www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Švenda: Tvořit městskou vyhlášku na základě antipatií je špatná cesta

2019-02-28 09:01:04 | TOP 09, Mgr. Václav Švenda ©

Zastupitelstvo v pondělí 25. února 2019 schválilo novou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Příbramská TOPka se zněním vyhlášky předloženým Radou města nesouhlasila a navrhla pět změn.

Foto

Zastupitel za TOP 09 Mgr. Václav Švenda.
(Zdroj foto autor článku)

Většina návrhů byla hlasy současné koalice (ANO, ODS a Příbramáci pro Příbram) zamítnuta, ale naštěstí se těsnou většinou zastupitelů podařilo alespoň ochránit od nových poplatků pořadatele nekomerčních kulturních a sportovních akcí. Celý proces tvorby a přijímání této vyhlášky má však velmi hořkou pachuť.

Snažím se chápat důvody, proč současné vedení města novou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství předložilo. Předpokládám, že hlavní příčinou je navýšení příjmů do rozpočtu. Některé sazby poplatků byly ve srovnání s jinými městy nízké a bylo na místě je upravit. Při tvorbě této vyhlášky bychom se však neměli řídit pouze snahou maximalizovat příjmy, protože kvalita života ve městě rozhodně nesouvisí jen se stavem naplněnosti městské pokladny.

Určitě se všichni shodneme na tom, že se minulé koalici, jejíž byla příbramská TOPka součástí, podařilo nastartovat oživování kulturního a společenského života v našem městě. Řadu akcí pořádalo město a věřím, že v tom bude pokračovat i nadále, ale za řadou pěkných projektů stáli další pořadatelé (soukromé osoby, různé spolky atd.). Na těchto akcích, na kterých se většinou nevybíralo žádné vstupné, tak pracovali pořadatelé s nadšením pro věc, ve svém volném čase a bez nároku na jakýkoliv honorář. Právě těmto lidem a organizacím by návrh rady města, který chtěl zpoplatnit zábory veřejného prostranství, ještě více komplikoval leckdy už tak velmi těžké financování a určitě snížil jejich chuť tyto nekomerční kulturní a sportovní akce pořádat. Přijetí tohoto návrhu by tak znamenalo brzdu pro další oživování našeho města. Finanční přínos tohoto opatření by byl navíc pro městskou kasu zanedbatelný. Poplatky v řádu až tisíců korun by platili například pořadatelé těchto akcí: Spolek Prokop za svou akci „Putování se světýlky za sv. Martinem“, Festival Antonína Dvořáka se svým „Dnem s Antonínem Dvořákem“, Cowárna za akce „Svatohorský Downtown“ a „Route 66“, Spolek ve Čtvrtek za své „Korzo Obora“, VDN PROMO za „Festival živých soch“ a další.

Mám velikou radost z toho, že se nám nakonec podařilo prosadit prostřednictvím těsné většiny alespoň návrh na osvobození od poplatkové povinnosti pro pořadatele těchto akcí. Všem třinácti zastupitelům, kteří náš návrh podpořili, tímto mnohokrát děkuji.

Největší problém této nové vyhlášky spatřuji v samotném způsobu jejího vzniku. Z diskuse u sazby poplatku pro pouťové atrakce a cirkusy vyplynul šokující fakt, že se výše poplatku odvíjí podle sympatií či antipatií vedení města. Cirkusy jsou vedení města sympatické, proto měly ve vyhlášce navrženu sazbu 3 Kč za metr čtvereční denně. Na opačném pólu sympatií se nacházejí pouťové atrakce, které si tak vysloužily sazbu 30 korun. Tento rozptyl i samotná výše sazby pro pouťové atrakce a lunaparky se nyní vymykají standardům většiny obdobně velkých měst. Náš návrh na zmírnění toho rozdílu se u koaličních zastupitelů bohužel nesetkal s pochopením a nám tak nezbývá nic jiného než provozovatelům pouťových atrakcí vyjádřit lítost na nad tímto stavem a doufat, že nové městské vyhlášky již budou vznikat jiným způsobem.

Václav Švenda,
Zastupitel za TOP 09TOP 09, Mgr. Václav Švenda ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Pánek Vloženo: 2019-03-02 17:10:18 IP: 90.176.86.***
Vidím to jako Jaroslav, spokojeně sleduji současný stav, kdy se potřeba zviditelnit se řeší pomocí těchto drobností. Pro mě je to daleko lepší, než řešit kauzy typu 1. polikliniky, navíc hra na politiku mi ve městě velikosti Příbrami nesedí. Jen bych v příštích volbách přivítal, aby se kandidovalo více za programy než za politická trička.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-03-01 14:06:09 IP: 85.163.87.***
Richard Hadač: Neměl jsem možnost být osobně přítomen na ZM, proto jsem Postřehy nepsal. Příště tam budu a napíšu, abych nevyjadřoval jen pocity.
Autor:Jaroslav Vloženo: 2019-03-01 13:55:23 IP: 109.72.0.***
Richard, Honza: Nemluvím o štvavých článcích občanů, ale o novinářské kauzy - právě viz minulost. Ale což, nechci se tady dohadovat. Takový pocit mám já, nemusí korespondovat s názory Vás nebo dokonce většiny. Hezký den všem! ;)
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-03-01 13:10:48 IP: 194.213.41.***
Dobrý den. Tak nám diskuze ve veřejném sektoru spadla už téměř jen do výměny názorů dvou zastupitelů, „Postřehy ze zastupitelstva“ už taky skončily, lidi už zase asi nad vším mávli rukou, ale což – i tohle je obrázek dnešní doby. Po delší době jsem sledoval zasedání zastupitelstva, a jak jsem myslel, že mě jen tak něco „nepřekvapí“ – stalo se. Nejdříve jsem se pobavil/pozastavil nad procesní originalitou starosty, kdy při zahajování hlasování o jednom protinávrhu uvedl, že má ještě jeden lepší protinávrh, ale že ho řekne (nebo chtěl říci) až potom. Na procesní námitku p. Švendy mu bylo řečeno, že starosta diskuzi neukončil – hotovo – šmitec. Po chvíli jsem zaznamenal zpochybnění hlasování – opět trochu zmatek – zpochybnění se týkalo posledního hlasovaného bodu (ten však prošel větší, nikoliv těsnou většinou) – prostě to vyznělo, že byl pokus o zpochybnění hlasování právě toho „kontraverzního“ protinávrhu, ale netrefilo se zpochybnění na správný bod. Další plodná diskuze se rozvinula okolo zveřejňování záznamu ze zastupitelstva, kdy jsem se dozvěděl, že někteří zastupitelé ani neví, co se v současné době zveřejňuje (Zápis vs. Usnesení), ani kde, ale velice zasvěceně o tom hovoří, dále že někteří zastupitelé mají dokonalý odhad, kolik občanů by si takto zveřejněný záznam prohlédlo, dále že občané jsou negramotní a neumějí si záznam posouvat a v konečné fázi, že když si někdo podle 106 o záznam požádá, tak se stejně bude anonymizovat a rozdíl, že v tom nebude vůbec žádný. Pro mne nejúsměvnější část tohoto bodu byl návrh usnesení (přijatého), že Zastupitelstvo města neukládá radě města …. Prostě nějak nedovedu pochopit rozdíl mezi Zastupitelstvo města ukládá a neschváleno a Zastupitelstvo města neukládá a schváleno. Vůbec to „neukládací“ usnesení mi přijde tak trochu Cimrmanovské. Jaroslav: Absolutně s Vámi nesouhlasím, že neaktivnost občanů a nepsaní „štvavých“ článků dokládá spokojenost a důvěru lidu – myšleno všeobecně bez vztahu k místní politice – stačí si vzpomenout na dobu nedávno dávno minulou.
Autor:Honza B. Vloženo: 2019-03-01 12:15:14 IP: 109.72.3.***
Po delší době jsem v pondělí sledoval jednání zastupitelů našeho města.Fundovaných vidím Vařeka,Švenda,Král,Buršík.Trochu málo.Ostatní štěky nebo nic.Pane Švenda článek velmi výstižný,Jiří Holý potvrzuje výše popsané, absolutně mimo,Jaroslav:cesta vyjímek,a pokud by Rada uznala... , cesta do pekla,jo a kterého psa máte na mysli ??
Autor:Jaroslav Vloženo: 2019-03-01 10:26:41 IP: 109.72.0.***
No a já mám zase názor, že se tady kluci špičkujete ve třetí osobě a nikoho to vlastně nezajímá.. Občané to vypadá, že věří současné radnici. Proto se nikde ve větším neobjevují štvavé články, nehledají se kostlivci (kromě těch, kteří se objevují z minulosti) a vše tak nějak funguje. Lid je spokojený, něco se tu dělá jak po stránce kulturní, tak po stránce rozvoje a investic. Práce je. Takže pseudoproblém s placením poplatku za veřejné prostranství? Každá z pořádajících organizací by si přece vždy mohla žádat o výjimku a pokud by Rada uznala... Ale co, kdo chce psa bít..
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-03-01 09:45:31 IP: 89.24.173.***
Pan Švenda má pravdu, špatný příklad.
Autor:Václav Švenda Vloženo: 2019-03-01 07:34:42 IP: 109.72.3.***
Dobrý den, pan Holý zde zapomněl zmínit, že pan starosta i s celou radou (na RM odhlasováno sedmi hlasy včetně místostarosty pro kulturu) navrhoval "odměnit" poplatkem všechny organizátory nekomerčních akcí! Pokud by TOPka tento problém neotevřela, tak to určitě bylo i schváleno. Navíc mne velmi mrzí, že pan Holý zřejmě hlasoval pro vyhlášku, kterou neměl vůbec nastudovanou . Jinak by jistě zaznamenal, že poplatky pro charitativní a veřejně prospěšné účely se neplatí! Ve vyhlášce je řeší článek č. 8, bod (1), písmeno b). Jsem přesvědčen, že naše řešení bude funkční. Na úřadě navíc existuji mechanismy, které dokáží eliminovat i panem Holým nastíněné velmi minoritní problémy s akcemi typu „Staročeská zabijačka“.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-02-28 19:24:01 IP: 89.24.173.***
Myslím, že v otázce jestli osvobodit kulturní a sportovní akce od poplatků za užívání veřejného prostranství, byli všichni zastupitelé zejedno. Rozdíly byly jen v tom, jak odlišit skutečně kulturní akce od komerčních akcí, které se za kulturní akce jen vydávají. Pan Švenda navrhoval, aby jediným hlediskem bylo, jestli se na akci vybírá vstupné nebo ne. Já jsem se vyjádřil, že kromě vstupného mohou být výnosy z akce doprovodný prodej nebo zisk z reklamy a takto zjednodušený pohled nemusí být správný. Starosta města přednesl lepší řešení, ale to již nebylo z čistě formálních důvodů po námitce p. Švendy připuštěno k hlasování. A tak se hlasovalo řešení p. Švendy, se kterým jsem nejenom já nesouhlasil. Proto ten těsný výsledek hlasování. Přijaté řešení totiž znamená, že charitativní koncert s dobrovolným vstupným, které bude věnováno na charitu, bude zatíženo poplatkem. Nikdo s tím nic neudělá, protože takto nyní vyhláška zní, vstupné je vstupné. Na druhou stranu "kulturní" akce Staročeská zabíjačka bez vstupného, kde organizátor dosáhne zisku prodejem výrobků bude od poplatku osvobozeno. Je pro mě novou zkušeností,že i když chtějí v podstatě všichni podobné, může to dopadnout špatně.
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Věnujte prosím pozornost jízdním řádům, platným v době Nouzové stavu, které najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka