www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Nové cyklotrasy k památkám a mezi Prahou a Středočeským krajem

2021-08-17 09:47:32 | Středočeský kraj, Martina Kemrová ©

Středočeský kraj v současnosti vyznačuje žlutými orientačními značkami nové cyklotrasy, které zlepší orientaci cyklistů při vyhledávání kulturních a jiných zajímavých cílů a při cestách mezi Středočeským krajem a Prahou. Nově se vyznačují i odbočky ze stávajících, již vyznačených cyklotras, k expozičním objektům ve správě Středočeského kraje.

Foto

(Ilustrační foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Značky se doplňují i na hranici Středočeského kraje a Prahy, aby na sebe značení cyklotras lépe navazovalo. „V tuto chvíli můžeme říci, že značení v okolí hranice našeho kraje a Prahy je již hotové. Práce na značení odboček k expozičním objektům Středočeského kraje ještě stále probíhá. Dokončena by měla být do konce října,“ upřesnil radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch Václav Švenda.

Díky novému značení cyklisté najdou například cestu centry historických měst třeba k Českému muzeu stříbra a Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, do Geoparku Barrandien v Berouně, nebo do Regionálního muzea s vinařskou expozicí v Mělníku. K turistickým atraktivitám vzdálenějším od stávajících cyklotras vznikne několik nových, například k Památníku Josefa Lady vznikla nová trasa ze Senohrab do Hrusic, ke zpřístupněným štolám po těžbě zlata v Posázaví vznikla nová cyklotrasa 19E z Jílového až k jezu Žampach na Sázavě, nebo k Muzeu zlata v Novém Kníně byla vyznačena cyklotrasa 308A o délce 8 km. Nově je vyznačena odbočka cyklotrasy 0017 okolo Kladna k Hornickému skanzenu Mayrau ve Vinařicích, nebo nová odbočka z tras 201 a 8185 k Muzeu T.G.M v Lánech. Expoziční objekty pro nové označení na cyklotrasách vybrali odborníci z Odboru kultury Krajského úřadu Středočeského kraje.

Místa pro nové značení cyklotras mezi Prahou a Středočeským krajem vybrali pracovníci krajského Odboru dopravy ve spolupráci s předsedou KCD MHMP Pavlem Polákem. Značení mj. dovede cyklisty z jihovýchodního okraje Prahy k jevanským rybníkům a do rezervace Voděradské bučiny, nebo zlepší jejich orientaci v nově zastavěném území mezi Průhonicemi a Vestcem. Za severním okrajem Prahy převedou cyklisty nové trasy přes Zdiby dolů k Vltavě, nebo k Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech.

Autorem projektu nového značení je Ing. Miroslav Landa z Klubu českých turistů a značky jsou v souladu s jednotnou metodikou pro značení cyklotras. Umožňují tak orientaci cyklistům z daleka, kteří projíždějí danou oblastí poprvé. „Všechny nově vyznačené cyklotrasy již jsou zveřejněny serveru na mapy.cz a mapové aplikaci cykloserver.cz, kam je správci těchto služeb vyznačili na základě geografických digitálních dat, které jsme jim poslali. Dále jsme tyto data poslali všem vydavatelům turistických map a redakci webu mestemnakole.cz, který má rovněž mapovou aplikaci s cyklotrasami,“ doplnil radní Švenda.

Celkem bude na území Středočeského kraje zapojeno do sítě cyklotras 53 expozičních objektů ve všech okresech a vyznačeno 86 kilometrů nových cyklotras. V rámci této akce bude instalováno více než tisíc kusů nového svislého dopravního značení pro cyklisty a další stovky stávajících značek budou upraveny.


Středočeský kraj, Martina Kemrová ©


Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka