www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Okružní křižovatka u Dolní Obory se bude opravovat

2021-02-23 09:04:05 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Buček ©

Opravou okružní křižovatky u Dolejší Obory v Příbrami bychom již koncem března rádi zahájili novou stavební sezónu ve Středočeském kraji. Největší okružní křižovatka ve městě s vnějším průměrem 84 metrů a s dvěma jízdními pruhy na okružním pásu je také důležitým a nejzatíženějším dopravním uzlem v intravilánu Příbrami.

Foto

Okružní křižovatka u Dolní Obory.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

V křižovatce mají vyústění dvě silnice I. tříd, silnice I/18 navíc propojuje město s nedalekou dálnicí D4.

Z celostátního sčítání dopravy v roce 2016, které zahrnuje čtyři z pěti ramen křižovatky, ukazuje, že nejzatíženější rameno křižovatky je sil. I/18 ve směru na Plzeň do ulice Husova s průměrnou denní intenzitou provozu 17 144 vozidel za 24 hod. Druhým nejzatíženějším ramenem je silnice I/18 ve směru k D4 a to s 15 783 vozidly za 24 hodin.

Opravu bude realizovat společnost M-Silnice Group a.s., která v rámci výběrového řízení na zhotovitele podala nejvýhodnější nabídku, 7 250 914,- Kč bez DPH (86% předpokládané hodnoty VZ) a dobu uvedení do provozu 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště. V průběhu realizace bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládka vrstev nových, dojde k opravě kanálových vpustí a dělících ostrůvků. Bude provedena výměna SDZ a pokládka nového formátu vodorovného dopravního značení v plastu, který bude reflektovat podněty DI PČR Příbram, což by mělo přispět ke snížení nehodovosti v tomto místě křižovatky.

Oprava bude probíhat za plného provozu a v několika etapách. Počítá se s omezením dopravy v místě prací a kyvadlově řízenou dopravou. V jednotlivých etapách se však zřejmě nevyhneme ani uzavření ulice Plzeňská (silnice I/66) a silnice Čs. Armády, popř. zde bude doprava zjednosměrněna ve směru z okružní křižovatky. O řešení dopravně-inženýrského opatření nicméně s konečnou platností rozhodne příslušný správní orgán, kterým je odbor dopravy Středočeského kraje.

Lze předpokládat, že omezení dopravní kapacity komunikací v tomto významném dopravním uzlu Příbrami, může vést k tvorbě kolon, zejména v období ranní a odpolední dopravní špičky. Řidiči by však měli počítat, že omezení může ovlivnit intenzitu a plynulost provozu i na dalších komunikacích ve městě.


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mgr. Martin Buček ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka