www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Vladimír Král: Proč hledat komplikace tam, kde žádné nejsou

2019-05-13 08:26:26 | Mgr.Vladimír Král ©

Při zasedání zastupitelstva na konci dubna předložila Šance pro Příbram dva návrhy v oblasti parkování. Podstatou prvního bylo osvobození od parkovného na zpoplatněných městských parkovištích pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Foto

Příbramský zastupitel za Šanci pro Příbram Mgr. Vladimír Král.
(Zdroj foto autor)

Druhý návrh se věnoval přenositelnosti parkovacích lístků – možnosti využít zaplacené (nevyčerpané) hodinové parkovné na dalším parkovišti.

Chceme totiž hledat způsoby, jak učinit nové parkovací restrikce pro občany alespoň o něco snesitelnější. Jsme v opozici, ale přesto se snažíme věci konstruktivně změnit. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P byli do loňského roku od poplatků osvobozeni. Rádi bychom obnovili dřívější stav. V případě druhého návrhu pak považujeme za spravedlivé, aby řidiči za 1 hodinu parkování na různých městských parkovištích platili parkovné odpovídající 1 hodině, nikoli 2 hodinám.

Při projednávání na zastupitelstvu jsme byli poučeni, že prý máme témata nejdřív konzultovat s odbory a komisemi. My jsme ale přesvědčení, že na našich aktuálních návrzích není nic složitého. Zejména náš návrh, dle kterého by držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohli na zpoplatněných městských parkovištích opět parkovat zdarma, je naprosto triviální. Navíc tato konkrétní otázka je věcí nikoli odbornou, kdy by posouzení ze strany odborů města mohlo dávat smysl, ale čistě politickou – buď parkovné daným občanům promineme, nebo ne. Technicky je proveditelné obojí.

Neodpustím si malou poznámku. Na jaře 2018 bylo rozhodnutím Rady města zahrnuto do parkovacích zón i parkoviště pod hřbitovem. Po roce, ještě než se poplatky na tomto parkovišti vůbec začaly vybírat, se původní nařízení mění a vzniká fialová zóna s jiným režimem zpoplatnění. Má toto být důkazem koncepce a „prokonzultovanosti“ kroků města v oblasti parkování? Chápu, že někteří zastupitelé by mi možná dokázali vytknout i nos mezi očima. Ale nemyslím, že je za dané situace namístě vyčítat Šanci nepromyšlenost či nepřipravenost návrhů. Věřím, že vedení města bude v budoucnu měřit víc stejným metrem.

Ještě krátce k jedné výhradě, která k našemu návrhu ve věci parkování držitelů průkazů zazněla. Bez zpoplatnění by prý hrozilo, že příslušná parkovací místa by byla obsazená zbytečně dlouho, takže by se nedostalo na další zájemce o parkování na vyhrazeném místě. Bylo by zajímavé vědět, jak často taková situace v minulosti skutečně nastala. Osobně mi nepřipadá moc pravděpodobné, že by někdo jel do nemocnice nebo na úřad a schválně zde prodloužil vyřizování záležitostí třeba o dvě hodiny – jen proto, že by případně měl parkování zdarma. Proč by to dělal?

Během rozpravy mě poněkud překvapil komentář pana starosty o generelu dopravy a parkování. Prý bychom od generelu neměli čekat zázraky. Dobrá, ale proč potom tedy město generel vůbec zadávalo? Jen proto, že na něj byla dotace a že si budeme moct napsat do kolonky „počet využitých dotací“ hezčí číslo? Doufám, že nikoli. Rád bych připomněl, že generel už v roce 2015 požadovala Komise pro rozvoj města.

A jak to nakonec s našimi návrhy dopadlo? Náš druhý návrh byl zamítnut. Prvním návrhem se bude zabývat Rada města. Budeme samozřejmě rádi, když bude kladně posouzen alespoň kompromis, zmíněný na zastupitelstvu, v podobě bezplatného parkování držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s časovým omezením (např. po dobu dvou hodin).

Na okraj k rekonstrukci aquaparku

V závěru zasedání jsem se ptal, v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí aquaparku, zda se uvažuje o žádosti o dotaci a jak to bude po dobu zhruba tříleté uzavírky bazénu se závodními plavci, školáky a zaměstnanci. Byl jsem přítomen předchozího neveřejného předjednání (porady) zastupitelů, ale ke konci jsem musel z osobních důvodů odejít.

V reakci na své dotazy jsem byl upozorněn a napomenut, že na konci předjednání byla část mých otázek zodpovězena, v rámci dvaceti často kladených dotazů. Jeden z koaličních zastupitelů nadto poznamenal, že otázka na to, kde budou děti po dobu rekonstrukce plavat, není na místě. Osobně se domnívám, že různé informace a opatření zamýšlená v souvislosti s rekonstrukcí zajímají nejen mě, ale také (především) stovky rodičů závodních plavců nebo účastníků plavecké výuky a další obyvatele.

Také myslím, že některým otázkám nebo nedorozuměním by se mohlo předejít, kdyby město tyto informace, těchto 20 častých otázek a odpovědí k rekonstrukci aquaparku, samo zveřejnilo (například souběžně s tiskovou zprávou o konání porady). Snad se bude transparentnost radnice a automatické zveřejňování informací s postupem času dále zvyšovat.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro PříbramMgr.Vladimír Král ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Babule Vloženo: 2019-05-15 22:20:30 IP: 176.98.110.***
Smutné je, že hlavním argumentem pro zpoplatnění parkování pro držitele průkazu ZTP je zneužívání tohoto průkazu a dlouhodobé stání na označených místech některými jedinci. Takže kolektivní vina a trest všem ostatním držitelům ZTP, kteří jsou hozeni do jednoho pytle. Rozhodně souhlasím s úpravou bezplatného stání alespoň první 2-3 hodiny. Po zkušenostech s dopravou mé maminky do příbramské nemocnice k různým vyšetřením, kde se čeká + omezená pohyblivost, nakládání na vozík, hygiena a podobně je bohužel čas neúprosný. Chudáci ti, kteří k nám přijedou z jiného města, kde je majitel ZTP od poplatku osvobozen. Pokud si nenačtou městskou vyhlášku, mohou odjet o pár set korun lehčí.
Autor:pavel Vloženo: 2019-05-15 18:58:56 IP: 176.98.110.***
Dovolím si jen poznámku k "přenosným" parkovacím lístkům. Snad rozumím dobře míněné snaze ulehčit těm, kteří ta placená parkovací místa užívají. Vzhledem k nefunkčnosti MHD v Příbrami, která v rozporu se svým posláním nutí lidi používat vlastní vozidla, je to i pochopitelné. Můžeme předpokládat, že jen tak pro nic za nic nikdo tím autem nejel. Na druhou stranu - obecně je smyslem parkovacích zón individuální dopravu pokud možno omezit (a zastavit) a zabránit, aby zamořovala město. Přenosný parkovací lístek by však šel proti tomuto záměru - naopak by to zbytečné pojíždění vlastními auty ještě podporoval. Asi to není populární názor, ale nemyslím si, že právě tohle bychom měli chtít, jakkoli se to jinak dobře prodává. Vždyť v PB jezdí autem skoro všichni - musí, když je MHD k ničemu. Obávám se, že dokud se problém dopravy ve městě nezačne řešit komplexně a systémově, stále se budeme motat v dílčích opatřeních ode zdi ke zdi, kdy nějaké opatření sice na jedné straně něco vyřeší, na straně druhé jiný problém vyvolá.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2019-05-15 12:35:47 IP: 105.80.120.***
Honza B.: To je dost zjednodušený pohled na věc. Pokud jste opravdu sledoval jednání zastupitelstva, tak víte, že se i sama velitelka městské policie vyjádřila tak, že jsou průkazky ZTP a ZZP/P opravdu zneužívány i jinými osobami, než jsou hendikepovaní. Sama se přiklonila k názoru, že by bylo podle ní dobré parkovací dobu pro ZZP a ZTP/P omezit, např. na 2 hodiny zdarma. Na tom opravdu nevidím nic asociálního.
Autor:Honza B. Vloženo: 2019-05-15 11:23:04 IP: 109.72.3.***
Řekl bych poctivá snaha Šance zohlednit ZTP a ZTP/P bude díky asociálům ve vedení radnice k ničemu.To co jinde je normální ,v Příbrami nemožné.
Autor:Pánek Vloženo: 2019-05-14 22:11:54 IP: 90.176.86.***
TOM: hlídat se to nechá snadno, např. kombinací registrace RZ v systému a parkovacích hodin. Současný systém umožňuje placení mobilem, ověření platby nebo registrace invaidy provede strážník dotazem v databázi nebo kombinací průkazu ZTP a parkovacích hodin
Autor:IT Vloženo: 2019-05-14 14:58:13 IP: 176.62.232.***
Tak polopapate: nároky na průkaz ZTP a ZTP/P má osoba s tělesným,smyslovym,nebo dusevnim postizenim,charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,které podstatně omezují její schopnost pohyblivost,nebo orientace...citace zákona.Pre z posudkare v Pb neprojdete,ani když vám chybí jedna noha,a to doslovně. Na parkovacích lístcích není vyznačena datum? A to tu argumentujete jedním postiženým na n.TGM ? A kolik je těchto míst v Pb víte? A určitě je zmapování,kolik to přinese do kasy města. Jestli někomu "zavidite" tyto prukázky,tak vás ubezpecuji,ze se jejími držiteli můžete lehce stát i vy..Ale,o to asi nestojite.Jen to parkování vám leží v žaludku.
Autor:Jaroslav Vloženo: 2019-05-14 14:29:40 IP: 109.72.0.***
Já vám povím, kde byl. Byl v práci, protože ne každý invalida je osoba chodící o berlích nebo upoutaná na vozíček. A navíc, bohužel, ne každý, kdo používá tento průkaz, je jeho majitel a prostě ho zneužívá...
Autor:Tom Vloženo: 2019-05-14 13:27:29 IP: 109.72.2.***
A jak budete na placených parkovištích hlídat že tam vozidlo nestojí déle než dvě hodiny ? Jinak pro IT nelžu na náměstí TGM to byl bězná praxe invalida zaparkoval šel do práce a stál na místě pro invalidy celý den.
Autor:IT Vloženo: 2019-05-14 13:09:09 IP: 176.62.232.***
Sebastian:na auta prispiva (pokud žadatel splňuje podminky),200 tisici, stát. Ale s omezením na 2 hodiny naprosto souhlasím.
Autor:Sebastian Vloženo: 2019-05-14 12:58:59 IP: 109.72.6.***
IT: Všichni známe mnoho majitelů ZTP, kteří příjmy opravdu omezené nemají a jezdí v luxusních autech. ZTP neznamená automaticky, že je člověk na vozíku či o berlích a pobírá invalidní důchod. Varianta s bezplatným časově omezeným (například max 2hodiny) stáním mi přijde jako velice rozumné.
Autor:IT Vloženo: 2019-05-14 12:27:08 IP: 176.62.232.***
Tom: a kde podle vás ten invalida celé dny byl??? Vaše argumenty jsou nesmysly a lži,kterými se ohání vedení města.Ani Praha nemá zpoplatnění parkování pro invalidy.
Autor:tom Vloženo: 2019-05-14 12:21:08 IP: 109.72.2.***
s Jaroslavem souhlasím opravdu nekteří invalidé zneuživali parkování a stáli třeba na náměstí TGM celé dny a ostatní invalidé zde nemohli zaparkovat. Já bych ponechal placení invalidů a vše bych nechal na strážnících MP Příbram.
Autor:IT Vloženo: 2019-05-14 11:08:22 IP: 176.62.232.***
Jaroslav: evidentně nemáte v rodině žádného invalidů,jinak by jste nemohl napsat takový ....nemám slov,aby mě nesmazali o).Invalidní člověk v naprosté většině žije z invalidního důchodu,takže není nemajetny,ale oproti zdravému člověku jsou jeho příjmy značně omezené.Sedět na vozíku,nebo se plácat o berlích,se dá jen po velmi omezenou dobu.Vaše argumenty,jsou mimo mísu a zlé.Kvalita společností se pozná podle toho,jak se chová ke svým bezmocným.Jestli je starost o tyto lidi "libiva politika",tak za všechny invalidy této politice,a určitě ne jen já,ale všichni slušní lidé,jen tleskam.
Autor:Jaroslav Vloženo: 2019-05-13 12:57:33 IP: 109.72.0.***
Tak z vlastní zkušenosti - například místa mezi Sokolovnou a ISŠ,které jsou vyhrazené pro invalidy,jsou obsazená trvale. Nevím, jestli je důvodem, že držitelé pracují za "Zdrávce", na základní škole, na ISŠ, na úřadě, v nemocnici nebo na poště, ale prostě tam celý den stojí. A k tomu by pak docházelo i na placených parkovištích. Kromě toho to, že osoba je ZTP/P neznamená, že se jedná o osobu nemajetnou, která by nemohla za parkování zaplatit. Nemyslím si, že rozhodnutí zastupitelstva, potažmo váš návrh, je šťastné, ba dokonce naopak. Aby se nám pak nestávalo, že přijedeme na TGM nebo nám. 17.listopadu a půlka parkoviště budou auta označená průkazy pro invalidy.. Jedná se skutečně o politickou otázku, ale dle mého je to takzvaná "líbivá" politika, nikoliv ekonomická ani efektivní. A o tu by mělo zastupitelům jít především.

REKLAMA

Město Příbram

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka