www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Teskný osud bývalé příbramské mazutové kotelny má řešení

2023-02-20 06:47:11 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

V příbramské ulici Čs. armády, u stejnojmenné zastávky MHD, prakticky v centru města se oku Příbramana či návštěvníka přespolního naskýtá pohled na technickou budovu bývalé mazutky. Pohled to nevábný, neboť budova, ač v majetku města, je v havarijním stavu. Podívejme se na její příběh a snad i budoucnost.

Foto

Bývalá příbramská mazutová kotelna.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Tato kotelna na mazut do roku 2011 vytápěla panelové obytné domy na Rynečku. Leč její provoz byl očividně neekologický, což dosvědčoval načernalý kouř, linoucí se z jejího komína. A také poměrně drahý. A tak se nelze divit, že na základě rozsáhlé investice, tehdy patrné dlouhými výkopy podél Mariánské ulice, byl nakonec Ryneček, stejně jako některé další související části města, připojen na centrální zdroj tepla.

Mazutka tedy osiřela a postupně chátrala. Na volném pozemku vpravo od ní bylo v roce 2017 zřízeno Nízkoprahové centrum a noclehárna, zařazené pod Centrum sociálních věcí a zdravotnictví města Příbrami, tehdy řízeným současným starostou Janem Konvalinkou.

Při výstavbě Nízkoprahového centra, jak si vzpomínám, musel být současně řešen další problém ekologické zátěže - zemina v okolí Centra blíže ke kotelně byla nasáknuta mazutem a tak se musela navíc řešit dosti náročná sanace.

Současný stav budovy bývalé mazutky, jak již řečeno, je dosti tristní. Konstrukční prvky střechy jsou poničené, lem pod ní je odtržený, do budovy zřejmě zatéká, zdivo kolem vchodu je značně zkorodované. Troufnu si tvrdit, že jelikož se vítr odtrženým lemem dostává pod střechu, může za větrného počasí dojít i k nebezpečným situacím.

Podle sdělení starosty Jana Konvalinky je budova ještě užívána pro potřeby příbramských Technických služeb. Podle katastru nemovitostí je vlastníkem budovy Město Příbram. Je tedy namístě se zeptat - pane starosto, jak vidíte osud této budovy?

"V současné době tato budova slouží jako skladiště techniky pro naše Technické služby. Ta budova je v naprosto příšerném stavu. Jsou a budou vyhlášeny výzvy na rekultivaci a revitalizaci brownfieldů (nedostatečně využívaných, zanedbaných či kontaminovaných nemovitostí). Se zmíněnou budovou se už počítat nedá. S plochou pod ní ale počítáme jako s prostorem, který je vhodný pro uplatnění dotačních mechanismů. Předpokládáme tam buď vybudování bytového domu, například v režimu družstevního bydlení, popřípadě - a k této variantě bych měl jako člověk původně ze sociální sféry blíže, vybudovat zde například domov se zvláštním režimem, který nám v Příbrami zásadně chybí. A i na to jsou vyhlášeny dotace v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program)," uvedl na moji otázku příbramský starosta Jan Konvalinka.

K vizi pana starosty vysvětlím, že domov se zvláštním režimem je určen pro osoby převážně seniorského věku, které trpí nějakou neurodegenerativní chorobou, například Alzheimerovou nemocí nebo pokročilým stádiem stařecké demence, čili osoby, které vyžadují zintenzivněnou péči a režim se zajištěným pracovištěm.

A tak nezbývá než sledovat, zda opravdu, kdy a jak tato ohyzdná budova z centra města zmizí a alternativní vize vedení příbramské radnice se promění ve skutečnost.


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Tato diskuse již byla ukončena.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka