www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Dnes proběhne 4. zasedání příbramského zastupitelstva

2019-02-25 14:56:37 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

V pondělí 25. února 2019 proběhne na obvyklém místě od 16 hodin jednání příbramského zastupitelstva. To má na programu 13 bodů. Hned úvodu se bude projednávat žádost provozovatele MHD, společnosti Arriva Střední Čechy, o navýšení příspěvku na jeden ujetý kilometr...

Foto

Bývalé Horní ředitelství - jednání příbramského zastupitelstva.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Dopravce žádá o zvýšení příspěvku za jeden ujetý kilometr, s platností od 1.1.2019, o částku 2,70 Kč (v současné době je výše příspěvku 25,10 Kč). Svou žádost odůvodňuje navýšením mzdových nákladů v roce 2018, dle příslušného nařízení vlády. Rada města vyhovět této žádosti ovšem nedoporučuje, což však bude předmětem diskuse, a to patrně i ze strany samotného dopravce.

Následovat bude návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, čímž by se měla zrušit vyhláška staršího data (z roku 2011).

Delší dobu se také diskutuje o pořizování záznamů z jednání zastupitelstva, které by byly přístupny z úložiště záznamů i po termínu jednání. Proto se bude jednat o tzv. Studii proveditelnosti audio/video záznamů. Dosud byl komplikací příslušný předpis o ochraně osobních údajů. Materiál nabízí dvě varianty řešení, či neschválení tohoto záměru města.

Opět se bude jednat o realizaci bezbariérového přístupu do příbramského kulturního domu, což ovšem vzhledem k poměrně vysokým nákladům bude záležet na získání či nezískání dotace. Cílem záměru je vybudovat ucelenou bezbariérovou trasu. Úřad vlády záměr bezbariérové trsy a rekonstrukce kulturního domu v prosinci 2018 k financování doporučil. Celkový rozpočet projektu činí asi 10 milionů Kč.

Program

Podklady

ON-LINE PŘENOS


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Věnujte prosím pozornost jízdním řádům, platným v době Nouzové stavu, které najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka