www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Josef Vacek: Přijde Příbram o svoji originální expozici? (pokračování druhé)

2021-02-26 07:18:54 | Mgr. Josef Vacek ©

Ředitel Galerie Františka Drtikola v Příbrami Bc. Jan Freiberg zřejmě 19. 10. 2020 netušil, jakou lavinu nespokojenosti spustí v souvislosti s nenápadnou facebookovou informací, že architekti František Kosař a Michaela Kosařová připravují pro stálou expozici z díla Františka Drtikola nové architektonické řešení a taktéž novou barevnost stěn.

Foto

Galerie Františka Drtikola.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Navíc doprovodná fotografie galerijního pracovníka Karla Sixla, provádějícího konkrétní barevné úpravy výstavních panelů, nevěstila ve vztahu ke stávající zavedené expozici nic „dobrého“.

V reakci na tyto znepokojivé signály jsem proto oslovil jednak starostu města Mgr. Jana Konvalinku s prosbou o zastavení těchto prací. A zároveň jsem se také prostřednictvím článku publikovaném 24. 11. 2020 na webovém portálu pribramsko.eu pod názvem Přijde Příbram o svoji originální expozici?, pokusil mobilizovat příbramskou kulturní veřejnost. Následná veřejná diskuse a také silné a emotivní reakce některých významných osobností nakonec přispěly k tomu, že se problému začali v rámci jednání rady města a následně také zastupitelstva města věnovat i příbramští politici.

Bohužel ani poslední únorové jednání příbramského zastupitelstva 15. 2. 2021 však nepřineslo zásadní odpověď na otázku, jakým směrem se bude další osud stálé expozice z díla Františka Drtikola, umístěné v galerii v Zámečku Ernestinum v Příbrami, ubírat.

Podle vyjádření místostarostky Mgr. Zorky Brožíkové na jednání zastupitelstva získala Galerie Františka Drtikola část dokumentace týkající se smluvních vztahů mezi Uměleckoprůmyslovým muzeem Praha a městem Příbram. Konkrétně se jednalo se o dokumenty související se vznikem stálé expozice z díla fotografa Františka Drtikola, které byly vyhledány v archivu města Příbram. Podle právního názoru ředitele Bc. Jana Freiberga a místostarostky Mgr. Zorky Brožíkové, následně akceptovaném i radou města, však z textu smlouvy z 26. 10. 1999 nevyplývá žádný údajný závazek města Příbram. Konkrétně skutečnost, že by město Příbram a jím zřízená příspěvková organizace Galerie Františka Drtikola nemohli do stávající expozice bez souhlasu odpovědných pracovníků UPM Praha zasahovat. A také bez jejich souhlasu provádět jiné nekvalifikované zásahy do této expozice. Svůj postoj mimo jiné podpořili i „svérázným“ výkladem dopisu ředitelky PhDr. Heleny Koenigsmarkové z 14. 12. 2020, zaslaném řediteli galerie Bc. Janu Freibergovi. V něm ředitelka UPM údajně nabízí spolupráci při jednání o proměně stálé expozice a také kurátorskou spolupráci s Galerií Františka Drtikola. Tuto nabídku ředitel galerie Bc. Jan Freiberg podle svých slov uvítal, přestože na přípravě proměny stálé expozice chce spolupracovat rovněž s dalšími subjekty. Zejména majiteli privátních a galerijních sbírek z díla Františka Drtikola.

Podle mého názoru však vyjádření UPM v Praze ze dne 14. 12. 2020 pod značkou UPM/1156/2020, které za ředitelku PhDr. Helenu Koenigsmarkovou podepsal její zástupce a ředitel sbírek a výzkumu PhDr. Radim Vondráček, tak široký výklad neumožňuje. Ten naopak, upozorňuje na podepsané smluvní závazky vyplývající ze smlouvy o vzájemné spolupráci. V této souvislosti také připomněl přátelskou atmosféru, doprovázející realizaci tohoto nevšedního uměleckého projektu. Na chvíle, kdy nebylo nutné vše řešit a svazovat smluvními závazky (i když i ty byly řádně podepsány). Zároveň však připomněl, že existovaly i nepsané dohody, které byly celých dvacet let oboustranně dodržovány. A zrušení konceptu ucelené stálé expozice díla Františka Drtikola, ke kterému už možná částečně došlo, by podle jeho názoru bylo krokem zpět.

Aktuálně proti sobě tedy stojí dva právní názory a jejich výklad z hlediska podmínek autorského zákona a autorského práva. Na jedné straně město Příbram a jeho představitelé (Mgr. Zorka Brožíková, Bc. Jan Freiberg), kteří tvrdí, že z historické smlouvy, podepsané 26. 10. 1999, nevyplývá pro město Příbram a jeho galerii žádný právní závazek. A na druhé straně kurátor Jan Mlčoch jako fyzická osoba, která galerijní expozici vytvořila. K autorským právům tohoto kunsthistorika přísluší jak práva majetková, tak práva osobnostní. A pouze jeho osoba má výlučnou možnost rozhodnout o dalších aspektech využívání vzniklého díla.

Podle vyjádření ředitele Galerie Františka Drtikola Bc. Jana Freiberga měla být v uplynulých týdnech a měsících údajně vedena dílčí jednání v této věci. Kurátor Jan Mlčoch však tyto informace rozporuje, podobně jako svoji ochotu spolupracovat na tvorbě nové expozice z díla Františka Drtikola. Je však skutečností, že minimálně od října 2020 žádné jednání o budoucnosti expozice ve formátu Město Příbram a Uměleckoprůmyslové muzeum Praha neproběhlo. Vyjma jediného oficiálního dopisu UPM v Praze ze dne 14. 12. 2020, který v zastoupení ředitelky PhDr. Helena Koenigsmarkové podepsal její zástupce a ředitel sbírek a výzkumu PhDr. Radim Vondráček.

Na jednání zastupitelstva města 15. 2. 2021 ředitel galerie Bc. Jan Freiberg oznámil, že po ukončení nouzového stavu dojde ke společné schůzce zástupců města Příbram s odpovědnými zástupci Uměleckoprůmyslového muzea. Tam se teprve ukáže, zda nějaká nová forma spolupráce obou stran na budoucí prezentaci díla Františka Drtikola bude vůbec možná. Zda existuje potenciál, a především vůle kunsthistorika Jana Mlčocha navázat na dlouholetou kvalitní spolupráci a dále ji společně rozvíjet. Při záměru proměny stálé expozice Františka Drtikola bude jeho stanovisko rozhodující. Je totiž skutečností, že Galerie Františka Drtikola a její pracovníci nemohou nadále do stávající expozice bez souhlasu odpovědných pracovníků UPM Praha zasahovat. A bez jejich souhlasu také provádět jakékoliv jiné nekvalifikované zásahy. Pokud by se tomu tak stalo, dostalo by se město Příbram do podobné pozice jako město Slavkov u Brna. Jeho radní totiž v roce 2016 porušili práva autorů libreta „napoleonské výstavy“ na místním zámku. A následný spor o „napoleonskou expozici“ na zámku ve Slavkově u Brna se posléze dostal až před brněnský krajský soud. Autoři libreta výstavy s názvem „Napoleonská expozice v zámku Slavkov u Brna – Austerlitz“ zažalovali město Slavkov za porušování autorských práv a plagiátorství. A ve svém sporu byli nakonec Jakub Samek a Vladimír Kočan úspěšní. Město Slavkov muselo totiž každému z nich následně zaplatit odškodné 50 tisíc korun a uveřejnit omluvu v místním zpravodaji.

Mgr. Josef Vacek


Mgr. Josef Vacek ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2021-02-26 13:34:39 IP: 176.98.110.***
Problém je v tom, že Bc. Jan Freiberg od prvního vstupu do pozice ředitele galerie, začal tuto instituci vnímat, chráněn „politickou přízní „radní pro kulturu Mgr. Zorky Brožíkové, jako „privatizovanou galerii“. Na rozdíl od bývalé ředitelky Hany Ročňákové, jejíž takt a vyjednávací schopnosti umožnily v posledních dvaceti letech pozvat do Příbrami špičkové osobnosti českého moderního umění. Zároveň byla schopna důstojně propagovat a vystavovat sbírkové předměty spojené s osobou Františka Drtikola. Díky tomu se Galerie Františka Drtikola se postupem doby stala respektovaným regionálním centrem výtvarného umění. Naopak postup nového ředitele Bc. Jana Freiberga ve stylu „hrom do police“ narušil jemné předivo kolegiálních vztahů, bez kterých se spolupráce republikových a regionálních kulturních institucí neobejde. A pokud tato skutečnost nebude nadále respektována, může Příbram přijít o pověst města s proslulou a etablovanou regionální galerií.
Autor:Cronos Vloženo: 2021-02-26 09:02:06 IP: 109.72.12.***
A poučení? Nedělejte nic společně s umělci, ačkoliv tvoří pro vás a za vaše peníze, stále si myslí, že dílo je jejich a budou vám do smrti mluvit, jak s ním máte nakládat, třeba i jak si máte obraz doma pověšit (když to dovedu ad absurdum). Kde je právo vlastníka využívat vlastní majetek?

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka