www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jednání příbramského zastupitelstva má na programu 19 bodů - ON-LINE

2020-12-07 10:28:54 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

V pondělí 7. prosince od 16 hodin se koná 21. zasedání zastupitelstva města. Jednání se bude opět konat v estrádním sále kulturního domu a bude přenášeno online.

Foto

Kulturní dům.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Na programu bude mimo jiné jak schválení nájemného společnosti 1. SčV, a. s., tak i kalkulace vodného a stočného na rok 2021. Kalkulace vodného a stočného byla na rok 2020 již v předcházejícím období navýšena, další navýšení vodného a stočného na rok 2021 provozovatel našich vodohospodářských sítí neuplatňuje. V ceně vodného a stočného se město Příbram řadí k celorepublikovému průměru a předložená kalkulace v budoucnu další rozvoj města směrem k investicím do vodohospodářského systému města patrně umožní, což je vzhledem k celkově neutěšenému stavu sítí velmi důležité.

Důležitým bodem bude také Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města a poté Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2021. S tímto bodem bude parně spojena rozsáhlá diskuse zastupitelů.

Schvalovat se bude také návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďováni, sběru, přepravy, tříděni, využíváni a odstraňování komunálních odpadů.

Jednat se bude také o Generelu parkování města Příbram, Generelu dopravy města Příbram, analýze bezbariérovosti páteřních tras, a Generelu dopravy města Příbram. Důvodem pro pořízeni těchto dokumentů je mimo jiné zvyšující se stupeň automobilizace, nedostatečná kapacita parkovacích stáni na území města a s tím spojená špatná dopravní dostupnost některých lokalit pro vozidla Integrovaného záchranného systému.

Program

Podklady

Přenos on-line od 16:00 hodin


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Tato diskuse již byla ukončena.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka