www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2020-02-20 09:40:25 | Ing. Václav Dvořák MBA ©

Únorové zastupitelstvo mělo na programu bodů dost. Bezesporu tím očekávaným nejdůležitějším bylo odstoupení radního pana Chrastiny, a volba jeho nástupce. Nakonec se k tomuto závažnému bodu přidaly další, které jednání ZM prodloužily či znepříjemnily.

Foto

Ing. Václav Dvořák MBA
(Foto Pavlína Svobodová, DiS. ©)

Prvním bodem, který vzbudil hlubší diskusi, byl návrh na poskytnutí dotace ve prospěch organizátorů Rally Příbram. Z RM šel návrh na podporu ve výši 100 tis Kč, ale starosta hned v úvodu navrhl její navýšení na 250 tis Kč. Rozvinula se podivuhodná diskuse. Řešilo se, zda je motosport sportem, dopady na život Příbramáků či na životní prostředí, zda je spravedlivé někoho takto podpořit mimo dotační programy, padl citát z bible. Starosta pro svůj návrh získal pouze 11 hlasů a nakonec byl 18 hlasy přijat návrh vzešlý z RM.

Ještě větší rozruch vzbudil bod projednání plánu na rozvoj sportu v Příbrami. Za zpracování tohoto materiálu město zaplatilo asi 160 tis Kč. Vystoupil pan Švenda a sdělil, že plán podpoří, ale má připomínky ke kvalitě zpracování, že jej město mohlo levněji zhotovit samo. Zpočátku byla diskuse zajímavá, ale postupně se změnila na nudné povídání o ničem. Obsah studie neznám a nedokážu ji sebeméně hodnotit. Domnívám se ale, že RM vynaložila snahu o dosažení kvalitního výsledku a nemohla dopředu vědět, zda se to podaří či ne. Tudíž bych jí v tomto směru nic nevyčítal. Asi po hodině padl rozumný návrh na ukončení již úmorné diskuse. Plán byl schválen všemi hlasy.

Nejzásadnějším bodem večera bylo odstoupení pana Chrastiny z funkce člena RM (členem ZM zůstává). Svoje rozhodnutí odůvodnil zhoršeným zdravotním stavem. Byl podán návrh, aby byl novým radním zvolen pan Holý. Neměl jsem pocit, že by byl ze situace příliš nadšený. Na dotaz, jak se postaví ke svým dosavadním aktivitám ohledně sportovní komise a územního plánu odpověděl, že zatím neví. Pan Holý byl aklamačně zvolen, nepodpořili jej zastupitelé za TOP, Šanci a Piráty. ANO bude mít po této volbě v sedmičlenné radě města šest radních. Jednací sál odcházejícímu radnímu jako poděkování upřímně zatleskal.

Pro mne byla posledním zajímavým bodem rezignace paní Frýbertové na post předsedkyně finančního výboru. Na jednom příbramském portálu jsme si mohli předem přečíst její vyjádření k údajně špatné situaci ve FV, a rovněž vyjádření místostarosty pana Buršíka na stejné téma. Ten sice není členem FV, ale jako ekonom města bývá přítomen na podstatných částech jeho jednání. Paní Frýbertová obsah svého článku na jednání ZM zopakovala. Doplnil ji starosta přečtením vyjádření paní Voborské, druhé členky FV za ANO, která rezignovala na svoje členství ve FV. Následně vystoupil pan Buršík, který řekl, že současný FV je dle něj kvalitní, a že zmiňované problémy pramení „od jedné osoby“. Promluvil také pan Školoud a přečetl zastupitelům jednohlasně přijaté vyjádření FV, které vyvrací sdělení paní Frýbertové i pana Buršíka.

Ve vystoupeních paní Frýbertové i pana Buršíka byla řada nepravd a narážek na moji osobu. Nemohl jsem mlčet a přihlásil se do diskuse také. Řekl jsem přítomným, že FV na svém únorovém zasedání jednohlasně zkonstatoval, že atmosféra je v něm naprosto apolitická, odborně pracovní, a nikdo tam nikoho neválcuje. Důkazem klidné atmosféry je téměř jednohlasné hlasování. Výjimkou bylo prosincové hlasování o rozpočtovém výhledu, kdy pro navržené usnesení hlasovalo 8 členů (včetně paní Voborské) a jen paní Frýbertová se zdržela (aniž by diskutovala). K práci paní Frýbertové jsem se vyjádřil pouze tak, že členové FV někdy měli výhrady k organizaci našich jednání, kdy občas přišly pozdě pozvánky, či jsme dostatečně dopředu nevěděli, o čem se bude jednat. Také jsem připomněl, že návrh rozpočtu na rok 2020 nestihl FV projednat z důvodu zrušení říjnového jednání z důvodů na straně paní Frýbertové. Každý tyto důvody chápal, nikdo jí nic nevyčítal. Pokud by zastupitele názor FV na rozpočet zajímal, stačilo jeho projednání odložit na leden, nic by se nestalo, to ale koalice odmítla.

Po mém předem nepřipraveném a poměrně krátkém vystoupení promluvil pan Vařeka. Řekl, že se jednání FV nemůže účastnit, protože není jeho členem, ale že věří vyjádření paní Frýbertové, a plně ji podpořil, ocenil zejména její minulé zásluhy. Mj. také řekl, že viděl moji mailovou komunikaci s paní Frýbertovou, a že se jí nediví, že v tak nepřátelském tlaku nedokázala dále pracovat. Svoje vystoupení završil sdělením, že z každé věty každého mého vystoupení lze vidět moji negativní zaujatost (neřekl, vůči komu).

Jednání FV se samozřejmě může účastnit každý zastupitel, je to orgán ZM. Pan Vařeka má politicky k paní Frýbertové blízko a asi proto plně věří jejím sdělením. Zároveň tím však říká, že ostatní členové FV (zástupci všech stran v ZM mimo ANO) ohledně situace ve FV lžou. Škoda, že pan Vařeka nezacitoval z mé údajně ošklivé mailové komunikace s paní Frýbertovou. O ničem takovém nevím. Že jsem občas slušně navrhl doplnění programu jednání, či jsem se ozval proti procesním chybám, je snad jen ku prospěchu věci. Mohl jsem na ZM promluvit o špatně sestaveném a formalistickém návrhu plánu práce na rok 2020, ze kterého dokonce chtěla paní Frýbertová na základě požadavku pana Buršíka vyjmout rozbory hospodaření příspěvkových organizací. Mohl jsem zastupitelům připomenout, že paní Frýbertová nesestavila pro ZM návrh zprávy o činnosti FV za rok 2019. Nenavrhla ZM schválit plán práce na rok 2020, ani jednou na ZM nevystoupila, aby zastupitelům tlumočila názor FV. Jsem pevně přesvědčen, že pan Rotter byl mnohem lepším předsedou FV, než ona.

Po vystoupení pana Vařeky starosta diskusi rychle ukončil. Možná udělal dobře, protože by mi to nedalo na mého bývalého kolegu z RM nereagovat. Situace se zklidnila a ve mně ze všeho jen zůstal smutek z toho, jak se klidně deformují skutečnosti. Zastupitelé nijak neřešili doplnění FV, tudíž jsme nyní v poněkud mimozákonném stavu, neboť zákon o obcích vyžaduje, aby měl FV lichý počet členů. Rovněž nemá předsedu, kterým musí být zastupitel.

Ing. Václav Dvořák MBA


Ing. Václav Dvořák MBA ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Redakce Vloženo: 2020-02-23 09:54:56 IP: 176.98.110.***
Vážení diskutující, bohužel jsem opět nucen vás upozornit na to, že smyslem diskusí, které jsou na tomto serveru otevírány, je věcná a slušná disputace. Pod slovem "věcná" se míní pokud možno argumentačně podložená, pod výrazem "slušná", a to je to nejdůležitější, se rozumí bez vzájemného napadání. Ovšem totéž platí i pro autorské články, které náš server zveřejňoval a zveřejňuje napříč politickým spektrem. Pokud nebudete schopni tato pravidla, která náš server v nezměněné podobě vyžaduje již od svého založení v roce 2008, dodržovat, pak opravdu postrádá smysl zde dávat podobným aktivitám prostor. Jaroslav Hodrment
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2020-02-22 22:53:25 IP: 90.178.110.***
Paměť národa: Na vašem příspěvku je pozoruhodných několik věci: 1. Sebeméně nehodnotíte, zda jsou moje vyjádření v článku pravdivá či ne, obsah vás nezajímá 2. Vybral jste si skupinu lidí, kteří vidí na současném způsobu vedení města i něco nedobrého a tvrdě jste je zkritizoval. Nebudu hodnotit ostatní, ale vaše kritika mé osoby je komická. Opět vás nezajímá, zda se tito lidé nyní vyjadřují pravdivě či ne, ale sahají vám na nějaký idol, a tudíž to jsou nepřátelé. Jestli by ta kritika mohla městu pomoci je naprosto nedůležité, něco kritizují a to stačí. 3. Korunu všemu nasazujete tím, že jsem své bývalé přátele vyměnil. Milá paměti národa, jste mimoň. Nikoho jsem za nic nevyměnil, s nikým jsem se nespojil a proti nikomu nebojuji! Jen jako angažovaný občan, obohacený zkušenostmi z radnice, hodnotím co vidím kolem sebe. Zejména jednotu slov a činů, dodržování pravidel, úroveň profesionality apod. A je mi celkem jedno, koho pochválím či pokritizuji. Nehodnotím lidi podle jména či sounáležitosti k nějaké skupině, ale podle jejich konání. V tom se evidentně lišíme. Vaše přístupy mi připomínají doby dřívější...
Autor:Petr Němec Vloženo: 2020-02-22 19:23:20 IP: 176.98.110.***
Paměť národa: Ale, no tedy… Já myslím, že o tom všem to bylo, je a ještě chvilku bude. Dobře, řekněte mi prosím jednu nedořešenou věc, která po mě zbyla a já Vám řeknu konkrétně proč! A jsem si jistý, že bych raději v zájmu „paměti národa“ neotvíral můj „útěk“ z radnice…! Do VŘ na investice jsem se hlásil, ale všichni z výběrové komise, které asi jistě znáte, Vám potvrdí, že jsem od začátku otevřeně preferoval na tuto pozici Ing. Pavla Bureše a pořád si za tím stojím. A s postojem, že to vlastně nechcete dělat, nemůžete uspět a je to určitě dobře. Budete se asi divit, ale jsem hrdý na to, že mohu být z Vašeho pohledu v "patričce“ zoufalců, nýmandů a nepřátel našeho města.
Autor:Paměť národa Vloženo: 2020-02-22 17:49:12 IP: 134.0.214.***
Parta ukřivděných: Hadač, propuštěn za minulého starosty pro neschopnost. Němec, z radnice utekl a zůstala po něm hromada nedořešených záležitostí. Nedávno se beze studu přihlásil do výběrového řízení na ved. investic a neuspěl. P. Dvořák, ekonom, bez něhož se každé město musí nutně položit. Člověk, který beze studu "obložil" všechny své bývalé kamarády (ne poprvé) a teď proti nim bojuje. Král, podomní prodejce, který sbírá laciné politické body a brousí si zuby na místo starosty. Švenda, Politik velkým P, který slušně a poctivě nikdy nezapomene soupeře píchnout zpoza rohu. Ti všichni se hřejí pod slušně a poctivě placenounovinářskou podporou padělatele vysvědčení a vykradače hasičských kasiček a jeho kumpána, opilce v rozepnutých kanadách. Pane Dvořáku, za tuhle partu jste vyměnil své bývalé přátele?
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2020-02-21 16:10:02 IP: 83.208.153.***
Glosátor: "Účelově" se vylučuje s "neznalostí" - to ale jen na okraj. Každý mohl slyšet, že MF rezignovala na funkci předsedkyně, a kdo neměl nějaké další informace, musel z toho vyvodit, že členkou FV zůstává. Vy asi ty informace máte a já děkuji za poučení. Rovněž děkuji za odkaz na pokyn, přečetl jsem. Dle něj dojde-li ke změně počtu členů výboru na sudý počet, dočetl jsem se, že výbor tím není paralyzován, ale: "Tento stav nicméně není zcela v souladu se zákonem, a proto je třeba, aby zastupitelstvo daný stav uvedlo v soulad se zákonem, ať už zvolením nového člena či odvoláním některého ze stávajících členů". Ohledně nezvoleného předsedy výboru pokyn mj. říká: "není-li zvolen předseda výboru, je vhodné pověřit některého člena výboru, byť by nebyl členem zastupitelstva, plněním jeho úkolů". Glosátore, prakticky: někdo to jednání řídit musí (program, hlasování, zápisy, informování ZM...). Stav, kdy by členem FV byl zastupitel (u nás pan Školoud), a pověřen řízením by byl nezastupitel, je jistojistě obcházením zákona. Opravdu si myslíte, že účelově šířím obavy?
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2020-02-21 16:04:23 IP: 83.208.153.***
Marta Frýbertová: Marto, proč mateš lidi? Pro všechny: Rozpočtovým výhledem (RV) jsme se na FV zabývali koncem jara, jak píše MF. Dospěli jsme k tomu, že je technologicky zpracován dobře, jen tam nebyla dobrá čísla. Navrhl jsem tehdy, že jej schválíme, že se stejně budeme za pár měsíců (na přelomu 19/20) zabývat novým RV, aktualizovaným, až se pan Buršík více zorientuje (měl nárok). Pan Buršík na to tehdy odvětil, že na to nebude mít prostor, že další RV má v plánu udělat až o rok později. Překvapilo mne to, ale už jsme to neřešili (že by snaha vyjít vstříc?). V září jsme překvapivě dostali na program jednání další verzi RV, a tu jsme také schválili. A nakonec předložila MF na prosincový FV další verzi RV, ale s JINÝMI ČÍSLY, než byla ta ze září!!! Asi právě proto jej překládala, protože tam byla ta jiná čísla! A tu jsme již jako FV jednohlasně - až na MF - neschválili. Je to Marto jinak?
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2020-02-21 14:26:34 IP: 109.72.12.***
Vážení diskutující, přestože jsem se zařekla (už před dost dlouhou dobou), že se nebudu zapojovat do žádných diskuzí zde ani na FB, tak v tomto případě učiním výjimku. Na jednání finančního výboru dne 11. 9. 2019 jsme JEDNOMYSLNĚ (včetně pana Dvořáka) schválili návrh střednědobého výhledu rozpočtu a doporučili jsme jej ke schválení zastupitelstvu města. Vzhledem k tomu, že jsme návrh výhledu projednávali celkem čtyřikrát (29.5., 25.6., 11.9. a 11.12.2019), tak mne ani v nejčernějším snu nenapadlo že na prosincovém jednání se jím budeme zabývat další tři dlouhé hodiny. Především z důvodu že návrh jsme již schválili a doporučili, a také díky mým tehdejším zdravotním problémům (druhý den jsem šla na lékařský zákrok a bylo mi opravdu dost zle), jsem se při hlasování zdržela a diskuzi nijak nekomentovala. Tím se neomlouvám, jen upřesňuji. PS.:Na vyžádání vám mohu zaslat (nechci veřejně) mailovou korespondenci s panem Dvořákem o které se zmínil pan Vařeka - na stránkách města najdete mou mailovou adresu.
Autor:Petr Němec Vloženo: 2020-02-21 12:46:32 IP: 176.98.110.***
No říkal jsem si, kdo z hrdinných fanatiků to tady začne, zda „Kolemjdoucí“, „Světoběžník“ nebo snad „Glosátor“ :) Tomáši Tomáši… Chtěl jsem reagovat, ale pak jsem si řekl, proč bych to vlastně dělal. Váš příspěvek je sám o sobě dostatečně vypovídající.
Autor:Glosátor Vloženo: 2020-02-21 12:24:20 IP: 46.165.251.***
Václav Dvořák: Nešiřte tu účelově obavy z mimozákonného stavu ať už svou neznalostí nebo záměrně. 1. Starosta jasně vyzval, aby zastupitelé navrhovali na doplnění 2 členů výboru s tím, že si ANO nevyhrazuje právo obsadit obě pozice ani místo předsedy. 2. Stáhněte si metodický pokyn na mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-blue-03-web-pdf.aspx a dočtete se, že výbor může mít lichý počet (čl. 9.) a může zasedat bez předsedy (čl. 15.). Při dočasném stavu to platí především.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-02-21 11:53:23 IP: 194.213.41.***
Tady je vidět kampáááááň v plné nahotě. Trochu mi to připomíná 50. léta, kdy jeden komunista lynčoval druhého. Mimo jiné - nikdy jsem neviděl p. Dvořáka se chovat neslušně či dokonce nechutně. Tomáš: kde jste četl o chování p. Dvořáka na FV? Nebo jste tam na tom FV byla osobně? Podělte se tedy s námi o tyto informace, ale prosím (jak píše p. Dvořák) konkrétně a nikoli "jedna paní povídala", nebo "myslím si". Až mi přejel mráz po zádech, když si uvědomuji, že právě já, který má tolik rozdílného právě s p. Dvořákem, ho tady vlastně obhajuji, ale držím se hesla "nesouhlasím s tebou, ale vždy budu hájit, aby jsi mohl vyjádřit svůj názor".
Autor:Zdeněk Šlehofer st. Vloženo: 2020-02-21 11:09:22 IP: 176.98.110.***
Pane Tomáši, pominu, že se nepředstavujete celým jménem. To co zde Vy popisujete, beru jen jako Váš názor, proto nechápu Vaše vyjádření o stoce a většině. Z mého pohledu p.Dvořákovi rozumím a dávám mu za pravdu. To, že dokázalo minulé vedení města dobře hospodařit a vytvořit finanční rezervu byla především jeho zásluha. Je zajímavé, že ostatní členové FV se postavili za p.Dvořáka. Pro naše město je škoda, že nepokračuje bývalá koalice. Proč asi?!
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2020-02-21 10:49:49 IP: 83.208.153.***
Tomáš: Já netvrdím, že ZM bylo jen o tom, o čem píšu - proč mi to podsouváte? Píšu o tom, co mne zaujalo. Vy můžete napsat o tom, co zaujalo vás. Můžete zde napsat, co nechutného či neslušného jsem udělal vůči paní Frýbertové? Ale konkrétně, žádné obecné řeči! Uvítal bych, kdyby pan Vařeka konkrétně na ZM zacitoval z těch údajně hrozných mailů. Nejsou! Vyštěknout pomluvu je snadné... Při svých názorech se musíte nějak vyrovnat s jednotným postojem, který FV na svém únorovém zasedání k situaci ve FV přijal. Ano, je i vysvětlení, že ty lidi nějak ovládám, nebo se bojí. Ale udělal byste je trochu méněcenné. Nebojte, jsou tam osobnosti. Ujišťuji vás o jednom: zamýšlím se neustále. Bohužel jsou lidé, kteří velmi nevraživě reagují na jiné než své názory, v duchu hesla: kdo nejde s námi, jde proti nám. Těmto lidem ležím v žaludku. Ke svým bývalým kolegům žádnou zášť nemám. Mohl jste si např. všimnout, že pana Rottera i nyní chválím, oceňuji úsilí a rozvahu současného starosty... Nesmíte být zaslepený.
Autor:Tomáš Vloženo: 2020-02-21 09:47:01 IP: 37.188.246.***
Pane Dvořáku, je mi dost zle z vašeho chování. Zastupitelstvo nebylo jen o tom co píšete v článku. To, co jsem si přečetl o Vašem chování na finančním výboru a jak se chováte k starší dámě, je opravdu nechutné. Vaše zášť ke svým bývalým kolegům je vážně zarážející. Párkrát jsem zaslechl vaší verzi proč jste nekandidoval atd., ale musím s politováním říci,že vás už většina lidí prokoukla. Problémem jste opravdu pouze vy. Váše články už patří do stoky. Myslím si, že tomu všemu nasvědčuje i fakt, proč jste vysvištěl ze všech politických stran kde jste působil. Zamyslete se nad sebou a přestaňte urážet a mluvit nepravdu lidem kolem sebe. Pan Buršík se nebál a řekl nahlas co provádíte s lidmi na finančním výboru, co vám nevyhovují a jak si myslíte, že jste jedinný ekonom na celém světě. Nejste a nikdy nebudete. Paní Voborská to take napsala trefně, ostatní se možná bojí říci svůj názor. Pan Vařeka vám to také řekl na plnou pusu. Není těch lidí už něják moc co vás upozorňuje na vaše naprosto odporné , nechutné chování? Paní Frýbertová je žena, starší žena a asi Vás doma neučili, že trochu úcty a zdvořilosti k lidem je základní znak slušného chování. To vy bohužel postrádáte. Stačí si jen přečíst ty vaše články, vaše komentáře, poskládat je vedle sebe a každému je jasné o co tady vlastně jde.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2020-02-20 19:47:40 IP: 90.178.110.***
Glosátor: Vy čtete staré nářky. Já psal o informacích z FV, o kterých asi většina zastupitelů ani občanů neví, k tomu komentář k jednání ZM. Vy jste viděl materiál o odstoupení paní Frýbertové z FV? Já neviděl nic, v seznamu materiálů tohoto ZM dostupný není. Pouze jsem na jednání ZM slyšel, že paní Frýbertová odstoupila z funkce předsedkyně FV (nikoliv z FV). Jistě odstoupila paní Voborská. Pokud se mýlím, opravte mne. Pokud je nějaká metodika, která říká, že FV může fungovat i bez předsedy, mohl jste nás o tom na jednání ZM poučit. Uveďte sem prosím jednoznačný odkaz na metodiku, o které píšete, podívám se na ni. Zvláště za situace, kdy členem FV je zastupitel, vnímal bych takový postup jako obcházení zákona.
Autor:Glosátor Vloženo: 2020-02-20 14:58:48 IP: 46.165.251.***
Nuda, škoda. Podle podílu na článku by se mohlo zdát, že problém finančního výboru byl hlavním nebo nejzajímavějším bodem. Nebyl. Všechny nářky jsme už slyšeli. Po odstoupení 2 jeho členů zůstane lichý počet, opravdu. A podle metodiky MV může výbor jednat i bez předsedy.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka