www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2020-01-24 13:44:24 | Ing. Václav Dvořák MBA ©

Lednové zastupitelstvo mělo v plánu jen pár bodů a mohlo aspirovat na jedno z nejkratších. Jako bod programu však byla dodatečně k projednání schválena výzva ODS k zastavení prací vedoucích k rozsáhlé rekonstrukci příbramského bazénu na aquapark.

Foto

Ing. Václav Dvořák MBA.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

O této výzvě informoval zastupitele starosta v úvodní informaci. A o „zábavu“ bylo postaráno. Nebylo to ale jediné téma, které mne zaujalo.

V úvodu přišel bod odměn neuvolněných zastupitelů. Je fakt, že v posledních letech odměny zastupitelů (poslanců, ministrů…) rychle rostou. Nechci se dát na lacinou vlnu odporu proti tomuto trendu. Pokud zastupitel dobře odvádí svoji práci, rozhodně si za to několik tisíc měsíčně zaslouží. Pamatuji si z minulého zastupitelstva, že si někdy pan Danda rozbaloval podklady až přímo na jednání ZM, jiní zase měli bídnou účast. Takoví zastupitelé si nezaslouží téměř nic. Bohužel i v současném zastupitelstvu registruji zastupitele, které jsem neslyšel promluvit, např. pánové Dvořáček a Hrudka. Obdobně mne mrzí, že ani jednou zastupitele ústně neinformovala o jednání finančního výboru jeho předsedkyně paní Frýbertová.

Zajímavým bodem pro mne byl záměr zřízení nového dotačního programu. Má být určen k podpoře oprav a údržby sportovišť, které nejsou ve vlastnictví města. Takový program v Příbrami již existoval před rokem 2015. ZM, jehož jsem byl členem, jej zrušilo. Jednak jsme šetřili kde se dalo, jednak jsme dospěli k závěru, že město nemá dostatek peněz na opravy vlastního majetku, a je tudíž nesprávné směřovat omezené zdroje do oprav majetku cizího. Návrh nyní prošel hlasy všech přítomných zastupitelů. Osobně s takovým krokem nesouhlasím. Nový program bude trochu diskriminovat ty, kteří za užívání sportovišť platí, jsou tam v nájmu, a tudíž nebudou moci o tuto podporu žádat. Nebo chce město říci, že již má na opravy svého majetku peněz dost? Lze najít spoustu argumentů hovořících o nutnosti ještě větší podpory sportu, včetně této formy. Nemám problém s podporou sportu, sám rád sportuji. Zavedením dotací do cizího majetku ale překračujeme Rubikon, opouštíme jasné principy. Když se může dotovat cizí majetek ve sportu, proč ne jinde? Navíc se vracíme ke starým praktikám nejen v této věci. Na prosincovém ZM byla na návrh pana Buršíka do rozpočtu zařazena částka 1,6 mil Kč pro hokejový klub. Hokejisté tedy jsou oproti ostatním klubům zvýhodněni, jako jediní dostanou tuto částku bez žádosti, mimo transparentní dotační řízení. Nevnímám to jako spravedlivé a lepší financování sportu, ale jako návrat k privilegiím pro někoho.

Určitě nejvýznamnějším bodem byla diskuse kolem zastavení či nezastavení prací na výběrovém řízení na dodávku stavebních prací rekonstrukce aquaparku. Diskuse na mne působila dobře, byla prosta osobních výpadů. Žádný diskutující nemluvil nesmysly, každý měl svoji pravdu. Problém aquaparku nelze dobře vyřešit pouze v rámci jednání ZM, a už vůbec ne v internetových diskusích. Musí to být mezi zastupiteli koalice i opozice předem vydiskutované, všem musejí být známé momenty ovlivňující konečné rozhodnutí. Zkusím vyjádřit několik myšlenek.

- Strana zastánců pokračování nesmí ignorovat argument, že když ZM schvalovalo projekt „v maximálním rozsahu“, tak to bylo jasně spojeno s částkou 300 mil Kč. Navíc tehdy starosta sdělil, že je předpoklad snížení této ceny v rámci výběrového řízení.

- Strana odpůrců pokračování by měla uznat, že dotažením výběrového řízení do konce se toho již moc nepokazí, a situace se více vyjasní.

- Názor občanů na stavbu je významný, ale zastupitelé mu musejí dát přiměřenou váhu. Občan nezná okolnosti ve všech souvislostech. Nenese zodpovědnost za případné špatné rozhodnutí. K tomu si zvolil zastupitele. Ptát se občana, zda chce aquapark v nějakém rozsahu je alibistické a zavádějící. Bylo by totiž nutno zároveň občanům vysvětlit, o co na druhou stranu město (občan) přijde, když se do aquaparku nainvestují tak velké prostředky. Dříve provedená anketa byla dobrým krokem, ale měla svůj určitý význam, není to argument k realizaci.

Dodám k tomu pár svých poznámek. Čas hraje proti nám, cena prací roste. Nevím, proč se od léta 2018, kdy bylo vydáno stavební povolení, výběrové řízení již neuskutečnilo a akce se nerozběhla. Na to může dát nejlépe odpověď tehdejší starosta, který se stal i starostou vzešlým z voleb 2018, a je jedinou spojnicí mezi starým a novým vedením radnice. Na jednání ZM jasná odpověď nepadla, byť byla tato otázka panem Švendou nastolena.

Několikrát na jednání ZM zaznělo, že cena 440 mil Kč je pouze cena maximální, ještě únosná z pohledu města. Pozice města jako veřejného zadavatele je dosti svízelná. Když chce podnikatel uspět v nějakém cenovém boji, tak může blafovat, tajit své záměry, chytračit, hrát vabank. Město si toto dovolit nemůže, naopak jej pravidla tlačí do role průhledného prosťáčka. Budoucí soutěžitelé si jistě situaci u zadavatele snadno prolustrují a nějak zohlední. Informace o možné ceně, diskuse kolem ní, jsou pro stavební firmy důležitou informací. Já neříkám, že by město cenu 440 mil Kč neuneslo. Ale silně nesouhlasím s tím, že by to negativně nepoznamenalo fungování města v ostatních oblastech.

A s tím souvisí zcela špatný rozpočtový výhled, který v prosinci koalice prohlasovala, přičemž přehlíživě ignorovala názory odborníků z finančního výboru. Ekonom města pan Buršík se vyjádřil, že se mu jím zpracovaný rozpočtový výhled líbí. Je v něm na aquapark vyčleněno 440 mil Kč. Na lednovém ZM mlčel. Jak už jsem se vyjádřil, nevím, proč se rok a půl od vydání stavebního povolení nepodařilo realizovat výběrové řízení a stavbu zahájit. Během této doby předpokládaná cena drasticky narostla. Jako ekonom města bych na tuto situaci reagoval, a to nejen tím, že bych dal zvyšující se částku do výhledu. Naopak bych zastupitele včas informoval o tom, jak negativně by se na fungování města a jeho organizací takový výdaj projevil. Nekritizuji to, že v rozpočtu na rok 2020 je na rekonstrukci vyčleněna částka 50 mil Kč. Respektuje se tím staré usnesení ZM. Už dávno bych ale působil na radní a zastupitele v tom smyslu, že se s původním plánem musí něco udělat, že pro Příbram není zdravé na takový typ akce vyčlenit tak obrovské prostředky, navíc na dluh. A se znalostí potřeb města bych zastupitelům nastínil vyšší priority. Moje konání by urychlovalo i vědomí zoufalého stavu současného bazénu. Ale hlavně se již v závěru roku 2018 mělo něco dít…

Abych byl jednoznačný – za současné situace, kdy se dlouho nedělo nic zásadního, a výběrové řízení je na dosah, už bych je nechal proběhnout. Už se tím nic moc nezkazí.

Ing. Václav Dvořák MBA


Ing. Václav Dvořák MBA ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2020-01-29 20:49:15 IP: 194.228.32.***
Mám pocit, že debata poněkud uhnula od podstaty toho, o čem jsem psal. Proto nereaguji.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2020-01-29 12:27:57 IP: 82.99.133.***
S 930: několik let jsem byl v pracovní a osobní blízkosti části pražských radních a zastupitelů, kteří byli “účelově obviněni” ve známé cause Opencard (Hudeček, Svoboda, Vorlíčková, Teska, Manhart, Chudomelová a další). A mnou popsané postupy policejního vyšetřovaní jsou proto velmi realistické a pravdivé. Zvláště důkladný byl v tomto směru vyšetřovatel Gejza R.; původně voják, který v minulosti také několik let žil a pracoval v Příbrami. Je skutečností, že podoba nespravedlnosti se v čase mění. V minulosti to bylo stíhání za politické názory a odpor proti vládnoucímu režimu, dnes spočívá spíše v neodborném přístupu policistů a státních zástupců, kteří nechápou podstatu řady složitých hospodářských kauz.Tak vypadají nespravedlivé procesy v demokratických poměrech, že pro stíhání nejsou věcné důvody a stíhá se jen proto, že někdo něco špatně pochopí.
Autor:S930 Vloženo: 2020-01-29 08:23:30 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: 1) souvisí Váš příspěvek s článkem výše? Nikoliv, je to reakce na mé příspěvky; 2) z jakého dokumentu vydaného orgány činných v trestním řízení čerpáte? Z žádného, protože nic takového neexistuje; 3) Vámi prezentovaná definice informovanosti vychází z jakých zdrojů? Z žádných, protože jste si je vymyslel; 4) Z jakého zdroje čerpáte predikci výslechu? Z žádného, protože neexistuje; 5) Jakým způsobem se podílíte na současné práci zastupitelstva města Příbrami? Žádným, protože s ním nemáte nic společného; Shrnuto: Ve Vašem příspěvku se nacházejí smyšlené (manipulativní?) informace.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-01-29 08:16:53 IP: 194.213.41.***
Mobilní telefon LENOVO S930 je z dnešního hlediska již poněkud zastaralý model s absencí moderních technologií. Vzhledem k jeho omezené operační paměti již nelze instalovat nové aplikace ani žádné nové informace a musíte si vystačit s tím, co je nainstalováno od výrobce. Jako novinka zde bylo zavedeno využívání tzv. "skryté identity", což jistě uvítá nejeden uživatel. V současné době při využívání 4G sítí, širokopásmové Wifi, jakož i mnohých nových audio/video technologií je s tímto přístrojem problematická kompatibilita, jakož i jakékoli používání pro moderní komunikaci (např. prostřednictvím sociálních sítí apod.). Zmíněný přístroj využívá zastaralé programové vybavení a není uzpůsoben na instalaci moderních technologií a softwar nelze aktualizovat. S tímto přístrojem se neponoříte do nového moderního světa, nepoznáte možnosti nových virtuálních technologií, nýbrž se zahledíte do vývojové minulosti, která je již nenávratně pryč.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2020-01-28 23:13:47 IP: 176.98.110.***
Orgány činné v trestním řízení v posledních deseti letech víceméně definovaly následujíci znaky odpovědného chování radního a zastupitele. Každý z nich, aby jeho jednání bylo posouzeno jako péče řádného hospodáře musí naplnit tři podmínky: loajalitu k obci, informovanost, potřebné znalosti, podklady a pečlivost. Zároveň z jejich pohledu existují čtyři úrovně informovanosti: expert a expertní tým, odborník, poučený laik a rozumný laik. Rozumným laikem může být řadový zastupitel, poučeným laikem může být starosta, gesční radní, specializovaný zastupitel. Za odborníky jsou při posuzování trestněprávní odpovědnosti v řadách zastupitelů považovánii advokáti, daňoví poradci, starostové a předkladatelé návrhů. Nejvyšší odbornost je přisuzována specializovaným právnickým firmám, insolvenčním správcům a soudním znalcům. Proč je toto dělení na odborníky a laiky důležité? Protože v budoucím trestním stíhání se policie nebude ptát, zda si zastupitelé sháněli informace, ale zda si je sháněli u “specialistů”. Z tohoto pohledu a mojí znalosti fungování práce současného zastupitelstva města, by mohla mít spousta jeho členů v souvislosti s rekonstrukcí plaveckého bazénu, docela dost trestněprávních problémů.
Autor:S930 Vloženo: 2020-01-28 14:48:03 IP: 109.72.5.***
Richard Hadač: škoda, že Vám velikost Vašeho zhrzeného ega neumožňuje projevit alespoň minimum empatie pro jiný úhel pohledu. Všimněte si, nejenom v tomto mém příspěvku, že se umím vyjádřit přímo. Nepotřebuji se totiž schovávat za různé tajnosti aby případný laskavý čtenář "studoval" co tím chtěl básník říci. Věcnost tématu byla tak opět opuštěna. Ale i přesto Vám přeji hezký a úspěšný den.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-01-28 08:19:25 IP: 194.213.41.***
Pane LENOVO - nestačí číst písmenka, je nutné i vnímat, co kde kdo píše a alespoň se snažit pochopit "co tím chtěl básník říci". Máte pravdu, všichni jsme profitovali z výborně fungujícího a prosperujícího režimu, který nám zde s maximální péčí obhospodařovali naši obdivovaní soudruzi. Vaše "pohádkové" vlohy mi něco/někoho připomínají … Ve věci odsouzených - mnohdy (spíše vždy) úplně stačí méně než pravomocné odsouzení, aby Vás lidsky odsoudili kamarádi, sousedé či přátelé. Následky vyšetřování či stíhání mohou být a mnohdy i bývají z lidského hlediska zdrcující. Josef Vacek: Myslím, že na závěr až příliš tvrdé konstatování. Zásadní pro uvedené bude, které úkony si zastupitelé na sebe delegují (vyhradí), nebo chytře veškeré následné rozhodovací pravomoce nechají na starostovi, který by v tom potom byl už jen s radními.
Autor:S930 Vloženo: 2020-01-28 07:32:13 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: kolik pravomocně odsouzených ?
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2020-01-27 22:32:44 IP: 176.98.110.***
S 930: čtyřiceti obviněným zastupitelům Prahy 11 a třiadvaceti obviněným zastupitelům Liberce za skutky při výkonu při jejich mandátu v roce 2011 resp. 2013 budete těžko vysvětlovat, že několik let trvající “trestní stíhání bez konce”, je jim úplně “šumák”. A do podobného trestněprávního dobrodružství se také vydají příbramští zastupitelé, kteří “ v dobrém úmyslu” odsouhlasí předraženou stavbu aquparku.
Autor:S930 Vloženo: 2020-01-27 15:33:02 IP: 109.72.5.***
Richard Hadač: s trestněprávní odpovědností to není tak jednoduché jak naznačujete (domnívám se, že to poměrně dobře víte) a ta politická je mnoha politikům "šumák"
Autor:S930 Vloženo: 2020-01-27 15:30:12 IP: 109.72.5.***
Richard Hadač: tedy, pokud je stav plavečáku kritický, budeme ho navštěvovat až do doby než nám spadne (například) střecha na hlavu. Poté, protože mít ve městě plavecký bazén nemusí být standardem (každý má ten standard někde jinde) se provoz uzavře a skončí. Ušetřili jsme "zbytečnou" investici, kterou použijeme (například) na parkovací místa. Fajn, nejsem proti. Stejně můžeme za pár let postupovat u jiných objektů sloužících společnosti. Třeba "kulturák". Vaše dětství s tímto přímo nesouvisí byť jeho relativně poklidný průběh (se domnívám) profitoval z prosperujícího hornického města, majícího dostatečné množství zařízení tento profit zajistit. Nicméně (předpokládám) i Vy jste se právě v tomto plaveckém bazénu naučil plavat a získal svou želvičku, kapříka a možná i delfínka. Budou mít tu možnost i další generace ? Nebo jim postačí se opřít o zaparkované auto na novém parkovacím místě ?
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-01-27 11:25:59 IP: 194.213.41.***
Dojem, že lepší by bylo nic, je naprosto mylný a pravděpodobně někteří špatně čtou mé příspěvky. Zkrátka, podle mého názoru má samospráva zajišťovat pro občany bezproblémový chod města, základní služby apod., nikoliv nadstandardní zážitky apod. - od toho zde mají fungovat privátní poskytovatelé služeb. Samozřejmě lze polemizovat, kde je ta hranice mezi standardem a nadstandardem - ale to je právě ta politika - naslouchání, posuzování, rozhodování, ale i kompromisy... Nechápu, jak mé dětství resp. mé navštěvování bazénu v dětství souvisí s jeho rekonstrukcí, ale budiž - ano navštěvoval a navštěvuji stále. PS: pan LENOVO (S930) se mýlí, zastupitel nese odpovědnost a to jak politickou, tak i trestněprávní.
Autor:S930 Vloženo: 2020-01-27 10:23:59 IP: 109.72.5.***
Richard Hadač: druhou věcí je ten vizionář. Ano on Vám leží v "žaludku" od té doby co vstoupil do komunální politiky. A zřejmě pro to máte nějaký důvod. Nesoudím. Ovšem faktem je, že po jeho zvolení starostou se Příbram nejenom zbavila nasekaných dluhů (nesoudím kdo a jak je nasekal a kdo u toho byl či nebyl), ale ještě se něco pošetřilo. I když bych to spíše přičetl schopnostem ing.Dvořáka vedoucího tehdejší Městské finance, ale šéfem byl vizionář. I kdyby tenhle vizionář už nic jiného neudělal, pak jen za tuhle věc by i od svých "nepřátel" zasloužil uznání (pokud by ti nepřátelé prokázali zbla charakteru), nemyslíte?
Autor:S930 Vloženo: 2020-01-27 10:17:06 IP: 109.72.5.***
Richard Hadač: nejsem přívržencem polovičatých řešení. A proto bych uvítal rekonstrukci plaveckého areálu v největším možné rozsahu. A protože jsem tak trochu v této věci extrémista, tak tvrdím "všechno nebo nic". Z Vašich reakcí na tuto problematiku nabývám dojmu, že by bylo lepší nic. I to je jedna (ta druhá) z mých variant. Výsledek ? Na jedné straně moderní plavecká hala s nějakou atrakcí, saunový svět, komerční zóna. To vše poplatné 21.století. Na straně druhé rozpadající se budova oplocená stavebním plotem se zákazem vstupu a poměrně velkým množstvím příbramáků (a jejich potomstva) nemajících si kde zaplavat, zaskotačit, odpočinout si. To vše poplatné 20. století. Mimochodem, za dob Vašeho dětství jste plavečák navštěvoval?
Autor:S930 Vloženo: 2020-01-27 10:06:44 IP: 109.72.5.***
pane Dvořáku, "občan nenese zodpovědnost...", ale on jí nenese ani zastupitel (vyjma té morální se kterou si mnozí hlavu nelámou).
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-01-27 08:35:28 IP: 194.213.41.***
Nesouhlasím pouze s posledním tvrzením a to, že se tím nic moc nezkazí - pokud to tedy bude opravdu jen "průzkumné" VŘ a potom se zruší, tak tím utrpí město na kreditu a věrohodnosti. Dále upozorňuji, že zadavatel (město) má velmi omezené možnosti, jak VŘ po jeho vypsání "bezdůvodně" zrušit a dále, že jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu a to v termínu do cca 30 dní od ukončení VŘ (lhůta je uvedena "cca" z důvodu, že se skládá z dalších "podlhůt", které se sčítají, ale odhadem je to takto). Samozřejmě, že existují a hledají se nejrůznější další právní kličky, jak to či ono udělat, ale to jsme opět jen ve světě právníků a ekonomů, kteří nám určují nejen co můžeme, ale i to co chceme a co potřebujeme. Já například vůbec nesouhlasím s názorem, že např. nový parkovací dům (kdekoli) je smysluplnější investice, než do plavečáku. Plavečák už mám, parkhaus ne, a na prvním místě bych se měl starat o svůj majetek (o svou střechu nad hlavou, aby mi na ni nespadla) a teprve potom bych měl začít řešit, co si ještě koupit, dále postavit apod. Tím neříkám bezhlavě stavět ten pomník, za což navrhovaný rozsah plavečáku považuji, ale s chladnou hlavou a bez velkých vizí (vizionáře jsme již v čele radnice měli) a hlavně s rozumem.

REKLAMA

Město Příbram

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka