www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jiří Holý: K územnímu plánu a jeho projednávání

2019-10-10 09:05:22 | Ing. Jiří Holý ©

Pondělní zastupitelstvo projednávalo dlouho připravované návrhy na změnu územního plánu. Posílalo tak některé z nich do dalšího kola prověřování. Jako určený zastupitel jsem měl za úkol řádně informovat zastupitele.

Foto

Příbramský zastupitel Ing. Jiří Holý.
(Foto autor)

V rámci této činnosti jsem se setkal se zástupci všech zastupitelských klubů, podal jsem jim základní informace a materiály a nabídl jakoukoli součinnost. Zorganizoval jsem pracovní poradu zastupitelů, na které jsme diskutovali o nyní projednávaných změnách i o další práci na úpravách územního plánu. Otázky jsme prodiskutovali a vzešel i námět na budoucí úpravu na pozemcích města. Na tom už se pracuje. Škoda jen, že se pondělní odpůrci tohoto jednání neúčastnili, ani se neinformovali u pořizovatele.

V rámci práce na změnách bylo odborníky konstatováno, že územní plán je stabilní, má dostatek rozvojových (v současné době nezastavěných) ploch, kterých je v Příbrami celkem 196 ha.

Je na místě podotknout, že zákon nám neumožňuje rozvojové plochy rozšiřovat. Chceme-li rozšířit o nějakou plochu, musíme jinou plochu odebrat (kompenzovat).

Z tohoto úhlu pohledu, má město tyto možnosti:
a) kompenzovat rozvojovou plochu svými vlastními zastavitelnými pozemky a tím je sobě znehodnotit,
b) rozhodnout o odebrání práva zastavitelnosti pozemkům jiných vlastníků a jít si do s tím spojených rizik
c) přijmout kompenzaci navrhovatele změny jinými zastavitelnými plochami vlastními nebo dohodnutými.

Přiložená právní studie odpověděla na otázku, jak rizikové je odebrání rozvojové plochy jiným vlastníkům z hlediska případných náhrad. Konstatovala, že riziko je vždy a popsala výši rizika pro jednotlivé případy. Na základě těchto informací jsem navrhl, aby rada města a poté i zastupitelstvo přijalo „zásady pro posuzování“, ve kterých by v rámci transparentnosti stanovila jednoznačná pravidla. Tato pravidla mají sloužit i k tomu, aby budoucí žadatelé znali alespoň rámec, ve kterém se chce město pohybovat a nežádali mnohdy zbytečně.

Tyto zásady mají 3 části:
1. Nemůžeme rozšiřovat rozvojová území bez kompenzace.
2. Vymezení nových území je možné jen na základě vlastních kompenzací navrhovatele (město nebude znehodnocovat vlastní pozemky ani si nepůjde do rizika náhrad).
3. Stanoví se jednoznačné urbanistické podmínky.


Podle těchto zásad rada města zamítla žádosti, které žádaly rozšíření bez kompenzace, a rozhodování se tak zúžilo ze 71 bodů na 6 bodů navrhovaných městem a 17 bodů ostatních navrhovatelů. U těchto 17 se rozhodovalo v jednom složitějším případě o změně ploch s vlastní kompenzací a dále o změnách regulativů v rámci stávajících rozvojových území nebo zastavěného území. Na základě odborného posouzení zpracovatele, pořizovatele, architekta města a krajského úřadu rada města naprostou většinu těchto změn odsouhlasila a postoupila zastupitelstvu.

Na toto jednání jsem se dlouho připravoval a očekával jsem věcnou diskusi. Hned první příspěvek Mgr. Švendy mě ale doslova uzemnil. Pan Mgr. Švenda bez jakéhokoli konkrétního návrhu vyzval vedení města, aby s odborníky hledali řešení, která pomohou rozvoji města a opíral se o nedávnou nelichotivou studii oblíbenosti měst. Jeho projev mi připomněl projev Miss Amerika „Chtěla bych světový mír“. Proti tomu se určitě také nedá nic namítnout. Všichni, kdo se o územní plán zajímají, samozřejmě takto přemýšlí. Jediným konkrétním návrhem pana Mgr. Švendy potom bylo, že město má odnímat plochy jiným vlastníkům a stanovovat plochy nové. Odebírat zastavitelná území by se pak měla především tam, kde se plochy podle jeho názoru nedostatečně rozvíjí.

Ano, rozvoj mnohých zastavitelných ploch na území města Příbram podle mě má své problémy. Tyto oblasti však byly odborníky navrženy tak, aby se rozvíjet mohly, a přitom územní plán jako celek dával smysl. Stanovení jiných ploch automaticky nezaručí jejich rozvoj. Důležité ale je, že právě odborníci se ve spolupráci s městem snažili najít ta nejlepší řešení a každý podnět se prověřuje. Nikdo z kritiků ale nepřišel na zastupitelstvo s žádným dílčím řešením nebo návrhem. Podle mě se tímto nahodilým nápadem vážně nezabývali ani nyní ani v minulém volebním období. Navíc takové úpravy nebyly obsahem právě projednávaných změn.

V průběhu jednání byl pan Mgr. Švenda několikrát vyzýván ke konkrétnosti, což po hodině diskusí vyústilo v jeho návrh – vypustit bod číslo 2 zásad. Tím bychom ale ze zásad udělali nic neřešící konstatování zákonného stavu a pozbyla by smysl. Tento návrh nebyl odsouhlasen.

Přestože byl v sále zpracovatel Ing. arch. Plicka i městský architekt Ing. arch. Malý, nikdo se jich na názor nezeptal. Žádná diskuse o celku ani o konkrétních bodech (kromě vystoupení jednoho ze žadatelů) totiž neproběhla.

Mgr. Švenda pak na závěr prohlásil, že TOP 09 změnu podpořit nemůže, protože delegovaný zastupitel byl ve střetu zájmu, mohl tak mít na zpracovávaný materiál vliv a změny nechápe, protože některé změny odsouhlaseny nebyly, zatímco jiné podobné ano.

Tzv. „určený zastupitel“ žádný vliv mít nemohl, protože materiál byl zpracován dávno před tím, než byl on do této role v souladu se zákonem před měsícem ustanoven a od té doby materiál nedoznal žádných změn. Všechny žádosti byly posouzeny jednotně za použití stejných pravidel: všechny nekompenzované byly zamítnuty, všechny ostatní až na tři výjimky odsouhlaseny (šlo o 2 zábory sportovišť a o neakceptovatelnou změnu v oblasti bezpečnosti a ochrany státu).

Mgr. Švenda se podle mě materiálem řádně nezabýval, žádný věcný návrh nepřednesl a jeho připomínky byly pro mě těžko pochopitelné politické divadlo.


Ing. Jiří Holý ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Ing. Petr Dvořáček Vloženo: 2019-10-10 15:46:07 IP: 94.230.146.***
Pane Holý, proč to máte zapotřebí, takhle kopat?? Já vás volil, nicméně asi se za to zpětně p. Švendovi omlouvám. Všechno se na něj vždycky svádělo, ale zastupitelstvo za něj vždycky šlapalo tak, jak má a neděli se takové trapasy, že se nevědělo, pro co se hlasuje. Navíc, pokdu mě pamět něklame, si vzpomínám, že vždycky na otázky opozice dovedl argumentovat a vypadal u toho příčetně. Když vyškrtneme váš argument, že děla politiku, nedozvěděli jsme se v zásadě nic. Za mě Švenda svým přehledem převažuje většinu zastupitelů, a proto máte pořad potřebu ho srážet a nějak se mu vyrovnávat. Je to jednoduché.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-10-10 15:24:09 IP: 89.24.173.***
Karel Urban: Karle, díky. Skoro jsme kvůli detailům zapomněli na samu podstatu.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-10-10 14:38:12 IP: 194.213.41.***
Karel Urban: V podstatě se pod tvůj příspěvek podepisuji. Ne vždy však musí nutně nové rozvojové plochy být právě ty nové (rozpínavé), někdy je možno i měnit někde uvnitř. Já osobně si myslím, že by velká snaha měla být upnuta především k využívání stávajících objektů, které dlouhodobě stojí, chátrají a nejčastěji dělají ostudu místu a okolí. Mám na mysli především ty bývalé kotelny, část vlakového nádraží, garážová ghetta, některé prostory bývalých skladů/podniků/výroben .... Vím, že je to trochu utopie, že jsou to nejčastěji objekty/areály v soukromém vlastnictví, ale každé "zatlačení", krůček vpřed je potom velmi znát. Za mne v ÚP velmi citelně postrádám v nových rozvojových územích větší míru veřejných prostor - různá náměstíčka, některé široké ulice, parčíky apod. Prostě veřejný prostor, jak nám ho kdysi přenechali naši předkové ve staré zástavbě (jak jsme jim např. v Praze vděčni, že dělali široké ulice, že se do nich dneska vejde jak automobilová, tak i tramvajová doprava, nebo že někde prostě nechali plac, kde je parkoviště, nebo park se zelení, chodníčky, lavičkami popř. altánkem apod.). To dnes když přijdu do takovéto nové čtvrtě, tak tam mám od plotu k plotu vyasfaltováno, často bez chodníku, nikde místo na parkování natož k otočení, žádná veřejná zeleň a o veřejných budovách a prostorách si můžu nechat jenom znát - prostě takový panelák naležato.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2019-10-10 13:49:42 IP: 88.103.216.***
Možná by bylo dobré spojit problematiku územního plánování ve smyslu neustálého hledání zastavěných nebo zastavitelných ploch s otázkou, kde je ta hranice v krajině, před kterou by jsme se měli zastavit. Neustálé hledání nových rozvojových ploch není důsledkem jakési starosti o blaho občana, ale je to téměř výhradně kvůli potřebě zhodnotit cenu pozemků, což je motorem projednávaných změn. Rozdíl ceny mezi stavební parcelou a loukou v nezastavěném území je astronomický. A tak místo snahy vytipovat tzv. brouwfieldy, tedy začít využívat opuštěná a nevyužitá místa v intravilánu obcí, nebo skutečně odborné diskuzi o (ne)potřebnosti neustále a neustále zastavovat okolní krajinu a tím citelně zhoršovat stav krajiny a životní prostředí a s tím spojené věci, jako zadržování vody v krajině, budeme neustále poslouchat nekonečné kecy o potřebě rozvoje města od těch, kteří ve skutečnosti prosazují zájmy developerů. Snad by bylo i potřeba vysvětlit, co je to ten rozvoj města, co by měl obnášet a jaký to bude mít přínos pro město a hlavně pro jeho občany. V této souvislosti můžeme přemýšlet o obchodních centrech, které doslova "zasra…" město a jejich přínos pro městskou pokladu je takřka nulový. Takže když už připustíme stanovení nových ploch, tak souhlasím s tím, že to automaticky nezajišťuje rozvoj města. Taková zelená páteř města bude mít pro rozvoj města určitě větší význam než kynutí periférií do okolní krajiny.
Autor:Jaroslav Vloženo: 2019-10-10 13:33:10 IP: 109.72.0.***
Pan Švenda skutečně je slušnou a kultivovanou osobou. Problém však je, že jeho znalosti jsou povrchní, často zkreslené a jeho jednání je VŽDY politickou hrou. Za 4 roky na radnici měl mnoho a mnoho možností přesvědčit o svých kvalitách, a za mě se mu to nepodařilo.. Takže ano - oproti pár dalším zastupitelům, kteří jsou také "jen" hlas lidu, který mačká tlačítko a víc se nevyjadřují nebo o věcech, o kterých se jedná nic nevědí, má výhodu kultivovaného projevu. To mi ale u zastupitele nestačí. U radního už vůbec. Tah na branku, znalosti z oboru (nemusí každý znát vše), zkušenosti..
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-10-10 12:29:39 IP: 194.213.41.***
Jiří Holý: Děkuji, vím, že se jedná o mimořádně složitou agendu a jsem rád, když od Vás slyším (čtu), že to vnímáte jako nekončící proces a město bude dle možností (i zákonných) hledat nové a nové cesty. Honza Ř.: V podstatě s Vámi souhlasím, taktéž považuji p. Švendu za mimořádně slušnou a kultivovanou osobu, bohužel téma ÚP mu úplně nesedlo.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-10-10 12:15:41 IP: 89.24.173.***
Honza Ř: (s kýmpak asi diskutuji) Můj článek je pouze o projednávání ÚP. V první části popisuju, informuju. Třeba to podnítí aspoň nějakou diskuzi. V druhé části vyjadřuju povzdech, že se nediskutovalo věcně o tom, co se projednávalo, ale politicky třeba o výsledku průzkumu oblíbenosti měst. Ten materiál si to zasloužil. Na radě probíhala diskuze o celku i jednotlivostech a trvala 2 hodiny, něco podobného jsem očekával na zastupitelstvu. O nic z toho se ale p. Švenda nezajímal, žádné konkrétní námitky ani dotazy neměl. Materiál byl složitý a jen z podkladů se některé informace pochopit asi nedaly. P. Švenda samozřejmě nemusí chodit na pracovní porady ani se informovat, je to jeho právo. Proč se potom ale snaží za každou cenu vyjadřovat názory, nepřipravené nekonkrétní nápady a politické proklamace? Jsem asi příliš přímý člověk a nechápu to. Mimochodem, já uvolněný zastupitel nejsem a město mě platí stejně jako p. Švendu.
Autor:Honza Ř. Vloženo: 2019-10-10 10:53:59 IP: 193.86.29.***
Moc nechápu ty neustálé útoky na pana Švendu. Sledoval jsem již několikeré zastupitelstvo a pan Švenda se vždy vyjadřuje slušně a s noblesou, zatímco koalice ho častuje výroky, že je “zlomyslnný a ošklivý politik”, což mi přijde naprosto nevhodné. Zároveň jsem nezaznamenal, že by chtěl některým brát a jiným dávat, pouze vyzval k přehodnocení stávající politiky tvorby územního plánu. Myslím, že je jasné, které pozemky měl na mysli, a proto ho někteří zastupitelé tak pranýřují ;) Opravdu nechápu jediný z těchto výpadů, včetně argumentu, že nebyl na jakési pracovní skupině. Pan Švenda přece není uvolněný zastupitel, tedy má přes den i vlastní práci. On jakožto opoziční zastupitel má plné právo klást nepříjemné otázky a vy na ně jakožto předkladatelé musíte být schopni reagovat, protože narozdíl od pana Švendy, vás občané za práci pro město platí. Co jsme viděl, bylo zmatené lovení částek s nebo bez DPH, kde vám lítaly miliony, nebo zmatené hlasování, kdy jste omylem zamítli vlastní návrh. Možná kdyby koalice chodila na jednání lépe připravená, pan Švenda by vás nenachytal a pak bychom nemuseli číst podobné články.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-10-10 10:35:13 IP: 89.24.173.***
Richard Hadač: Jak jsem pochopil, je těžké z metodiky i již proběhlých případů prokázat potřebu nových ploch. Zvláště pokud jich dnes máme 196 ha. Nikdo asi přesně nestanoví, kolik jich musíme zastavět, abychom mohli tvrdit, že už jich máme nedostatek. I kdybychom ale zastavěli 20 ha = cca 10 % (a to nám dlouho nehrozí), těžko nám to při současných prognózách rozvoje města a úbytku obyvatel pomůže v prokázání potřeby nových ploch. Druhá věc je, jestli jsme schopni i ty stávající obsloužit infrastrukturou, natož pak ty nové. Je to navíc i závazek pro město. Určitě to je ale nekončící proces a město by mělo nové plochy stanovovat, pokud to zákon umožní. Každý námět pomůže. Jsou spíš otázky pro zpracovatele a pořizovatele, škoda že jsme nevyžili možnosti se zeptat na zastupitelstvu a místo toho řešili audit měst.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-10-10 10:06:44 IP: 194.213.41.***
Pane Holý, kdo chtěl - pochopil (za mne přehledné, správné nastavení principů a logické), kdo nechtěl - nepochopil. Nebo spíše jen chtěl za každou cenu něco říci, ale jelikož nepochopil, tak vyplodil nesmysl. Já mám však jeden (snad) věcný dotaz. Jestliže se v ploše k rozvoji vystaví domy, je možno jednou za čas změnit ÚP v tom smyslu, že tyto prostory "přesunout" do stabilizovaných ploch a požádat KÚ o doplnění rozvojových ploch v rozsahu, který se převedl z rozvojových do stabilizovaných? Možná by to byla cesta k dalším možným (i logickým a správným) novým rozvojovým plochám. Je to možné - nebo není, nebo je to mimořádně finančně náročné či časově či administrativně ...??? Děkuji

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka