www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Švenda: Už dost zdražování parkovného. V dopravní komisi nabízíme pozitivní alternativu

2020-02-10 09:27:17 | Mgr. Václav Švenda ©

Radujme se, připlatíme si - tak bych zhruba shrnul obsah tiskového sdělení radnice k úpravě parkovného. Vedení města nevyslyšelo návrh dopravní komise a potíže s parkováním řeší hlavně zdražováním.

Foto

Mgr. Václav Švenda, příbramský zastupitel za TOP 09.
(Zdroj foto autor)

Změna sazebníku v centru města mě opravdu netěší. Radnice nám skrze tiskovou zprávu sděluje, že máme být nadšení ze zavedení kratších časových intervalů. Jenže ono ve výsledku vyjde parkování výrazně dráž. Problém je v tom, že na většině parkovišť mnoho řidičů neplatí, jejich počet se pohybuje v desítkách procent a zdražení tak bude pouze bičem na poctivé řidiče.

Doposud byla například na náměstí TGM sazba 25,- Kč za hodinu. Nyní sice za 10,- Kč získáme 20 minut, a to je pozitivní, ale hodina nás nově vyjde na 30,- Kč. Na ostatních parkovištích byla hodinová sazba 15,- Kč a nyní bude 20,- Kč s tím, že je možné za 10,- Kč parkovat půl hodiny.

Jako předseda dopravní komise jsem si dal cíl, abychom představili trochu promyšlenější řešení. Jsem rád, že nakonec vznikl návrh, na kterém se našla v naší komisi široká shoda.

Nejdůležitější je pro nás rychlejší obměna aut v centru. Tedy aby za dostupné prostředky v centru řidič zaparkoval (navrhujeme 10,- Kč za první hodinu) a zároveň byl motivován své parkování neprodlužovat. Právě hodina je čas, za který můžeme v centru vyřídit to nejnutnější, dojít si v klidu na nákup nebo na úřad. Za další hodinu by už byla sazba navýšena. Aby však tento systém fungoval, musíme se zaměřit zejména na efektivní kontrolu a výběr. Tím nebudou biti jen ti poctiví, zatímco jiní se na exkluzivním parkování zadarmo uvelebí klidně i na celý den. 

Souvisejícím krokem je investice do SMART parkování. Není to nic složitého. Jednotlivá parkovací místa se osadí senzory. Ty jednak poznají volné parkovací místo a umožní také ověřit, zda je zaplaceno. Prostřednictvím informačních tabulí u hlavních dopravních uzlů nebo v mobilní aplikaci uvidíme, kde můžeme v centru zaparkovat. Šetří se tím čas, životní prostředí i útrapy řidičů. Tento systém vyjde na jednotky milionů a jen díky efektivnějšímu výběru parkovného se městu vrátí za 1 - 2 roky. 

U parkovišť se závorou, která stále ani zdaleka nemají využitou svojí kapacitu, jsme se už přesvědčili o ochotě řidičů platit a ohleduplnosti vůči okolním rezidentům. Z tohoto důvodu jsme na těchto parkovištích u nemocnice navrhli, aby zde byly první dvě hodiny zdarma. Za třetí hodinu by parkující zaplatil 20,- Kč a čtvrtá hodina by vyšla na 30,- Kč. Tím by byla splněna i podmínka pro možnost celodenního parkovného za 50,- Kč.

Je načase přestat tahat peníze jen z kapes těch poctivých. Věřím, že jsme v dopravní komisi připravili kvalitní návrh a v městské radě dojde ještě k přehodnocení přijatého sazebníku, který situaci s parkováním stejně nezlepší a větší výběr parkovného pravděpodobně také nepřinese. Hrozí totiž, že ti kteří doposud platili, tak raději do již dost vylidněného centra nebudou jezdit vůbec a o negativním dopadu na místní živnostníky už nemusím hovořit vůbec.

Nevyužitá kapacita nového parkoviště u nemocnice.
(Zdroj foto autor)


Mgr. Václav Švenda ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Honza B. Vloženo: 2020-02-13 09:11:34 IP: 109.72.3.***
Všude mezi domy budou auta, jen tu mezi tím nebudou chtít žít lidé a město získá titul "město parkovacích plácků v každém koutě". Naprosto výstižné a přesné pane Ondřejku.Hnutí Koblih je neponaučitelné. Komu není rady,tomu není pomoci.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-02-13 08:38:39 IP: 194.213.41.***
občan PB: Věcné, stručné a jasné. Nikoliv pouze kritika, ale i náměty. Jeden z nejlepších příspěvků poslední doby.
Autor:občan PB Vloženo: 2020-02-12 19:11:45 IP: 176.98.110.***
Vážení, vedení města s oblibou poukazuje v různých záležitostech, většinou jen, co se jim hodí, na město Písek. Ve vzdálenosti ne větší než 100 m od Kamenného mostu je parkoviště P1-Výstaviště. Bezplatné parkování s kapacitou stovky parkovacích míst. Další velké a bezplatné parkoviště v blízkosti centra Písku je u pošty. Jako první město v ČR začali s testováním obsazenosti parkovišť pomocí mobilní aplikace, nebo na parkovišti Výstaviště pomocí magnetického pole, kdy jsou na jednotlivých stáních pod parkovacími místy položeny chytré kabely. Při vjezdu do města potom vidíte na digitálních cedulích aktuální informace o obsazenosti jednotlivých parkovišť. Zkuste se inspirovat tam, kde to funguje a jak se dá bezplatným parkováním v blízkosti centra města přilákat návštěvníky a turisty.
Autor:S930 Vloženo: 2020-02-12 17:34:08 IP: 109.72.7.***
Souhlasím s Richardem Hadačem, dovolím si poznamenat, že i z jeho příspěvku je zřejmé, že se touto tématikou zaobírají lidé, kteří by měli raději sedět doma u telky a mrkat na Ulici
Autor:S930 Vloženo: 2020-02-12 17:32:22 IP: 109.72.7.***
Luboš: všechno je složité, všude jsou problémy, termíny, každý něco potřebuje...atd. Samé výmluvy proč něco nejde. Málo příslušníků MP, málo přítomných příslušníků Policie ČR...samé výmluvy. Možná i oprávněné. Ale přesvědčte mne. Nemá snad příbramská MP dostatek prostředků k mobilním zásahům. Ano, k čemu jsou ty darované elektrokolobrndy nebo kola. Kolik mají najeto. Kolik policistů je v terénu v odpoledních nebo večerních hodinách ? Už se vůbec neodvažuji ptát na noční. Obávám se, že většina má ranní. Hodilo by se třeba na nám 17. listopadu mezi 14 a 17 hodinou tam být. Ve stejné době, ale i na jiných místech. Vím, že za to ti pěšáci nemohou. Takže organizace ?
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-02-12 13:49:56 IP: 194.213.41.***
Filip Ondřejek: VŘ na rozšíření parkovacích ploch, resp. vytržení z kontextu některé dvory/plochy do jednotlivých dílčích PD (souhlasím s Vámi, že se jedná vždy o nějaké ucelené území, které by mělo být děláno pokud možno jednotně), ale i rozpracovaný (???) Generel - tam se všude bude dělat "KONCEPCE" průběžně a na jednotlivých KD a postupně s jednotlivými dodavateli. To je přístup hodný mistra. Ing. Vařeka při nástupu na radnici velmi důrazně kritizoval, že se nerealizují opravy i podzemních inženýrských sítí při rekonstrukcích povrchů (částečně bylo pravdou, ale téměř vždy bylo s min. 1. SčV konzultováno a pokud byl z jejich strany požadavek, tak se buď doplnilo, nebo se zrušila celá akce). Okázale toto medializoval, že takto tedy ne, že je to šlendrián a s tímto je konec. Od té doby jsem neviděl v PB žádnou ucelenou rekonstrukci ulice (vždy bylo zvykem alespoň min. 1 velkou ulici/investici tohoto typu za volební období). Nyní, když se připravuje PD na některé dvory/plochy pro parkování a pěší, tak se výslovně specifikuje, že realizace bude vč. veřejného osvětlení, ale naprosto bez zásahů do ostatních podzemních inženýrských sítí (tedy i vodovodů a kanalizací mnohdy z období 50. let). Tak jsem z toho jelen. PD na parkovací dům u autobusáku, PD na Prokopskou ulici, Generely ... - všechno nedotažené a stále se vymýšlí a plánují další a další "vzdušné zámky". Logické, praktické a koncepční toť konání našich konšelů.
Autor:Filip Ondřejek Vloženo: 2020-02-12 09:11:28 IP: 109.72.12.***
Petr Němec : chápeme se dobře a také se v podstatě shodujeme, že parkoviště a parkovací dům P+R (zaparkuj a jeď) nemá být na náměstí, ani uprostřed prostoru mezi obytnými domy. V podstatě na to ani tolik nemá vliv samotný požadavek na odstupové vzdálenosti mezi stavbami, ze kterého lze při splnění dalších podmínek udělit výjimku. Dokonce ani nepochybuji, že by jí místní úřad udělil, přestože na jiném místě takové řízení nedávno vedl i pro pozemek proluky a neodůvodněně výjimku pro umístění prakticky podzemní stavby negativně neovlivňující své okolí zamítl. Shodou okolností pro podzemní garáž v širším centru města. V lokalitě u "nádraží" je i autobusový terminál. Parkovací dům ale cca 50m od domu nemůže mít každý obyvatel Příbrami a ještě aby seděl první v autobuse na Prahu. To že si u nádraží nyní podle Vás do busu na Prahu nikdo nesedne není neřešitelný problém. To řešení prakticky nic nestojí a změnami v autobusové dopravě a přizpůsobením MHD a PID pro zlepšení obslužnosti místa lze zajistit, aby zde např. busy na Prahu také měli první zastávku. Na dopravní koncepci ale nejsem odborník zase já. Na to si město předpokládám odborníky zjednalo, protože prakticky současné vedení doplněné dříve o TOP 09 si už v roce 2016 zadalo studii a následně i projektovou dokumentaci v celkové ceně cca milion v lokalitě právě u nádraží. Do toho tedy město již vynaložilo nemalé náklady na přípravu. Přemýšlet najednou po 4-řech letech prakticky neopodstatněně o parkovacím domě P+R někde jinde ve městě se mi tedy zdá přinejmenším nekoncepční. Nyní také město zadalo VŘ na projektanta "PD - rozšíření parkovacích ploch v Příbrami". Jednotlivé části např. architektonicky cennéhoho a zdařilého Březohorského sídliště mají být zadány různým zhotovitelům. Pro zadání nebyla připravena žádná sjednocující koncepce např. územní studií, nebo architektonickou soutěží. Na dotazy a připomínky architekta město v zakázce odpovědělo, že koncepci a jednotné řešení si domluví jednotliví zhotovitelé na kontrolních dnech... Tímto nesmyslným přístupem, kdy město stěží může přinutit jednotlivé zhotovitele k jednotnému a dobrému řešení, probíhá příprava úprav veřejného prostoru ve městě. Za pár let třeba budou mít všichni kde parkovat na nekoncepčně vyasfaltovaných a vyštěrkovaných pláccích. Všude mezi domy budou auta, jen tu mezi tím nebudou chtít žít lidé a město získá titul "město parkovacích plácků v každém koutě".
Autor:Luboš Vloženo: 2020-02-12 07:05:04 IP: 109.72.0.***
S930: No vidíte, a to je věc, která zas tak jednoduchá není, natož aby byla nejjednodušší. Přesto, že kontrola probíhá, tak není možné, aby byla stoprocentní (ani s autíčkem s kamerou...). Jediné téměř stoprocentní řešení jsou uzavřená parkoviště - za závorou. A ty je samozřejmě možné budovat nebo současné na ně předělávat. Ale to se musí chtít. A k poznámce pana Němce o odbornosti komisí: Nebral bych to paušálně. Někteří členové jistě odborníci jsou, někteří však ne tolik a někteří jsou holt jen politici.
Autor:Petr Němec Vloženo: 2020-02-11 19:38:40 IP: 176.98.110.***
Filip Ondřejek: Tady došlo k menšímu nedorozumění, resp. nepochopení :). Myšlenka postavit P+R parkoviště v centru města, je samozřejmě naprosto zcestná !!! Myslel jsem, že z mého příspěvku a zejména ze slov „zefektivnit městskou hromadnou dopravu a k tomu vybudovat několik smysluplných P+R, které budou svým umístěním a podporou motivovat lidi“, je zřejmé, co bylo myšleno. To řešení parkování na Rynečku je samozřejmě obrovský luxus…, ale proč ne, resp. jak to chcete řešit v době, kdy carsharing, který bude podporován výrobci, je zatím na papíře těch odvážnějších manažerů. Nevím co je v §25 odst. 4 vyhlášky 501/2006 Sb. a upřímně, je mi to fuk! Mě stačí, že mi někdo, kdo tomu rozumí jako Vy, řekne, že je to naprostá hloupost, která v podmínkách našeho města nemá řešení. Pokud budeme pořád řešit jenom to, co se dá postavit s dotacemi, tak toho tady už asi moc nepostavíme… A pokud bude nádraží opravdu tím dopravním uzlem, kterým by měl bezesporu být, tak ať je tam klidně pět parkovacích domů, ale obávám se, že dokud bude rychlík do Prahy jezdit 1 h 35 min. a ráno si tam do „pražáku“ nesednete, tak je tam stavba parkovacího domu neuvěřitelná hodnota poměru obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru…
Autor:S930 Vloženo: 2020-02-11 18:31:37 IP: 109.72.7.***
a co takhle konečně začít placení parkovného kontrolovat a vymáhat? To je totiž to nejjednodušší a lze to provést ihned. Stavba jakéhokoliv parkoviště si vezme v tom lepším případě 10 let
Autor:Filip Ondřejek Vloženo: 2020-02-11 17:04:34 IP: 109.72.12.***
Petr Němec: Nesouhlasím s Vámi v pohledu na parkovací dům u nádraží. Parkovací dům P+R není vhodné umístit do centra, ale má být ideálně právě v dopravním uzlu. To vycházelo nejen z požadavků dotačních programů, ale je to zřejmé i z logiky věci, kdy takový dům nemá stát uprostřed náměstí ani mezi obytnými domy, kde by ještě zintenzivnil negativní vlivy dopravy. V takovém domě by mělo být parkování zdarma, nebo za malý poplatek na celý den. Nádraží je místo, kde by naopak mohli parkovat lidé dojíždějící např. do Prahy s celodenně zaparkovanými auty. Do centra je to cca 5 min. chůze v případě pořádání větších akcí ve městě o víkendech. Parkovací dům na Rynečku je z z uvedeného pohledu naopak nevhodné situování pro zvýšenou dopravu a zátěž. Parkovací dům přece není investicí města pro obyvatele domů mezi kterými by byl postaven! Navíc je v lokalitě rozdrobené vlastnictví pozemků. Přečtěte si §25 odst.4 vyhlášky 501/2006 Sb. a bude jasné, že zde nelze parkovací dům postavit. Odstup stavby od 12-ti podlažních domů by musel přesahovat 35m. Být obyvatelem okolních domů, tak bych nechtěl koukat na parkovací dům umístěný blíže, nebo neúměrně zvyšující dopravu v Průběžné ulici. Sám nerozumím, proč tato neproveditelná myšlenka dlouho přežívá i po projednávání dopravní komisí a bylo to údajně zadáno k vyjádření městskému architektovi. Právě u parkovacího domu na nádraží se bohužel ukázalo, že pan architekt Malý hledí více na své vlastní představy o požadavcích na dům místo na nemožnost umístit takovou stavbu na soukromé pozemky, nebo dodržet požadovaný rozpočet stavby. U tohoto projektu např. preferoval nesmyslný návrh z architektonické studie zakopat cca 1/3 domu pod terén, kdy náklady na stavební jámu a výkop nebyly ve studii zahrnuty, stejně jako třeba náklady na trvalé zajištění stavební jámy hluboké 11m pilotovou stěnou. Trvalé zajištění stavební jámy jako samostatná stavba také neoceněna ve studii s reálnou cenou cca 15mil. Kč + DPH. Buď lze navrhnout maximalistické a architektonicky "nekompromisní" řešení, nebo lze postavit za relativně málo peněz funkční a účelnou stavbu. Z čisté vody zkrátka kaši nelze uvařit.
Autor:Petr Němec Vloženo: 2020-02-11 14:42:18 IP: 176.98.110.***
Tak jsem si myslel, že systematická likvidace Pražské ulice (a toho zbylého mála historického centra), kterou s gustem provádělo bývalé vedení radnice a to hlavně pro to, aby to co nejvíce „osladili“ svému „milovanému“ kolegovi a koaličnímu partnerovi, bude u konce a konečně se dočkáme alespoň nějakého oživení historického centra. No a jak tak koukám, je vše při starém! Řešit tímto způsobem problematiku parkování v centru, je opravdu pecka a podle mě si to zaslouží nominace na Nobelovu, Abelovu, Turingovu i Goldmanovu cenu. Přijít po roce s tím, že si bude možné konečně zaplatit parkování za deset korun, když si člověk potřebuje odskočit do KB, ČSOB, UniCredit Bank, MONETA Money Bank nebo Raiffeisenbank (protože nic jiného už v centru pomalu nemáme…), to chtělo notnou dávku odvahy… Také mě opět pobavila skutečnost, že dopravní komise něco navrhuje a rada to opět důsledně ignoruje. Nevím, jestli není pomalu na čase, aby se už konečně zrušily všechny komise, když jejich odbornému názoru stejně nikdo kromě jejich členů nenaslouchá. Ok pár věcí k diskuzi. Co už konečně začít s revitalizací Rynečku, kde by se dalo elegantně (na základě arch. soutěže) postavit jedno patro nad stávajícím velkým parkovištěm, kde by byl vjezd na to horní patro z Průběžné ul. (a při tom se mohl opravit ten most v dezolátním stavu, na kterém se nemůže parkovat a postavil by se třeba i výtah); Co vybudovat parkovací dům z parkoviště mezi Milínskou a Průběžnou ul. tak, aby to nehyzdilo okolí, tzn., nikoli do výšky (vím, že je to daleko dražší…), ale do toho svahu (případně 2-4 patra bytů na to, které by opticky zkultivovaly ten děsný pohled od náměstí na paneláky v Dlouhé ul.); Co se vybodnout na parkovací dům u nádraží (kde je beztak k ničemu) a raději odkoupit od SŽDC ty dvě zarostlé a zaházené koleje a udělat tam relativně levně min. cca. 70 parkovacích míst (mimochodem doporučuji se alespoň někdy podívat, kolik stojí přes den autobusů na tom obrovském place nahoře!!! 0), co upravit náměstí TGM, aby se parkovalo jako všude v civilizovaném světě kolem a ne uprostřed; A co takhle zefektivnit městskou hromadnou dopravu (v určitých exponovaných časech udělat minimální intervaly, cesta z P+R jen do centra atd.) a k tomu vybudovat několik smysluplných P+R, které budou svým umístěním a podporou motivovat lidi dojíždějících za prací z okolí, aby autem nejezdili parkovat do centra. O nutnosti SMART parkování už psal pan Švenda. Zatím to vypadá, že se poměrně rychle blíží doba, kdy se k nám budou sjíždět domácí a zahraniční produkce, které budou točit filmy z doby kolem Sametové revoluce, protože takový skanzen nikde jinde nenajdou!!!
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-02-11 12:45:00 IP: 194.213.41.***
Parkoviště u nemocnice vzniklo na místě, kde se původně uvažovalo o parkovacím domě. Plánem p. Švendy bylo na tomto místě vytvořit jednoduché parkoviště a dalo hodně práce mu vysvětlit, že to nejde jen tak tam navézt pár Tater "frézované", Technické služby, že to rozhrnou a hotovo (prostě, že si to představuje jako Hurvínek válku). Potom se začalo trochu uvažovat a vznikl z toho návrh parkoviště (samozřejmě už ne za pár desítek tisíc, jak se původně plánovalo, ale za pár milionů). A teď to podstatné. Když vidím fotku, tak si pokládám otázku, co je lepší: poloprázdné zpoplatněné parkoviště s tím, že ta auta stejně někde stojí (pravděpodobně v okolních ulicích bez poplatku), nebo plné bezplatné parkoviště aut i když možná s určitým počtem těch "celodenních" (ty by stejně stála někde jinde). Rozhodně mám blíže k druhé variantě. Určitě se doprava regulovat musí, ale musí se to dělat s rozmyslem, koncepčně a (co tvrdím já) ekonomika by v tomto měla být až na skoro posledním místě.
Autor:Jaroslav Vloženo: 2020-02-11 06:55:15 IP: 109.72.0.***
Nejhorší je, že i Vy, i starosta, ať již vědomě či nevědomě (nevím, co je horší), operujete s údaji, které se stoprocentně nezakládají na pravdě, případně si je na hraně pravdy upravujete tak, aby se hodili do vaší rétoriky. Váš názor bych více bral, pokud byste za 4 roky ve funkci předvedl, že problematice parkování skutečně rozumíte a že jste pro její vyřešení udělal nebo připravil spoustu kroků..
Autor:pavel Vloženo: 2020-02-10 14:29:10 IP: 176.98.110.***
Škoda, že tiskové zpravy města tu nelze komentovat. :D Omlouvám se, za poznámku OT, která k tomuto tématu jaksi nepatří.
Autor:glosátor Vloženo: 2020-02-10 11:31:28 IP: 89.24.173.***
Gratuluji, pane předsedo dopravní komise. Naprostá revoluce a konečně řešení problémů s parkováním. Ne nadarmo jste měl parkování v minulém volebním období ve své kompetenci. Jen víc takových koncepčních, zásadních a odvážných návrhů.

REKLAMA

Město Příbram

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka