www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Svatá Hora vás zve k návštěvě

2021-05-17 08:40:33 | Římskokatolická farnost Svatá Hora, Martina Jechortová ©

Po delší době opět máme otevřenou prodejnu a muzeum, včetně výstav v rohových kaplích. Také upozorňujeme na další nedělní varhanní půlhodinku, která bude mít opět zajímavého a talentovaného interpreta. Podrobnosti v článku...

Foto

Svatá Hora.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Areál Svaté Hory je stále otevřen každý den tak, jak tomu bývalo. Mše svaté probíhají v pravidelném pořádku, účast na nich je při dodržení stávajících vládních nařízení.

Prodejna a svatohorské poutní muzeum je již od pondělí 10. 5. 2021 otevřeny.

Nedělní varhanní půlhodinky 2021

Letošní třetí Nedělní varhanní půlhodinka v neděli 16. 5. 2021 v podání mladého talentovaného varhaníka Adama Suka (*2005) bude dostupná online na odkazu https://youtu.be/-boEI-Q8Sao na Youtube kanálu Nedělních varhanních půlhodinek. Osobní návštěva koncertu není možná, bazilika bude v době od 13:45 do 14:45 pro veřejnost uzavřena.
Mladý varhaník Adam Suk je žákem ZUŠ v Pardubicích, který v tomto roce úspěšně složil přijímací zkoušky na Konzervatoř Pardubice. V roce 2018 obdržel zvláštní cenu poroty na soutěži PRO BOHEMIA v Ostravě a v roce 2019 zvítězil na mezinárodní varhanní soutěži v Armaghu v Severním Irsku. Účastnil se již řady kurzů, vystoupil i na několika festivalech, natáčel společně se studenty pražské HAMU. V tomto roce se představí mimo jiné v rámci koncertu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii.
V případě, že se vám koncert bude líbit, budeme vám vděčni za dobrovolný příspěvek – „vstupné“, který můžete poukázat na účet pořadatele koncertní řady BcA. P. Šmolíka 2701503160/2010. Aby váš dar byl použit na účely Půlhodinek, uvádějte vždy do zprávy pro příjemce heslo „Půlhodinky 2021“.
Potvrzení o daru na Půlhodinky je možné získat žádostí e-mailem na hudba@svata-hora.cz

Výstava "Akce K“ v rohové Mníšecké kapli
Akce K na Svaté Hoře - interaktivní výstava

Výstava připomíná výročí 71 let od brutální likvidace klášterů komunistickým režimem. Svatá Hora podobně jako další kláštery v Československu byla v noci z 13. na 14. dubna 1950 obsazena příslušníky Státní bezpečnosti (StB), Sboru národní bezpečnosti (SNB)a lidových milicí. Řeholníci byli násilně vystěhováni, drženi v internaci, nuceni pracovat v továrnách, nastoupit na službu do pomocných vojenských praporů (PTP) a mnozí byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech.
Expozice představuje osobnosti a řeholníky ze Svaté Hory, jejichž životní osudy se změnily během několika hodin. Zároveň nabídne návštěvníkům interaktivní prostor o rozměrech korekce v Leopoldově, Kvádr svobody, podcasty, nahrávky, vzdělávací materiály nebo představí linii zla. Výstava je součástí projektu Naučné stezky - Po stopách politických vězňů s názvem „Zapomenutá místa a příběhy, které nezůstanou zapomenuty.“ Vstupné dobrovolné.

Putovní výstava "Ve znamení tří deklarací“ je otevřena v rohové Plzeňské kapli

Úspěšná putovní výstava Ústavu pro studium totalitních režimů Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu se věnuje tématu postavení šlechticů v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následného obsazení českých zemí nacistickým Německem. Jedná se o málo zmapovanou kapitolu našich moderních dějin.  Výstava se zaměřuje na zástupce šlechtických rodin, kteří se za značného rizika zasazovali o jednotu zemí Koruny české a ve třech prohlášeních projevili svou podporu českému národu a lidu. Projekt si všímá na jedné straně kolaborace šlechticů, na straně druhé jejich účasti na protinacistickém hnutí a s tím i následných trestů. Téma přesahuje i do let poválečné perzekuce. Autory projektu jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Homolová a Zdeněk Hazdra, kteří výstavu připravili u příležitosti 75. výročí podpisu národnostního prohlášení české šlechty ze září 1939. Na jednotlivých panelech jsou představena např. tato témata: šlechta v protektorátní politice, nátlak na šlechtu k přijetí německé národnosti, ekonomická perzekuce šlechty, šlechta v odboji či šlechta inklinující ke krajní pravici a fašismu. Celá problematika je na závěr završena i osudy konkrétních osob, mezi které patří Zdenko Radslav a František Kinští z Vchynic a Tetova, Karel Belcredi, Weikhard Colloredo-Mansfeld, Karel IV. ze Schwarzenbergu, Jan Adolf z Lobkovic a mnoho dalších.
Výstava bude umístěna volně ke zhlédnutí do konce června 2021, vstupné dobrovolné.

Výstava "Svaté relikvie a jejich kult" v tzv. klenotnici v Proboštství

V roce 2019 byla prvně nainstalovaná výstava v tzv. klenotnici, prostoru proboštství na Svaté Hoře, které je běžně nepřístupné. V současné době je zde umístěna nová expozice o relikviích a relikviářích s názvem „Svaté relikvie a jejich kult“.  

Zhlédnutí expozice je možné každý všední den ve 14 hodin s min.účastí 3 osob nebo po domluvě. Začátek prohlídky je v prodejně v ambitech pod hodinovou věží. Rezervaci si můžete udělat na tel. čísle 318 429 943. Vstupné je 50 Kč.

Výstava „Varhany“ bude v příštích dnech již součástí naší expozice muzea

Výstava mapuje průběh snah uskutečnit stavbu nového nástroje do svatohorské baziliky i samotnou stavbu chórových a velkých varhan.

Nechybí popis nástrojů, bohatá fotodokumentace, zajímavé artefakty a zařazeny jsou i kapitoly z historie varhanářství.


Individuálně bude možnost každý den využít prohlídku areálu bez průvodce se zapůjčeným textem. Zpracován je v českém, anglickém a německém jazyce. Více informací v prodejně.

Také návštěvu svatohorského muzea není třeba objednávat, je k dispozici každý den v otevírací době prodejny.


Římskokatolická farnost Svatá Hora, Martina Jechortová ©


REKLAMA

Město Příbram

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka