www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Vojenské lesy a statky: Pro běžkaře přijímáme mimořádná opatření

2017-01-20 14:31:18 | Město Příbram, TZ ©

Úterní schůzka starosty města Příbrami s ředitelem Vojenských lesů a statků, s.p. (VLS), divize Hořovice, Petrem Švadlenou má již dnes své výsledky. VLS, díky podnětu starosty a návrhu tras příbramských běžkařů pro tuto aktuální situaci, přijímají v CHKO Brdy mimořádná opatření týkající se úpravy lesních komunikací tak, aby v co největší možné míře vyhověly požadavkům milovníků bílých stop. Podle ředitele Švadleny sice není v silách VLS připravit běžecké trasy v tak velkém rozsahu, jak sportovci navrhují ještě pro tuto zimu, ale určitě mají šanci připravit trasy pro sezonu příští.

Foto

Na Toku.
(Foto Pavlína Svobodová)

Jindřich Vařeka tuto situaci vítá. „Jsme na samém počátku. Potíže běžkařů, ale i jiné problémy související s rozvojem turismu v Brdech, je třeba řešit efektivně a především koncepčně. Řešením je destinační společnost,“ znovu připomíná starosta.

Jeho slova potvrzuje ředitel Petr Švadlena s tím, že velmi pozitivně vnímá iniciativu Města Příbrami a také snahu o řešení situace. „Pro VLS není problémem svoji činnost zájemcům o zimní sporty v zimních měsících přizpůsobit,“ vysvětluje ředitel Švadlena s tím, že VLS doposud neměly partnera, který by s uceleným návrhem běžkařských tras v Brdech přišel.

„Pro systémové řešení, schválení a vyznačení běžkařských tras musí tento proces zastřešit nějaký mediátor. Ať už obec, agentura, či sdružení, které povede celý proces od návrhu tras, projednání návrhu s vlastníkem, s orgány ochrany přírody až po jejich vyznačení a vlastní údržbu přímo v terénu,“ doplňuje Švadlena a pokračuje: „Proto děkujeme iniciativě příbramského starosty, který záležitost pro tento rok zastřešil.“

Jaké běžecké trasy jsou tedy schopny VLS pro sportovce zachovat ve sjízdném stavu? „Abychom umožnili běžkařům využít současné příznivé podmínky, musíme přijmout mimořádná opatření. Jedno z nich může být dočasný přesun našich hospodářských aktivit mimo dotčenou oblast a snížení intenzity zimní údržby komunikací,“ konstatuje dále ředitel Švadlena s tím, že návrhy komunikací, které od sportovců VLS obdržely, byly pečlivě posouzeny.

Petr Švadlena však dále připomíná, že zastavit zimní údržbu páteřních komunikací ve správě VLS nemůže, protože není možné opomenout povinnost zajistit sjízdnost komunikací pro potřeby Armády České Republiky, složek IZS a dalších subjektů s oprávněným důvodem pro vjezd do prostoru bývalého vojenského újezdu, současné CHKO.

Na modře vyznačených komunikacích nebudeme provádět zimní údržbu. Pokud nastane akutní potřeba pro jejich zprovoznění (pyrotechnická činnost AČR, IZS a pod.), provedeme pouze prohrnutí a posyp jen v nezbytně nutných místech,“ vysvětluje Petr Švadlena a pokračuje: „U červeně označených komunikací vyhovět nemůžeme, poznámky proč to nelze, jsou napsané černou barvou“.

Návrh běžkařů ze dne 18. 1. 2017

Orlov:
1. Cesta směrem na Slaninskou ke Kozičínské hájovně
2. Cesta na druhou stranu směr Orlov rozcestí, dále k Podlesí – žlutá turistická
3. Okruh Třemošná tam je to jasné a na běžky jednoznačně nevhodné – pouze pro pěší, vzhledem k převýšení a terénu.


Kozičín:
1. Kolem vodárny, směr Bohutín, dále napojení na Prokopskou - celá Prokopská až na Pilskou.
2. Slaninská k hájovně, dále směr Pilská – dále cesta Struhy na Žernovu (nad Láz)
3. Slaninská směr Pilská
– dále na rozcestí k Třemošenské – Třemošenská pod Třemošnou
4. Slaninskádále rozcestí k Třemošenské, dále po Buršovské, Káňská, napojení na Čihadelskou směr Carvánka.
5. Slaninská – dále Perkanská směr Láz.
6. Slaninská – Čihadelská směr Tok (rozcestí Na Carvánce).

Vyjádření VLS: V celé oblasti kolem Slaninské cesty probíhá těžba, komunikace je nutná pro výrobu a odvoz dřeva a bude udržovaná posypem.  

Láz (Žernova):
1. Směr Skelná Huť, dále Perkanská směr Pilská
2. Struhy směr Pilská

Vyjádření VLS: Na Struhách a kolem Pilské začne za cca 3 týdny těžba a komunikace bude udržovaná posypem až v této době. Do té doby – cca do půlky února bude komunikace bez údržby.

Silnice směr Nepomuk - Rozcestí směr Vranovice
1. Andělská, dále na Kormundovku, zpět Havelská, Andělská - okruh
2. Andělská, dále Borská, odbočka na Tockou, směr Praha
3. Andělská, Planýrka, Nepomuk

Vyjádření VLS: Kolem Andělské cesty probíhá těžba, cesta je a bude místy ošetřena posypem, ne v celém profilu a délce.

Nepomuk
1. Planýrka, Borská, Pražská linka, Tocká, Dřevěnka, zpět Nepomukokruh i s vrcholem Praha
2. Dřevěnka, Pražská linka, směr Na Rovinách, dále směr Praha, na Tockou, zpět po Dřevěnce na Nepomuk

Vyjádření VLS: Příjezdové komunikace směrem k zařízení na vrcholu Praha jsou a budou pravidelně udržované posypem.

Pavlína Svobodová,
tisková mluvčí

Mapy: klikni pro zvětšení


Město Příbram, TZ ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:pavel Vloženo: 2017-01-23 07:06:49 IP: 176.98.110.***
Pan "Libor" má samozřejmě z různých besed velké zkušenosti z překrucováním faktů. Tak snad jen bych to měl uvést na pravou míru: Nikdo "netrousil", že Příbram má v CHKO 10 ha lesa. Hranice CHKO nám je i byla známa. Pouze jsme se zmínili o tom, že je škoda, že Příbram v celkem nedávné minulosti se nehlásila k cca 10ha lesa, které historicky náležely ke Kozičínu, nyní se nacházejí už na území CHKO a byly zapsány do Obecnického katastru. To je vše - dobře vím, že je na to pozdě a není pravděpodobné, že by se na tom už dalo něco změnit. Termín, kdy se tak mohlo učinit, uběhl již v r.2012 nebo 2013 (teď se mi to nechce hledat). Ty trasy pro lyžaře mimo CHKO jsou také navrženy, zatím se tím však ještě nikdo podrobně nezabýval - jsou i jiné priority. Pokud jde o návrh lyžařských tratí např. v okolí Třemošné,dávali jsme jej (jako město) už v září 2015 (29.9.) ministrům Brabcovi a Stropnickému (dost dobře nebylo komu to tehdy předat) spolu s návrhem cyklotras a pěších cest. Ten náš návrh se pak dostal i na AOPK. Když pak byly připravovány návrhy značených tras, zabývala se AOPK a tehdejší Újezdní úřad pouze návrhy na pěší a cyklotrasy. Bylo nám řečeno, že na lyžařské tratě nebyl čas se jimi zabývat a že se tak stane v budoucnu. Všichni dobře víme, že je nesmysl "tahat" běžkaře po silnicích, které musí zůstat průjezdné. S tím ten náš návrh také počítal a volil trasy jiné. Nemá smysl, abych se tu rozepisoval o tom, proč se s tím zatím téměř nic nedělalo. Byla by to zbytečná debata... Pan Libor jistě řekne, že v září 2015 už byly cyklo a pěší trasy v podstatě namalovány a právě onoho 29.9. byl jejich základní návrh na schůzi prezentovan (na mapách, které byly tak rozostřené, že na nich nikdo skoro nic neviděl). To nepopírám - Příbram předala připomínky a doporučení k těm návrhům, kde doplnila právě i ty lyžařské trasy. V té době bylo ještě mnohé otevřené a na připomínky a změny byl ještě čas.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-22 11:01:10 IP: 89.102.187.***
Ještě dodatek Světoběžníku k běžkařským trasám. Není to tak dlouho, co JUDr. Čámský a pár jeho soukmenovců trousili do světa, že Město Příbram má v CHKO Brdy asi 10 ha lesa. Byl to sice nesmysl, protože experti evidentně nevěděli, že hranici VÚ a dnes CHKO tvoří cesta z Orlova k hájovně Slanina. Za hájovnou směrem ke Kozičínu pokračuje asi 100 m a pak pohledem ke Kozičínu do prava k hájovně U Prokopa. Ty lesy pod cestou patří Městu Příbram a pod její územní působnost a jsou mimo území CHKO Brdy, směrem ke Prokopovi pravděpodobně obci Bohutín, jejíž působnost také končí na hranici CHKO Brdy. Proč tam nejsou ty běžecké trasy? Patří to Příbrami a Bohutínu a nepotřebují na to žádné povolení Správy CHKO Brdy. Tam se přece dá udělat skvělý přírodní ovál. V lese, bez silnic, bez povolení, přístupné jak z Kozičína, tak Z Orlova (rozcestí v lese směrem od parkoviště rovně - pod hranici CHKO, směr Kozičím, dále směr Bohutín). Zase jenom blafy, žádná činnost.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-22 09:30:21 IP: 89.102.187.***
Světoběžníku, nemyslím si že se názorově rozcházíme. Spíše jde o chápání. Stezky a cyklostezky jsou už přece projednané a schválené přesně tím způsobem, jak popisujete. Představa, že z návrhu budou všichni nadšeni je samozřejmě mylná. Žádným návrhem se nezavděčíte všem. Destinačku podporuji, ale jsem střízlivý. Vedle ní může tu činnost dělat kdokoliv vč. podávání návrhů. A znovu opakuji - destinačka bude podávat jenom návrhy, ne rozhodovat. Proto je tak důležitá podpora zainteresovaných obcí. Jenom se rozcházíme v některých tématech. Nesouhlasím s kauzou běžkařských tratí. Ty měly být dávno projednané a nebyl problém. Chyba je jednoznačně na straně těch, kteří mají o běžecké trasy zájem. Chyba je možná i v tom, že kolem destinačky vznikly zavádějící informace (není destinačka, nemůže se nic projednávat). V Brdech se loni odehrálo dost akcí, které organizovali lidé z Prahy, Plzně, Moravy. Je zajímavé, že neměli problém si zjistit informace (které byly mimochodem bohatě interpretovány tiskem) a akci zajistit. Řekněte mi, kdo řešil problematiku lyžařských tras ? Kdo proto něco udělal ? Jak si to vysvětlujete ? Řešit to když napadne sníh je pozdě. Proto ten otevřený dopis považuji za sprostotu a garantuji vám, že jestli se to bude projednávat, tak se to proti autorům tvrdě otočí. Pak nezbývá než lyžovat v Brdech bez tras, v klidu, v pohodě. Posypané jsou jenom obslužné komunikace. Vy opravdu věříte tomu, že by lyžaři měli lyžovat na silnici a že je to tak správně? Pak tedy mi nezbyde uznat, že Brdy jsou asi malé a nikde jinde to nejde. Dneska vyšel na pribram.cz rozhovor s vedoucím Správy CHKO Brdy. Z toho rozhovoru je patrné, kam se budou Brdy ubírat. Budou se ubírat tam, aby Brdy zůstaly Brdami a ne atletickým oválem nebo zastavěnou oblastí. Na to, že je v Brdech rok a půl, tak smekám. A proto taky má plnou podporu obcí. Jak myslíte že se schvalovaly trasy KČT nebo interpretační plán? Bez součinnosti a podpory obcí by to nešlo. Někdo tady může být sto let a stejně mu to bude prd platné. Já si samozřejmě přeji, aby destinačka vznikla a fungovala, protože to vyřeší spoustu problémů. Jenže to trvá už moc dlouho. Tohle se mělo řešit už počátkem roku 2015, když byl VÚ Brdy zrušen. Nové katastrální rozdělení vč. krajské hranice bylo rozhodnutím stavebního úřadu VÚ Brdy vyhotoveno v listopadu 2013, v únoru 2014 zapsáno na katastrálním úřadě. Tady už mohl začít přípravný proces místo neustálých politických rozborů a kydání špíny třeba i na ty obce. V době, když už bylo dávno vše dané a rozhodnuté se v Příbrami polemizovalo, co bude. Tady začaly ve skutečnosti ty problémy. Měli se oslovit kompetentní lidé, měla se započít spolupráce s s tehdejším újezdním úřadem, protože ten už dávno spolupracoval s AOPK. Tam byla luxusní dálnice do Brd. Příbram se spolehla na teoretické literáty, tak je bohužel tam, kde je. Na samém počátku.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2017-01-22 07:59:33 IP: 105.80.120.***
Libore, z mnoha argumenty souhlasím, i když jste si rozhodně mohl odpustit osobní napadání a zůstat ve věcné rovině. Co se týče Příbrami, starosta Vařeka po minulé garnituře přebíral vytunelovaný rozpočet s dluhem 3,5 mil. korun a spoustu kostlivců ve skříni. Je malý zázrak, že letošní rozpočet je přebytkový, a to více než 100 milionů a spoustu kostlivců bylo vyřešeno. Letos bude Příbram mimo jiné financovat dvě nové cyklostezky, spojující Příbram a Brdy. Já, patrně na rozdíl od vás, jsem přívržencem Destinační společnosti Brdy jako společné platformy pro rozumnou dohodu a společnou práci obcí v CHKO Brdy. Je škoda, že se DSB díky některým lidem, kteří jí systematicky hází klacky pod nohy a sledují tím osobní prospěch, rodí tak těžce. "Spontánní trasy" běžkařů vznikají proto, že se běžkaři musí vyhýbat vypluženým a vysypaným komunikacím, to není žádná vymyšlená a uměle kamuflovaná kauza, to je směšné tvrzení. Musí zkrátka podle všech pravidel vzniknout, jak sám níže naznačujete, určitá promyšlená síť tras, zimních i letních, a to po dohodě všech zainteresovaných. A to bude jedna z prvních úloh DSB pro letošní rok, to se bez této platformy spontánně určitě realizovat nebude.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-21 20:34:11 IP: 89.102.187.***
Patriku, ještě k vaší poznámce o činnosti Správy CHKO Brdy. Výčet kompetencí tohoto orgánu státní správy je definován zákonem o ochraně přírody a krajiny a nařízením vlády k vyhlášení CHKO Brdy. To vyhlášení vlády je v podstatě doplněk zákona o ochraně přírody, kterým se Správě CHKO Brdy přidávají kompetence, které nejsou v zákoně o ochraně přírody uvedeny. Byl to promyšlený a pečlivě promyšlený tah na základě zkušeností z fungování jiných CHKO. K věci - ustanovení o tom, že navrhované značené stezky v CHKO Brdy musí schválit Správa CHKO Brdy, je o tom, že Správa CHKO Brdy zhodnotí navrhované trasy z hlediska ochrany přírody, tedy aby nebyly v kolizi s ochranářskými požadavky. Ta koordinace spočívá v tom, aby stezky měly nějaký koncept (např. jako cyklostezky, které propojují přirozeně jednotlivé oblasti a nástupní místa) a z Brd se nestaly omalovánky. Správa CHKO Brdy nemá žádnou povinnost, aby trasy navrhovala. O to už se musí postarat někdo jiný. Představený návrh je nesmyslná koncepce, labyrintem tras, bez jakékoliv myšlenky. Ideální je, aby koncept prošel širokým spektrem připomínek, v součinnosti s obcemi. To je záruka toho, že koncept bude funkční a bezproblémový a také v praxi jednoduše realizovatelný i z finančního hlediska, protože vznikl ve všeobecné shodě. Návrh pana Čámského alias Šálka, vzniklý v příbramské hospodě nemá šanci na přežití. Dneska jsem se v oblasti Třemošné přesvědčil o jiném problému. Okolí je protk8no spontáními trasy a viděl jsem desítky lyžařů. vedle toho jsem ale viděl přeplněné parkoviště v Orlově, žádnou přístupovou trasu z Příbrami do Orlova a žádnou autobusovou dopravu k Brdům. Takže mi nezbývá než konstatovat - o Brdy je postaráno, ale o lidi směrem k Brdům ani náhodou. Takže kde je problém - v Brdech nebo před Brdami? Problém je přesně tam, kde jsem očekával. Neschopnost lidí kolem Brd je uměle kamuflována vymyšlenými kauzami v Brdech. Jinak v Orlovské hospodě jsem potkal partu úžasných lidí z BUBU CITY v čele se starostou Jirkou Hahnerem, kteří pěšmo přešli Brdy ze Strašic do Orlova. K jejich úžasnému výkonu v těchto sněhových podmínkách jim ještě jednou gratuluji a tím stvrzuji lehkou slivovicovou vánici.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-21 10:12:10 IP: 89.102.187.***
Patriku bohužel nemáte pravdu. Klíčová v CHKO Brdy je zonace. III. zony jsou považovány z dikce zákona o ochraně přírody za území silně přeměněné člověkem a běžné hospodářské území. To je problém té nepůvodní ( v tom rozsahu), dnes zpravidla přestárlé smrkové monokultury. 85 % území je ve III. zónách. Můžete si o tom myslet co chcete, třeba ovlivnění zonace ve prospěch hospodaření. Taky si VLS nemastí svojí kapsu, ale naplňují státní pokladu, jen tak mimochodem. Jenže likvidace smrkové monokultury a její nahrazení bohatší druhovou obměnou je pro budoucnost Brd klíčové období. Snížení rizika kůrovcových a klimatických kalamit, zadržování vody v krajině přirozeným způsobem, různorodá biota v území, to povede v budoucím období jenom k jedinému - k rozšíření zonace do I. II. zon a tím pádem lepší ochraně území. Takže ta těžba je z hlediska zájmů ochrany přírody velmi důležitá. To ale neznamená, že by se to mělo nějak dotknout turistů, naopak. Trasy jsou připravené, letos budou snad hotové. Určitým změnám se nikdo nebrání. Stačí jenom místo hysterických výlevů začít pracovat a něco navrhnout. A pak - a to vyčítám kritikům nejvíce. Copak vás někdo nutí chodit nebo jezdit na kole po nějakých šablonách? Nejsme v národním parku, jsme v CHKO, choďte si kam chcete!!!!!! A věřte mi, že starost o turisty je jenom takové populistické klišé. Já vám mohu garantovat, že procházku lesem, terénem, podél potoků, to žádná značená trasa nenahradí. Největší problém je jinde. Turisté nemají kde zaparkovat, kde se s odpuštěním vyčurat. A to není problém CHKO, VLS ani Správy CHKO, to je problém obcí a měst. Takže ti křiklouni z okolí, by měli věnovat energii tady, tzv. si nejdříve zamést před vlastním prahem. Až něco předvedou, tak budou mít třeba respekt. Zatím mimo křiku nepředvedli nic.
Autor:Patrik Vloženo: 2017-01-21 09:18:34 IP: 176.98.110.***
Vážení, mě spíše děsí, že po vyhlášení CHKO Brdy je zde tak velký rozsah těžby dřeva ......., že nelze vyhovět běžkařům a těžbu přerušit, nebo plánovat mimo zimní sezónu, která ve zdejších podmínkách není zase tak dlouhá. Ekonomika asi převažuje nad ochranou přírody. Je jasné, že dřívější neomezení vládci lesů mají teď problém se přizpůsobit oprávněným požadavkům turistů a návštěvníků. Také by mě zajímalo, proč nekoná Správa CHKO Brdy, která má v "Plánu péče o CHKO Brdy na období 2016 - 2025" , bod 3.11. Rekreace : ve spolupráci s obcemi, VLS a LČR koordinovat cyklotrasy, běžkařské a turistické trasy a vytvořit a udržovat terénní informační systém. Proč za ně tyto věci musí řešit pan starosta z Příbrami ?
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-21 09:13:06 IP: 89.102.187.***
Normální provozní dohoda. Jsou to páteřní komunikace, současný stav povětšinou nevyžaduje údržbu, protože ta už byla provedena. Až napadne sníh, budeme muset něco protáhnout, což v praxi vzhledem k výškovým rozdílům bude hodně. Přečtěte si vyjádření pana Švadleny pořádně, aby se zase někdo nedivil jak divizna.
Autor:pavel Vloženo: 2017-01-21 08:48:43 IP: 176.98.110.***
Snad jen pro vysvětlení: Nebylo předpokládáno, že mail VLS bude otištěn prakticky v původní podobě - tedy vč. v textu použitých barev. Při zpracování map byly tedy použity jako nejvýraznější (červené) barvy na cesty, které pro běžkaře jsou sjízdné. Černě pak ty, které jsou a budou pluhovány a sypány. Kdyby to bylo podle originálního textu, pak to, co je červeně, by muselo být modře a to, co je černě by bylo červené. Skutečně se předpokládalo, že bude zpracován zvláštní komentář. Ty mapky nebyly součástí mailu, ale musely být dodatečně zpracovány. Zpracovatel netušil, že bude jako komentář použita část textu i s původními barvami. Kdyby to bylo dopředu známo, byly by použity barvy, odpovídající těm v textu.:) Působí to bohužel asi některým všímavým lidem trochu potíže, ale snad to pochopí.
Autor:Keroška Vloženo: 2017-01-20 21:45:27 IP: 77.48.26.***
Pro Vlastu.Po cestách žádné nebezpečí nehrozí.Nehrozilo ani za socialismu,natož dnes.Vždy se po cestách pohybovala technika a nyní několik let pěšáci a kolaři.Někteří a málo jich není,se po cestách prohání již mnoho let,včetně čtyřkolkářů.Mimo cesty též prakticky nebezpečí nehrozí(pokud by hrozilo,tak ty čtyřkolkáři a byly to bandy čítající i 40 kusů,jezdíce cikcak Brdy,často podparou,někde vybuchly,zvěř vysoká a černá také -nikdy jsem nic takového nezaznamenal).Takže přesto rada.Cesty bez nebezpečí,mimo ně s rozvahou.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-01-20 20:23:33 IP: 176.98.110.***
Vlasto, když jedete na kole nebo na běžkách po zpevněné cestě, rozhodně se nemusíte bát nějaké pyrotechniky, v tom má Váš známý samozřejmě pravdu. Borůvkáři, houbaři, kteří prolézají terén mimo zpevněné komunikace, by však měli být opatrní. Určitá menší část prostoru CHKO Brdy ještě pyrotechnicky očištěna nebyla (hotovo bude do konce roku 2017). Pochopitelně teď nemluvím o problematice bývalých cílových ploch, i tam jsou zpevněné komunikace bezpečné, mimo ně se však jakýkoliv pohyb turistů nedoporučuje.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-20 20:12:07 IP: 89.102.187.***
Díky, nemáte zač. Možná se nakonec větší část těch červených nebude udržovat, fakt nevím, moc srozumitelný to teda není. Třeba se jenom vlk nažral a koza zůstala celá. Ale zase dobrý důvod pro diskuzi. Teď v podstatě nejde o nic, komunikace jsou sjízdné jak pro běžkaře, tak pro auta. Horší bude, jestli to zledovatí nebo napadne další sníh. Tady v tom případě asi dohoda skončí prvním zapadlým autem. Tip na víkend - zimní obora na Skelné huti. Je tam úžasné stádo vysoké, jeleni a laně (doufám že jsem koukal dobře, nedávno jsem to tam projížděl). V tomhle počasí se drží u krmelců poblíž stodoly. Řekl bych určitě tak 20 - 30 kusů, minimálně. Ještě se to nikde neobjevilo, ty 2 jeleni Na Slanině si třeba odfrknou.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-01-20 19:54:48 IP: 176.98.110.***
Libore, máte pravdu. I já jsem si všiml toho, že barvy v textu nekorespondují s barvami na mapách. Červená na mapě by měla být dle barvy textu udržovaná (pluh, posyp), zatímco je na mapě presentována jako neudržovaná. Evidentní chyba v konzistenci textu a mapy. Jste bystrý pozorovatel. Jsem rád, že jste na tu disproporci upozornil.
Autor:Vlasta Vloženo: 2017-01-20 19:52:39 IP: 176.62.232.***
Ráda si užívám běžky a v létě kolo. Velmi mě zájmy běžkařů a co se tu teď rozjelo překvapilo. Jsem ráda, že pan starosta začal toto řešit. Snad to bude za rok lepší. Dočetla jsem se tu o objev Brdy. Neznala jsem to, díky za tip. Lekla jsem se te munice, jezdím tam často. Ale v tom článku co tam je, není, že je to vyčištěno. Mám známého v Jincích u vojáků. Vždy mi tvrdil, ať se po cestách nebojím. Tak mu budu také věřit ☺️. Buďme rádi, že je tu fajn
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-01-20 19:39:33 IP: 176.98.110.***
Pane Honziši, odpovídám Vám, ale v pochopení jen doufám: fakt nemám potřebu, aby můj server turistika-brdy.cz "táhnul" a byl kdovíjak "rychlý". V Brdech relaxuju a přemýšlím. Brdy jsou poklad, který se nám otevírá po devadesáti letech nadvlády různých vojsk, bohužel i včetně wehrmachtu. Nejen nám, kdo jsme z Příbrami, Rožmitálu, Jinců, Spáleného Poříčí, Zaječova, Strašic, Křešína, Felbabky a kdejaké zapomenuté zapadlé podbrdské vísky. Ale lidem z celé republiky, kteří zkrátka mají o Brdy zájem: trampové, čundráci, cyklisté, pěšáci, hamakáři, fotografové, novináři, paraglidisté, zkrátka lidem, kteří nejen přírodu užívají, ale také si jí váží, ctí a respektují. Z tohoto pohledu je směšné rozehrávat nějaké žabomyší války.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-20 19:27:35 IP: 89.102.187.***
Řekl bych, že vyjádření pana Švadleny, s barevně rozlišeným textem návrhu tras a mapou nehraje s legendou pod mapami. Dle textu a map se červeně označené bude udržovat včetně posypu, legenda ale u červené označuje neudržované komunikace? Nerozumím, ale ty červeně označené v mapě jsou páteřní komunikace, tak si myslím, že platí, že ty se budou udržovat. Legenda pod mapami je dle mého názoru špatně.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-20 19:02:07 IP: 89.102.187.***
Honziši, tvoje místo je v členské diskuzi příznivců velkého Kima. Chlapče, tady si nemůžeš dát svých poctivých pět hvězdiček.
Autor:pepa z vorlova Vloženo: 2017-01-20 18:32:36 IP: 195.191.204.***
a co je na tom arogantním webu objevbrdy objevného a rychlejšího? Deset štvavých článků za sebou na téma prohrnování tras... Tohle mohlo být už hotové před rokem, kdyby se jen nepindalo, nešpinilo a něco dělalo.
Autor:Honziš Vloženo: 2017-01-20 18:23:20 IP: 109.72.12.***
Pane Hodrmente, klesáte. Vlastníte projekt turistika-brdy a ten moc netáhne. Kluci z objevbrdy jsou rychlejší, šikovnější, mají obsah. řekl bych že jen závidíte. Libor zase naříká, jak jeho příspěvky blokují, no nevím, vypadá to, že jste oba jen zapšklí a nepřející. Prostě Příbramáci.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-20 17:04:12 IP: 89.102.187.***
Ještě perlička o objevubrdy.cz. Zhruba před týdnem oznámili, že pyrotechnická sanace Brd je ukončena, protože munice se nachází už jenom na dopadových plochách. Zároveň oznámili turistům, že se mohou z toho důvodu na celém území pohybovat bez omezení. Napsal jsem jim dotaz, z jakého zdroje tu informaci mají. Dotaz samozřejmě do diskuze nepustili. Je mi docela líto paní Pasekové ze Spáleného Poříčí. Je to slušná a pracovitá žena, která si neuvědomila, jak jí vystoupení na tomto serveru poškozuje. No, k té pyrotechnické sanaci. Já osobně očekávám otevřený dopis od objevbrdy.cz ministru obrany, aby okamžitě přestal plýtvat finančními prostředky a pyrotechniky z Brd odvolal. Vždyť oni už přece sanaci ukončili, sakra na co tam ten ministr obrany je?
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-20 16:23:28 IP: 89.102.187.***
Děkuji pane redaktore. Abych pravdu řekl, nejsem vyznavačem jemné diplomacie, ale tohle vyrazilo dech i mně. Oni si vůbec neuvědomují, že už vlastně skončili. Přitom celá ta problematika je tak jednoduchá a dá se tak jednoduše řešit. Ovšem povykováním a výhružkami na dálku to opravdu nejde. V podstatě jsem přesvědčený o tom, že o Brdech nic neví. Párkrát jsem jim poslal v dobré víře i příspěvek, ale neotiskli mi ho. Tam to funguje jinak než u standartních serverů, kde se příspěvky hned objeví a administrátor je vyřazuje jenom z důvodu porušení kodexu diskutéra. Oni je tam cenzurují a dál posílají jenom ty, které se jim hodí tzv. do krámu. Takže celá ta jejich diskuze je pod tvrdou cenzurou a tendenčně řízena. Pořád ty lidi nemůžu nikam zařadit, drogy, alkohol, huliči jontů ? Fakt nevím.
Autor:J. Hodrment Vloženo: 2017-01-20 16:05:23 IP: 176.98.110.***
Libore, souhlasím s Vaším názorem. Opravdu bych neměl nic proti iniciativě serveru objevbrdy.cz, naopak bych ji vítal, kdyby do toho nevpadl touto agresivní, ultimativní a informačně zavádějící formou. Je to škoda a tato antidiplomacie může ledasco dobrého pokazit. Bohužel mám zprávy, že se představitel tohoto portálu choval arogantně i k některým úředníkům příbramské radnice. Tak takhle asi ne.
Autor:Libor Vloženo: 2017-01-20 15:39:14 IP: 89.102.187.***
Předpokládaný výsledek. Mimochodem, důrazně varuji všechny, co chtějí něco v Brdech prosadit, před serverem objevbrdy.cz. Podle nich se např. žádosti o vyznačení tras podávají takto: Pošpiním VLS,AOPK, Správu CHKO Brdy a pak napíšu otevřený dopis s výhružným ultimátem, do kdy očekávají schválení navržených tras. Pro začátek. Ostatní záležitosti již budou projednávány pod jejich správou a dohledem. Klid, není to scifi, není ani válka ani se nevrátili bolševici. Platí stále stejný postup jako v normálním civilizovaném světě. Žádosti se podávají vždy a jen na podatelně věcně a místně příslušného úřadu, písemnou formou.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

Doporučujeme!

Spolek ve čtvrtek

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka