www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2019-11-08 08:50:57 | Ing. Václav Dvořák MBA

Listopadové zastupitelstvo mělo být dle připraveného programu krátké. Úplně krátké nebylo, zato proběhlo v klidné a docela přátelské atmosféře, bez zbytečného napadání. A dokonce jsme se při řešení vážné kurdské otázky nakonec i zasmáli.

Foto

Ing. Václav Dvořák MBA.
(Foto Pavlína Svobodová, DiS. ©)

Současné zastupitelstvo vstoupilo do druhého roku svého fungování. Rozhodně to není z mé strany kritika (jen konstatování), ale při sledování hlasování koaličních zastupitelů vidím, jak se postupně původní skalní jednota mění ve velkou různost. Důvody znají jenom zúčastnění aktéři. A možná to tentokrát tak hodně vyniklo vzhledem ke konkrétním bodům programu. Uvidíme, co bude dál.

Líbí se mi, že se stalo zvykem, že starosta v úvodní informaci sděluje zastupitelům připravované kroky RM k investicím a opravám. Tentokrát starosta mj. informoval o tom, že se konečně pohne dostavba Junior klubu. Tato akce bude stát město celkem hodně peněz a nepatří mezi povedené počiny naší staré RM. Tak se snad dočkáme…

Mezi první projednávané body patřilo uzavření 2 smluv mezi Příbramí na jedné straně, a obcemi Rožmitál p. Tř. a Lazsko na straně druhé, o výkonu dohledu příbramských strážníků na veřejný pořádek v těchto (dost vzdálených) obcích. Ve vystoupeních radních zaznělo, že se jedná především o provoz bezobslužných radarů na měření rychlosti, že na tom Příbram vydělá, a že to nesníží kvalitu výkonu MP v Příbrami. Možná jsem příliš puntičkář, ale v příslušných smlouvách není o radarech ani slovo, píše se tam o plnění „veškerých úkolů stanovených zákonem o obecní policii“, a to pomocí 50 strážníků příbramské MP. Jediná brzda ve smlouvě říká, že „časový úsek“ plnění úkolů MP ve smluvních obcích musí být odsouhlasen vedením MP. Příbramská MP má trvale podstav asi 10% příslušníků. Opravdu se nesníží kvalita výkonu MP v Příbrami, bude-li nějak pracovat (vedle nedávno schváleného Dubna) také v Rožmitále či Lazsku? Pak ale nerozumím tomu, že jen na výkon služby v Příbrami už roky sháníme dalších 5 strážníků. Jedná se opravdu jen o radary? Tomu bych rozuměl, ale text smlouvy by tomu měl odpovídat. Vybrané pokuty půjdou do příbramské pokladny.

Očekával bych ale, že někdo také okomentuje, jak nás vyřizování dalších pokut zatíží administrativně. Když Příbram instalovala radar v Rožmitálské ulici, musela si vzít na vyřizování pokut novou pracovní sílu. Navíc pasáž smluv o odměně za výkon našich strážníků je dosti neurčitá. Já jsem z ní nepochopil, zda budeme dostávat za hodinu služby strážníka ve smluvních obcích 500 Kč (smlouva mluví o „konečné ceně“), nebo ještě něco. Určitě nejsem proti tomu, aby město vydělávalo. MP ale musí sloužit prioritně našemu městu a nemá získávat charakter nějakého výdělečného s.r.o., zvláště když má podstav.

Pro mne příjemným bodem byla zpráva městské realitky o stavu vymáhání pohledávek. Byl to zároveň bod velmi závažný. Ředitelka MRK zdědila po své předchůdkyni neskutečný nepořádek, který stál město obrovské peníze. Po udělání pořádku jsme před 3 lety odepsali přibližně 40 mil. Kč promlčených či jinak nedobytných pohledávek města. Nyní ředitelka MRK s advokátní podporou Mgr. Drábkové evidenci pohledávek dočistila, a město odepsalo další asi 4 mil. Kč pohledávek. Jediný zastupitel, který tuto velmi významnou věc okomentoval, byl starosta se svým poděkováním oběma dámám. K tomuto poděkování se připojuji. Nerozumím nezájmu ostatních zastupitelů o tak důležitou, byť složitou věc.

Podivně zajímavým bodem byla žádost české letecké reprezentantky paní Černé o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč, která by měla asi z 10% pokrýt její náklady při reprezentaci ČR na mistrovství světa v Austrálii. Můžeme být v Příbrami hrdí, když máme spoluobčana, který reprezentuje naši zem (a ještě si to většinově platí ze svého). Před časem jsme pro tyto účely zřídili dotační titul Reprezentant (ten není jen pro mládež), ale již je vyčerpaný. Starosta tudíž nabídl, že k dotaci poskytne svoji rezervu. Nepochopil jsem argumentaci některých zastupitelů, kteří s dotací nesouhlasili proto, protože nebyla určena mládeži. Připomenu, že máme (vedle sportovního programu Reprezentant) řadu dalších dotačních programů, kde jsou příjemci dotací „nemládežníci“. Je to vlastně většina programů. Jejich argumentace mi připadala poněkud dogmatická. A asi nejen mně, protože v určitý moment se do diskuse přihlásil jeden naštvaný občan a řekl, že když nedá město, přispěje reprezentantce ze svého on. Diskuse k tomuto bodu byla dlouhá a ostře kontrastovala s nulovou diskusí k problematice pohledávek MRK (podobně jako minule k VHM). Dotaci nepodpořili zastupitelé Buršík, Hauser, Holý, Hrudka, Jobek a Vesecká.

Zajímavým bodem byl návrh „piráta“ pana Schejbala, aby město vyvěsilo na jeden den kurdskou vlajku. Názory byly hodně rozpolcené. Zazněly dobré argumenty pro i proti. Slyšeli jsme ale i dosti křečovité argumenty proti. Připomenu, že návrhu pana Schejbala je velmi příbuzná akce vyvěšování tibetské vlajky, s čímž město v minulých letech nemělo žádný problém (rozhodovala o tom RM). V čem vidím hlavní důvod, proč vyvěsit zrovna kurdskou vlajku? Kurdové se nesmazatelně zapsali do dějin svým bojem proti děsivému Islámskému státu, který ničil vše neislámské. A proč nevyvěsit? Protože dění v Sýrii je pro nás totálně nepřehledné, kde pomalu bojuje každý s každým, nevíme kdo sleduje jaké zájmy. Pokud ale vyvěšujeme tibetskou vlajku, a pan Schejbal vyvinul iniciativu ohledně Kurdů, udělali myslím zastupitelé svým souhlasem dobře (18 hlasů pro). Zastupitelé se určitě mají v první řadě starat o své město – stejně jako jeho občané. Ale síla a sebevědomí státu pramení zdola ze sebevědomí a angažovanosti jeho občanů. Aktivitou směřující za plot našeho dvorečku jsme ukázali, že takoví být chceme.

Ing. Václav Dvořák MBA


Ing. Václav Dvořák MBA


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Josef Nykl Vloženo: 2019-11-12 17:51:00 IP: 90.181.147.***
František Hauser: Máte zajímavé názory,pane doktore. Měl bych na Vás pár otázek. Jestliže bude chybět sociálním organizacím 30.000 kč, nebude jim třeba chybět 2.700.000 kč na PVC povrch hřiště, nebude stejným organizacím chybět dalších 300.000 kč na provoz hřiště a v neposlední řadě jim nebude chybět vratná půjčka na traktor-sekačku 450.000 kč ? Jestlipak jste si zkontroloval jako řádný hospodář zda umělý trávník či sekačka stojí více nebo méně než jste tyto malicherné částky odhlasoval? Jestlipak jste si ověřil tvrzení, že fotbalové hřiště celoročně uklízí zastávku autobusu, dále v zimním období celé parkoviště a park u Sebastopolského náměstí v součinnosti s TS? pozn.: Jestipak víte, jaký materiál se sype pod umělý trávník? Státy EU tento materiál ze zdravotních důvodů zakázaly. VŠE PRO ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ A MLÁDEŽE.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-11-12 09:18:21 IP: 194.213.41.***
Jiří Holý: Nepochopil jste podstatu mého komentáře. Již v době, kdy jsem byl na radnici jsem neměl rád, když se někdo vyjadřoval či hodnotil nějakou skutečnost, aniž si o ní zjistil alespoň základní fakta. Příkladem bylo časté hodnocení, že nějaká stavba je drahá a přitom ten dotyčný ani nevěděl, co a v jakém rozsahu se tam dělá. Jedním ze zářných příkladů bylo i podané trestní oznámení na stavbu rekonstrukce nám 17.11. kdy závěrem (pro Policii zpracovala VŠ ČVUT) zaznělo konstatování, že stavba je zrealizována ve velmi dobré kvalitě a finanční prostředky naprosto odpovídají provedeným pracím. V tomto duchu se ode mne nedozvíte suché konstatování, že např. Junior je drahý a pak už k tomu nevím nic - pokud toto kritizuji, tak mám zjištěná fakta (rozsah stavby, co přesně se tam dělá, jak, jaký je položkový rozpočet …). Ano, umím vyhodnotit a zkritizovat Junior za to, jakým způsobem se administruje, jak stavba trvá v čase atd. ale to je něco jiného. Kritizovat radnici za nějakou předraženou stavbu, toho jsme dalek - znám dopodrobna dotčenou problematiku a pokud bych se k tomuto někdy odhodlal, tak věřte, že budu mít opět dopodrobna věc "načtenou". A aby jste snad do budoucna ještě nepochopil něco špatně, tak "drahého" (nikoliv předraženého - snad vnímáte ten rozdíl) aquaparku jsem taktéž odpůrce, ale nikoliv kvůli ceně (ta je výsledkem výpočtu), nýbrž kvůli rozsahu a způsobu. K Vámi uváděné odvaze pouze uvedu, že o nějaké odvaze dnes "snad" již nemůže být řeč, na téma "odvaha" si možná vyposlechněte nějaké příběhy z minulosti, aby jste tímto vzácným slovem (jevem) tolik neplýtval. Vystoupení "občana" já za sebe hodnotím nikoliv za "odvážné", nýbrž za "slovní exhibicionismus".
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-11-11 20:50:24 IP: 90.178.110.***
Ahoj Františku. Ve věci realitky můžeš mít teoreticky pravdu. Myslím si ale, že skutečnost je jiná. Ze starých radních jsem se touto věcí od roku 2015 zabýval já, jsem tedy velmi dobře v obraze. Jednalo se o právně a ekonomicky (účetní, daňový a administrativní pohled) velmi složitou věc, kterou se podařilo dořešit jen s pomocí několikaleté spolupráce s externí advokátkou (dříve se na potřebnou profesionalitu "kašlalo"). Materiál, který jste nyní schvalovali, byl špičkou právně-ekonomického ledovce. I tak byl složitý. Pokud chceš říci, že ti bylo vše jasné, tak dobře. Jen bych se zeptal, jak jsi toto kauzu průběžně sledoval, abys dokázal říci, že byl "proces" ok. K paní Černé: Své vystoupení jsi emotivně zahájil řečí o letecké uhlíkové stopě. Nevím proč jsi to říkal, ale paní Černá tě vyvedla z omylu. KAŽDÉMU, kdo dělá vrcholový sport, navíc pokud se tím neživí, to musí být zároveň koníčkem - ať to je mládežník nebo senior. Proto se mi znevážení státní reprezentace, že to je vlastně koníček, nelíbí. Jsou sportovci, a ani to nejsou reprezentanti, kteří se svým sportem skvěle živí. Paní Černá reprezentuje ČR především ze své kapsy. Já to obdivuji. Sportovní program Reprezentant není vázán jenom na mládež. A připomenu, že cílení ostatních sportovních programů do mládeže je z velké míry ovlivněno podmínkami EU o nepřípustné podpoře (nebudu tím zde unavovat), a mládež má výjimku. Měl jsem na mysli i nesportovní programy - proč ne? Máš snad pocit, že podpořit např. dospělé umělce či hasiče je ok, a podpořit dospělého reprezentanta (všechny celkem marginální částkou) je špatně?
Autor:František Hauser Vloženo: 2019-11-11 19:06:31 IP: 176.98.110.***
Milý Václave,dovolím si reagovat na 2 Tvé výtky k zastupitelstvu v " Postřezích". To,že při zprávě o stavu vymáhání pohledávek nebyla diskuse, neznamená nezájem zastupitelů, ale to, že tento proces je v pořádku a nejsou k němu nutné ani otázky a ani připomínky. Žádost pí Ing.Černé o dotaci na účast na MS v plachtění v Austrálii Ti připadla jako "podivně zajímavý bod". Víme všichni, že nejde o 30 tisíc,ale o princip, ne-li o precedens. Paní inženýrka létá jistě ráda, baví jí to a je to její koníček. Jinak by nelétala. Nikdo jí k tomu nenutí.A protože jí to baví, tak si tam přes celý svět pošle letadlo, pak tam další měsíc sama přiletí, měsíc se bude aklimatizovat a pak bude 2 hodiny trvat závodní let. Celý proces se bude opakovat cestou zpět. Kdyby na to náhodou neměla, tak tam holt nepoletí a nic, vůbec nic se nestane. Nato máme přispívat? Bude-li některým organisacím v sociální oblasti chybět 30 tisíc, tak je to může klidně i zlikvidovat. Tohle je třeba mít na paměti a proto budu vždy proti jakýmkoli dotacím v takovéto oblasti. Připomínáš, že většina dotačních programů jsou "nemládežníci".To pochopitelně není pravda. Všechny, ale opravdu všechny dotace v oblasti sportu jsou vázány na práci s mládeží a doufám, že jsi neměl na mysli ostatní dotační programy.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-11-11 14:24:10 IP: 89.24.173.***
Je něco jiného „jít s kůží na trh“ a argumentovat napřímo, než ze zákrytu monitoru a klávesnice pronášet moudra a soudy. Chce to odvahu. A myslím, že takové „vystoupení občana“ je v pořádku. Je právo každého ptát se, na Facebooku odpověď zřídkakdy najde. Tam jsem viděl spoustu hrdinů, nikdo se ale nezeptal. Trochu mě pak překvapil Richard Hadač (častý kritik na sítích), jak toto vystoupení odsuzuje. Sám odvahu nenašel, možná by nebyl tak „argumentačně naprosto vyprázdněný“, jak píše.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-11-11 12:48:42 IP: 194.213.41.***
K "nepostřehnutému": vystoupení občana a jeho přednesení "souboru problematických akcí" na mne působilo poněkud úsměvně - problematické body (je otázkou, zda sepsané samotným prezentujícím či někým v zákulisí) neměl nastudované a nechal se "uchlácholit" reagujícím zastupitelem (často i v množném čísle) až někdy absurdními argumenty. Obzvlášť pikantní byla reakce p. Vařeky - "my musíme", "my nesmíme" atp. - tak toto je dnešní poselství obecního pohádkáře. "Přeaktivní" občan vyjadřující se na sociálních sítích poněkud hrubším slovníkem se sice na zastupitelstvu choval kultivovaněji, avšak agrumentačně naprosto vyprázdněně (chvílemi mi připomínal jednoho bývalého zastupitele, který také vše neustále kritizoval, vyjadřoval se ke všemu, ale neměl mnohdy zjištěná fakta a argumentačně taktéž pokulhával). Asi se nám zde rodí nová popostrčená či nastrčená politická elita.
Autor:tom Vloženo: 2019-11-09 13:37:37 IP: 109.72.2.***
překvapilo mě na konci vystoupení občana a jeho dotazy
Autor:Honza B. Vloženo: 2019-11-08 19:07:45 IP: 109.72.3.***
Také jsem sledoval a mé pocity jsou obdobné.Skalní jednota proměňující se v různost svědčí o mnohém.I o jiném .Zvláštní vystoupení zmiňovaného občana o dalším.Uvidíme co bude dál .

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka