www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Vedení kraje chce přispět Jihočeskému kraji na studii ke snížení přísunu fosforu do vodního díla Orlík

2018-11-06 09:39:58 | Středočeský kraj, Helena Frintová ©

Rada Středočeského kraje doporučila zastupitelům schválit poskytnutí jednoho milionu korun z rozpočtu Jihočeskému kraji na vyhotovení Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík.

Foto

Orlické jezero ze Žďákovského mostu.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Tento finanční příspěvek kraje by byl poskytnut jako účelová dotace, na základě veřejnoprávní smlouvy. „Cílem studie bude navrhnout taková opatření, která umožní snížit přísun fosforu do Orlické nádrže o dvě třetiny stávajícího stavu, tedy o 117 tun ročně,“ upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Připomněla také, že zájem krajů na zajištění této studie vychází ze společně nastavené těsnější spolupráce krajů z června letošního roku.

Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD) upřesnil, že současný roční přísun fosforu do Orlíku činí 192 tun. Z již zpracované „Bilance zdrojů fosforu a dusíku v povodí nádrže Orlík“ vyplynulo, že k přísunu fosforu do nádrže dochází z komunální odpadních vod, rybníků a rybničního hospodaření, dále ze zemědělského hospodaření, a to jak v oblasti živočišné tak i rostlinné výroby a dalších dosud neidentifikovaných zdrojů.

Po realizaci opatření, která by měla studie navrhnout, by mělo množství fosforu klesnout na 75 tun ročně. „Tato odborníky navržená opatření budou pro udržení cílové jakosti vody ve vodní nádrži zapotřebí realizovat v horizontu příštích 10-15 let,“ upozornil Miloš Petera. Navržená opatření by měla podle něj zároveň sledovat synergický efekt ke zvýšení retence vody v krajině v rámci protipovodňové a protierozní ochrany.

Celkové předem stanovené náklady na zpracování studie jsou odhadovány na max. šest milionů korun s DPH. Jihočeský a Středočeský kraj předpokládají, že práce na vlastní studii by měly být zahájeny po ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v únoru příštího roku a ukončeny v květnu roku 2020. Výběrové řízení na zhotovitele studie proveditelnosti bude vyhlašovat Jihočeský kraj.


Středočeský kraj, Helena Frintová ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka