www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Oprava mostu u Dolejší Obory v Příbrami

2021-06-11 08:39:55 | ŘSD, Mgr. Martin Buček ©

V pondělí 14. 6. 2021 předáváme staveniště zhotoviteli, který opraví most na silnici I/66 v Plzeňské ulici v Příbrami. Most, který v této části  města převádí komunikaci přes bezpečnostní přeliv rybníku Dolejší Obora, opraví společnost N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice.

Foto

Most přes Příbramský potok u Dolejší Obory.
(Foto ŘSD)

Opravený most jako celek by tak měl řidičům opětovně sloužit přibližně v listopadu tohoto roku.

Stávající most je ve špatném stavebním stavu. Jeho zatížitelnost je již nevyhovující. Podle provedeného diagnostického průzkumu je stav nosné konstrukce hodnocen stupněm V-špatný a stav spodní stavby je hodnocen stupněm IV-uspokojivý.

Oprava mostu tak bude komplexní a bude zahrnovat opravu spodní stavby, nosné konstrukce, vozovkového souvrství i mostního příslušenství. Rámcově se bude pracovat  na horní části stávajících opěr, které budou ubourány. Nově budou provedeny monolitické železobetonové úložné prahy se závěrnou zídkou a rovnoběžnými konzolovými křídly. Sanovány budou líce opěr včetně křídel vpravo. Bude provedena nová nosná konstrukce, která je navržena z 8 dodatečně předpjatých deskových prefabrikátů, které budou do jediného celku spojeny monolitickým železobetonovým dobetonováním podélných spár a petlicovými styky příčné výztuže mezi jednotlivými dílci. Na křídlech vpravo bude provedena nová monolitická železobetonová římsa a vymění se zábradlí. Mostní svršek dostane nové vozovkové souvrství.

Oprava mostu bude probíhat za provozu s jeho částečným omezením, které bude závislé na aktuálně probíhajících stavebních činnostech. Řidiči musí počítat s jednosměrným provozem i jednodenní úplnou uzavírkou při betonáži spár mezi nosníky.
ŘSD, Mgr. Martin Buček ©


REKLAMA

Město Příbram

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka