www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Zahajovací koncert Březnických hudebních večerů

2020-03-02 08:47:47 | Alena Heverová ©

Odbor kultury města Březnice pořádá zahajovací koncert v rámci 43. cyklu Březnické hudební večery. Vystoupí Anna Paulová (klarinet) a Jiří Lukeš (akordeon), a to v sobotu 7. března 2020 od 19 hodin v reprezentačním sále MěÚ v Březnici.

Foto

Anna Paulová.
(Zdroj foto: Odbor kultury města Březnice)Anna Paulová
(*1993)
Začala hrát na klarinet v jedenácti letech u Karla Mezery.

V patnácti letech vystoupila jako sólistka s Pražskou komorní filharmonií pod vedením Leoše Svárovského. Studovala na Pražské konzervatoři u prof. Milana Poláka a prof. Ludmily Peterkové, docházela ke konzultacím k prof. Jiřímu Hlaváčovi na AMU v Praze. Studuje na Akademii múzických umění v Praze v klarinetové třídě prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše.

Pravidelně se zúčastňuje mistrovských kurzů. Od dětství na sebe upozorňovala v národních i mezinárodních soutěžích, kde získávala nejvyšší ocenění. Úspěchem je 2. cena a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro v květnu 2015. V roce 2016 se stala stipendistkou Nadace Český hudební fond a zabývá se hudbu 20. a 21. století. Zaměřuje se na skladby českých skladatelů. V červnu 2014 vystoupila jako sólistka s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, spolupracovala s PKF Prague Philharmonia, Talichovou komorní filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Severočeskou filharmonií Teplice, Moravskou filharmonií Olomouc, Symfonickým orchestrem Pražské konzerv a s tělesy z Polska, z Moskvy a Portugalska.

V současné době vystupuje s Danielem Wiesnerem, Markem Kozákem a Lukášem Klánským, Ivo Kahánkem, Janem Mráčkem, Lubomírem Brabcem, Kristinou Fialovou, Petrem Nouzovským a Markem Šedivým. Hrála na festivalech - Talentinum, Mladá Praha, Pražské klarinetové dny, Janáčkův máj, Klasika Viva, Svátky hudby v Praze, České kulturní slavnosti, Mladé pódium, Dvořákův Turnov a Sychrov, Smiřické svátky hudby, Novoměstské Slunohraní, Clarimania, Villa Musica, Vremena Goda a Autunno Musicale.

Tato mladá umělkyně získala v únoru 2019 na soutěži Vienna International Music Competition speciální cenu Golden Medal.

A stále dokazuje, jakým mimořádným hudebním talentem disponuje.

To potvrdila v září 2019, kdy se probojovala do semifinále soutěže ARD v Mnichově, která patří mezi největší světové soutěže.

Jiří Lukeš
(*1985)
Skladatel, akordeonista a pedagog. Studoval na Pražské konzervatoři skladbu pod vedením Eduarda Douši a hru na akordeon pod vedením Ladislava Horáka. Během studií obdržel několik cen z akordeonových soutěží v Čechách, Chorvatsku, Slovensku. Ve studiích pokračoval na katedře skladby HAMU v kompoziční třídě Ivany Loudové. Během studia se účastnil několika kompozičních kurzů pod vedením Martina Smolky, Jevgenije Iršaie, Wolfganga Riehma.

Pravidelně spolupracuje se skladateli při vzniku nových skladeb pro akordeon. Svůj výzkum na poli nových zvukových a interpretačních možností akordeonu shrnul v publikaci „Nové témbrové možnosti akordeonu v kontextu novodobé instrumentace“. Jeho skladby zazněly na koncertech a festivalech v ČR, Německu, Slovensku, Itálii, Slovinsku, Španělsku, Chorvatsku, Číně, Srbsku, Velké Británii, Ukrajině a Japonsku. V roce 2014 vysílala rozhlasová stanice Radio Beograd pořad věnovaný jeho akordeonové tvorbě. V poslední době se zaměřuje na intermediální projekty. Několik let spolupracuje s fotografem a designérem Michalem Hór Horáčkem a choreografkou Danou Pala. Společně vytvořili celovečerní intermediální díla elementhis!, Materia, Mystika vůně, Elementhis! Metamorphosis, La Mar, Razzle Dazzle, Golem a instalaci Rozsocháč. Společně s Hanušem Axmannem vytvořil hudbu k představení Nesnesitelné svatby (Krum) pro Divadlo na Vinohradech.

K interpretům jeho skladeb se řadí např. kytarové duo Siempre Nuevo, cimbalista Daniel Skála, violoncellista Petr Nouzovský, klarinetisté Karel Dohnal, Hanuš Axmann, Anna Paulová, klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete, Ensemble MoEns, Baltic Neopolis Orchestra, Ensemble Nipponia, Jihočeská filharmonie atd. Pravidelně spolupracuje s Komorním orchestrem Berg a s ansámblem Konvergence.

V současnosti je pedagogicky činný na Pražské konzervatoři, na Konzervatoři Jana Deyla a ZUŠ Štefánikova. Od roku 2015 zastupuje ČR v organizaci Confédération Internationale des Accordéonistes spadající pod UNESCO.


Alena Heverová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram
MHD Příbram - jízdní řády

Věnujte prosím pozornost jízdním řádům, platným v době Nouzové stavu, které najdete ZDE.

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod