www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2019-12-19 08:13:55 | Ing. Václav Dvořák MBA ©

V prosinci proběhlo důležité jednání zastupitelstva, které naznačilo budoucí ekonomické směřování města. A také jeho příspěvkových organizací (PO), protože zastupitelé mj. schvalovali zámysl vývoje jejich příspěvků do roku 2024.

Foto

Ing. Václav Dvořák MBA.
(Foto Pavlína Svobodová, DiS. ©)

RM zastupitelům předložila svůj plán budoucích výdajů na investice, opravy městského majetku a s tím souvisejícího zadlužení. Od volby nové RM a vedení radnice to bylo bezesporu nejdůležitější jednání ZM, na kterém se hodně rozkryly karty.

Prvním význačným bodem bylo schválení navýšení ceny vodného a stočného. Rozvinula se kolem toho sice diskuse, ale zastupitelé návrh RM výrazně většinově podpořili a návrh zdražení asi o 15% schválili (zdržel se pouze pan Král). Počínání zastupitelů bylo jedině správné.

Pro mne nečekaně dlouhou diskusi vzbudil návrh městské vyhlášky o regulaci používání pyrotechniky. V diskusi se objevilo hodně nových myšlenek, ale mne nejvíc zaujal přístup paní Vesecké. Na jednání RM podpořila návrh, který šel následně do ZM. Na samotném jednání ZM ale v diskusi mluvila o tom, že lepší by bylo něco hodně jiného. Nevím, proč to nenavrhla rovnou na jednání RM. Vyhláška nakonec prošla dle návrhu RM, hlasování šlo napříč politickými stranami.

Následovaly dva nejvýznačnější body: návrh rozpočtu na rok 2020 (R20) a návrh rozpočtového výhledu (RV) do roku 2024. Byl vznesen návrh, aby ZM projednalo R20 až v lednu, protože jej nestihl projednat finanční výbor (FV). Pro město by to nemělo sebemenší negativní dopad. Návrh byl zamítnut. Pan Vařeka se vyjádřil, že by proti tomu nic neměl, kdyby ale nebylo důvodem, že to FV nestihl projednat z důvodu nízké efektivity své práce. To bylo vyjádření hodně „pod pás“. Říjnový FV zrušila paní Frýbertová (předsedkyně FV za ANO) ze svých osobních důvodů. Na listopadový FV paní Frýbertová jednání o R20 nenavrhla, členové FV o něm ani neměli žádné informace. Na prosincovém FV se jednalo 3,5 hodiny o návrhu RV a více nešlo stihnout. ZM tudíž zřejmě poprvé hlasovalo o rozpočtu bez jeho projednání ve FV, bez zájmu o jeho názor. Dodám, že současný FV je složen profesně velmi kvalitně, jedná výlučně odborně a nepoliticky. Až na paní Frýbertovou není poznat, kdo je za koho. Pravda je ale jedno: vzpomínám na mnohem kvalitnější řízení FV ze strany Petra Rottera.

Druhým návrhem z dílny opozice bylo předřazení projednání RV před bod R20. Logickým důvodem bylo, že rozpočet by měl vždy vycházet z výhledu, být vlastně jeho součástí. Obrácený postup je podobný, jako když se začne napřed stavět patro domu a teprve potom přízemí. Návrh byl koalicí opět bez smysluplného odůvodnění zamítnut.

V úvodu projednávání R20 vystoupil pan Buršík a pochválil jeho konstrukci včetně mimořádně velkých výdajů na opravy a investice. Např. výdaje na investice se mají oproti roku 2019 zvednout o 100 mil Kč. Přitom částka plánovaná na investice pro rok 2019 bude asi o 50 mil Kč nedočerpána! Druhou součástí jeho projevu bylo naprosté pohanění mé práce v letech 2014 – 2018. Pes by si ode mne kůrku nevzal, já to ale ve zdraví přežiju.

Nebudu příliš rozebírat R20. Výrazně důležitější (strategičtější) dokument je RV, proto k R20 jen malinko. Má navržený schodek ve výši 135 mil Kč. Na aquapark je ve 2020 plánováno jen 50 mil Kč. Bez aquaparku je tudíž schodek 85 mil Kč. Pan Buršík se pochválil, že si ve 2020 ještě nebudeme brát úvěr, že zvládneme financovat schodek z peněžní zásoby vytvořené v minulých letech. Je to ale zásoba, která byla tvořena cíleně na aquapark, aby byla jeho výstavba kryta úvěrem jen částečně.

A ještě něco. Pan Buršík navrhl přetáhnout z Fondu zápůjček do R20 částku 5 mil Kč. Je pravda, že ve Fondu byly tyto peníze nevyužity. Byla to rezerva města na horší časy, o kterou nyní přijdeme. Je mimořádně zajímavé, na co bude dle návrhu pana Buršíka využita: 1,6 mil Kč z této částky jde do R20 jako zvláštní položka na podporu hokejového klubu. Právně to bude zřejmě dar, co jiného, mimo dotační programy. To se ale vracíme do praktik z doby pana Řiháka, kdy se z rozpočtu města dávaly vybraným klubům dary. Nikdo z radních to nekomentoval.

Po schválení R20 se začal projednávat RV. FV na svém jednání doporučil ZM tento RV neschválit a svůj názor podrobně odůvodnil. Usnesení FV podpořili všichni jeho členové až na paní Frýbertovou. Ta ostatně na FV jenom mlčela. Pouze ve chvíli, když se mluvilo o tom, že dle navrženého RV současné ZM vyčerpá téměř všechny peníze města, a dokonce tady zůstane úvěr 400 mil Kč, podotkla, že když nastupovalo ZM v roce 2014, bylo to ještě horší. To byl její odborný příspěvek do diskuse (pomiňme, že neměla pravdu, protože ve 2014 nebylo město zadlužené).

Jenom velmi rámcově shrnu připomínky FV: pan Buršík v RV nijak nereflektuje blížící se hospodářský pokles a plánuje konstantní růst daňových příjmů. Nikdo přesně neví jak to bude, ale ekonomové recesi předpovídají, a takto není dodržena zásada opatrnosti při správě veřejných financí. RV počítá s ročním 5% růstem platů zaměstnanců města, ale již vůbec ne u PO! Příspěvky PO jsou až do roku 2024 plánovány v nezměněné výši, bez ohledu na růst mezd, na inflaci. A to pan Buršík s PO ani tyto své představy nekonzultoval. Kdyby to udělal, možná by zjistil, že počet zaměstnanců PO násobně převyšuje počet zaměstnanců města, že je nutné plánovat růst mezd i u nich, a bude to hodně.

Tato kardinální chyba je doplněna plánem, kdy výdaje na investice mají postupně klesat, až v roce 2024 klesnou (nominálně, bez ohledu na inflaci, která to ještě zhorší) na polovinu výdajů roku 2020. V oblasti výdajů na opravy je plán zcela stejný. Vše završuje plán na investici aquaparku krytou úvěrem 400 mil Kč, který dle RV začne splácet až další ZM od roku 2023. Jednoduše řečeno, toto ZM plánuje hodně utrácet, to další bude šetřit a splácet. To znám…

Zastupitelé koalice až na pana Buršíka téměř nediskutovali. Názor FV je nezajímal. RV byl nakonec schválen 14 hlasy koalice a komunistů. K oběma ekonomickým bodům kromě pana Buršíka vystoupil pouze pan Vařeka, ale zcela nevhodně. Jedno vystoupení jsem již zmínil výše. Dále řekl, že FV se neměl zabývat problematikou aquaparku, že to bylo předčasné. No, těžko se tím mohl FV nezabývat, když výdaj na aquapark, a s tím související úvěr, jsou nejzásadnější položky RV. Také řekl, že pan Buršík neměl na výběr a takovýto RV zpracovat musel. Že jej k tomu nutila dosavadní usnesení ZM (týkající se aquaparku). Není to pravda. Pan Buršík neměl v R20 (a v roce 2020 RV) plánovat megalomanské výdaje na investice a opravy. Nebýt tohoto nárůstu, mohl být plán úvěru o 100 mil Kč menší. Nebo mohla být o to větší částka na investice a opravy, které by zůstaly budoucímu ZM. Je to ale jenom ukázka variant, je jich víc. Pan Buršík jako ekonom města měl svými úvahami a výpočty vést kolegy zastupitele k tomu, že investice do aquaparku za 440 mil Kč je nad naše poměry, výrazně omezí budoucí vývoj města, přiškrtí rozvoj PO. Měl by město směřovat k rovnoměrnému vývoji, bez skokových změn nahoru a dolů. To je mu cizí, budoucí pád investic a oprav na poloviční hodnotu oproti roku 2020 mu přijde správný, pozici budoucích ZM neřeší…

Pan Buršík u mne jako ekonom zcela ztratil kredit. Vzhledem k tomu, k jakým lžím a nesmyslům na moji adresu se snížil, aby vynikla kvalita jeho práce, jsem pochopil i jeho lidské kvality. Přesto nijak nelituji toho, že jsem mu v závěru loňského roku po vypršení mého mandátu radního usilovně pomáhal dostat se do obrazu městského ekonoma. Nelituji vůbec své práce pro město. A myslím si, že lidé, kteří se mnou pracovali a této práci alespoň trochu rozumí, si svůj obrázek udělají sami.

Ing. Václav Dvořák MBA


Ing. Václav Dvořák MBA ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Petr Němec Vloženo: 2019-12-21 12:52:09 IP: 176.98.110.***
Pane Dvořáku, s dovolení tady vložím odkaz na Váš rozhovor, který jste poskytl pro Zprávy Příbram. youtube.com/watch?v=PHiN4I1HYPM Vážení spoluobčané velmi doporučuji věnovat chvilku času a podívat se na tento rozhovor, kde pan Dvořák naprosto srozumitelně, detailně, věcně a bez jakéhokoliv osočování rozebírá problematiku rozpočtu 2020 a rozpočtového výhledu. Já myslím, že k tomu není naprosto co dodat a po zhlédnutí tohoto rozhovoru si i naprostý laik udělá obrázek… Pochybuji o soudnosti zastupitelů, kteří pro to mohli zvednout ruku.
Autor:IT Vloženo: 2019-12-21 12:46:42 IP: 176.62.232.***
Převážně vážně o)). Kvalifikované diskutovat o rozpočtu vyžaduje informace,které je schopný vyhodnotit (bohuzel),jen odborník a odbornost není vždy podmíněna množstvím titulů (navíc placenými,manazerskymi).Rozpočet ve veřejném sektoru je politickou záležitostí.Kouzlení v rozpočtu zná dobře každý ekonom a schopný účetní.Osobně vidím problém trochu jinde.Můžu mít plno výhrad k p.Dvořákovi,ale jeho uvažování o podstatě,je správné.Jakkoliv si v soukromém sektoru mohu dovolit v rozpočtech a výhledech "riskovat"(rozvádět nemá smysl),tak ve veřejných financích by mělo byt zapovezeno.Nejsou to MOJE peníze,ale lidi.A to je dle me základní problém celého hnutí ANO.Stát řídit jako firmu prostě nejde.To je jádro pudla.p.Bursík pravděpodobně nebude schopný tento rozdíl pochopit.p.Dvořákovi musí být hodně smutno.A obávám se,ze může být hodně smutno i nám.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-12-21 11:14:41 IP: 83.208.153.***
J. Hodrment, David, ale i ostatní: Je mi velmi smutno z metody obhajování nového rozpočtu, kterou zvolil pan Buršík. Postavil to (mimo útoků na moji osobu) na celkem pochopitelné neznalosti veřejnosti (možná i zastupitelů) jediné okolnosti: zda dát do rozpočtu nezasmluvněnou dotaci či ne. Zdůrazňování rozdílnosti jeho a mé "metody" nespočívalo V NIČEM JINÉM. Má to JEDINÝ praktický dopad: moje rozpočty byly opatrnější a případně doběhlá dotace zlepšila konečný výsledek města oproti předpokladu. Můj přístup stál na tehdejším metodickém výkladu, to zdůrazňuji. Nic proti změně metodiky, jen je potřeba vnímat, že tím pádem v rozpočtu není rezerva v podobě případně doběhlé dotace. Přesto má rozpočet pana Buršíka schodek 135 mil Kč, bez aquaparku 85 mil Kč. A tady se dostáváme k tomu podstatnému: zda plánovat výdaje města reálně a zda udržovat hospodaření města vyrovnané, stabilní, při očekávaném zhoršení české ekonomiky. Pan Buršík naplánoval některé výdaje neobhajitelně: příspěvkovým organizacím se přestanou valorizovat jejich příspěvky (asi tam neporostou mzdy, energie a další režie), postupně na 50% úrovně roku 2020 spadnou výdaje na opravy a investice. K tomu dopad inflace... Zároveň bude město dle plánu nově zatíženo úvěrem 400 mil Kč. Mávání změnou metodiky je jen smutným zastíracím manévrem před tímto podstatným. Podstata sporu je tedy v pohledu do budoucna, v úrovni komunikace s odbory města a jeho organizacemi při sestavování rozpočtu a výhledu. FV doporučil městu neutratit 400 mil Kč za aquapark a směřovat úsilí do budování parkovacích domů (projednával se výhled, museli jsme to vyhodnotit). Vyčetl panu Buršíkovi, že ačkoliv parkovací dům u AN měl již vyřízené stavební povolení za předchozího zastupitelstva, dle jeho plánu se má dostavět až v roce 2023. A jiný PD se stavět neplánuje, protože říkat, co bude dělat možná za 5 let další zastupitelstvo, jsou nyní jen povídačky.
Autor:Honza B. Vloženo: 2019-12-21 10:36:57 IP: 109.72.3.***
No jak to tady čtu ,tak bych se nedivil ,kdyby se kymácející loď značky ANO začala pomaličku potápět.Uvidíme kdo naskočí včas do záchranných člunů.
Autor:David Vloženo: 2019-12-20 17:49:40 IP: 109.72.12.***
Plánování investic města a utrácení našich peněz se nyní odkrývá v plné nahotě. Vedení města není schopné realizovat dávno naplánované investice a aby za nimi alespoň něco bylo, tak vytahují mnoho let staré projekty bez jakéhokoliv stanovení priorit a potřebnosti. Na jaře nás informoval odbor investic, že parkovací dům u nádraží se bez dotace stavět nebude a na podzim letošního roku starosta ujišťoval, že se tento parkovací dům postaví i bez dotace. Nyní tato investice v rozpočtu není. Dopravní komise a vedení města rozviřovalo debatu o parkovacím domě na Rynečku. Plány ani reálný návrh žádný. Současné vedení města po pomyslném skoku do vody po sestavení své nepolitické nekoalice, založené na loajálních zvedačích rukou ze stran s naprosto odlišnými politickými programy komunistů a ods, ani nezačalo plavat. Pomyslně od začátku pouze plácají rukama do hladiny a nyní už se i topí. ODS by jako pravicová strana s tímto rozpočtem měla jako první vehementně nesouhlasit a místo toho se pan Chrastina loajálně odšoural kamsi do houští, aby celou tu šaškárnu umožnil. Je mi z toho zle.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2019-12-20 17:14:13 IP: 185.229.190.***
Jaroslav: Hodně témat, ale snad pár slov k rozpočtu. Je zajímavé, že za minulých garnitur byl rozpočet zveřejňován maximálně úsporně, jen po hlavních kapitolách. Tehdy bylo těžké až nemožné dobrat se jakékoliv podrobnosti. Rozpočet, jehož garantem byl tehdy MUDr. Šedivý, skončil v mínusu, čemuž předcházel rasantní výprodej městského majetku. Nyní je na tom radnice relativně velmi dobře, rozpočet je naprosto otevřený a zveřejněný do všech podrobností, navíc má radnice k dispozici hned dva špičkové ekonomy, pana Ing. Dvořáka MBA a pana místostarostu Ing. Buršíka MBA. Což by bylo samo o sobě vynikající, avšak v problematice sestavování rozpočtu a rozpočtového výhledu jsou oba pánové ve sporu a používají odlišnou metodiku. To se stává, i v jiných oborech. Byl bych rád, kdyby se oba pánové dokázali racionálně domluvit, a to bez jakýchkoli personálních narážek, a samozřejmě nikoli přes média. To by Příbrami, která má před sebou opravdu těžkou zkoušku, kterou ze sebe nemůže setřást, rekonstrukci aquaparku, velmi prospělo.
Autor:Jaroslav Vloženo: 2019-12-20 14:37:03 IP: 109.72.0.***
No a Váš komentář k aktuálnímu dění, pane Hodrmente? Přece jen máte možnost srovnání, dobrou místní i osobní znalost... Rozpočet a výhled, Granit, vodohospodářský majetek, opravy budov, plány města. Samozřejmě nečekám, že máte detailní přístup k materiálům Rady, ale tak z toho, co tak všeobecně my všichni, kteří to sledujeme, víme a vidíme. Zajímalo by mě, jak to vidíte.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2019-12-20 07:59:14 IP: 195.181.172.***
Pro IT: Ano, z hlediska Kodexu diskutéra je to OK. Děkuji.
Autor:panek Vloženo: 2019-12-19 21:19:34 IP: 85.162.8.***
Dobrý večer, sledoval jsem zastupitelstvo na webu, ale projednávání rozpočtu jsem nedokoukal, nešlo to. Bohužel šlo jen o politikaření a slovíčkaření bez jakékoli snahy o cokoli konkrétního a odborného. Celá ta hra na opozici a koalici mi v prostředí našeho města přijde někdy až legrační, od zastupitelů bych čekal, že budou kopat za město a jeho občany, nikoli za svá politická trička. Výhrůžky o zadlužených městech či státu jsou každoročním koloritem debat nad rozpočtem, škoda že se k těmto debatám nikdo nevrací následně při schvalování závěrečného účtu. Jak píše IT, ta písnička mi taky přijde ohraná. Děje se to nejen v politice - přijde nové vedení, zhrozí nad stavem města či korporátu, začne tvrdě pracovat a obvykle po roce se vše začne k lepšímu obracet.
Autor:IT Vloženo: 2019-12-19 19:14:47 IP: 176.62.232.***
Není to tak dávno,co se do mě zde skoro všichni pustili,když jsem argumentoval,ze ANO je spatna strana o)))).Ze mestska politika neni ta statni. A dokud politikům nedojde,ze stavět počátek své politické kariéry na tom,jací ti před námi byli špatní lidé o), a co všechno udělali špatně o))),tak to bude pořád dokola.Jak tu už někdo napsal: Jak se do lesa volá...apod..A zas tu nekdo pise: všichni pred Vařekou uplni... o))).Vážení,o prachy jde vždy až na prvním místě a jak pozorují tuhle partičku,abychom ještě po těch předchozích, zatracovanych, neplakali.Průšvih je,ze důsledky tehto neumetelu můžeme proklatě odnést všichni. Pane Hodrment: Takto je to v pořádku? o)
Autor:Redakce Vloženo: 2019-12-19 18:40:09 IP: 195.181.172.***
Příspěvek diskutujícího IT byl z diskuse vymazán pro porušení Kodexu diskutéra. Obracím se na diskutéry, aby dodržovali základní slušnost jak vzhledem k osobám, tak i politickým subjektům. J. Hodrment
Autor:Jaroslav Vloženo: 2019-12-19 16:23:07 IP: 194.228.79.***
Tak také přidám špetku.. Problém je argumentace opozice - pokud tedy nějaká je, pak není věcná, mířená. Dalo by se říct, že nebolí. A to se ukázalo jak u projednání rozpočtu, tak třeba u chaty Granit. Proč, když se neprojednal rozpočet na schůzce FV, proč se nepitval přímo na ZM? Proč se jednotlivé body rozpočtu nerozebírali a nedotazovalo se, z jakého důvodu se navyšují některé kapitoly oproti předchozím rokům? Buď opozice argumenty nemá, nebo je nedokáže používat. Obojí je škoda, protože chabé vedení radnice v posledním půl roce už vidí i běžný občan, a to by se dalo říct, že od voleb to půl roku bylo v pořádku díky jisté setrvačnosti "po starém vedení" a přítomnosti p. Vařeky (i když jeho vystupování se mi v poslední době také zdá pokřivené). Buď se opozice vzchopí, nebo nás ještě čekají po pěkných 4 letech krutá vystřízlivění. A to nás čekají ještě 3 roky, než by se případně garnitura obměnila. A to tu píšu jako volič ANO, pokud by se snad někdo ze stávající koalice zaklínal tím, že tu pláče volič poražených...
Autor:Libuše Šlehoferová Vloženo: 2019-12-19 15:07:22 IP: 176.98.110.***
Proč měl pan Buršík potřebu k tolika útokům na osobu pana Dvořáka ? Co ho k tomu vedlo? Ten kdo sleduje situaci ve městě několik let zpět, ví v jaké finanční "kondici" byl stav na účtech města. Pamatuji si,že za p. Řiháka a p. Šedivého neměl městský úřad na výplaty zaměstnanců. Proto také tak pilně prodávali nemovitosti. Pan Dvořák a pár schopných úředníků dokázali vytvořit pravidla a zamezit únikům financí. Dát věcem řád a zastavit rozdávání. Měl odvahu udělat také nepopulární kroky. Výsledek byl za pouhé 4 roky obdivuhodný. Vytvořil velmi slušnou finanční reservu a pak se dočká neomalených výtek. Nejsmutnější bylo sledovat , že většina zastupitelů mlčela. Dopustili kritiku, jako by měli naprostou ztrátu paměti.
Autor:Martin Vloženo: 2019-12-19 14:55:26 IP: 109.72.4.***
Obrázek jsem si, pane Dvořáku, udělal ihned po posledních komunálních volbách, aniž bych měl tedy s Vámi cokoliv do činění. Způsob, jakým se faktický vítěz voleb "vypořádal" se svým tehdejším koaličním partnerem mi zcela jasně ukázal, jak to s námi guru Andy a jeho partička myslí. Tudíž mě jejich chování, na jakékoliv úrovni, nemůže v žádném ohledu překvapit.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-12-19 13:51:58 IP: 194.213.41.***
Václav Dvořák: Chápu, že Vám jako ekonomovi muselo být těch 23 minut, než se p. Buršík "prokoktal" vysvětlováním rozpočtu, nekonečných a útrpných. Mě osobně po celé této eskapádě a po pochopení, kdo a jak rozpočet sestavoval (především myšleno co bude dál), přejel mráz po zádech a využil červené tlačítko k ukončení všeho co se týkalo pondělního ZM. Při čtení následných článků, jak Vašich, tak i p. Švendy, mne napadají léty prověřená přísloví - S čím kdo zachází, tím také schází. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-12-19 12:29:27 IP: 109.105.54.***
Světoběžník: Ve svých vystoupeních na ZM jsem se snažil být velice věcný a ukázat zastupitelům, že předložený rozpočtový výhled nás cíleně vede ke stavu, ve kterém byla Příbram před 5 lety. Potlačoval jsem v sobě zároveň pocit skorobezmoci vůči lžím a zdeformovaným skutečnostem, které tam byly vůči mně vyřčeny z úst pana Buršíka. Mrzí mne, že se k této formě argumentace přidal i pan Vařeka. Můžete mi konkrétně napsat, kde jsem se dopustil "osobních invektiv" a "nefér útoků"? Já se jim naopak bránil. Jestli ještě vstoupím na půdu komunální politiky nevím. Rozhodně by to ale nebylo v dresu ANO. Strana pana Babiše se za několik posledních let v celostátním měřítku natolik vychýlila doleva, a natolik mimo mantinely mého vnímání korektní politiky, že už ji nemohu ani volit.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2019-12-19 09:22:51 IP: 105.80.120.***
Inu pane Dvořáku, už léta se zájmem čtu vaše Postřehy. Velmi jsem si vážil vašeho ekonomicky věcného a střízlivého způsobu vyjadřování. Řada osobních invektiv, namířených proti lidem, kteří pro město v minulých letech evidentně udělali spoustu užitečné práce, mne tudíž ve vašem případě skutečně překvapuje. Věcný přístup vám sluší lépe a člověku se vkrádá na mysl podezření, zda nemáte v úmyslu časem opět vstoupit na politickou scénu, ale tentokrát už ne v dresu ANO. Jak jinak vysvětlit vaše v poslední době opakované nefér útoky na vaše bývalé spolupracovníky?

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka