www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

V Bohutíně se bude opravovat povrch komunikace, odvodnění a opěrné zdi

2022-09-01 08:48:07 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Buček ©

V pátek 2.9.2022 zahájí zhotovitel společnost Poor a.s. opravu 1663 metrů silnice I/18, která z velké části mezi kilometry 7,865 a 9,528 vede na průtahu obcemi Havírna a Bohutín.

Foto

(Zdroj foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR)

Základem prací je rekonstrukce povrchu vozovky výměnou konstrukčních vrstev na základě provedené diagnostiky. Ta ukázala, že v části dotčeného úseku již vozovka vykazuje vyčerpanou zbytkovou dobu životnosti pro současné zatížení 490 TNV/24 hodin a další část je na hraně životnosti (vyjeté koleje, podélné a příčné trhliny, asfaltové vrstvy vykazují degradaci, vysprávky).

Mimo konstrukčních vrstev vozovky se bude pracovat na odvodnění komunikace včetně pročištění a rekonstrukce propustků, pročištění stávajících a zřízení nových uličních vpustí za účelem zajištění plné funkčnosti systému odvodnění. V rámci vodohospodářských objektů je řešena i přeložka vodovodu, který je v kolizi s plánovanou novou opěrnou zdí komunikace délky necelých 100 metrů. Součástí opravy je také stavba nového rámového propustku v místě stávajícího a již po stavební stránce nevyhovujícího objektu.

Původně plánované zahájení opravy na jaře 2022 nebylo možné realizovat z důvodu kolidující opravy na silnici I/4 a další stavební akce na sil. I/18 v úseku Příbram-Rožmitál p/T. S ohledem na termín zahájení bude proti předpokladu oprava probíhat za úplné uzavírky opravovaného úseku silnice I/18. Tranzitní doprava bude převedena na značené objízdné trasy pro vozidla do 7,5 tun a nad tuto hmotnost. Inkriminovaný úsek bychom jako celek rádi uvedli do provozu ještě v této stavební sezóně, proto jsou práce plánované až do poloviny prosince 2022 v závislosti na klimatických podmínkách.


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Buček ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka