www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Vladimír Král: Šance pro spravedlivé odměňování členů komisí a výborů

2020-05-15 08:15:52 | Mgr. Vladimír Král ©

Na nadcházejícím zasedání zastupitelstva 18. května se bude kromě budoucnosti aquaparku, dopadů epidemie na rozpočet města nebo obsazení míst ve finančním výboru jednat také o dvou materiálech, jejichž vznik iniciovala Šance pro Příbram.

Foto

Mgr. Vladimír Král, příbramský zastupitel za Šanci pro Příbram.
(Zdroj foto autor článku)

Prvním z nich je záměr sjednotit odměňování členů a nečlenů zastupitelstva za činnost v komisích Rady města a výborech Zastupitelstva města. V současnosti má člen zastupitelstva, který je zároveň členem komise nebo výboru, za činnost v komisi či výboru nárok na odměnu 1 712 Kč měsíčně nad rámec zastupitelské odměny, v případě předsedy komise nebo výboru se jedná o příplatek 2 568 Kč měsíčně.

Na druhou stranu osoby v komisích a výborech, které zastupiteli nejsou, nemají nárok na odměnu žádnou. Šance pro Příbram se domnívá, že práce ve výborech a komisích ze strany nečlenů zastupitelstva je stejně jednoduchá či náročná jako v případě práce členů zastupitelstva v těchto výborech a komisích. Proto považujeme za férové, aby všichni dostávali totožnou odměnu.

Návrh předložený Radou bohužel počítá jen se zavedením odměn pro nezastupitele – předsedy komisí. Jde o krok správným směrem, ale tato změna by se týkala jen 3 osob z celkového počtu 122 nezastupitelů, kteří pro město a občany v komisích a výborech pracují. Pro ostatní (řadové členy komisí a výborů a předsedy a členy osadních výborů) by se nic nezměnilo.

Šance pro Příbram si je vědoma toho, že opatření může představovat určité zvýšení administrativy. Ovšem spravedlivé odměňování – bez rozlišování zastupitele a nezastupitele – funguje v řadě jiných měst. Jistě by tedy bylo proveditelné i v Příbrami. (Dle mého názoru by nedošlo k zásadní změně ani z hlediska zpracování osobních údajů, neboť jména, adresy a další údaje o členech výborů a komisí už úřad stejně eviduje v souvislosti s jejich členstvím.)

Domnívám se, že administrativní stránka nepředstavuje dostatečný důvod pro to, aby (příklad) zastupitel Michal dostal za působení v komisi zaplaceno, zatímco nezastupitel Petr nikoli.

Zároveň by toto opatření nemuselo znamenat zásadní dopad na městskou pokladnu. Nepožadujeme odměny výrazné (může se jednat o sumu nižší než 500 Kč měsíčně dle materiálu Rady). Stačí symbolická částka – symbolické gesto, že město si cení práce všech jednotlivých členů komisí a výborů stejně.

Kromě jiných možností financování lze prostředky získat přerozdělením souhrnné částky, která je momentálně vyplácena za funkce ve výborech a komisích členům zastupitelstva. Další variantou je navázat vyplácení odměn členů výborů a komisí na účast – nikoli paušálně za každý měsíc trvání funkce.

Druhým návrhem Šance je snížení odměn zastupitelů. Navrhujeme snížení o 25 procent. Tento návrh reaguje na ekonomické dopady opatření kvůli epidemii koronaviru. Panují otazníky nad letošními příjmy rozpočtu, snižují se výdaje určené ve prospěch městského úřadu a ve prospěch občanů, některé záměry a akce již byly zrušeny či odloženy – a pak bychom se měli uskromnit i my sami.

Mgr. Vladimír Král,
zastupitel za Šanci pro Příbram


Mgr. Vladimír Král ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Honza B. Vloženo: 2020-05-21 10:20:09 IP: 109.72.3.***
Domnívám se že celkem rozumná snaha Šance pro Příbram nenajde v jednobarevném příbramském zastupitelstvu žádnou odezvu.
Autor:Luboš Vloženo: 2020-05-20 10:45:20 IP: 194.228.79.***
Dobrý den, ano, to je trošku zvláštní praxe, ale poslanci dělají to samé... Jak říkám, naše město má značné rezervy na mnoha polích a mělo by se nějakou dobu chovat, jako v nouzovém stavu - opravovat, investovat, ale ne nesmyslně a především kontrolovat své výdaje. Finanční výbor v tuto chvíli nefunkční, rozpočet ani výhled neposvětil, no nevím, nevím...
Autor:Vladimír Král Vloženo: 2020-05-19 21:13:25 IP: 109.72.13.***
Dobrý den, pane Luboši. Tenhle bod se nakonec bude projednávat až příští týden. Jsou otevřené různé možnosti. Jinak v lednu hlasovala Šance pro Příbram proti zvýšení odměn zastupitelů. Byla jediná. Úplné zrušení odměn zastupitelů je tedy asi politicky neprůchodné. Já osobně mám problém i s tím, že si odměny schvalujeme sami ,pane Luboši.
Autor:Luboš Vloženo: 2020-05-18 10:59:29 IP: 194.228.79.***
No vidíte, a podle mého, by odměnu neměl dostávat ani člen výboru, ani člen zastupitelstva. V případě členů Rady je to otázkou, vzhledem k tomu, že musí prací pro město trávit mnohem více času. Ale ostatní by dle mého měli funkce vykonávat proto, že jim není lhostejné naše město a jeho osudy, jeho správa. Ale to jen z mého pohledu. Stejně, jako funguje spousta lidí na bázi dobrovolnosti, například při úklidu města, budování různých atrakcí (Spolek Drkoláč, dobrovolní hasiči), tak by tímto dílem přispívali i zastupitelé a členové výborů a komisí. A pokud by se někomu zdálo, že má práce moc, pak by třeba ubylo kumulování funkcí. Ale to jen tak na okraj. Město na odměny asi neumře, ale radši bych je investoval třeba do vybavení MŠ, ZŠ, sociálních služeb...

REKLAMA

Město Příbram

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Aktuální jízdní řády najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka