak zřítil i sám starosta v okovu. V té době ve studni ještě voda nebyla, kopáčské práce tedy musely pokračovat až do doby, kdy při úředním přeměření dosáhli hloubky šesti kocourkovských mužů. Následujícího dne již do studny prosákla voda a další kopání nebylo nutné. Co k tomu více dodat…
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2020-01-21 09:15:01 IP: 89.24.173.***
Ten, kdo na zastupitelstvu byl nebo ho poslouchal, ví, že diskuze byla o něčem jiném. Všechny situace okolo bazénu trápí, protože vývoj cen za poslední dobu stavební práce neúměrně zdražil a neexistuje jednoduché řešení. Mgr. Král přišel s návrhem jednoduše zastropovat opravu na 300 mil. Kč. My ale už dnes víme, že za tuto cenu není možné postavit to, na co máme stavební povolení. Pokud bychom zastropovali cenu, museli bychom současně říct, co nechceme postavit nebo projekt okamžitě zastavit. Já jsem pouze navrhl, abychom se o tom bavili až ve chvíli, kdy zjistíme ve výběrovém řízení, za kolik nám to vlastně může a chce někdo postavit. Nic jiného. Už nic neušetříme, pokud výběrové řízení neproběhne. Proto jsem navrhl, abychom rozhodování odložili do doby po výběrovém řízení, kdy budeme vědět, za kolik to skutečně můžeme postavit. Rozhodnout musí stejně zastupitelstvo. Pokud bude výsledná cena neúnosná, já budu první proti. Ale počkejme si na to, až cenu budeme znát. Pořád máme možnost se rozhodnout, ale řekněme si otevřeně, co chceme. Můžeme neopravovat, opravit v původním rozsahu, bez dalších plaveckých drah, bez saunového světa, bez venkovní části, tobogánů... Slova o “rekonstrukci bazénu za rozumnou cenu” jsou o ničem.

REKLAMA

Město Příbram

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka