www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Rudolf Smetana: Poslání městského architekta nespočívá v restrikci, ale ve vizionářství, v podpoře rozvoje

2022-09-20 09:31:11 | PR

Čtrnáctého září vyšel na jednom z lokálních internetových deníků článek Ing. Arch. Jaroslava Malého. V něm bývalý městský architekt napadá radního a bývalého starostu Jindřicha Vařeku v souvislosti s jeho záměrem koupě pozemku v Žižkově ulici v sousedství “Kostek”.

Foto

Rudolf Smetana, za ANO.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Malý ve svém textu mimo jiné píše: "Je alarmující, že radní Jindřich Vařeka na zastupitelstvu dne 20. 6. 2022 v okamžiku, kdy se navíc nacházel ve střetu zájmů, mluvil zjevnou nepravdu. Tím mohl ovlivnit názory ostatních zastupitelů, kteří neměli možnost si materiál předložený `na stůl` dostatečně s předstihem prostudovat. Programovým bodem stávající radnice byla podpora využívání pěší dopravy, MHD a rozvoje městské cyklodopravy. I tak končící vedení města prodalo synovci svého člena pozemek, který mohl posloužit ke stavbě chodníku a tím k podpoře uvedených druhů dopravy v dané lokalitě."
   
Pan architekt se tady z mně nepochopitelných důvodů dopouští odborného přešlapu. Pokusím se to v krátkosti vysvětlit. S pojmem “veřejné prostranství” se můžeme setkat ve třech zákonech. Prvním z nich je Zákon o obcích, pro který jde o všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví. Prodejem pozemku tedy nedochází k jeho znepřístupnění ani k jinému rozporu se zákonem. 
 
Máme tu i Autorizační zákon, který upravuje  rozsah působnosti autorizovaného urbanisty, který výlučně oproti ostatním autorizacím může zpracovávat projektovou dokumentaci staveb, které jsou mj. v územním plánu označeny za mimořádně architektonicky nebo urbanisticky významné. Týká se to mimo významných budov především významných veřejných prostranství.
 
A do třetice nalézáme pojem veřejná prostranství v zákoně stavebním, především v prováděcí vyhlášce 501/2006 Sb., která upravuje veřejná prostranství v mnoha souvislostech.
 
Pokud má obec jako samosprávný orgán zájem regulovat nějakou část svého území (kde bude ochranná zeleň, kde chodník, jaký profil bude mít ulice), využívá k tomu nástroje územního plánování. Nemusí to být vždy jen územní plán obce, ale mnohem podrobnější regulační plán, nebo územní studie.  Proces musí schválit zastupitelstvo a zpracovat urbanista. Iniciace těchto procesů má vzejít od městského architekta. Nikoli výkon, ale vize. Pokud se architekt snaží tento proces obejít, nahradit,  jedná se o zvůli a nezákonné jednání z jeho strany.
 
Měl-li pan architekt Malý nějakou vizi, jako v tomto případě protažení chodníku podél silnice, proč jí nikomu, např. veřejnosti, už minulému ZM již dávno předem neprezentoval?  Za 7 let jeho působení na radnici nebyl pan městský architekt schopen navrhnout regulaci ani jedné lokality.
 
Poslání městského architekta nespočívá v restrikci, ale ve vizionářství, v podpoře rozvoje. Architekt by měl objevovat a nabízet příležitosti, výzvy, objevovat skrytý potenciál území, nikoli nahrazovat stavební úřad, dopravní policii, dopravní úřad či živnostenský a finanční úřad. 
 
Mimo jiné, pan architekt zcela v rozporu se zákonem stanovoval stavebníkům počty parkovacích míst na základě zcela nerelevantních podkladů. Opět se i zde projevila jeho fatální neznalost či ignorování legislativy. Tuto skutečnost bohužel odhalily až četné stížnosti některých stavebníků, na které muselo město reagovat.
 
Zpět k tomu nešťastnému chodníku. Myšlenka chodníku přece vůbec nemusí vyhovovat rozvoji lokality. Je možno předpokládat, že právě k frekventované Žižkově ulici se domy budou orientovat zahradami a chodník povede uvnitř území. To lze ověřit pouze územní studií, a  nikoli svévolným tvrzením o tom,  že by se možná někdy mohlo, kdyby… Samotné architektem prosazované pokračování chodníku je nereálné, protože kolem navazujících pozemků je plot a za nimi parkoviště. Byl by to chodník od nikud nikam.
 
Ing. arch. Jaroslav Malý, dle mého názoru, funkci městského architekta snížil v očích veřejnosti i samosprávy do podoby nezákonné samozvané stavební policie. Chce se mi věřit, že vedení města si vzalo tuto zkušenost za svou. Výběr nového adepta pro výkon funkce městského architekta byl již velmi pečlivý, zodpovědný. Práce nového pana architekta a jeho výkony budou pod širokou kontrolou nejen zastupitelů, ale ale i široké veřejnosti.


PR


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Rudolf Smetana Vloženo: 2022-09-22 15:42:35 IP: 213.195.231.***
Pro paní Libuši: Vaší veřejnou reakci na můj článek nebudu komentovat, proč také. Pomluvy mohou volby ovlivnit, to ano, co je však opravdu důležité vědět a realizovat, když někoho v ZM chcete nebo nechcete, jsou tato pravidla pro komunální volby a pro získání, či nezískání, mandátu zastupitele. Není to tak jednoduché a samozřejmé, jak se na první pohled zdá. Tedy: seznamzpravy.cz/clanek/volby-komunalni-2022-krizkovani-jak-postupovat-kolik-mate-hlasu-214902 Přeju Vašim kandidátům hodně úspěchů v komunálních volbách 2022 R.S.
Autor:Libuše Šlehoferová Vloženo: 2022-09-21 14:16:42 IP: 176.98.110.***
Pane Smetano, jistě si pamatujete, že jsem byla u Vás 4 roky v nájmu s provozovnou krejčovství. Když jsme měli první schůzku , tak jste mi ukazoval svoje plány. Na půdě kavárnu a ve světlíku výtah. Za jmenované 4 roky jste dokázal na můj nátlak nechat vymalovat pouze schodiště. Na úklid po malíři jste jaksi zapomněl . Byl jste velmi špatný domácí. Jste poslední , který by měl jít do veřejné funkce. Vůbec jste si nevážil dědictví o které jste se měl starat. Mám dojem, že jste špatným hospodařením o velkou část domu přišel ??
Autor:Jaroslav Malý Vloženo: 2022-09-20 18:51:46 IP: 176.62.232.***
Je vidět pane Smetano, že jste ze strany radnice dobře informován. Co Vám vaši spolustraníci ale asi neřekli je, že moje činnost byla daná pracovní náplní, tzn. jakou pracovní náplň a úkoly jsem od vedení města dostal a dostával, takovou činnost jsem musel vykonávat. Pokud tedy po mě starosta Konvalinka vyžadoval, abych soustavně chodil po městě a fotil zrezlá zábradlí a zohybané klepače na koberce, pak jsem se asi nemohl věnovat koncepčním věcem. Nebo považujete focení nepoužívaných sušáků na prádlo za „vizionářství“? Ptejte se tedy, prosím, svých spolukandidátů, jestli byla pracovní náplň pozice městského architekta zvolena správně a kolik koncepčních úkolů mi zadali. Co ve vašem příspěvku považuji za podstatné je, že nerozporujete skutečnost, že radní Vařeka na zastupitelstvu navíc ve střetu zájmů nemluvil pravdu. Vám to opravdu nevadí???
Autor:A.Z. Vloženo: 2022-09-20 13:39:18 IP: 109.72.12.***
Pěkně popsané, tleskám!

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka