www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Výročí: před 195 lety se narodil osvícený příbramský starosta Karel Hail

2014-04-25 09:04:18 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Před 195 lety se v Českém Krumlově narodil Karel Hail, který později jako obchodní cestující a kupec přesídlil do Příbrami. Roku 1850 byl zvolen do obecního zastupitelstva, později se stal starostou města (1863 – 1864 a 1867 – 1893), roku 1865 zvolen do okresního zastupitelstva a okresního výboru a roku 1866 byl zvolen do funkce starosty okresního zastupitelstva, kterou vykonával až do své smrti. Za jeho éry se v Příbrami vybudovala většina význačných staveb včetně radnice, rovněž má značné zásluhy na tom, že se Příbram stala školským městem – za něho byly v Příbrami zřízeny měšťanské školy, učitelský ústav i reálné gymnasium.

Foto

Před 95 lety se narodil osvícený příbramský starosta Karel Hail.
(Foto archiv Příbramsko.eu)

Karel Hail (25. dubna 1819 Český Krumlov – 22. června 1893 Příbram) se vyučil kupcem v Praze a jako obchodní cestující poznal Příbram. Zde si na náměstí v domě „Fuoronském“ pronajal obchod, kde si roku 1844 otevřel koloniál. V Příbrami zdomácněl.

Roku 1847 se stal poručíkem ostrostřeleckého sboru a o čtyři roky později táhl s gardou na pomoc ostřelované Praze.

Téhož roku zakoupil za 5400 zlatých dům čp. 64 v Plzeňské ulici (později Pelzova knihtiskárna), kam s obchodem přesídlil.

Roku 1850 byl zvolen do obecního zastupitelstva, v němž úřadoval jako radní, později se stal starostou města a to dvakrát (1863 – 1864 a 1867 – 1893).

V roce 1853 se stal velitelem ostrostřeleckého sboru a po pěti létech C. a k. poštmistrem.

Ve svých 46 letech byl roku 1865 zvolen i do okresního zastupitelstva a okresního výboru a roku 1866 byl zvolen do funkce starosty okresního zastupitelstva, kterou vykonával až do své smrti.

Má, i jako jeden ze zakládajících členů, významné zásluhy o příbramskou TJ Sokol, v níž byl prvním starostou. Přesto nikdy v sokolském kroji nevystupoval.

Rovněž má značné zásluhy na tom, že se Příbram stala školským městem – za něho byly v Příbrami zřízeny měšťanské školy, učitelský ústav i reálné gymnasium.

Byl též členem všech příbramských spolků, z nichž u většiny členem čestným.

Za své zásluhy byl vyznamenán roku 1888 řádem sv. Řehoře a později 1889 rytířským řádem Františka Josefa.

Byl velkým dobrodincem chudých, nemocných, sirotků i studenstva. Proto jeho smrti želel kdekdo. Příbramská obec, jejímž byl čestným členem, mu vypravila 24. června 1893 nádherný pohřeb z radniční budovy.

Karel Hail patřil ke starostům, kteří svoji Příbram zvelebovali a kulturně a společensky rozvíjeli.

Příbramští starostové - přehled
František Koller, kupec, purkmistr 1850 – 1858
Jan Auer, učitel, purkmistr 1858 – 1861
Maxmilián Bradáček, sládek, purkmistr 1861 – 1863
Karel Hail, kupec, poštmistr, starosta 1863 – 1864
MUDr. Kristián z Alemannů, lékař, ředitel nemocnice 1864 – 1866
Karel Hail, poštmistr, starosta 1867 – 1893
Josef Klauda, cihlář, rolník, starosta 1893 – 1895
Blažej Mixa, voskař, starosta 1895 – 1909
JUDr. Max z Alemannů, advokát, starosta 1909 – 1918
Hynek Klička, živnostník, předseda NV 1918
Josef Skopeček, učitel, starosta 1919 – 1923
František Pešek, bednář, starosta 1924 – 1928
Augustin Čížek, voskař, starosta 1928 – 1941
Ing. Mont. Jan Holický, vládní rada 1941 – 1942
František Pavlíček, továrník, předseda NV 1945
JUDr. Bohdan Podlena, městský tajemník 1945
Ludvík Zíbrt, učitel, předseda NV 1945 – 1946
Josef Tomek, vrchní inspektor ČSD, předseda NV 1946 – 1948
Ing. C. Václav Mašek, úředník, předseda NV 1948 – 1949
Jindřich Kozohorský, dělník, předseda NV 1951 – 1954
František Junek, obchodní příručí, předseda NV 1954 – 1967
Zdeněk Pečenka, technik, předseda NV 1967 – 1968
Jaroslav Polák, truhlář, předseda NV 1968 – 1976
Ing. Josef Černý, ekonom, předseda NV 1976 – 1988
Mgr. Jiří Machala, státní zaměstnanec, předseda NV 1989 – 1990
Mgr. Jaroslav Hodrment, středošk. profesor, předseda NV, starosta 1990
Mgr. Václav Chvál, dělník, pedagog, starosta 1990 – 1991
Mgr. Josef Vacek, technik, starosta 1991 – 2002
Ing. Ivan Fuksa, dopravní inženýr, starosta 2002 – 2006
MVDr. Josef Řihák, veterinář, starosta 2006 – 2012
Ing. Pavel Pikrt, technik, starosta 2012 - 2014
Ing. Jindřich Vařeka, podnikatel, starosta 2014 - dosud


Mgr. Jaroslav Hodrment ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka