www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Pavel Pikrt - mohu zužitkovat své bohaté zkušenosti z práce příbramského zastupitele

2022-09-15 10:15:16 | PR

Proč bývalý starosta Pavel Pikrt opět kandiduje do příbramských komunálních voleb? Jaký má názor na rekonstrukci příbramského aquaparku? Jak by řešil otázku energií, jak se dívá na koncept Smart City? Více otázek v rozhovoru...

Foto

Ing. Pavel Pikrt.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Proč se opětovně účastníte komunálních voleb a kandidujete do Městského zastupitelstva v Příbrami?

Po ukončení mého mandátu v pozici starosty města Příbrami na konci roku 2014, jsem se vrátil na své původní pracovní místo v nově zřízeném odboru správy majetku města a řešil jsem, kterým směrem se bude dále ubírat moje město na úrovni komunální politiky, neboť jsem byl zvolen městským zastupitelem i na období 2014 – 2018. Po odchodu z ČSSD, s níž jsem se rozešel pro názorové neshody s představiteli příbramské organizace, jsem se stal řadovým nezávislým zastupitelem města, který se při rozhodovacích procesech řídil jen svým vědomím a svědomím. V dalším volebním období jsem již nekandidoval. Žádná strana, hnutí, ani politické uskupení, mně nezaujaly svým programem. Domníval jsem se, že moje politická činnost je u konce, a nebudu v komunální politice aktivní. V nadcházejících komunálních volbách jsem však po delší rozvaze přijal nabídku strany KDU-ČSL, ke které mám blízko především v sociální oblasti, s tím, že se znovu zapojím do komunálních voleb spolu se zajímavými kandidáty a zajímavým volebním programem, na jehož podobě jsem se také podílel. Určitě mohu zužitkovat svoje zkušenosti z práce zastupitele města po dobu 5 volebních období, z toho 2 roky v pozici starosty města.
Obvyklá témata, „určitě“ a zcela jistě vyřeší pánové v bílých košilích z billboardů, ale rád se vyjádřím k tzv. vedlejším tématům, možnostem a mým nápadům.

Aquapark někteří považují za téma vedlejší, jiní za takové, které hýbe městem…

Po promeškání času vhodného pro zahájení a realizaci rekonstrukce a rozšíření Aquaparku za přijatelné finanční prostředky, zastávám názor postavit Aquapark zcela nový na tzv. Zelené louce s tím, že by se během jeho výstavby současný Aquapark udržel v provozuschopném stavu. Místo pro novou výstavbu by se zcela určitě našlo a využití stávajících prostor by prošlo širokou diskuzí. Nelze než nově pohlédnout i na otázku energetické náročnosti a rentability provozu podobných zařízení, která je dnes a nejspíš i do budoucna aktuálnější než kdy dříve.

Otázka energií je ovšem dnes opravdu velmi diskutovaným tématem. Máte v tom směru nějaké nápady pro naše město?

V současné době je řešení cen energií jednou z nejdůležitějších činností, které musí společnost i jednotlivci řešit. Dotýká se to skutečně všech. V rámci města Příbram jsem zastáncem zajišťování dodávek energií (tj. plyn a elektřina) za co nejvýhodnější ceny formou nákupu těchto energií v aukci, nebo na burze. Důležitou součástí nákupu energií je sdružení všech možných odběratelů, a to jak MÚ Příbram a všech organizací, kde je město zřizovatelem, dále společností a firem podnikajících na území města, tak nakonec i jednotlivých občanů města. Za potřebné považuji zřízení pozice městského energetika, který by řídil a sledoval spotřebu energií v budovách města, v budovách organizací zřízených městem včetně venkovního osvětlení města. Městský energetik by zároveň připravoval všechny podklady pro nákupy energií.

V bodě 6 volebního programu KDU je zmiňována také koncepce Smart City, která by nemohla pominout ani energetickou problematiku.

Koncept Smart City (chytré město) je mj. založen i na vzájemné výměně a sdílení informací a dat pokud možno v reálném čase mezi jejich zdroji a uživateli, jimiž by mohli být v ideálním případě prakticky všichni obyvatelé i návštěvníci města. To mj. předpokládá i snadnou dostupnost internetových komunikací co největšímu okruhu uživatelů na co největší ploše města. Proto bych v souladu i s těmito záměry, navrhoval zajištění veřejného příjmu internetu formou WI – FI v důležitých a strategických lokalitách (např. všechny budovy MÚ Příbram a těsném okolí, všechna 3 hlavní příbramská náměstí, autobusové nádraží, vlakové nádraží, Nový rybník, a další). Investice do této oblasti by byla velkou službou pro občany Příbrami bez rozdílu věku. Určitě se dá o tomto záměru jednat i s dotčenými společnostmi jako ČSD, PID a Stř. kraj, aj.

Vím, že jste autorem návrhu na zřízení osadních výborů v Příbrami VII a VIII, který se dostal i do volebního programu KDU-ČSL.

Osadní výbory vznikly z důvodu potřeby vzájemné komunikace mezi MÚ Příbram a občany v 9 odloučených částech Příbrami. Následně přibyly další osadní výbory přímo ve vnitřních ucelených částech města, OV Zdaboř, OV Nová Hospoda, OV Březové Hory, OV Sázky. Jsou, resp. mohou být, účinným a efektivním prostředkem zapojení širší veřejnosti do řízení a správy města. Na ty největší části města se však jaksi pozapomnělo, a to na sídliště Pb VII a Pb VIII, ve kterých však bydlí většina občanů města Příbrami. Domnívám se, že i oni by měli mít možnost komunikace s radnicí a jednat o problémech týkajících se těchto částí, neboť se na ně dnes často zapomíná. Je mi jasné, že zorganizovat ustavení těchto dvou osadních výborů by bylo náročné, ale určitě by občané bydlící v těchto částech města jejich ustavení a fungování ocenili. Sám v Příbrami VII bydlím a jsem přesvědčen, že bychom se společně s občany měli o takový záměr pokusit.

Bezpečnostní situace ve městě se hlavně v oblasti obecné kriminality od devadesátých let zlepšila. Dnes už není veřejností vnímána jako problém číslo jedna, ale mnoho našich spoluobčanů je patrně oprávněně ještě nespokojených s jejím stavem…

Ještě ve funkci starosty města jsem se velmi zásadním způsobem podílel na zřízení pozic Asistentů prevence kriminality a na navázání spolupráce s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Smyslem bylo mj. i řešení tehdy veřejností velmi citlivě vnímané problematiky konfliktních osob a sociálně vyloučených lokalit. Situaci se podařilo zklidnit, ale podle mého názoru se v tomto trendu mělo postupovat energičtěji a důsledněji. Tak se stalo, že dnes se opět dostává otázka vyloučených lokalit do popředí zájmu. Rád bych na svoji tehdejší aktivitu opět navázal a věřím, že ve spolupráci s ostatními bychom v tom mohli učinit další důležité a potřebné kroky.

Jsem však také řidič a vidím každodenně v husté městské dopravě mnoho přestupků proti předepsané rychlosti v Příbrami. Vím také o několika usmrcených osobách na městských komunikacích z důvodu nedodržení předepsané rychlosti. Určitě by stálo za úvahu řešení jednoho ze středočeských měst spolu s několika okolními obcemi, které instalovaly na svých územích měřící a kamerové systémy s následným systémem sankcí pokutováním (podobný systém je zaveden v obci Bohutín, kde to perfektně funguje). Je jasné, že počáteční náklady na pořízení a zavedení měřícího systému jsou poměrně vysoké, avšak návratnost investic je vcelku rychlá, a kdyby se podařilo zachránit alespoň jeden lidský život, tak by stála za to!

Děkuji za rozhovor.


PR


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka