www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2019-09-12 08:39:59 | Ing. Václav Dvořák MBA

Zastupitelstvo se v září sešlo po prázdninové přestávce a mělo zajímavý program. Je škoda, že již mezi zastupiteli neuvidíme Petra Váchu. Byl to odborník v sociální oblasti (zrovna byla na programu ZM jeho specializace závislostí), poctivý a pracovitý člověk. Petr Vácha byl dobrý zastupitel a dříve i dobrý radní, bude městu chybět.

Foto

Ing. Václav Dvořák MBA.
(Foto Pavlína Svobodová, DiS. ©)

Prvním zajímavým bodem byla každoroční novelizace městské vyhlášky o povolených adresách, kde se mohou provozovat hazardní hry. Problém by se dal zjednodušit do otázky, zda se nechá hazard dále běžet na adresách, kde se provozuje nyní, nebo se zcela zakáže.

Tak, jako každý rok, jsme byli svědky frází typu: hazard nelze vymýtit, přesune se do ilegální sféry, bojovat proti němu je populismus, jsem proti zákazům atd. Nikdo nikdy netvrdil, že lze hazard vymýtit, ani že máme za cíl převychovat letité gamblery. Stejně jako vždy budou např. zloději, a společnost proti nim v rámci možností také bojuje. Jde totiž o něco jiného: aktivně bránit tomu, aby se mezi beznadějné závisláky, kteří jsou strůjci neštěstí ve svém okolí, dostávali další lidé. A čím je hráz mezi „příležitostí“ a potenciálními gamblery vyšší a kompaktnější, tím je větší šance na úspěch. Proto je dobře, že se do tohoto boje zapojuje stále více měst. To je vše. A buď se do této snahy někdo zapojit chce, nebo si najde argumenty, proč ne.

Velký kus práce udělal stát. Zpřísněná legislativa celostátní situaci na poli hazardu zlepšila, ubývá jej, je více regulován. Na druhou stranu je manipulativní informace, že počet míst s hazardem v Příbrami poklesl během let z 60 na 6. Daňové výnosy města z hazardu oproti době před několika lety sice poklesly asi o 1/4, ale v roce 2019 se oproti roku 2018 průběžně mírně zvyšují – to svědčí o množství peněz, které se v hazardu stále točí. Padly i rozumné argumenty proti absolutnímu zákazu. Nicméně po zvážení všech pro a proti bych jako zastupitel hlasoval – tak jako dříve – pro úplný zákaz. Názorový přerod učinil Jindřich Vařeka, který dříve hlasovával pro zákaz, nyní v diskusi vystoupil proti zákazu. Pro úplný zákaz hlasovali pouze zastupitelé: Hauser, Švenda, Školoud, Ciklerová, Král, Buršík a Schejbal.

Smutným bodem pro mne byl jindy rutinní bod o plnění dřívějších usnesení ZM. Do diskuse se přihlásil pan Král s tím, že v materiálu je uvedeno, že se průběžně plní usnesení dubnového ZM o tom, že RM měla do 3 měsíců předložit ZM nový návrh parkovacího režimu pro zdravotně postižené. A že to není pravda, protože RM zastupitelům ve schváleném termínu nový návrh nepředložila, a dle informací se ani nechystá. V reakci emotivně vystoupil pan Vařeka. Obvinil pana Krále z toho, že diskutuje mimo program a řekl, že kdyby byl předsedajícím on, vzal by mu slovo. Domnívám se, že pan Král mluvil k věci, a exstarostův výstup byl zcela nemístný. Starosta naštěstí zachoval chladnou hlavu.

Dalším bodem s diskusí byla volba zastupitele určeného pro styk s pořizovatelem změny územního plánu. Navržen byl Jiří Holý. Proběhla výměna názorů ohledně jeho možného střetu zájmů. Byť střet zájmů asi teoreticky možný je, vidím pana Holého jako nejlepšího adepta pro výkon této pozice. Změnu územního plánu bude nakonec schvalovat ZM.

Krátká diskuse se rozběhla kolem kritérií pro výběr dodavatele aquaparku. Je fajn, že se zastupitelé shodli. Zde to zmiňuji jen kvůli budoucí významnosti.

Ještě kratší diskuse, vlastně nediskuse, proběhla kolem veledůležitého bodu – zpráva 1. SčV o stavu vodohospodářského majetku města Příbram. V této 54-stránkové zprávě se mj. popisuje stále se zhoršující stav vodovodních sítí a zařízení města Příbram. Jedná se miliardový majetek, na jehož stavu jsou občané města velmi závislí. Zacituji z materiálu: Naprostá většina vodovodní sítě…..se blíží hranici své předpokládané životnosti….Procento obnovy sítě je obecně velice nízké….To se projevuje zvýšením poruchovosti vodovodní sítě i narůstajícím negativním ovlivněním kvality pitné vody. Ve zprávě jsou zmíněny lokality města, kde je situace zvláště špatná. 1. SčV předkládá tuto zprávu ZM každý rok a i dříve jsme v ní mohli číst varovná slova. I dříve zastupitelé tato varování přecházeli spíše mlčením. Jedná se přitom o časovanou bombu. Blíží se rozhodování o výstavbě aquaparku, tedy trochu luxusu, na který se město silně zadluží. Byla by na místě hluboká diskuse zastupitelů o prioritních potřebách města, kam zejména směřovat peněžní toky, aby se jednou naše rozhodnutí nevyhodnotila jako nezodpovědná, ba přímo hloupá. To by se následně mělo promítnout do návrhu rozpočtu.

Posledním zajímavým bodem, který zmíním, byla diskuse kolem textu dotačních programů. Bohatě se mluvilo kolem programu na činnost sportovních organizací. Největším problémem je zřejmě financování příbramského hokeje, který byl vyřazen z programu vrcholového sportu, a razantně by mu tím klesla dotace. Sportovní komise navrhuje novátorské řešení cestou budoucího Regionálního sportovního centra při SZM (zatím nevím, co to má být), přes které by vlastně tekla další (skrytá?) podpora. Vím toho málo, tudíž zatím s názorem vyčkám. Určitě si ale myslím, že se skupina kolem pana Holého intenzivně snaží hledat další cesty, jak pomoci příbramskému sportu, a že je to tak trochu gordický uzel. Držím v tom všem zúčastněným palce.

Ing. Václav Dvořák MBA


Ing. Václav Dvořák MBA


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:milan.milan Vloženo: 2019-09-17 06:37:12 IP: 109.72.0.***
Děkuji oběma - i současnému, i bývalému zastupiteli (a radnímu), že se naše názory na toto shodují. Věřím, že postup města bude skutečně podle toho vypadat. A k tomu i držím palce!
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-09-16 22:07:01 IP: 89.24.173.***
milan.milan: Přesně. V současném územním plánu máme 196 ha zastavitelných (rozvojových) ploch z toho 124 ha pro bydlení a 59 ha pro průmysl a služby. Dále jsou rezervy v zastavěném území a nevyužitých nemovitostech. Těžko bychom prokazovali potřebu dalších zastavitelných ploch. Rozhodnutí o změnách územního plánu musí udělat zastupitelstvo právě s tímto vědomím. Určený zastupitel nemá zvláštní pravomoce. Chtěl bych, aby zastupitelé byli předem dobře informováni, aby zastupitelstvo přijalo jasná pravidla pro posuzování a samo rozhodování pak bylo pouze věcné. Já určitě nežádám o rozšíření zastavitelných ploch na mých pozemcích (změnu polí na stavební parcely).
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-09-16 16:49:27 IP: 83.208.153.***
milan.milan: Myslím, že nejsme ve sporu. Je do veliké míry na zastupitelích, aby si ohlídali kvalitu změn v ÚP a dopad do jejich majetků. Nevím, jak velký je hlad po nových parcelách pro výstavbu rodinných domů. Musím s Vámi ale hodně souhlasit ohledně množství prázdných nemovitostí na území města. Mimořádně mi vadí osud nyní odporné budovy Městských lesů (jejich původní sídlo), dříve ozdoby města (nedaleko FÚ), která se měla prodat investorovi k navrácení staré krásy. Z jejího prodeje by mělo město velký příjem na financování jiných obnov po vzoru povedené akce slumu v Březnické ulici. Stejně hodně mi vadí záměr nové RM odchýlit se od původního plánu naší RM využít peníze z prodeje městského podílu na teplárně na rekonstrukci budovy RD a nechat ji na hlavním náměstí dále chátrat. Je to už ale jiné téma. Trochu to ale s komentovaným ZM souvisí - žádná diskuse kolem dlouhodobě chátrajícího vodohospodářského majetku - to je asi pro zastupitele nepříjemné téma. Efektnější je rozdávat dotace, za to jsou plus body.
Autor:milan.milan Vloženo: 2019-09-16 09:42:13 IP: 109.72.0.***
Doufejme, pane Dvořák, že Vaše poslední věta bude platit i za pár let - respektive, že jí budeme moci s klidem říct, bez pachuti. Nerad bych žil s pocitem - Jo, Jirka, to byl dobrej kandidát, akorát po změně územního plánu se z jeho parcel - polí za 8kč metr, staly stavební parcely za 2200Kč metr. Kolik? No asi deset hektarů.... Protože tohle město se nepotřebuje rozšiřovat. Potřebuje se zvelebovat a aktivizovat. Nejsou potřeba nové parcely na domy, když jsou tu desítky domů, které zejí prázdnotou a hyzdí město. Není potřeba mraky pozemků pro firmy, když jsou tu areály nebo jejich části, které nikdo nevyužívá. Nebo snad má někdo pocit, že potřebujeme další supermarkety nebo shopping centra? A že se musí jednat o hyper - super - ultra market o rozloze 18.000m čterečných prodejní plochy? Spíš by se mělo přemýšlet nad tím, aby vzhled a funkčnost města dávaly smysl. Pokud by se sem cpal investor typu Škoda auto, pak dejme tomu. Ale jinak...
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-09-15 11:39:06 IP: 83.208.153.***
Josef Vacek: Mluvíte tady o názorech pana Baxy a jakémsi "precedentním" rozsudku NSS, odvoláváte se na zákon o střetu zájmů. Nemusíte přitom chodit tak daleko, tato pravidla jednoznačně vyplývají ze zákona o obcích (viz např. §83), který by měl přiměřeně znát každý zastupitel. I zastupitel ve střetu zájmu může hlasovat, jen svůj možný střet musí předem oznámit - na to není potřeba žádný moudrý judikát. A konkrétně k nemovitostem. Troufnu si odhadnout, že snad každý zastupitel vlastní nějakou nemovitost, nebo je na cizí nemovitosti nějak závislý (nájem...). Jsou tedy všichni ve střetu zájmů? To by byl extrémní postoj. Myslím, že rozumný výklad střetu zájmu je takový, že nastane, pokud se změny ÚP dotknou nemovitostí daného zastupitele (nebo setrvá nějaká podivnost). A to by si zastupitelé na jednání ZM měli sdělit. Pan Holý byl dobrý kandidát.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-09-14 12:08:34 IP: 176.98.110.***
Václav Dvořák: Známý soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, který často soudí žaloby týkající se územních plánů tvrdí, že tvorba územního plánu v části, která dopadá na vlastní majetek těch, kteří o něm rozhodují, je nejen etický, ale i právní problém. Myslí si, že jsou podjatí, protože mají rozhodovat ve veřejném zájmu. Většinou ale zvítězí jejich zájem soukromý. Nicméně precedentní rozsudek tohoto soudu zároveň určil, že schválení územního plánu nebo jeho změn zastupitelstvem v konfliktu zájmů není důvodem pro zrušení takového aktu. Jestliže zastupitel nebo radní může mít na věci osobní výhodu, je povinen to podle zákona o střetu zájmů oznámit, což má být zadokumentováno v zápise z jednání. Pokud však tuto povinnost nesplní, dopouští se “pouze” přestupku a vystavuje se maximálně pokutě do výše padesáti tisíc. Samo o sobě to ale důvodem pro zrušení územního plánu není, dovodili soudci. Dokonce podle jejich výkladu neexistuje ani paragraf, který by zastupitele ve střetu zájmů donutil v dané věci nehlasovat. A protože není odpovědný kolegům v zastupitelstvu, ale pouze voličům, může být jeho jediným trestem případné další nezvolení. Jiřího Holého znám léta jako poctivého muže a podnikatele, navíc patří do jedné z nejstarších příbramských rodin, která má historické vazby na město po staletí. Nicméně právě proto měl z důvodu” transparentnosti” uvedenou nabídku odmítnout.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-09-14 08:43:53 IP: 83.208.153.***
Josef Vacek: Pokud připustíme, že zastupitelé by měli být nejlépe pověřováni úkoly, kterým nerozumí, hlavně aby se vyloučil možný střet zájmů, dostali bychom se do Kocourkova. Ono tomu tak stejně často je - ve veřejné sféře to jen bohužel není moc vidět. Já sice s některými vyjádřeními pana Holého nesouzním, ale zároveň si myslím, že se svoji zastupitelskou funkci snaží vykonávat dobře. Dopředu jej bez konkrétního důvodu podezírat, že si někde namastí kapsu, a proto tam dát raději amatéra, není dobrá cesta. Změnu ÚP bude schvalovat ZM a každý zastupitel bude mít - bude-li dostatečně aktivní - dost prostoru pro svoji kontrolu a uplatnění svých názorů. Včetně možného dotazu na pana Holého, kterých jeho nemovitostí se případné změny ÚP dotkly.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-09-13 13:43:30 IP: 176.98.110.***
Příbrami hrozí, že může být jednim z mnoha měst, kde z tvorby nového územního plánu, mohou profitovat také někteří radní a zastupitelé. Tedy ti, kteří mohou třeba iniciovat změny nestavebních pozemků na stavební a následně také schválit. A to naprosto legálně. Většinou tito zvolení zástupitelé nevidí na svém konání cokoli špatného a o konflikt zájmů vůbec neřeší. A tak se stalo, že jeden z největších příbramských developerů a velký vlastník pozemků ing. Jiří Holý, byl zastupitelstvem zvolen jako odpovědný zastupitel pro styk s pořizovateli změny územního plánu. A v diskusi, ve které velmi správně podotkl zastupitel Václav Švenda, že jsme si obrazně “ pustili lišku do kurníku”, oponovali koaliční zastupitelé zejména Holého odborností. To je na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu je to právě ten největší politický omyl. Pozice “styčného důstojníka” pro územní plán je funkce výsostně politická a nikoliv odborná. Takto pověřený zastupitel má hájit oprávněné zájmy celého města a ty jak známo, mohou být v rozporu z vlastnickými a podnikatelskými zájmy konkrétních osob. A v této pozici nemusí být stoprocentní odborník na územní plánování. A Jří Holý podobně jako Jindřich Vařeka patří mezi velké vlastníky pozemků v Příbrami a jejich osobní nebo podnikatelský zájem nemusí korespondovat s většinovými zájmy města. Z mého pohledu jde tedy o klasický střet zájmů, který nevystavuje dobrou vizitku zastupitelstvu, které ing. Jiřího Holého na uvedenou pozici schválilo.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-09-12 14:12:43 IP: 83.208.153.***
F.Pokorný, Světoběžník: Špatně jste pochopili můj text. Reagoval jsem na JEDINÉ: pan Král byl napomenut za odchýlení od projednávaného bodu, exstarosta by mu za to vzal slovo. A to nebyla pravda, pan Král diskutoval o předloženém materiálu, kde dle něj nebyla uvedena pravda. O ničem jiném jsem se nezmínil! Já dokonce ani neříkám, zda měl věcnou pravdu či ne, jaký na to mám názor. Kdo tam chce vidět něco jiného, kdo chce vidět nějaké "rozdávání", tak je spíše v zajetí svých přání. Je-li někdo bez ohledu na okolnosti zaměřen jen stylem PRO nebo PROTI, tak mu vždy jiný názor bude znít falešně.
Autor:Honza B. Vloženo: 2019-09-12 10:00:53 IP: 109.72.3.***
Tentokrát jsem sledoval on line přenos v podstatě od začátku do konce a sdílím postřehy pana ing.Dvořáka,oceňuji nadhled.F.Pokorný U vás patrně přání otcem myšlenky,velmi kultivovaný projev k věci mgr.Krále jste nejspíše nepochopil.Tma.
Autor:Radka Vloženo: 2019-09-12 09:52:34 IP: 176.62.232.***
Pokorny: Jsem držitelem ZTP prukazky.Jednání jsem nesledovala,tudíž nemůžu posoudit,kdo a jak byl agresivní.Floskule typu:bere si jako rukojmí postižené,jsou výrazem vnášení jakéhosi pomatenemo boje za každou cenu. At si kdokoliv uvědomuje,ze postiženým se má pomáhat,tak si za to od nás zaslouží poděkování.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2019-09-12 09:22:46 IP: 105.80.120.***
Mám dojem, že si to tady p. ing. Dvořák, bývalý radní za ANO, tak trochu osobně rozdává se svým bývalým kolegou a starostou ing. Vařekou. P. Vařeka v radě města zůstal a pro město dále dle svých časových možností pracuje. P. Dvořák z politiky odešel, pro město již tedy nepracuje, s výjimkou finanční komise. Nyní p. Dvořák město opakovaně kritizuje, což dřív nedělal. Nezdá se mi, že by to bylo ku prospěchu věci. Připadá mi, že je to spíš osobní záležitost.
Autor:F. Pokorný Vloženo: 2019-09-12 09:07:45 IP: 176.98.120.***
Zastupitelstvo jsem sledoval a vystoupení p. Krále a reakci p. Vařeky na toto vystoupení jsem kupodivu viděl zcela jinak, než autor článku p. Dvořák. To příspěvek zastupitele Krále byl podle mého názoru emotivní až agresivní, s obvyklou snahou se za každou cenu zviditelnit a beroucí si držitele ZTP jako rukojmí. Podle mne velmi trapné. Reakce p. Vařeky emotivní nebyla, spíše rázná a zcela na místě.

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka