www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Josef Vacek: Manuál k naštvání příbramského voliče

2021-01-13 09:56:26 | Mgr. Josef Vacek ©

Velký mediální ohlas vyvolalo novoroční vyhlášení příbramské radnice o záměrech prodejů městské chaty Granit v lokalitě Zadov, Churáňov a také objektu bývalé „Dvořákovy hudební školy města Příbrami“, konkrétně budovu č. p. 145 v Příbrami IV, ul. Čs. Armády.

Foto

Mgr. Josef Vacek, KDÚ-ČSL.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Z hlediska nabytí majetku ze strany města Příbram jde o dva zcela odlišné příběhy, nicméně jejich ztráta by mne „tížila“ stejným způsobem.

Osobně jsem hodně citlivý zvláště na prodej „historického majetku“, který město Příbram získalo doslova ekonomickým “odříkáním” v dobách Císařského království Rakouska-Uherska anebo za první Československé republiky. Tento můj postoj historicky souvisí s ukončením prosperity příbramského dolování v důsledku velké hornické katastrofy z 31. 5. 1892, která se stala na dole Marie na Březových Horách a vyžádala si životy celkem 319 zdejších horníků. Krátce poté postihla Příbram a Březové Hory další katastrofa, tentokrát finanční. Průmyslové využití aluminia a také následný nález velkých stříbrných ložisek v Mexiku způsobil prudký pokles ceny stříbra, který trval až do začátku 2. světové války. A zdejší stříbrné doly, jeden nejproduktivnějších podniků celé rakouské monarchie, se staly podnikem ztrátovým. A města Příbram a Březové Hory byly najednou zchudlými a bývalými královskými horními městy. A proto všechen majetek, který příbramská a březohorská obec získaly v následujících padesáti letech až do roku 1945, byl opravdu za cenu krve, potu a slz.

To je také případ bývalé hudební školy a v devadesátých letech následně ředitelství Městských lesů Příbram. Tento objekt byl vybudován v roce 1930 za starosty Augustina Čížka (Československá strana lidová), příbramského voskaře, ale dobově také poslance Národního shromáždění Československé republiky. Nový objekt „Dvořákovy hudební školy města Příbrami“ se stal pýchou města a dlouhá desetiletí sloužil jako objekt Základní umělecké školy v Příbrami. Po převratu 1989 a po přestěhování LŠU do Jungmannovy ulice začal sloužit jako sídlo obnovené hospodářské jednotky Městské lesy Příbram. Zároveň v něm našli nové sídlo různé politické strany a kulturní organizace.

To příběh získání chaty Granit na Zadově byl o poznání dramatičtější, v tomto případě jde o majetek, který šlo získat pouze v “divokých” devadesátých letech. Objekt byl původně vybudován, jako podnikové rekreační sídlo Pozemních staveb Strakonice s. p. Po privatizaci státního podniku se jeho noví majitelé rozhodli v roce 1996 objekt prodat. A šťastnou shodou okolností a také vyjednavačským uměním tehdejšího vedoucího odboru dopravy Zdeňka Škalouda se nám podařilo získat do majetku objekt s přilehlým pozemkem za kupní cenu 4 mil. korun. S vyjednanou cenou jsme byli spokojeni a od roku 1996 začal objekt sloužit městu a jeho občanům. A vlastně slouží až do dnešních dnů. Je proto pro mne naprosto nepochopitelné, že objekt a pozemek v rekreační oblasti se stavební uzávěrou, kde není možné postavit nic nového, chce město aktuálně za 9 milionů korun prodat. Z mého pohledu jde o podobný ekonomický “zločin” jako byl chybný prodej 1. polikliniky v Příbrami I - Příkopy. Vždyť jenom samotná parcela pod chatou Granit má cenu zlata, protože v oblasti je dlouhá léta stavební uzávěra. A její sílu dokázala za dlouhá léta zlomit pouze vlivná olympijská vítězka v lyžování Kateřina Neumanová se svým tehdejším partnerem JUDr. Tomášem Jindrou. Oba partneři si postavili svůj penzion v blízkém okolí. Město Příbram a jeho vedení má však jiný pohled na věc. Nový nabyvatel zaplatí za tento pozemek městu Příbram podle znaleckého odhadu Ladislava Řehořka 950 tisíc korun (sic). V lokalitě Churáňov - Zadov, velmi významném středisku zimních sportů s lyžařskými sjezdovými tratěmi s několika vleky a sedačkovou lanovkou. V areálu s udržovanými běžeckými stopami, kde jsou také skokanské můstky a naučná stezka s turistickým a cyklistickými trasami. To vše v čistém a zdravém šumavském prostředí a v blízkosti hranice s Bavorskem. Je tato věc podle Vás v pořádku? Podle mne nikoliv, jde o “zlodějnu” na úkor města Příbram.

Radní a zastupitelé města Příbram navíc uvažují o prodeji v době, kdy radnice aktuálně disponuje několika stovkami miliónů korun rozpočtového přebytku. A uvedené prodeje nemusí vůbec provádět. Samotná skutečnost, že město Příbram se vůbec stalo majitelem tohoto objektu na cenné parcele a ve vyhledávané rekreační oblasti, je z kategorie “zázraků”. Je se třeba proto ptát cui bono? Latinsky to znamená, v čí prospěch nebo komu k prospěchu? Jedno je jisté, k prospěchu města a jeho obyvatel to určitě není. Majetky podobného typu si dnes pořizují většinou pouze oligarchové a bohatí podnikatelé. A nikoliv městské samosprávy nebo dokonce „obyčejní lidé“.

Příbramský majetkový “klenot” chata Granit na Zadově, a také objekt bývalé „Dvořákovy hudební školy města Příbrami IV“, tak mohou být z vůle “povolných” zastupitelů již brzo prodány. Z mého pohledu navíc za „dumpingové ceny“.

Jde o trend a programovou neúctu k “dědictví otců”, který se ve vládnutí ANO začal projevovat již za starosty Ing. Jindřicha Vařeky, krátce po velkém vítězství tohoto seskupení v komunálních volbách 2014. A viditelně se třeba projevil v nedůstojném handrkování kolem opravy obvodové zdi březohorského hřbitova, místa posledního odpočinku obětí Březohorské důlní katastrofy. A nyní k mému smutku pokračuje i za starosty Mgr. Jana Konvalinky. Jednak podporou prodeje objektu „Dvořákovy hudební školy města Příbrami“, patřícího do historického majetku města, a jednak pokusem o prodej „exkluzivního“ šumavského majetku.

Doufám, že se opozici podaří prosadit jmenovité hlasování, aby bylo jasné, kdo z radních a zastupitelů měl v době ekonomické krize potřebu zbavit se “ klenotů” majetkového portfolia města Příbram.

Mgr. Josef Vacek,
KDÚ-ČSL


Mgr. Josef Vacek ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2021-01-18 09:20:15 IP: 194.213.41.***
Josef Vacek: Nerozporuji, že po roce 1990 se nepodařilo do majetku města získat nemovitosti, jen vidím rozdíl mezi koupit a získat bezúplatným převodem (tady jde především o devadesátá léta). Současně v tomto kontextu je mi líto, že se podobně nepodařilo do vlastnictví města získat i objekt bývalého OV KSČ na TGM, jelikož by si mohlo město jednodušeji řešit architektonický ráz samotného centra. O názoru, že rekonstrukce autobusáku je architektonicky nejzdařilejší stavbou města pro roce 1989 by jistě šlo polemizovat, ale toto není zde předmětem. A na závěr - klasickou PR taktikou ANO je mediální propagace a pohádkové vyprávění o správnosti jejich kroků a proto je nepřekvapivé, kolik se v této době objevilo ve veřejném mediálním prostoru a na sociálních sítích oslavných článků na téma správnosti prodeje Granitu. Nežádoucí však vnímám i to, že se problematika smrskla jen na problém prodeje Granitu a prodej bývalé hudebky je naprosto opomíjen a tím brán jako věc hotová a správná.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2021-01-16 23:30:04 IP: 176.98.110.***
Richard Hadač: Richarde, po roce 1990 se podařilo do majetku města získat několik nemovitostí, které obec přímo nevybudovala, ale jejichž vlastnictví je nyní pro město důležité. Je to především Zámeček - Ernestinum, dále Kulturní dům, Knihovna Jana Drdy a bývalé báňské ředitelství Rudných dolů v Příbrami I, objekt restaurací Šachta a Švejk na Příkopech, bývalá poliklinika na Březových Horách a také zimní stadion a plavecký bazén. To jsou majetky, které v minulosti městu Příbram nikdy nepatřily, ale které se díky dobrému lobbingu v devadesátých letech podařilo do majetku města získat. A pro jeho další kulturní, společenský a kulturní život jsou důležité. A určitě nesmím také zapomenout na nově rekonstruované autobusové nádraží v Příbrami IV, to je architektonicky nejlepší stavba města vybudovaná po roce 1989. A když to tak sečtu, jsme aktuálně bohaté město, jehož politici a úředníci však musí nastavit systém, jak účelně a hospodárně s městským majetkem nakládat. A neřešit provozní problémy jeho unáhlenými prodeji, protože jinak nejsou schopni takové výzvy řešit. Ironicky si proto v této souvislosti vzpomínám na bilboardy Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, že už nám nesmí “vládnout nemehla”.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2021-01-15 09:06:39 IP: 194.213.41.***
Být či nebýt, koupit či nekoupit a tedy i prodat či neprodat. Za dob socialismu toto byla otázka jednodušší, i když vlastně i složitější, jelikož nastávaly okamžiky, kdy si vlastně stát prodej vynutil (pokud neukradl). Dnes je doba jiná a každý se rozhodujeme samostatně a svobodně. Nejinak je tomu i ve věcech veřejných a zde je nutné se důkladněji zamyslet nad tou či onou transakcí. Problémem je, že rozhoduje námi volená skupina človíčků o věcech, které nejsou primárně jejich a proto je nutné mít se na pozoru, jestli do jejich rozhodování nevstupují jiné zájmy, či zájmy někoho jiného apod. Jak vyjádřil autor článku - vždy je nutné si položit otázku cui bono. V minulosti proběhlo několik "sporných" prodejů či směn a mě utkvěly v paměti 1. směna pozemku u Alberta vedle Archivu, 2. kontraverzní a v příbramské politické scéně zlomový prodej I. polikliniky, 3. pohádkově zdůvodněný prodej obecních domů (bytů) v Březnické ulici a nyní se k těmto řadí i návrhy na prodej Granitu a bývalé hudebky v ul. Čs. armády. Ať vezmu kterýkoliv vyjmenovaný prodej, vždy ve mě zůstává jakási pachuť ovlivňování těch, kteří rozhodují a "přihrávání" nějaké výhody na protistranu města. V článku p. Vacka je naprosto s nadhledem konstatováno vše co má být řečeno a má být slyšet a naprosto s ním souhlasím. Měli by jsme se více zamyslet a více si vážit úsilí, které muselo být vynaloženo na získání těchto majetků nejen našimi pokrevními předky, nýbrž i nás Příbramáků a toto platí i na dobu celkem nedávnou. Postupným prodejem tohoto rádoby zbytného majetku města by se nám mohlo stát, že se časem (a řádně zdůvodněný, pohádkově výhodný a nezbytný) odehraje prodej dalších majetků, které nám nevydělávají a je nutné do nich moc a moc nainvestovat a co potom s tím, takže by mohl přijít na řadu např. plavečák, divadlo nebo dokonce budovy některých středních škol (jeden "nemastný" neúspěšný pokus o směnu "Integrovky" za "Pionýrák" již tady za naprosté tichosti a tajnosti proběhl). Prodej uvedeného majetku je dle mého názoru jak ekonomická hloupost, tak i věcný nesmysl. PS: vlastně v opačném gardu - nepamatuji si, že by město za posledních 30 let koupilo nějakou hodnotnou nemovitost, či takovouto vybudovalo - toť náš odkaz našim potomkům.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka