www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Zasedání příbramského městského zastupitelstva

2018-06-18 08:49:19 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

V pondělí 18. června 2018 proběhne jednání Zastupitelstva Města Příbrami, a to od 16 hodin na obvyklém místě, tj. v budově bývalého horního ředitelství na náměstí TGM. K jednání je připraveno 25 bodů...

Foto

Bývalé ředitelství Rudných dolů.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Zastupitelstvo znovu projedná obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství. Důvodem je novelizace přestupkové legislativy a účinnost zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

V souvislosti s přípravou letošních podzimních komunálních voleb je nutno také stanovit, v souladu s příslušnými předpisy, počet členů Zastupitelstva Města Příbrami pro období 2018 - 2022.

Zajímavá bude zpráva o hospodaření města za rok 2017, závěrečný účet a účetní uzávěrka. Zastupitelstvo bude také projednávat vydání dle příslušných právních předpisů upraveného Územního plánu pro Příbram a ukončení platnosti starého, který byl zastupitelstvem schválen v roce 2002, ještě za účinnosti "starého" stavebního zákona. Úprava v zásadě nemění koncepci územního plánu, mění se spíše formální stránka tak, aby dokument korespondoval se stávající legislativou.

Rada také zastupitelům předloží Plán rozvoje sportu města Příbrami. Jednání bude zakončeno diskusí a interpelacemi.

Program

Podklady k jednání

ON-LINE PŘENOS


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Tato diskuse již byla ukončena.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka