www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Oprava komunikace 1/4 mezi Milínem a Chrašticemi pokračuje

2021-04-01 09:24:49 | ŘSD, Mgr. Martin Buček ©

Již 7. dubna navážeme na první realizované etapy, které jsme ukončili vloni v listopadu a pustíme se do opravy dalších úseků komunikace I/4 mezi Milínem a Chrašticemi. Celková délka rekonstruovaného úseku je 4,69km a je rozdělena do 8 etap.

Foto


(Foto ŘSD)

V loňském roce se nám podařilo v rámci etapy 3+4 mezi Životicemi a Těchařovicemi opravit komunikaci v délce 1180 metrů a letos tak zbývá ještě opravit 3,5 kilometrů této komunikace.

Důvodem rekonstrukce je zejména špatný stav povrchu vozovky, který utrpěl i poslední zimou. Vozovka vykazuje značné množství poruch - kaverny, olamování okrajů vozovky, hloubková koroze, výtluky, vysprávky, trhliny, vyjeté koleje i místní trhliny. Nicméně je již třeba také provést částečnou rekonstrukci mostu přes Zbenický potok, jehož stav je hodnocen jako špatný a rovněž rekonstruovat odvodnění.

Mimo souvislé opravy konstrukčních asfaltových vrstev vozovky (frézování a pokládka vrstev nových) a následné obnovy vodorovného dopravního značení plastem se bude provádět rovněž odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a také jejich seříznutí a dosypání. Pročištěno a opraveno bude odvodňovací zařízení (silniční příkopy a propustky).

Pro zvýšení bezpečnosti v daném úseku bude provedena výměna a doplnění záchytného zabezpečovacího zařízení (svodidla) a dojde k výměně kolmých betonových a kamenných čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za čela šikmá odlážděná lomovým kamenem.

Na mostě ev. č. 4-030 se bude pracovat zejména na provedení nových říms i izolace, doplnění odvodňovacích žlabů u říms, na lokální sanaci spodní stavby a nosné konstrukce a osazení nového lankového zábradlí na římsy.

Abychom práce urychlili, zahájíme po Velikonocích opravy na dvou úsecích současně a to na začátku i na konci celého úseku.

Opravovat se bude v polovině komunikace směrem na Strakonice, tedy v pravém směru dle staničení. V rámci etapy 0a u Milína to bude 450 metrů od křižovatky se silnicí III/0049 a v rámci 7. etapy to bude 1055 metrů. Tento úsek bude začínat před rybníkem Cunát a končit na průtahu obcí Chraštice. Práce v průběhu uvedených 2 etap jsou plánovány na necelý měsíc. Poté se plynule přejde na levou stranu ve směru na Prahu, kde budou probíhat opravy v rámci etap Ob a 8.

Stejně jako v loňském roce budou stavební práce probíhat za provozu s kyvadlově řízeným provozem průjezdným jízdním pruhem, což bude mít dopad do plynulosti dopravy, jak konečně potvrdila naše předpoklady realizace na podzim 2021. Částí silnice I/4 mezi mezi Milínem a Chrašticemi projede v průměru denně více než 13 000 vozidel. Proto bychom rádi řidiče požádali o trpělivost, a pokud to bude možné, aby v časovém plánu své cesty počítali s možným zdržením.


ŘSD, Mgr. Martin Buček ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka