www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Petra Pecková je zvolena hejtmankou Středočeského kraje, zastupitelé zvolili také nové náměstky a radní

2020-11-17 09:11:09 | Středočeský kraj, Helena Frintová a Jan Nováček ©

V zasedacím sále Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze se v pondělí 16. listopadu 2020 uskutečnilo ustavující jednání nového středočeského zastupitelstva.

Foto

Středočeský kraj.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Za velkého zájmu veřejnosti a zástupců médií usedlo do lavic po ověření mandátů všech 65 zastupitelů zvolených v krajských volbách na začátku října. Následoval slib zastupitelů, který noví členové kolektivního orgánu Zastupitelstva Středočeského kraje složili do rukou ředitele krajského úřadu Jiřího Holuba. Prvním rozhodnutím nově ustaveného zastupitelstva byla volba nové hejtmanky Středočeského kraje.

Stala se jí Petra Pecková z hnutí STAN, dosavadní starostka města Mnichovice. Zastupitelstvo jí zároveň stanovilo oblasti působnosti nad rámec zákonem stanovených pravomocí, které bude jako hejtmanka vykonávat a to: bezpečnost a IZS; informatiku a digitalizaci, chytrý kraj; spolupráci s Hlavním městem Prahou a ostatními kraji a mezinárodní vztahy.

Následovala volba tří náměstků hejtmanky a dalších členů Rady Středočeského kraje včetně stanovení oblastí jejich působnosti. Zastupitelé rozhodli o rozdělení postů a působnosti náměstků a členů rady následovně:

Mgr. Martin Kupka – náměstek hejtmanky SK pro oblast silniční dopravy
Ing. Věslav Michalik, CSc. – náměstek hejtmanky SK pro oblast financí, dotací a inovací
Ing. Bc. Jiří Snížek – náměstek hejtmanky SK pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování
Mgr. Petr Borecký – člen Rady kraje pro oblast veřejné dopravy
Mgr. Milan Vácha – člen Rady kraje pro oblast vzdělávání a sport
Ing. Pavel Pavlík – člen Rady kraje pro oblast zdravotnictví
Libor Lesák – člen Rady kraje pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Martin Hrabánek – člen Rady kraje pro oblast sociálních věcí
Mgr. Jana Skopalíková – členka Rady kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství
Jan Jakob – člen Rady kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Statutárním zástupcem hejtmanky určilo Zastupitelstvo SK Mgr. Martina Kupku.

Poté zastupitelé ustanovili 11 výborů zastupitelstva a počet jejich členů – v každém z nich bude 15 členů, z toho vždy 1 předseda a 2 místopředsedové:
– Výbor finanční
– Výbor kontrolní
– Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
– Výbor pro tělovýchovu a sport
– Výbor sociálních věcí
– Výbor pro životní prostředí a zemědělství
– Výbor pro zdravotnictví
– Výbor pro dopravu
– Výbor pro regionální rozvoj
– Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj
– Výbor pro památkou péči, kulturu a cestovní ruch

Krajští zastupitelé též hlasováním stanovili počet uvolněných členů Zastupitelstva Středočeského kraje. Uvolněných členů bylo stanoveno 17, z toho počet uvolněných členů Rady kraje 10 a 5 uvolněných předsedů výborů (Výbor kontrolní, Výbor sociálních věcí, Výbor pro životní prostředí a zemědělství, Výbor pro kulturu a památkovou péči a cestovní ruch, Výbor regionálního rozvoje). Předsedové ostatních výborů budou neuvolnění. Dále byl zastupitelstvem schválen uvolněný 1. místopředseda Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj i předseda Komise pro majetek.

Následovala volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Výbor bude pracovat jako patnáctičlenný. Členy výboru budou: Mgr. Petra Pecková (STAROSTOVÉ), Libor Lesák (ODS), Ing. Bc. Jiří Snížek (Piráti), Mgr. Zděněk Volf (STAROSTOVÉ); Petr Halada (STAROSTOVÉ); PhDr. Pavel Fojtík STAROSTOVÉ); Petr Vychodil, MPA (ODS); Ing. Jarmila Smotlachová (ODS); Mgr. Jiří Havelka (ODS), Ing. Milan Krch (Piráti); Petr Procházka (Piráti), JUDr. Pavel Telička (Spojenci pro Středočeský kraj), Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), Martin Draxler (ANO 2011) a Martin Herman (ANO 2011).

Mgr. Petra Pecková,
hejtmanka, zodpovědná za oblast vnějších vztahů, bezpečnosti, ICT a digitalizace

Petra Pecková se narodila 12. října 1975 v Benešově. Vystudovala Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze, Vyšší odbornou školu publicistiky, žurnalistiku a politologii na Masarykově univerzitě v Brně a veřejnou a sociální politiku na Univerzitě Karlově. Po studiích nastoupila do redakce zpravodajství a publicistiky televize Nova, kde se podílela na pořadech Občanské judo, Na vlastní oči, Zálety, Áčko či Víkend. Několik let spolupracovala s Českou televizí a TV Barrandov. Do politiky vstoupila v roce 2010, kdy byla jako bezpartijní na kandidátce ODS poprvé zvolena do zastupitelstva Mnichovic a následující čtyři roky byla jejich první místostarostkou. Od listopadu 2014 je ve městě starostkou. Nejdříve kandidovala jako nezávislá za uskupení Mnichovice - město na Vaší straně, ve volbách v roce 2018 za STAN. Petra Pecková je rozvedená, má dceru a syna. Ráda cestuje, běhá, lyžuje, jezdí na kole, potápí se a hraje golf a basketbal. Ke sportu a kultuře vede i své děti, se kterými chodí na koncerty, výstavy, do kina nebo do divadla.

Program: „Středočeský kraj musí být otevřený, transparentní a předvídatelný. Ve středních Čechách chci opravené silnice, fungující dopravu, pitnou vodu všude, kde je její nedostatek, zdravé životní prostředí, kvalitní a dostupné vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, moderní technologie, ale hlavně spokojené občany, kterým se tady dobře žije.“

Motto: Zásadní rozhodnutí dobře zvaž, ale neodkládej.

Kontakt: 603 232 524, peckova@kr-s.cz


Středočeský kraj, Helena Frintová a Jan Nováček ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka