www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Vladimír Král: Dílčí úspěchy Šance pro Příbram na prvním řádném zastupitelstvu

2018-12-21 08:39:54 | Mgr. Vladimír Král ©

V pondělí 17. prosince se konalo první řádné povolební zasedání příbramského zastupitelstva. Níže shrnuji, jak to dopadlo s různými návrhy Šance pro Příbram.

Foto

Člen příbramského zastupitelstva Mgr. Vladimír Král.
(Zdroj foto autor článku)

Při projednávání nového jednacího řádu zastupitelstva jsme navrhli, aby rozmnožování podkladů při předkládání návrhů měl na starosti odbor organizační a vnitřních věcí, jako tomu bylo doposud. (Původní varianta nového znění jednacího řádu počítala s tím, že zajištění kopií by měl nově na starosti navrhovatel, což by mohlo v jistém ohledu znevýhodňovat překladatele mimo radu města.) Tento náš návrh byl schválen.

Poněkud kuriózní situace nastala při volbě členů finančního a kontrolního výboru. Předem jsme jasně deklarovali, že naším kandidátem do finančního výboru je Mgr. Tomáš Mosler. Během rozpravy ovšem vystoupil Ing. Petr Rotter (ANO) a sdělil, že se mu v nějaké diskusi líbily příspěvky p. Nekolného (který byl na seznamu jako náhradník) a naopak příspěvky p. Moslera se mu nelíbily, a proto navrhuje p. Nekolného.

Lze se jen podivovat nad tím, proč by (ne)líbivost těch či oněch příspěvků měla být rozhodujícím faktorem při obsazování míst ve výborech. Na ustavujícím zastupitelstvu při volbě starosty zastupitelé Šance také neřešili, jaké příspěvky psal pan starosta. Respektovali příslušnou nominaci a hlasovali pro starostu. Tak či tak, ANO nominaci p. Moslera takřka jednotně zamítlo a členem finančního výboru za Šanci se při dalším hlasování stal p. Nekolný.

V samotném závěru se projednával námi nově předložený bod, který má za cíl zpřístupnit občanům audiozáznamy nebo videozáznamy ze zasedání zastupitelstva. Účelem návrhu je podpora transparentnosti jednání. (Celé znění našeho návrhu včetně důvodové zprávy najdete na webu Šance pro Příbram.) Původně jsme navrhovali kvůli menší technické náročnosti audiozáznamy, z debaty na zastupitelstvu vyplynulo, že by mohly být schůdné i videozáznamy.

Nakonec bylo prozatím odhlasováno, že město připraví „studii proveditelnosti“, aby bylo zřejmé, za jakých podmínek a s jakými náklady by mohly být záznamy zveřejňovány. Tato studie by měla být k dispozici do 25. února 2019, kdy se koná přespříští zasedání zastupitelstva. Předpokládáme, že následně by mělo zastupitelstvo hlasovat o věci samé.

Mgr. Vladimír Král
člen zastupitelstva města Příbrami


Mgr. Vladimír Král ©


Tato diskuse již byla ukončena.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka