www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Oprava silnice 1/4 v úseku Chraštice k hranici kraje pokračuje

2021-09-06 08:22:41 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Buček ©

V pondělí 6. 9. 2021 zahájíme akci "I/4 Chraštice - hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění." Stavba řeší opravu silnice I/4 v délce 6051 metrů mezi Chrašticemi a hranící Středočeského a Jihočeského kraje a navazuje na v červenci letošního roku opravený a zprovozněný úsek Milín - Chraštice.

Foto


(Foto ŘSD)

Stávající vozovka silnice I/4 v daném úseku je na konci životnosti a i po předchozích opravách vykazuje značné množství poruch, což ukázala i poslední zima. Opravu provede společnost M-Silnice, která ze 7 uchazečů o zakázku podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a dílo zhotoví za 102 269 000,- Kč bez DPH s dobou uvedení stavby do provozu 150 kalendářních dnů.

Rámcově se v průběhu stavby provede oprava vozovky vycházející ze schválené diagnosticky včetně předpokládaných hloubkových sanací, výměna odvodňovacích žlabů, doplnění, případně prodloužení svodidel na krajnici, doplnění nezpevněných krajnic, obnova, pročištění a prohloubení stávajících příkopů, pročištění stávajících zatrubnění a jejich doplnění pod sjezdy, oprava čel a říms příčných propustků a jejich pročištění, obnova a doplnění zpevněných i nezpevněných sjezdů.

Stávající sjezdy budou redukovány, nevyužívané sjezdy budou odstraněny vč. starých propustků. Provedena bude výměna směrových sloupků z PVC a obnoveno vodorovné a dle potřeby i svislé dopravní značení.

6. 9. 2021 se začne pracovat na 1100 metrů dlouhém úseku, který navazuje na poslední opravený úsek v rámci předchozí akce I/4 Milín - Chraštice a do konce října se tak opraví úsek na obchvatu Chraštic. Následovat bude zimní technologická přestávka.

Pokračovat v opravě zbývající části plánovaného úseku budeme opět po jejím ukončení ve 2. čtvrtletí roku 2022.


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Buček ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka