www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Jan Konvalinka: Podněty prověří ÚOHS

2020-11-17 09:19:11 | Mgr. Jan Konvalinka ©

(Komentář starosty k mediálním sdělením týkajícím se veřejných zakázek.) Poslední dobou začíná být malinko živo kolem veřejných zakázek realizovaných v našem městě. Nepozornému nebo povrchnějšímu pozorovateli bez potřeby hlubšího pochopení souvislostí se pak může lehce přihodit to, že pojme podezření, že město snad vymýšlí a koná něco nepravého.

Foto

Zdroj foto: autor článku.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Ostatně, v tomto duchu se nese většina reakcí na informace, které investigativně sbírá a prezentuje pan Mosler například ve svém článku o zakázce na instalaci výsuvných sloupků v Pražské ulici. Nepředpokládám, že by jeho primárním záměrem bylo očerňovat město a jeho úředníky, nicméně některé jeho komentáře a úsudky k tomu svádí.

Pro ty, kteří nyní s pozdviženým obočím přemýšlí, co to ten Konvalinka píše a proč, uvedu ve zkratce, oč jde.

Na základě podnětu občana se začalo zjišťovat, zda firma Staler, spol. s.r.o. dodávala vždy městu na pravdě se zakládající potvrzení o kvalifikaci, jež měla být použita jako deklarace zkušeností této firmy s pracemi určitého typu. V průběhu zkoumání se skutečně na určitá podezření narazilo. Výsledkem prošetřování je to, že tento týden podávám podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vše hloubkově prošetří. Předpokládám, že v případě zjištění trestněprávního skutku bude vše ze strany ÚOHS předáno Policii České republiky.

K celé kauze dodám ještě pár detailů, které považuji za podstatné.

Kvalifikace se v rámci zadávacího řízení prokazují čestným prohlášením. Je to běžná praxe nijak nevybočující obecným zvyklostem. V době, kdy inkriminované zadávací řízení probíhalo, neměl nikdo důvod takovému prohlášení nevěřit. Zákon umožňuje zadavateli v případě, že má podezření na nesprávnost nebo nepravdivost údajů, aby je prověřil, nicméně v rámci běžného procesu zadávání zákon předpokládá prokazování kvalifikace právě formou čestného prohlášení tak, aby se zadávací řízení co nejvíce zrychlilo a zefektivnilo. Město si v některých řízeních navíc před podpisem smlouvy žádá předložení dokladů o kvalifikaci, nicméně rozpoznat jejich pravost již není v kompetenci hodnotící komise, kdy tato k tomu nemá ani prostředky. Rozhodně nebyl důvod domnívat se, že by předložené listiny byly podvrhy nebo obsahovaly nepravdivé informace, a proto bylo v zadávacím řízení postupováno zcela standardně, jako vůči každému jinému dodavateli.

Jakkoliv znějí soudy pana Moslera závažně, je nutné je v některých pasážích uvést na pravou míru. Uváděnými nepravostmi totiž nevznikla žádná přímá škoda, a to ani městu, ani jeho občanům. Hovořím stále o zakázce na výsuvné sloupky. Kdyby totiž společnost Staler spol. s r.o. jako jediný uchazeč nabídku nepodala, zakázka by buď nebyla vůbec realizována, nebo by bylo nutné vypsat nové zadávací řízení, pravděpodobně s ještě uvolněnějšími kvalifikačními požadavky tak, aby se dosáhlo toho, aby se našel nějaký dodavatel, který by nabídku podal. Ten, kdo mohl být teoreticky poškozen, jsou případní konkurenti, kteří by podali své nabídky a neuspěli. V konkrétní zakázce na výsuvné sloupky se však nikdo jiný do zakázky nepřihlásil, takže jde v podstatě jen o hypotetickou situaci nebo spíše o spekulaci.

Proti čemu se musím ohradit, je spekulace pana Moslera, že město a jeho zaměstnanci něco zanedbali. Je potřeba si uvědomit, že Zákon a jím nastavené principy jsou koncipovány tak, že v rámci zadávacího řízení se splnění kvalifikace u zakázek do objemu cca 5 mil. Kč bez DPH prokazují formou čestného prohlášení. Zákonodárce zde totiž předpokládá, že se konkurenční dodavatelé vzájemně sledují a na případné nepravosti zadavatele upozorní především ti, kteří by mohli být nezákonným postupem jiného dodavatele poškozeni.  Pokud by totiž každé zadávací řízení mělo být provázeno důslednou investigací všech skutečností, které dodavatelé v nabídkách uvádějí, došlo by k časovému paralyzování celého systému zadávání veřejných zakázek. O tom, že celé prostředí zadávání veřejných zakázek je už tak přímo ukázkově nepružné a investice zpomalující, není pochyb. Proto zákon na jednu stranu stanovuje, že se kvalifikace i další skutečnosti ohledně splnění podmínek účasti v zadávacím řízení prokazují pouze čestným prohlášením příslušného dodavatele, na druhou stranu však vyžaduje, aby jednotlivé kroky zadavatele byly veřejně kontrolovatelné a aby i konkurence vybraného dodavatele mohla zadavatele upozornit na případné nesprávné nebo nepravdivé údaje, uvedené v nabídce. V daném případě však nikdo z možných konkurentů uvedené společnosti zadávací řízení nenapadl ani na nesprávnost předložených údajů neupozornil a členové hodnotící komise neměli ani žádný jiný důvod pro to, aby se domnívali, že by snad údaje, dokládané předmětnou společností, byly nepravdivé.

Víte, ono opravdu nelze dovozovat, že za selháním jedné společnosti je selhání městského systému zadávání veřejných zakázek. Naopak, tento je nastaven na vysoce transparentní úroveň, která, jak se ukazuje i na příkladu pana Moslera, umožňuje skutečně každému jedinci důsledně kontrolovat nejen kroky městských úředníků a samosprávy, ale i jednotlivých dodavatelů, neboť v zadávacím řízení nejde jen o zájmy města a jeho rozpočtu, ale i o zájmy ostatních dodavatelů, kteří mohou být případnými nepravostmi vítězného uchazeče poškozeni.

Je dobré, že v našem městě funguje systém „veřejné kontroly“. I díky ní se daří odhalovat nekalé praktiky některých hráčů v prostředí veřejných zakázek. Pro nás jsou veškerá zjištění ponaučením a signálem k obezřetnosti nejen při posuzování kvalifikací u podaných nabídek.

Mgr. Jan Konvalinka,
starosta Příbrami


Mgr. Jan Konvalinka ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Redakce Vloženo: 2020-11-22 09:32:19 IP: 176.98.110.***
Vážení čtenáři, míněno obecně, názorně a bez jakékoliv urážky, nemám ve zvyku chytat veverky, skákající ze stromu na strom, navíc veverky navlečené do stranických dresů. Je to podvod, když si lidé, mediálně vystupující jako čistí a neposkvrnění investigativci, přes svůj stranický dres navlékají civilní šaty, aby se pokusili občany zmást. Tento jev v Příbrami bohužel v posledních letech značně narůstá. Jako pamětník totality si pro názornost mohu dovolit extrémní příklad: i žurnalisté Rudého práva předstírali, že dělají nezávislou publicistiku. Naštěstí, naprostá většina současných příbramských politiků vystupuje na našem serveru zcela otevřeně, vyslovuje své názory, za mediální investigativce se nepřevléká, nic nekriminalizuje, zdůvodňuje avšak "neprokazuje" (to je vždy úloha příslušného orgánu) a vystupuje za svůj politický subjekt, který své politické ambice nikterak neskrývá. A to politickému boji přidává na pravdivosti, férovosti a dává mu smysl. J. Hodrment
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-11-20 19:29:18 IP: 109.81.211.***
Pane Hodrmente, tedy ještě odpověď. To, že média odkazují na relevantní informace z jiných médií, je běžná věc. Že pro Vás je taková praxe nepřijatelná, v pořádku, ale z toho podle mě ještě nelze automaticky dovozovat, že je to nestandardní jaksi všeobecně. (Sám ve starších textech např. o Řihákovi nebo Gregorovi cizí média zmiňujete.) *** Co se týká "mediální aktivity", čtenáři si předpokládám dovedou udělat obrázek sami - ideálně podle toho, co skutečně píšu, ne co se Vy snažíte naznačovat (často s negativním příznakem), že bych snad napsat mohl nebo co čím myslím. *** Nemám problém uznat chybu - ovšem chyba předpokládá, že stanovíte, co se (ne)smí, a já to poruším. (To bychom se také mohli "přít" o to, zda je lepší mléčná čokoláda, nebo hořká.) Pravidla Vašeho serveru zapovídají reklamu. V doložce Vašeho serveru (a v jiných definicích) se píše, že reklama je komerčním sdělením, s cílem podpory podnikatelské činnosti. Nic z toho nezpochybňuji. Na tu část, která mě primárně zajímala, tedy jak je reklamou zmínka o *nekomerčním* médiu v kontextu tématu, resp. jak funguje zdejší pravidlo "Je možné uvádět odkazy na internetové stránky, které souvisí s danou diskusí" (když některé relevantní odkazy zřejmě uvádět nelze), nedošlo. *** Nyní už tedy snad lze tuto dílčí debatu konečně ukončit. Na závěr shrnuji: Vidíte problém v uvedení názvu média, napsal jsem, že to beru na vědomí, název jste odstranil, médium zde zmiňovat nebudu. Toť vše.
Autor:Havrančík Zdeněk Vloženo: 2020-11-20 12:32:31 IP: 37.188.149.***
Zdravím, já osobně vidím problém v zadávání veřejných zakázek. Jsou určité zakázky, kde podmínka jejich provedení v minulých třech letech je dosti nesmyslná.Podle mě by bohatě postačilo zda pro tuto práci mám kvalifikaci a oprávnění.
Autor:Redakce Vloženo: 2020-11-20 09:59:11 IP: 176.98.110.***
Pane Moslere, starosta ve výše uvedeném článku, a to v souladu s pravidly, povšechně konstatuje, že Váš článek existuje a že jsou na něj reakce a problematiku dále vysvětluje. To rozhodně není uvedení zdroje, jako by bylo např. uvedení konkrétního média (jako jste to udělal Vy, čímž náš spor začal) či aktivního linku na Váš článek (také tuto možnost jste patrně zvažoval pouze Vy). Pokud by starosta uvedl zdroj konkrétně (jako Vy), musel bych jeho článek odmítnout. Nemyslím si, že byste si tohoto podstatného rozdílu nevšiml. Jak mám možnost sledovat způsob Vaší argumentace, rozhodně nepočítám s tím, že svoji chybu uznáte. Spíše se budete snažit do sporu zatáhnout další subjekty, včetně pana starosty. Pokud na Vás ještě reaguji, nesnažím se spor s Vámi vyhrát či se pokoušet Vám něco vysvětlit, to by bylo k ničemu. Jde mi spíše o to, aby naši čtenáři měli širší možnosti udělat si o Vaší poměrně rozsáhlé mediální aktivitě na našem serveru vlastní obrázek. A aby bylo jasno, co se týče Vaší investigativní aktivity stran firmy, která měla podvádět při uvádění svých referenčních zakázek, proti této Vaší aktivitě v základu nikterak neprotestuji, právě naopak, souhlasím s tím ŽE to děláte, ale nesouhlasím s tím, JAK to děláte. J. Hodrment
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-11-19 22:12:27 IP: 109.81.211.***
Pane Holý, co se týká referencí: Úředník - ale i kdokoli další s rozhodovací pravomocí ve věci zakázek, ten proces je vícestupňový - nemá ověřovat reference navíc ke své práci, ale v rámci své práce. Ono jaksi nejde jen o ZZVZ, ale i obecně o péči řádného hospodáře atd., jak ukládá zákon o obcích, o úřednících a o finanční kontrole. Důvěra je dobrá věc mezi přáteli, ale ne tam, kde se rozhoduje o veřejných penězích a majetku. Kdo chce rozhodovat rychle, jednoduše a bez různých veřejnoprávních omezení, nechť působí v soukromé firmě. *** Co se týká počtu referencí, ověření technické kvalifikace stačí v prvním kroku u (předpokládaného) vítěze (pokud technická kvalifikace není přímo součástí hodnotících kritérií). Navíc ne u všech zakázek je požadavek na technickou kvalifikaci součástí zadání. *** Zrovna kontrola přes Registr smluv je možná to nejjednodušší ověření ze všech, úkon na jednu minutu. Smlouva mezi příslušnými dvěma stranami tam není? Doložte, nebo vás vyřazujeme. To, že se správnost reference ověří (resp. že by se měla ověřovat) u někoho jiného než u "kontaktní osoby", považuji za zcela přirozené - a jak ukazuje příklad s divadlem, město toho zjevně je schopno (na to, zda je ta či ona budova kulturní památkou, se neptali firmy či subdodavatele). *** Ještě drobná poznámka na okraj. Řadu zakázek do 2 mil. zadává město napřímo, resp. s neveřejným oslovením dodavatelů - jediným veřejným výstupem je rozhodnutí Rady a smlouva. To je samo o sobě formálně v pořádku, ale zároveň o tom vlastně nikdo zvnějšku (myšleno v rovině transparentnosti a veřejné kontroly) nemá snadno možnost příliš vědět. Přitom někdy v tomto režimu dochází k situacím, které svým způsobem vybízejí k vyšší obezřetnosti a důslednější kontrole - např. když dodavatel vypracuje dokumentaci na určité dílo, a následně ten samý dodavatel pro město přislušné dílo (podle této dokumentace) i dodá.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-11-19 21:54:59 IP: 109.81.211.***
Pane Vacku, nemyslím, že by podvody u zakázek za desítky milionů představovaly něco marginálního. V každém případě to, že je zatím na světě pouze "myš", zcela odpovídá plánu. Myslím, že by bylo fajn hodnotit příběh (teď mám primárně na mysli informační stránku věci) až ve finále (což může být třeba za měsíc, třeba za rok).
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-11-19 21:49:41 IP: 109.81.211.***
Pane Hodrmente, zřejmě každý vnímáme jinak hranici mezi "reklamou" a "nereklamou". (Můj web běží na nekomerční bázi. Kontext není žádné vykrucování, článek z jiného média výslovně zmiňuje sám autor textu. A pokud bych případně někde jinde reagoval na zdejší starostův - či jakýkoli jiný - text, nenapadlo by mě považovat zmínku o zdroji či odkaz sem za reklamu. V důsledku činnosti cizího autora z cizího média zde máte tento starostův článek, s rozvinutou diskusí v zásadní věci - omlouvám se, ale "půtka" o ne/uvedení názvu média má pro mě v tomto rámci poněkud žabomyší charakter.) Tak či tak, napsal jsem přece, že beru na vědomí, že tu zmínky o cizích médiích nechcete. Vaše stránky, Vaše podmínky. Neměl jsem (a nemám) v plánu nějaké porušení toho či onoho bodu kodexu. Pouze jsem se zdvořile zeptal na to, jak funguje zdejší pravidlo: "Je možné uvádět odkazy na internetové stránky, které souvisí s danou diskusí." Pro jistotu dodávám, že stejně tak beru na vědomí, že o tom diskutovat nechcete, a považuji tuto dílčí debatu za ukončenou.
Autor:Redakce Vloženo: 2020-11-19 09:55:01 IP: 176.98.110.***
Pane Moslere, pokud jste provozovatelem internetového média, měl byste snad vědět, že v oblasti reklamy existují mezi médii určitá velmi striktní pravidla, jejichž porušení se považuje nejen za neslušnost, ale také za drzost. A to byste měl znát a respektovat, nikoli se vykrucovat nějakým „kontextem“ nebo mne zkoušet, zda by nešlo do diskuse propašovat odkaz, patrně opět míněno na Vaše stránky. Nic podobného zde tolerováno nebude, diskutovat o tom s Vámi nadále nehodlám a pokud snad tato pravidla respektovat nemíníte, bude Vám do diskusí přístup zablokován, a to bez dalších řečí. J. Hodrment
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2020-11-19 09:43:00 IP: 89.24.173.***
Je zřejmé, že někdo podváděl. Každý by si přál, aby se to prošetřilo a viník byl potrestán. Pokud by ale představitel města napřímo někoho obvinil a ukázalo by se to nepravdivé nebo nepřesné (třeba v osobě viníka), mohlo by to městu uškodit. Tak to tu chodí. Tak ať to ten, kdo na to má pravomoc a aparát vyšetří a pokud se stalo něco nezákonného, potrestá. To se děje. Samotný občan takové riziko z případného falešného obvinění nese minimální. Tak alespoň obecně: Pokud bychom chtěli být nejdůslednější, prověřovali bychom nejlépe všechny reference na začátku, aby falešné reference nemohly ovlivňovat už rozhodování o pořadí. To je ale nemožné, je jich moc. Už jsem i na zastupitelstvu slyšel zvláštní nápady, že třeba “Koncepci sportu” měla napsat asistentka nebo referentka. Stejně nesmyslná je úvaha, že má úředník mimo svoji práci investigativně zjišťovat skutečný obsah nebo rozsah prací uvedených ve všech referencích. Předpokládá to, že úředník nemá co dělat a je jinak vlastně nadbytečný. Sám jsem několikrát dal referenci a tuším, jak to funguje. Úředník dostane referenci s kontaktem na odpovědnou osobu. Úředník mi párkrát zavolal a zeptal se, jestli to je pravda. Řekl jsem, že ano a s firmou jsem byl spokojen, protože to tak bylo. Nedalo se ale ověřit, jestli si nevymýšlím. Pokud je pravda, co se šušká, šlo na straně VLS o selhání jednoho referenta. Kdyby mu někdo zavolal, co by asi odpověděl? Ano dělali to a byli nejlepší na světě. To že by někdo volal na jiný kontakt (nadřízeného) je asi nepravděpodobné. Kdyby někdo dělal křížové kontroly proti registru smluv, prověřilo by to přes svou náročnost jen část referencí, jen státní firmy a orgány. Takže musíme pracovat s určitou mírou důvěry a kontroly podle významu zakázky. Spoléhat i na iniciativu soutěžících a dalších a snažit se, aby byli případní viníci potrestáni. A tam to směřuje.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2020-11-18 23:34:58 IP: 176.98.110.***
Tomáš Mosler: Tomáši, nic ve zlém, “ale prozatím hora pouze porodila myš”. Budu se zájmem čekat na další vývoj této causy.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-11-18 22:27:30 IP: 109.81.211.***
Pane Vacku, nevím, jaká pointa Vám chybí, nicméně to, co jsem zatím publikoval, není "celý příběh". V každém případě informace o konkrétní divizi vyplynuly přímo z úvodního článku (a doprovodných materiálů).
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-11-18 22:24:18 IP: 109.81.211.***
Pane starosto, škody pro město vyplývají už ze samotné existence neférového zakázkového prostředí, které omezuje konkurenci. (A tento problém se nevyřeší pouze spoléháním na to, že konkurenční firmy mají právo se ozvat. Ve výběrových řízeních za 10 mil. Kč a více v Příbrami někdy "soupeří" jediná firma, nebo se zapojí pouze jedna, dvě další. Nejedna stavební společnost zakázky v Příbrami "odpískala".) *** Zakázku na divadlo dáváte do přímé souvislosti se sloupky Vy, nikoli já. Uvítal bych, kdybyste polemizoval (pouze) s tím, co skutečně píšu. Oba víme, že sloupky jsou jen zlomek problému. K věci: Co se týká konkrétně doby od jara 2019 (divadlo), proběhla poté řada jiných zadávacích řízení. Jestliže město důkladně prověřovalo reference u zakázky na divadlo a zjistilo nesrovnalost, proč nebyly - už jen kvůli tomuto zjištění - stejně tak důsledně prověřovány reference u dalších zakázek (v období 3/2019 až 10/2020) v podobné předpokládané hodnotě (jako divadlo)? *** Tvrdíte, že moje představa o tom, že prověření referencí by nevedlo k paralýze, je naivní. Můžete prosím konkretizovat, jak přesně by to úřad paralyzovalo? Běžné zadávací řízení trvá od vyhlášení do podpisu smlouvy dejme tomu dva-tři měsíce. Co přesně neproveditelného je v kontextu tohoto časového rámce na pětiminutovém ověření reference? Kromě toho, neměla by se správnost čestných prohlášení a referencí ověřovat už z podstaty věci? Nechce se mi věřit, že by městu jako plátci té či oné investice bylo jedno, co kdo v kvalifikaci napíše, hlavně když předloží odpovídající počet listin dle seznamu. *** Při vší úctě, pane starosto, nevíte, jaké jsou mé znalosti. Čekal bych, že společným zájmem města a občanů v dané záležitosti je férový průběh zakázek. Osobní poznámky vůči těm, kdo upozorní na problém, považuji za zbytečné a nedůstojné. *** Věta nebyla míněna nijak ironicky, spíše smutný povzdech. To, že město mělo již z minula povědomí o pochybných referencích, není náznak, ale fakt. Bohužel není vše tak růžové, jak se může zdát. (Byť Vás svým způsobem chápu, sám jsem byl ještě před nějakým časem relativně optimistou.) *** Kvituji s povděkem, že mohu přijít na úřad a ptát se úředníků. Ve věci naší schůzky mám v plánu se ozvat, zatím jsem vyčkával na Váš návrat do kanceláře.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-11-18 22:06:57 IP: 109.81.211.***
Pane Hodrmente, zmínka o mém médiu byla uvedena pro kontext (když už nastala zvláštní situace, že představitel města reaguje na článek z média A v médiu B, ne v tomtéž médiu nebo na webu města), nikoli jako reklama. Tak či tak, pokud chápu bod 8 Kodexu diskutéra správně, znamená to, že nesmím uvést název svého média (beru na vědomí), ale zároveň bych býval směl uvést odkaz na tematicky související článek v tomtéž médiu? Děkuji.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2020-11-18 18:38:01 IP: 82.99.133.***
Děkuji panu starostovi za doplnění identifikace vydavatele potvrzené referenční zakázky. Celý příběh, který Tomáš Mosler publikoval a jehož pointu jsem marně hledal, má totiž zajímavou souvislost. Minulý týden byl náhle ze své funkce odvolán dlouholetý ředitel VLS Praha, divize Hořovice, ing. Petr Švadlena.
Autor:Filip Vloženo: 2020-11-18 17:21:48 IP: 109.72.12.***
Rád bych se touto cestou zeptal pana starosty na 3 otázky: Škoda městu Příbram podle Vás mohla vzniknout pouze ve věci ceny díla, jak vysvětlujete ve svém článku? Z jakého důvodu používá město Příbram ve veřejných soutěžích kvalifikační požadavky? Mohla městu Příbram vzniknout i nefinanční škoda zadáním zakázky nekvalifikované a nezkušené firmě, která následně dodala nefunkční, nebo poruchové dílo? Město sice obdrželo výsuvné sloupky, ale pokud tyto sloupky neplní svůj účel a jejich zasouvání nemohou záchranné složky řádně ovládat, ostatní motiristé mohou sloupky objíždět, tak může být tato investice hodnocena jako zcela zbytečná, jako neúčelně a nehospodárně utracené veřejné prostředky. Dle mého mínění škoda městu Příbram vznikla v případě zakázky na sloupky v Pražské ulici, ale také např. v zakázkách na přestavbu Junior klubu, Kdy vybraná firma dílo nedokončila a zhotoviteli co to dokončoval město vyplácelo nemalé vícenáklady. Škoda městu dle mého mínění vznikla i v dalších zakázkách jako Aquapark Příbram, kdy zhotovitel projektu odevzdal dílo, které neodpovídalo zadání architektonickou studií ve výši ceny stavby. Zhotovitel projektu navrhl stavbu výrazně dražší, než stanovila zadávací dokumentace. V popisu chybové a následně nedodržované zadávací dokumentace vypracované městem Příbram by se dalo dlouze pokračovat. To je celkově špatná příprava investičních zakázek města bez ohledu na to, že zadavatel nemá povinnost prověřovat čestná prohlášení uchazečů o zakázku. Město Příbram opakovaně zadává zakázky dokumentací, která není zhotoviteli dodržována, zadavatelem je měněna a výsledky tomu odpovídají.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-11-18 15:16:29 IP: 194.213.41.***
K možné škodě městu jsem se vyjádřil již v minulém komentáři, ale ještě jeden dotaz ke komentáři pana starosty. Je možné, že se mýlím, ale ani ze své zkušenosti, ani jsem nikde nedohledal limit 5 mil. bez DPH ve vztahu ke kvalifikaci. Je možné uvedenou problematiku osvětlit pro sjednocení právního pohledu? Děkuji
Autor:Jan Konvalinka Vloženo: 2020-11-18 12:24:41 IP: 109.72.12.***
Zdravím diskutující. Pokusím se ve stručnosti odpovědět na některé z vašich dotazů. Podnět na ÚOHS se netýká pouze zakázky na sloupky, ale i zakázky jiné – podlimitní, u které lze vypozorovat podobný postup uchazeče. Doplňuji, že u VLS se jednalo o divizi Hořovice. Pevně věřím, že ÚOHS se k tomu postaví s náležitou péčí. Pravděpodobně se nejedná o poslední podnět, který podáváme. A rozhodně se nebojím toho, že by město mohlo být ze strany ÚOHS jakkoliv sankcionováno. Ad škoda a prokazatelné podvody – dokáže pan Mosler definovat, jakým způsobem díky „prokazatelným podvodům“ a v jaké výši vzniká městu škoda? Pokud dojde k situaci, že se o zakázku uchází více firem, přičemž ta s nejvýhodnější nabídkou zakázku získá díky nepravdivě uvedeným kvalifikacím, jsou de-facto poškozeni pouze ti neúspěšní uchazeči, kteří měli kvalifikace třeba pravdivé, nicméně nabídli vyšší cenu, díky čemuž dosáhli nižšího skóre. Škoda vzniká v takovém případě u nich (minimálně zmařená investice do přípravy podkladů), nikoliv na straně investora. To platí pochopitelně za předpokladu, že absence validních kvalifikací nebude mít vliv na kvalitu předaného díla. U citované zakázky na rekonstrukci hlediště došlo k prověření kvalifikace zejm. s ohledem na nutnost jistoty schopnosti uchazeče dílo provést v požadované kvalitě, zejm. v souvislosti s faktem, že se jedná o historicky cenný objekt. Tehdy panovaly pochybnosti o technické způsobilosti, proto byl uchazeč vyloučen. Následně byla zakázka zrušena a výběrové řízení opakováno. Rekonstrukci provedla jiná firma a provedla ji k plné spokojenosti. Dávat do souvislostí zakázku na sloupky a na rekonstrukci hlediště je naprosto zcestné už s ohledem na rozdílný rozsah a povahu jednotlivých investičních akcí. Je zcela pochopitelné, že se pracovníci úřadu zachovají jinak u rekonstrukce hlediště za více než 10 mil. než u osazení sloupků za zlomkovou cenu, která mohla být navíc, zcela legálně, zadávána „na přímo“. Ve snaze o zajištění transparentnosti však soutěžíme i takto malé zakázky, čímž jdeme nad rámec ZZVZ. Ve vší úctě k panu Moslerovi musím podotknout, že navzdory jeho očividné snaze o proniknutí do problematiky administrace veřejných zakázek na městě, neví detailně, jaké jsou postupy, jak jednotlivé odbory a hodnotící komise fungují. Jeho prohlášení o tom, že by k žádné paralýze v případě důsledného prověřování kvalifikací nedocházelo, je opravdu víceméně naivní. Nevidím sebemenší problém v tom, aby se pan Mosler vydal na radnici a spolu se mnou se doptal jednotlivých úředníků na vše, co ho zajímá. Možná by to do celé kauzy vneslo více světla. Lehce ironizující větou o křišťálové čistotě pan Mosler opět naznačuje, že město už delší dobu o něčem ví a něco systematicky přehlíží. V reakci na to se omezím pouze na zopakování části mého textu: Zákon a jím nastavené principy jsou koncipovány tak, že v rámci zadávacího řízení se splnění kvalifikace u zakázek do objemu cca 5 mil. Kč bez DPH prokazují formou čestného prohlášení. Zákonodárce zde totiž předpokládá, že se konkurenční dodavatelé vzájemně sledují a na případné nepravosti zadavatele upozorní především ti, kteří by mohli být nezákonným postupem jiného dodavatele poškozeni. Nelze tedy tvrdit, že by se město dlouhodobě dopouštělo jakékoliv protizákonné aktivity či snad pouze nedbalosti, což lze z některých soudů pana Moslera dovozovat. S panem Moslerem jsem si minulý týden telefonoval a dohodli jsme se na společné schůzce na radnici. Budu rád, když této možnosti využije.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2020-11-18 10:18:05 IP: 194.213.41.***
Problematika "výběrových řízení" je specifická a její složitost je někdy (často) ještě ovlivněna individuálními vnitřními předpisy té či oné veřejné instituce, která si vlastně sama o sobě zpřísní obecně daná zákonná pravidla. I toto je případ Příbrami, jelikož 1) zakázka na "sloupky" byla dle ZZVZ tzv. VZMR, tedy v režimu mimo zákon, 2) specifikace rozsahu kvalifikace a to především Technických kvalifikačních předpokladů je právem, nikoliv povinností zadavatelem. Z uvedeného je patrné, že se zadavatel rozhodl pro určitý rozsah, na což má plné právo a určitě je to cesta správným směrem. K polemice/diskuzi je však vyjádření, že pokud se přihlásí pouze jeden uchazeč, který nedoloží či "doloží" doklady dle Zadávací dokumentace, a nikdo další se nepřihlásil, tak vlastně žádná škoda nemohla žádnému jinému dodavateli ani zadavateli vzniknout. Zde je nutné ještě dovozovat i skutečnost, kdy by se další potencionální dodavatel do řízení přihlásil (možná i s výhodnější nabídkou), ale jelikož nesplňuje právě ty Technické kvalifikační předpoklady (že již dělal výsuvné sloupky v takové a takové výši) se jednoduše nemůže přihlásit (pokud nehodlá podvádět). Toť jen komentář, ale nerozumím a pana starostu bych požádal o vysvětlení té části článku, týkající se prověření ÚOHS. Pokud mě je známo, tak šetření Úřadu zakázky malého rozsahu nepodléhají a tento Úřad tato šetření neprovádí. Za mne je absurdní, že město podá samo na sebe podnět k šetření (s možnou pokutou právě městu jako zadavateli), ale to je jen můj názor/komentář - možná se mýlím a leckomu se to líbí a dobře se to poslouchá.
Autor:Redakce Vloženo: 2020-11-18 09:06:50 IP: 176.98.110.***
Tomáš Mosler: obracím se na Vás s důraznou žádostí, abyste se v diskusích na našem serveru vyjadřoval pouze za sebe, nikoli zároveň jako zástupce internetového média, které provozujete. Jinak budou napříště Vaše příspěvky posouzeny jako reklama a tudíž budou kompletně vymazány. J. Hodrment
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2020-11-17 22:13:14 IP: 176.98.110.***
Tomáš Mosler: ve svojí investigativní reportáži jste neprozradil, která z divizí Vojenských lesů a statků dala referenční vyjádření pro firmu STALER? Z mého pohledu se jedná o zásadní věc, sdělíte nám tuto skutečnost? Jinak pokud mohu na první nástřel vyhodnotit dosud publikované informace, problém této zakázky opravdu není na straně města Příbram.
Autor:Tomáš Mosler Vloženo: 2020-11-17 20:17:33 IP: 109.81.211.***
Vážený pane starosto, několik poznámek. 1) Pokud existují ve věci městských zakázek takové pochybnosti a prokazatelné podvody, není zřejmé, na jakém základě chce město tvrdit, že občanům nevznikla žádná škoda. *** 2) Můžete prosím citovat, kde spekuluji o nedbalosti města? To, že město něco zanedbalo, není spekulace, ale fakt. Již minimálně 20 měsíců, od března 2019 a od prvotního rozhodnutí o vyloučení firmy ze zakázky na rekonstrukci hlediště divadla, město včetně vedení prokazatelně vědělo, že dotyčná firma neposkytuje zcela věrohodné reference. Tato informace je veřejně dostupná na profilu zadavatele, viz dokument "Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení": e-zakazky.cz/profil-zadavatele/65930d5f-85f6-4de1-af1f-6a34b8d604b2/zakazka/P19V00000008 Jak to, že přinejmenším od této doby nebyly reference důkladně prověřovány? *** 3) Co se týká kompetencí a prostředků hodnotící komise, cituji z výše zmíněného rozhodnutí o vyloučení (divadlo): "Účastník v seznamu jím provedených stavebních prací nedoložil referenční zakázku požadovanou zadavatelem v zadávací dokumentaci spočívající ve stavební úpravě či obnově kulturní památky (komise telefonicky ověřila na Památkové péči Stavebního úřadu a územním plánování MěÚ Příbram, že doložený objekt v Praze 5, v ulici Holubova 2727/1 není kulturní památkou)." Jestliže měla komise kompetenci a prostředky ověřovat reference tehdy, měla je jistě i kdykoli jindy. Městskému úřadu a komisi by to zabralo pár minut navíc, sotva lze hovořit o nějaké paralýze. Kromě toho, nezaslouží si snad nakládání s veřejnými prostředky maximální obezřetnost? *** 4) Je v pořádku, že město nyní záležitost intenzivně řeší. Zároveň se nelze ubránit otázce: Pokud je ze strany městského úřadu vše křišťálově čisté, jak je možné, že mu tento problém zhruba pět let unikal? Nejde zdaleka jen o reference od jednoho státního podniku, ani o jedinou zakázku za milion korun. (Co se týká sloupků, není jasné, jak by se měla ve věci upozornění na nesrovnalosti angažovat konkurence, když se příslušného zadávacího řízení nikdo jiný neúčastnil.) Tomáš Mosler

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka