www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jan Konvalinka: Voda má svou cenu

2019-10-08 09:32:53 | Mgr. Jan Konvalinka ©

Žijeme v době, ve které všichni z nás považují za běžné, že otočí doma kohoutkem a natočí si pitné vody kolik potřebují, či naopak použitou vodu vylejí do výlevky, aniž by moc přemýšleli, odkud se voda vzala a co se s ní bude dít dál.

Foto

Mgr. Jan Konvalinka, starosta Příbrami.
(Zdroj foto Město Příbram)

Za dodávkou pitné vody a jejím zpětným vyčištěním se však skrývá složitý systém procesů závislých na dobře fungující vodohospodářské (VH) infastruktuře.

VH infrastruktura patří v Příbrami přímo městu. Město ale tuto síť samo neprovozuje, provoz přenechává společnosti 1. SčV a.s. Děje se tak za úplatu - 1. SčV platí městu nájemné, na oplátku si ponechává příjem z vodného a stočného. Tento model vznikl zhruba před patnácti lety a ještě zhruba pět let bude toto nastavení dle smlouvy v platnosti. Není to nic neobvyklého, takto to funguje ve většině měst. Málokteré město naší velikosti si samo provozuje vodovody a kanalizace.

Ve včerejším zastupitelstvu byl materiál, ve kterém se rozhodovalo o výši nájemného za vodohospodářskou síť, tedy o částce, kterou 1. SčV městu platí za to, že v našem VH systému může fungovat.

Město se zavázalo, že prostředky vybrané na nájemném zpětně bude investovat do obnovy vodovodní a kanalizační sítě. Po mnoho let zpátky se investovalo v míře, která se dá označit jako minimálně udržitelná a později spíše jako nedostatečná. Vodohospodářský majetek města má souhrnnou hodnotu okolo 3 miliard Kč. Naprostá většina vodovodní sítě včetně armatur vykazuje stáří 50–80 let, tudíž je buď na konci své životnosti, nebo se mu přibližuje. Tempo obnovy sítí (vodovodní i kanalizační) neodpovídá rychlosti, jakou síť stárne. Množí se havarijní opravy, na něž město vynakládá mnoho milionů korun ročně. Od roku 2015 do konce září letošního roku to bylo 24.262.742 Kč. Za devět měsíců tohoto roku se do oprav havárií vodovodů a kanalizací investovalo více než 9 milionů korun.

Ukazatelem kondice vodovodní sítě je i množství tzv. nefakturované vody, což je mimo jiné i voda, která do sítě nateče, ale ztratí se v průběhu cesty ke kohoutkům. To dosahuje skoro pětiny z celkového objemu pitné vody, a to je doslova alarmující číslo. Tisíce kubických metrů vody unikají ročně z potrubí, aniž by z nich měl kdokoli užitek, a někde pod městem se vsakují do podloží.

Zvýšeně investovat do vodovodní a kanalizační infrastruktury musíme i z důvodu pozorovatelných klimatických změn. Nemůžeme dále tolerovat stav, kdy nám voda samovolně mizí, a zároveň musíme být připraveni na zkapacitnění alternativních zdrojů – zde mám na mysli přívod vody z Vltavy. V posledních letech byly zaznamenány hraniční stavy hladin u našich základních vodních zdrojů - nádržích Pilská a Lázská. Naše město má tu výhodu, že disponuje více zdroji pitné vody. Je to oproti jiným městům trochu nadstandard, jehož využití bohužel stojí o něco více.

Dojde-li k navýšení nájemného 1. SčV, budeme takto nově získané prostředky moci investovat do vodohospodářské infrastruktury. Mohlo by jít až o cca 20 milionů korun ročně navíc, konkrétně se může jednat až o více než 49 milionů Kč. I když se to zdá jako velké číslo, bude znamenat pouze rámcové vyrovnání rychlosti amortizace sítě vůči její obnově. Zároveň chceme rozšiřovat kanalizaci směrem k Lazci a Kozičínu, což s sebou přinese výdaje v řádech několika desítek milionů.

Na otázku, která visí od počátku ve vzduchu, tedy, zda se navýšení nájemného promítne do ceny vodného a stočného, je jednoznačnou odpovědí, že bohužel ano. S vědomím toho, jak ohromně politicky nepopulární krok to je, budeme nuceni přistoupit k navýšení plateb za vodné a stočné. Ze stávajících necelých 76 korun na nových cca 92 Kč. V rámci porovnání 50 měst podobných tomu našemu jsme se stávající cenou vodného a stočného třetí od konce. Při navýšení na 92 Kč se pak posuneme mezi města jako jsou Kladno, Mělník nebo Cheb. Nejvíce platí obyvatelé v Táboře, přesně 114,36 Kč. S novou cenou vodného a stočného se tak posuneme z podprůměru do průměru. Zásadním pozitivem je i fakt, že dojde v květnu 2020 k výraznému snížení sazby DPH z 15 % na 10 % u vodného a stočného. Což v důsledku novou cenu opětovně sníží, tudíž dopad na peněženky obyvatel nebude tak zásadní. U běžné rodiny s běžnou spotřebou vody může navýšení ceny činit cca 200 Kč měsíčně.

Vodohospodářský majetek má oproti jinému velikou nevýhodu. Není vidět, neb je v drtivé většině případů ukryt v hloubce pod zemí. Vlastně o něm ani nevíme. Dokud z kohoutku poteče voda, která po použití zmizí v odpadu, neuvědomíme si, že by za tím bylo něco mimořádného. Teprve ve chvíli, kdy začne být něco špatně, zjistíme, že se vodovod nebo kanalizace musí opravovat.

Jan Konvalinka,
starosta města Příbram

Graf možno po kliknutí zvětšit


Mgr. Jan Konvalinka ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-10-10 11:45:34 IP: 89.24.173.***
A: 10 děleno 600 není 8 % ale necelé 2 %.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-10-10 11:33:05 IP: 89.24.173.***
Josef Vacek: Máš pravdu. I já bych byl radši, kdyby 1. Sčv vlastnil nejlíp někdo z Příbrami a všechny peníze by utratil tady. (a nekupoval by si třeba Mercedes, protože ten se vyrábí v Německu). Pročetl jsem si poslední - volně přístupnou závěrku. Upřímně - nepřipadá mi, že by pro společnost, která zaměstnává přes 200 lidí, zásobuje 7 měst, 30 tisíc odběrných míst s obratem téměř 600 mil. Kč byl zisk 10 mil. Kč nepřiměřený.
Autor:Ivan Eis Vloženo: 2019-10-10 11:19:43 IP: 37.188.243.***
Josef Vacek: Kde jste vzal oněch s “nesnesitelnou lehkostí” uváděných 8% asi nemá smysl se ptát, že?
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-10-10 11:01:45 IP: 176.98.110.***
Z mého pohledu byla tato diskuse docela podnětná. Z čísel a informací o kterých jsme zde vzájemně hovořili a které jsme si vyměnili vychází ziskovost 1. SČV na Příbramsku někde kolem 8%. To je z mého pohledu zásadní informace, která ve veřejném prostoru v minulosti nikdy nezazněla. A další skutečností je potvrzení faktu, že významný balík těchto peněz investovaných do vodárenství odchází do zahraničí. Odhaduje se, že ročně odejde na dividendách pro vodárenské firmy asi 2 miliardy korun a ty se bohužel do vodohospodářské infrastruktury České republiky nevrací. Stejně tak podobně se nevrací zisk 1. SČV do příbramské vodohospodářské infrastruktury. A vzhledem k tomu, že nám zbývá pět let do doby trvání smluvního závazku s touto společností, je třeba se zamyslet jak dál. Zda jít českou cestou jako na Nymbursku a Kutnohorsku, anebo nadále spolupracovat s firmou Veolia, respektive její dcerou. Česká cesta má výhodu, že zisk provozní společnosti se velkou většinou vrací zpět do místní vodohospodářské inftrastruktury.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-10-10 10:08:32 IP: 89.24.173.***
Richard Hadač: Richarde, nikdo nikoho nezašlapává. Tady ale diskutující asi nečtou, co se píše. Ivan Eis uvádí: "(zisk je) 4% a v kalkulaci vody odpadní 5% z takto definovaných nákladů". To znamená, že základem pro stanovení zisku jsou "definované" náklady. Investice města ale jimi nejsou. Tz. že zisk zůstane stejný.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-10-10 09:18:21 IP: 194.213.41.***
Tak nevím, co si mám o této odborné debatě myslet. Na jedné straně argumentačně "zašlapáváte" p. Vacka do země, na druhé straně čtu, že zvýšené nájemné se v žádném případě neprojeví na ziskovosti 1. SčV, že vše půjde do nájemného, resp. obnovy VHM. Nemůžu však nějak překousnout to tvrzení, že ziskovost 1. SčV se nezmění, když vím, že většinu obnovy VHM v Příbrami realizuje právě 1. SčV. Tedy mi vychází jednoduché počty: dvojnásobné investice do oprav = dvojnásobný rozsah prací = dvojnásobný zisk dodavatele. Jedinou možnou variantou ještě je, že by si právě pro dodržení této zásady (stejný zisk) snížila 1. SčV marži na polovinu (nějak se mi tomu nechce věřit). Možná se mýlím, tak mi to alespoň někdo "polopatě" vysvětlí. Václav Dvořák: s personální politikou má podle mě ANO (nejen Příbramské) dlouhodobý problém - podle mého je v tomto prostoru naprosto vyprahlé. Ve věci neosazení 2 míst správce VHM majetku - právě zde se uvedené projevuje v plné nahotě - jednoho dlouholetého, zkušeného si vytáhnete zpět, aby jste ho ve velmi krátké době natolik znechutili, že kvapíkem opouští potápějící se loď. Druhého jste již od počátku natolik znechutili (vykoupali), že setrvačností plul, ale stejně - staré rány se nezacelily - loď se taktéž opustila. Právě tato oblast se již delší dobu vyznačuje tím, že na chodu této lodě se podílí tu ten, tu jiný, ale vždy jen a jen plavčík.
Autor:Ivan Eis Vloženo: 2019-10-09 21:33:41 IP: 176.98.98.***
Josef Vacek: Nevím jaký procentuální podíl nájemného je v kalkulacích jiných měst a obcí, neboť těmito údaji opět nedisponuji. Navíc sám o sobě mi tento údaj ani nepřijde moc zajímavý. Zajímavý je naopak údaj v jakém vztahu je roční nájemné jako základní zdroj financování obnovy vůči stanovené roční částce zákonem předepsaného Plánu obnovy. Obecně platí, že nájemné bylo v Příbrami vždy v historii vůči roční částce plánu obnovy silně nedostatečné, postupnými krůčky, přesně dle odvahy jednotlivých vedení města dostalo zhruba na jeho polovinu. I proto byla dosud cena vody pitné a odpadní na velmi přijatelné úrovni. Avšak za cenu neprovádění řádné obnovy infrastrukturního majetku se všemi důsledky z toho plynoucími. Nyní konečně dochází ze strany města k narovnání částky nájemného přesně na předepsanou roční částku plánu obnovy. Už jsme si vysvětlili, že bez jakéhokoli vztahu k zisku provozovatele, který zůstane stále stejný. Co však stejné zůstat nemůže je cena, u které dochází nutně k nárůstu a nová cena se tak přiblíží těm lokalitám, kde již velmi pravděpodobně měli částku nájemného na vyšší úrovni dříve než v Přibrami.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-10-09 20:50:17 IP: 176.98.110.***
Ivan Eis: dobře, zeptám se jinak. V rámci České republiky existují obce a města, ve kterých například cena nájemného tvoří 40, 45, 47 % kalkulace finální ceny vody. Je tomu tak i v Příbrami?
Autor:Ivan Eis Vloženo: 2019-10-09 20:36:09 IP: 176.98.98.***
Josef Vacek: Mýlíte se. Minimálně v případě 1.SčV. Nevím kdo a co předpokládá u svého provozního modelu a jakého zisku dosahují v kalkulacích jiné společnosti, neboť tato data nemám k dispozici. Zisk v kalkulacích 1.SčV, (byť se smlouvu od smlouvy mírně liší) však ani zdaleka nedosahuje Vámi uváděných procent. Celkový zisk společnosti za rok dle oficiálně zveřejňovaných údajů tomu také odpovídá. Ziskovost v Příbrami už jsem popisoval níže.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-10-09 20:20:30 IP: 176.98.110.***
Ivan Eis: nemohu v diskusi komentovat detaily smlouvy, protože mne jako řadovému občanovi nejsou k dispozici. Nicméně cenu vody stanovuje ministerstvo financí formou cenových výměrů, které stanovují, jaké položky mohou do kalkulací cen vodného a stočného provozní společnosti zahrnout. V principu však navrhuje cenu Vaše provozní společnost 1.SČV. Vlastník město Příbram má konečné slovo, musí si však dát cíl, stanovit, kolik a kam bude investovat, říci, v jakém parametru a kde chce zvýšit kvalitu vody. Na základě propočtu je cena schválená dohodou. Návrh pak jde na ministerstvo, které zkontroluje, jestli jsou všechny náklady oprávněné, jestli jsou zahrnuty všechny daně, odpisy a nájem a jestli je tam i příslušný zisk. Nicméně i v tomto modelu spolupráce se předpokládá zisk provozní společnost kolem 15 až 20%. Nebo se mýlím?
Autor:Ivan Eis Vloženo: 2019-10-09 19:54:58 IP: 176.98.98.***
Ano, přesně to se Vám oba příspěvky snaží říci. A dokonce se tento zázrak již v historii několikrát udál. Vlastně vždy, když se navyšovalo nájemné a to přesně v souladu se smlouvou.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-10-09 19:48:12 IP: 176.98.110.***
Jiří Holý: chceš mne tedy říci, že navýšená cena o 16 kč na kubík vody se ziskovosti 1. SČV vůbec nedotkne? To by byl opravdu ekonomický zázrak.
Autor:Ivan Eis Vloženo: 2019-10-09 19:22:20 IP: 176.98.98.***
Rád bych pouze uvedl na pravou míru níže uvedené ziskové úvahy. Výše ziskové marže se stanovuje dle smlouvy jako procento z definovaných nákladů (celkové náklady mínus náklady na nákup vody převzaté a nájemné). V kalkulaci vody pitné jsou to 4% a v kalkulaci vody odpadní 5% z takto definovaných nákladů. Pokud bychom vyjádřili zisk absolutně představuje v kalkulaci vody pitné částku 668 tis. Kč za rok a u vody odpadní částku 1031 tis. Kč za rok. Navýšení nájemného nemá tedy na výši zisku vůbec žádný vliv a nijak ho nezmění. Zisk byl navíc ze strany 1.SčV zafixován na úrovni roku 2018. Takže pro rok 2019 byl ve stejné výši a nijak nereflektoval zvýšení nákladů. A stejný zisk je kalkulován i pro rok 2020. Všechny tyto informace nejsou žádné tajemství. Ekonomické vývody pana Vacka jsou skutečně velmi zavádějící.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-10-09 19:20:17 IP: 89.24.173.***
Josef Vacek: Josefe, ty jsi snad nečetl, co se tady píše? Jinak bys tohle nemohl napsat. Rozdíl ceny (2,40 Kč) nepůjde v žádném případě do zisku společnosti 1. Sčv, ale vrátí se formou zvýšeného nájemného městu a město ho v celé výši použije na obnovu VHM. Zisk 1. Sčv zůstává stejný.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-10-09 18:33:16 IP: 176.98.110.***
Václav Dvořák: o ceně vody v naší síti rozhoduje výhradně město Pŕíbram. Jak jste správně podotkl, cena kubíku vody za plánovaných 92 Kč obsahuje rovněž ziskovou 15% marži provozovatele, tedy zhruba 13,80 Kč. Při ceně 76 Kč za jeden kubík činila tato marže 11,40 haléřů. Takže jedním rozhodnutím zastupitelstva zvýšíme provozovateli 1. SČV okamžitý zisk na kubíku vody o 2,40 Kč. Pokud by provozovatelskou společnost vlastnilo město, zůstaly by tyto peníze v městské společnosti a následně by byly zřejmě opět reinvestovány do infrastrukturního majetku města. Za současné právní situace má však tento balík peněz dispozici výhradně soukromá firma 1. SČV, která je formou dividendy nebo jinou finanční formou pŕevede mateřské firmě Veolia. A ta si je převede formou dividendy převede domů do Francie. Je to velice jednoduchý postup, jak dobrým lobbingem z roku na rok,navýšit provozní zisk. Byl jsem proto upŕímně zděšen tou ohromnou pasivitou a nekompetencí většiny zastupitelů a části radních. Ti téměř bez diskuse a s “nesnesitelnou lehkostí” a zřejmě z nevědomosti, vůbec nehájili zájmy svých spoluobčanů. Ve Středočeském kraji vlastní provozovatelské firmy fungují na okrese Nymburk a okrese Kutná Hora. V těchto oblastech proto jejich občané nemusí spolufinancovat nadnárodní firmu se sídlem v Paříži. A právě tam končí těch odhadovaných 30% z každé stokoruny vydané za vodu v Česku. Jinak podle vašich slov to v Příbrami nejde podobným způsobem postavit, já si však myslím pravý opak.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-10-09 16:45:02 IP: 37.188.155.***
Když čtu příspěvky pana Vacka, jsem vždy silně rozpačitý a ptám se, co jimi sleduje. Jsou plné manipulací a nepřesností. Spolupráce s 1.SčV a.s. (tehdy se jmenovala AQUA Příbram s.r.o. - IČO ale stejné, od roku 2007 patří Francouzům) běžela i za něj. Prosím pana Vacka o objasnění, co je 1.SČV Říčany (nic takového není). Ať byl provozovatelem sítě kdokoliv, nutně mu muselo město za jeho služby platit, samozřejmě včetně přiměřeného zisku. Není to platba za brdskou vodu, ale za její úpravu a dopravu do kohoutků. Pro město není důležité, komu tuto cenu platí, jde o její správnou výši a správnou cenu VaS. Zisková marže 1.SčV je dle jejich oficiálních výkazů asi 15%, ne panem Vackem uváděných 30%. Že by si město vytvořilo vlastní vodárenskou příspěvkovku? Kde by na to vzalo lidi?! Město má trvalý problém i s obsazením 2 míst, kde se mají tito pracovníci starat o městský VHM. Je to stejný nápad, jako si sami provozovat MHD. Teoreticky to lze, prakticky to je mimo mísu. Nevím vůbec nic o jednáních s 1.SčV o nové ceně VaS - je to práce pro ekonoma a právníka a vyžaduje to ostrá jednání. A tady je jediná smysluplná poznámka pana Vacka: je na místě zkoumat důvody rozdílů v cenách VaS v různých oblastech, které 1.SčV obhospodařuje. Chci věřit, že proti ostříleným obchodníkům a znalcům věci z 1.SčV stojí co nejlépe připravený tým města. Dalo by se psát dále, ale nebudu unavovat... Jen nechápu řadu vyjádření (p.Vacek, Příbram.cz), že se již odsouhlasila nová cena VaS. Ale možná mi něco uniklo.
Autor:Jan Konvalinka Vloženo: 2019-10-09 15:19:49 IP: 109.72.0.***
Doplnění: Město Příbram nepodlehlo žádnému tlaku, pouze si jeho vedení uvědomilo, že současný stav VH majetku je naprosto podfinancovaný a je třeba do obnovy systému získat více prostředků. Z krátkodobého hlediska je sice líbivé držet VaS nízko, ale odpovědný hospodář musí vidět dál. Musí vidět, že síť chřadne a není to na první pohled vidět. A proto musí získávat peníze na obnovu, tedy tak, aby stejně kvalitní voda v Příbrami tekla i za 20 či 50 let. Nicméně se věc nesmí zjednodušovat na fakt, že město peníze získává prostřednictvím VaS, investice do sítě bude zajišťovat i z ostatních svých příjmů. Pro provozovatele je navýšení VaS neutrální, neboť co získá na vyšším VaS, tak zaplatí městu na vyšším nájemném. Tento provozovatelský systém současné vedení radnice zdědilo po vedení z volebního období 2002-2006, tedy právě z doby vlády dr. Šedivého. Současné vedení musí tento stav respektovat, byť by jistě šlo nyní věci dělat jinak a lépe. Pokud však byla smlouva uzavřena na 20 let, musíme do roku 2024 toto respektovat. Srovnávání ceny VaS s jinými městy, kde provozuje 1.SčV je nesmyslné, neboť je třeba se srovnávat s městy, které mají podobně velkou síť, nikoli s obcemi a městy, kde provozuje 1.SčV. Jde o míchání jablek a hrušek. Udržování líbivě nízkých cen VaS je populistické. A poslední poznámka na závěr – byli to právě pánové Řihák a Šedivý, kteří zvyšovali vodné a stočné v letech 2009-2013 každý rok o 3%. Až vedení starosty Vařeky od roku 2014 tuto praxi zastavilo a na 6 let (2014-2019) zafixovalo cenu VaS, byť každý rok zvedlo nájemné provozovateli o 3%. Ve smlouvě není podmínka navyšování VaS o inflaci, pouze se řeší navyšování nájemného. Navyšovat nájemné není povinnost, ale možnost.
Autor:Jan Konvalinka Vloženo: 2019-10-09 12:35:29 IP: 109.72.0.***
Dobrý den. Ještě než budu reagovat na ostatní věci, dovolím si položit otázky. Mělo by město dostatek kapacit (personálních, ekonomických a/i logistických) k tomu, aby mohlo převzít po 1.SčV správu VHM? Nestálo by to v součtu stejně/více? Máte někde prokazatelně vyčísleno, o kolik "Francouzi" město/občany "obírají" nebo se jedná jen o odhad? Bylo by moudré nezvýšit VaS a investovat do VHM investiční prostředky z rozpočtu města?
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-10-09 11:03:49 IP: 176.98.110.***
baba Karešová: privatizační karty byly rozdány tak, že město Příbram získalo majetek a někteří zaměstnanci SČVaK Příbram získali provozovatelskou firmu. A právě majitelé této druhé firmy prodali později svůj majetek Francouzům. A od té doby platíme za naši brdskou a orlickou vodu do daleké Francie. Jinak se domnívám, že firma spravující vodohospodářský majetek by fungovala podobně jako dnešní příspěvkové organizace. Pokud to jde v jiných městech, proč by to nešlo v Příbrami?
Autor:baba Karešová Vloženo: 2019-10-09 10:48:05 IP: 37.188.239.***
Josef Vacek: Pokud si vzpomínám, neprovozovala VaK za Vašeho starostování jistá Aqua, která nedopadla zrovna slavně a musel se následně hledat nový provozovatel? Mě by jen zajímalo, v jakém stavu by dneska ten majetek byl, kdyby ho ve Vaší a následujících érách provozovalo město...
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-10-09 10:18:09 IP: 176.98.110.***
Jiří Holý: v roce 2014 byla v Příbrami o dalších deset let prodloužena účinnost smlouvy z roku 2004 o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města společnosti 1. SčV Říčany. A i v této nové smlouvě zůstala zachována podmínka každoročního navyšování ceny o výši státem uznané inflace. A pokud si dobře vzpomínám tak tuto možnost provozovatelská firma využívala. Navíc podle reálných odhadů vodohospodářkých odborníků, jde z každé zaplacené stokoruny celých třicet korun do zahraničí. Město Příbram je v aktuálně v polovině doby pronájmu svého infrastrukturního majetku. Podle mého názoru je to nejvyšší čas začít k budování vlastní firmy, která převezme provozování vodohospodářského majetku ve městě. Podobně jako to udělali na severní Moravě a jak se na to chystají i v Praze. Platit zahraničním firmám za to, že pijeme naši vlastní vodu je opravdu “privatizační zločin”.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-10-09 09:17:30 IP: 89.24.173.***
Nebudu hodnotit ani vlastnickou strukturu 1. Sčv ani výhodnost smlouvy s ní podepsané před 16 lety. Já ji nepodepsal, podepsali ji jiní na základě nějakého výběrového řízení. Podle této smlouvy jsou stanovená jasná práva a povinnosti. Město Příbram má investovat podle plánu obnovy a zákona dostatečné prostředky do obnovy sítí, 1. Sčv má podle kalkulace provozovat tuto síť. Ve smlouvě má 1. Sčv kalkulací stanoven zisk za tuto svojí činnost, způsob kalkulace ani zisk se nemění. Mění se jen výše příspěvku na obnovu, která odpovídá nájemnému. Výše ceny vodného a stočného se odvíjí pouze z výše nájemného a to se celé investuje do obnovy VH majetku, nikoli do kapsy 1 Sčv. Nyní zastupitelstvo rozhodovalo, jestli město Příbram obnovuje síť dostatečně a nezanedbává ji. Zabývali jsme se tím a já jsem přesvědčen, že prostředky do obnovy nebyly dostatečné. Napovídá o tom i výtka ministerstva zemědělství, kde město vyzývá, aby výši investic zvýšilo. Nejednalo se tedy o to, zvýšit zlým francouzům nehorázné zisky, ale o tom, jestli investovat víc do majetku města (do našeho majetku). Vím, že v případě opozice bude jakékoliv zdražování dobrým tématem, ale já jsem se osobně vůbec nechtěl řídit tím, jestli je tento krok populární nebo ne. Naopak si myslím, že někdy je třeba třeba dělat i věci nepopulární a unést to, je-li třeba. Vidím, že se Josef snaží vytlouct z toho nějaký politický kapitál. Je to jeho věc, jen neříká úplnou pravdu. Já jsem přesvědčený, že ze všech argumentů ve článku byl důvod, aby město investovalo do svého VH majetku víc. Posledních 6 let se s cenou nehýbalo. Sledujeme růst cen a mezd ve všech oblastech a tak by nám těch průměrně 200 Kč měsíčně navíc nemuselo tolik vadit, pokud to má dobrý důvod.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-10-08 22:08:51 IP: 176.98.110.***
Celkem se sympatiemi jsem sledoval některé kroky nového starosty Jana Konvalinky v jeho funkci (causa březohorský hřbitov, obnovení Václavské pouti). Nicméně obhajobu skokového zdražení vody o 20% vnímám jako selhání všech radních a zastupitelů, kteří podlehli tlaku francouzského majitele 1. SČV. V Příbrami máme jeden vodárenský svazek vlastníků infrastrukturního majetku, měst a obcí. A potom samotný infrastrukturní majetek ve vlastnictví města Příbram A vedle toho zde působí správcovská společnost vlastněná francouzským vlastníkem, která byla založena za účelem podnikání a především zisku. A náš svazek a také samotné město Příbram, které naopak zisky z prodeje netvoří, může “pouze" financovat investice. Naopak správcovská společnost je z této povinnosti “osvobozena” . Ta však může tvořit zisky z prodeje naší příbramské vody a následně jejich výnos posílat do Francie. Pro nadnárodní francouzskou společnost možná geniální řešení, ale úplně špatné pro příbramské obyvatele. Velmi manipulativně také vyznívá v článku uvedené srovnání ceny vody pro obyvatele Příbrami s cenami v jiných regionech. Velmi takticky totiž byla vypuštěna města,, ve kterých I. SČV spravuje vodárenskou infrastrukturu. Tedy v Sedlčanech, Mníšku pod Brdy, Říčanech, Českém Brodě, Jesenici a Čelákovicích. Ve všech těchto místech bude voda levnější než nově v Příbramii. Dokonce i v Sedlčanech, kde do finální ceny vody museli zakalkulovat 350 miliónů korun investic za nový přivaděč z Benešova. Radní a zastupitelé, kteří hlasovali pro přijetí těchto “koloniálnich podmínek” ze strany 1.SČV, ve své pozici obhájců zájmu příbramských obyvatel jednoznačně selhali. To bývalí představitelé města Josef Řihák a Ivan Šedivý v podobné situaci prostě nepřipustili.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2019-10-08 13:16:16 IP: 194.213.41.***
Rozumím zdražování, ani mi tak nevadí, že se Příbram bude pohybovat v avizovaném průměru cenové hladiny (dle uvedeného grafu, který však může být i zkreslený počtem a výběrem měst - mě se však nezdá, ale v tomto jsem vždy obezřetný), nýbrž mi opět vadí to rozhodnutí, že teď najednou a skokové zdražení - více než 20%. Místo aby se postupně zvyšovala cena (a např. nejen o inflaci) a co nejvíce peněz se dávalo do obnovy VHM, na což dlouhodobě poukazuji, tak se to nyní udělá skokově a jsme přesvědčováni, že dříve se nedělalo dost a teď už "bude líp". ANO je v čele radnice již v podstatě 5 let a nevidím žádnou zásadní rekonstrukci ulice vč. všech případně většiny inženýrských sítí (především VaK), Prokopskou ulici na BH není radnice schopna za ta léta dotáhnout ani projektově. To je ale kolorit minulého a současného vedení, že tak nějak na všechno se dotazujeme, všechno ve velkém projednáváme, upravujeme, bojíme se rozhodnout a hlavně nic nedotahujeme. Tam vidím hlavní problém současné radnice a poslední (i když určitě nebude poslední) kauza s Parkovacím domem je tohoto dalším důkazem. Naopak někdy se někdo "zblázní" a udělá rozhodnutí a prezentaci nápadu/opatření/výsledku dříve než se projedná a hlavně promyslí a potom z toho vyleze "paskvil", který se následně upravuje a upravuje a případně i přehodnotí až zruší - viz koncepce parkování. Často okolo sebe slyším, jak se udělal skvěle Novák a jak Příbram kulturně a společensky vzkvétá - SUPER, ale já za sebe si vždycky dodám, že z toho se nenapiji (v kontextu článku p. starosty). Podle mě tyto věci mají být vždy vyvážené a dokonce jsem názoru, že ta praktická a "životudůležitější" strana mince by měla mít větší váhu, což se dle mého názoru již delší dobu neděje. Pro objektivní hodnocení je nutné podotknout, že to vyvážené či rozumně vyvážené "přerozdělování" se pravděpodobně nedělo nikdy - v minulosti toto bylo spíše naopak.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka