www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Sledujte dnešní zasedání příbramského zastupitelstva

2019-10-07 08:32:23 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Dnes, 7. října 2019 od 16 hodin, proběhne zasedání Zastupitelstva města Příbrami. Program obsahuje 18 bodů. Jedním z nejdůležitějších projednávaných problémů bude poměrně neutěšený stav vodohospodářského majetku města...

Foto

Bývalé Horní ředitelství v Příbrami.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Plán financování obnovy vodohospodářského (VH) majetku města byl zastupitelstvem schválen v červenci 2011. Již tehdy však bylo patrné, že provoz městských vodovodů a kanalizací není v dobrém stavu. Bylo to patrné mimo jiné také z poměrně častých havárií. Město v té době dávalo na provoz VH necelých 34 milionů korun ročně. Není tedy překvapující, že se tehdy schválený plán v současné době ukazuje již jako velmi nedostačující.

Provozovatelem vodohospodářského majetku města je dle uzavřené smlouvy 1.SčV, a.s. Tento provozovatel dle příslušných předpisů zpracoval nový návrh financování obnovy vodovodů a kanalizací města. Ten zní na 49 milionů korun ročně (počítáno pro jednotlivá léta 2020 - 23). Oproti minulému plánu se tedy jedná o navýšení o více než 15 milionů korun ročně. To evidentně není zrovna zanedbatelná částka a bude zajímavé sledovat, jak se s tímto problémem zastupitelstvo vyrovná.

S tím přímo souvisí stanovení nájemného společnosti 1.SčV a také plán investic do VH města na rok 2020. V plánu je uvedena řada akcí prioritní důležitosti a dlouhá řada rekonstrukcí druhé a třetí důležitosti.

Další jednání zastupitelstva se bude mimo jiné zabývat územním plánem města. Městu je předkládáno zhruba 70 návrhů na změnu, většinově vlastníky pozemků, zejména na vymezení nových zastavitelných ploch. Změna ÚP je však poměrně komplikovaným, časově i finančně náročným procesem, do něhož vstupuje řada tzv. dotčených orgánů, které hájí své zájmy v rámci zákonem svěřené působnosti.

Program

Podklady

Přímý přenos od 16:00 hodin


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Tato diskuse již byla ukončena.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Věnujte prosím pozornost jízdním řádům, platným v době Nouzové stavu, které najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka