www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Vladimír Král: Několik poznámek k několika vyhláškám

2020-01-09 08:36:14 | Mgr. Vladimír Král ©

Při prosincovém zastupitelstvu se projednával především rozpočet a rozpočtový výhled. Tyto materiály Šance pro Příbram kvůli jejich nerealističnosti nepodpořila. Chtěl bych se ale nyní vrátit k několika vyhláškám, které také byly na programu.

Foto

Příbramský zastupitel za Šanci pro Příbram Mgr. Vladimír Král.
(Zdroj foto autor)

První vyhláška se týkala regulace používání zábavní pyrotechniky. Je chvályhodné, že se město odhodlalo tento typ zábavy regulovat. Ovšem územní vymezení v prvotní verzi vyhlášky, které kopíruje vymezení dle vyhlášky o konzumaci alkoholu na veřejnosti, mi v případě pyrotechniky nepřijde zcela vhodné. Lze pochopit, že občany konzumující alkohol nechceme v první řadě vidět například v blízkosti škol.

Na druhou stranu hluk z petard obtěžuje občany včetně pejskařů všude, pyrotechnika bude v „zakázané“ ulici Dlouhá stejně hlučná jako v nedaleké „nezakázané“ ulici Hrabákova. Podobně měl zákaz platit třeba na sídlišti kolem náměstí 17. listopadu, ale už (poněkud nepochopitelně) nikoli například na ještě hustěji osídleném Drkolnově.

Proto jsem při zasedání předložil pozměňovací návrh, který měl zakázat zábavní pyrotechniku na všech veřejných prostranstvích města, s výjimkou silvestrovských oslav a několika dalších termínů. Ne že bych byl nadšeným příznivcem zakazování, pouze se domnívám, že polovičaté řešení nepovede ke kýženému výsledku a problematická bude i jeho vymahatelnost.

Pan starosta se v souvislosti s tímto návrhem dotázal, zda by se takový zákaz vztahoval například i na Kozičín. Ano, vztahoval, i tam žijí jak lidé, tak psi a další zvířata. Celoplošné zákazy existují v různých městech a obcích napříč celou republikou, nedávno se k nim přidala třeba i Dobříš. Vzhledem k určení pořadí pozměňovacích návrhů nakonec na hlasování o mém návrhu vůbec nedošlo, byla přijata mírná úprava výchozího návrhu. Ovšem shodli jsme se, že do konce dubna se k tomuto tématu opět vrátíme.

Další z bodů se týkal úpravy vyhlášky o místním poplatku z pobytu. Zde mělo dojít ke zvýšení z dosavadních 4 korun na 10 korun. S tím jsem nesouhlasil. Mám za to, že turistický ruch v Příbrami je správné podporovat. Nejsme v situaci jako kupříkladu Český Krumlov, který je turisty poněkud zahlcen.

Chápu, že částka šest korun denně (částka rozdílu) je sama o sobě zanedbatelná, ale v součtu za rok to pro jednotlivé poskytovatele ubytování už může být znát. Pro úplnost například v Písku činí poplatek 4 Kč, v Praze 6 Kč. Proto jsem předložil pozměňovací návrh, aby byl zachován poplatek v dosavadní výši. Pro tento návrh ovšem hlasovalo jen šest zastupitelů, takže nebyl přijat.

Tématem poslední vyhlášky, kterou bych chtěl zmínit, byl místní poplatek za svoz komunálního odpadu. Ke zvyšování poplatku nedochází, ale předložil jsem v souvislosti s tímto bodem v rozpravě k budoucí úvaze – na základě předchozí debaty s ředitelem Technických služeb Ing. Máchou – myšlenku převedení svozu z Technických služeb na externí organizaci.

V takovém případě by se totiž mohl otevřít prostor pro možnost (nyní z různých důvodů nerealizovatelnou), kdy by svoz popelnic mohl probíhat i ve volitelném intervalu jednou za 14 dní. S tím, že občané využívající tuto možnost by platili za svoz odpadu nižší poplatek (byť ne nutně snížený na polovinu). Podkladem pro tuto úvahu bylo rostoucí využívání svozu tříděného odpadu (který občané nepřímo, formou daní, rovněž platí), možnost kompostování a podobně. Ze všech těchto důvodů si myslím, že by občané měli mít možnost volby.

Paní komunistka Humlová byla poněkud pobouřena, že snad chci rozlišovat obyvatele rodinných domů a obyvatele paneláků. To samozřejmě v žádném případě, ať mají možnost zvolit frekvenci svozu všichni, pokud na tuto změnu někdy v budoucnu dojde. V mé předběžné úvaze šlo jen o to, že rodina v rodinném domě se na intervalu svozu a způsobu nakládání s odpady pravděpodobně shodne snáz než desítky rodin např. na sídlišti, na které připadá jeden kontejner.

Svoz s možností výběru intervalu v jiných obcích a městech funguje, jistě by to mohlo fungovat i v Příbrami. Nepředkládal jsem v této věci žádný konkrétní návrh k hlasování, ale požádal jsem Radu města, aby do budoucna prověřila možnosti ohledně případné změny organizace, která svoz odpadu provádí (včetně možnosti volby intervalu svozu).

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram


Mgr. Vladimír Král ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Vladimír Král Vloženo: 2020-01-12 19:22:06 IP: 109.72.13.***
Vaše tvrzení nerozporuji pane Dvořáku. Jen se domnívám ,že dané opatření vede ke zdražení turistických služeb.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2020-01-10 14:33:15 IP: 83.208.153.***
Je to už spíše odborná diskuse, ale ubytovatelé musí nový poplatek odlišovat od své tržby za ubytování, a to i na vystavovaném dokladu pro ubytovaného, kde musí být zvlášť vyčíslen (nebo na samostatném dokladu). Poplatek není jejich tržba, nebudou z něj odvádět DPH, musí o něm zvlášť účtovat... Je to pro ně jinak, než to bylo do konce 2019.
Autor:Vladimír Král Vloženo: 2020-01-10 13:42:03 IP: 109.72.13.***
Pro pana Dvořáka: Myslím, že jsme se možná spíš nepřesně pochopili, než že bych se dopustil mylného pojetí. Ano, poplatníkem je ubytovaný. Ale poplatek odvádí městu ubytovatel, který ho musí od ubytovaného inkasovat. (Kolik hostů řeší, že z celkové ceny ubytování tvoří tolik a tolik daň, tolik a tolik poplatek...? Podle mě drtivá většina vnímá jednu celkovou cenu, kterou poskytovatel služby účtuje, a dle toho se rozhodují.) V každém případě ve výsledku buď ubytování bude z pohledu hosta dražší o 6 Kč za noc (což je potenciální minus pro ubytovatele – i kdyby jen tím, že se třeba u určitého zákazníka dostane cena za celou dobu pobytu nad určitou, pro něj přijatelnou psychologickou hranici). Nebo ubytovatel nechá ceny na stejné úrovni (např. 400 Kč za pokoj, ne 406 Kč za pokoj) a daný rozdíl zaplatí ze své kapsy (městu odvede 6 Kč a zbude mu jen 394 Kč – opět minus pro ubytovatele). Je možné, že ani jeden tento scénář nebude platit ve všech případech a ten či onen turista nad tím mávne rukou. Ale stále platí, že například při týdenním pobytu rodičů se dvěma dětmi 19 a 21 let už bude oněch zhruba 150 korun navíc znát. A dotyční hosté pak budou logicky mít o to méně peněz na útratu za další turistické a stravovací služby, vstupné, dopravu... (Pokud nepatří k těm, kteří na (deseti)korunu nehledí.) Otázkou pak zůstává, o kolik méně z tohoto důvodu příbramští poskytovatelé turistických služeb (ne nutně jen samotní ubytovatelé) v úhrnu za rok vydělají. A tím se vracím k původní myšlence – jak už jsem naznačil v textu, domnívám se, že Příbram patří k těm městům, která by si měla turisty spíš hýčkat, než jim zvyšovat poplatky o 150 procent. Až bude během sezóny v neděli ve dvě hodiny odpoledne pravidlem, že na náměstí TGM či v okolí Zámečku se pohybuje třeba třikrát víc turistů než dnes, budu to vnímat jinak. P. S. Informace o částkách poplatků jsem bral dle platnosti k datu projednávání na zastupitelstvu
Autor:Vladimír Král Vloženo: 2020-01-10 13:26:54 IP: 109.72.13.***
Pro Sebastiana: Pyrotechniku by sice mohli používat z balkonu (či třeba na zahradě), ale pořád by to dle mého názoru byl pokrok oproti petardám přímo pod nohami chodců, psů apod. Navíc použití pyrotechniky "napůl v bytě" si leckdo dvakrát rozmyslí.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2020-01-09 21:15:22 IP: 90.178.110.***
Vyjádřím se pouze k poplatku z pobytu. Tento nový poplatek nahradil dva poplatky zaniklé k 31.12.19: lázeňský (lidově zvaný "vzdušné") a poplatek z ubytovací kapacity. Tyto dva staré poplatky měly rozdílný režim: poplatníkem vzdušného byl rekreant, poplatníkem druhého hotelové zařízení. Nový poplatek z pobytu (od 1.1.20) převzal režim vzdušného. Znamená to tedy, že jeho poplatníkem je ubytovaný a ubytovací zařízení jen zařídí jeho odvod do obecní pokladny (jinými slovy jej nákladově nezatíží). Materiál do ZM byl zpracován odborně dobře, v souladu s novelou. Určitě to ale chtělo od ekonomického místostarosty doprovodný výklad, aby byli zastupitelé-laici více v obraze. Nedošlo by potom k mylnému pojetí, jak v článku uvádí pan Král. Myslím, že stanovení poplatku na 10 Kč/noc je dobrá volba. Není pravda, že v Praze je nový poplatek 6 Kč. To měl asi pan Král na mysli starý poplatek z ubytovací kapacity, který zákon stanovil na max. 6 Kč/noc. V Příbrami byl vyhláškou stanoven na 4 Kč, v Praze na těch maximálních 6 Kč. Nyní jednotlivé městské části Prahy novými vyhláškami reagují na novelu a pokud vím, tak často stanoví poplatek na nové maximum 21 Kč/noc. Na ZM chyběla patřičná osvěta...
Autor:Sebastian Vloženo: 2020-01-09 10:15:32 IP: 109.72.6.***
Zákaz pyrotechniky na veřejném prostranství nic neřeší. Na soukromém pozemku to půjde.......takže lidé v zakázané oblasti mohou pyrotechniku používat třeba ze svého balkonu. Zvýšení místního poplatku z pobytu je správné. Neplatí ho běžně poskytovatelé ubytování, ale turisté a ty tato částka neodradí od příjezdu do Příbrami. Svoz odpadků....jedině TS....externí firma není správné řešení.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka