www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Zelené firmy slaví 11 let. Jednou z nich je i Hornické muzeum Příbram

2019-02-06 08:36:44 | Společnosti Rema, Pavlína Svobodová, DiS. ©

Je tomu už 11 let, co začaly české společnosti bojovat o přívlastek „zelené firmy“. Stejnojmenný projekt, který začal nápadem zefektivnění sběru a recyklace elektrozařízení ve firmách, čítá aktuálně na 2 200 registrovaných subjektů. Počet nově přihlášených rok od roku stoupá. Podle organizátora projektu, kolektivního systému REMA, se taky rozšiřuje paleta oborů, v nichž se firmy o ochranu životního prostředí snaží.

Foto

Hornické muzeum Příbram, Důl Ševčínský (zaražený v roce 1813), areál Hornického muzea Příbram.
(Foto Hornické muzeum Příbram)

Zatímco každý občan České republiky vytřídí v průměru něco málo přes osm kilogramů elektroodpadu za rok, statistiky ukazují, že zaměstnanci podniků zapojených do projektu Zelená firma třídí až trojnásobek republikového průměru. „Projekt pomáhá firmám řešit problematiku odpadového hospodářství, které je v dnešní době velmi aktuálním tématem. Společnost dostane bezplatně k využití sběrný box na elektroodpad, do něhož mohou zaměstnanci vhazovat kromě firemního elektroodpadu i vlastní drobná vyřazená elektrozařízení a baterie,“ vysvětlil za společnosti REMA, pod jejichž záštitou projekt Zelená firma dlouhodobě funguje, jejich generální ředitel David Vandrovec s tím, že posbíraný materiál a baterie po jednoduchém a bezplatném objednání svozu zamíří k recyklaci.

Mezi „zelenými firmami“ nejčastěji najdeme společnosti z Prahy, Jihočeského, Středočeského a Moravskoslezského kraje. Historicky prvním nositelem tohoto přívlastku se stala ostravská společnost AT Computers, jeden z významných českých distributorů zboží a služeb v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací. Právě firmy uvádějící na trh převážně informační a telekomunikační techniku se v projektu zelených firem pyšní poměrově nejvyšším zastoupením. Mezi držiteli registrace však lze najít také obchody s počítači a elektronikou, stavební společnosti, mobilní operátory, výrobce a prodejce tabákových výrobků nebo například firmy zabývající se výrobou a distribucí osvětlení. V seznamu je také 22 nemocnic z různých koutů republiky.

Do projektu Zelená firma jsou zapojeny také kulturní instituce – jednou z nich je národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram, které připomíná někdejší slávu báňské činnosti na Příbramsku. Dětem i dospělým nabízí oblíbenou jízdu hornickými vláčky, prohlídky několika kilometrů podzemí, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení se s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklórem.

„Příbramské muzeum, které se počtem prohlídkových tras a expozic řadí k největším hornickým muzeím v Česku i v Evropě, má ve svých prostorách od roku 2014 umístěný sběrný box na vysloužilá elektrozařízení a další odpad, jako jsou použité baterie, nářadí, zářivky, tonery či CD a DVD. Motivuje tak zaměstnance k ekologickému chování, neboť pro ně likvidace tohoto problematického odpadu nebyla nikdy jednodušší. Velkým bonusem je možnost odevzdat elektroodpad nejen firemní, ale i z jejich domácností,“ uvedl ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

Zelených firem, které umožňují všem svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení a baterie a akumulátory a zároveň je tím i podporují v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál, přibylo jen za loňský rok v Česku kolem sto dvaceti.

O projektu Zelená firma
Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Je zaměřen na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií, ale taky na sběr elektroodpadu od zaměstnanecké veřejnosti.

V současné době se projektu účastní více než 2200 firem. Jeho iniciátorem jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice.

Více informací a možnosti, jak se do projektu přihlásit, najdete zde: www.zelenafirma.cz


Pavlína Svobodová, DiS.,
oddělení komunikace a marketingu


Sběrný box na elektrozařízení v Hornickém muzeu Příbram.


Společnosti Rema, Pavlína Svobodová, DiS. ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka