www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Vánoce v hornickém domku, Štědrovečerní šichta a výstava havířských betlémů

2018-11-29 10:33:15 | Hornické muzeum Příbram, PaedDr. Josef Velfl ©

Vánoce v hornickém domku a Štědrovečerní šichta v Prokopské štole na dole Anna je název programu pořádaného Hornickým muzeem Příbram od pondělí 10. prosince, který potrvá až do pátku 21. prosince 2018 od 9 do 16 hodin.

Foto

(Foto Hornické muzeum Příbram)

Návštěvníci, zejména ti nejmenší, se mohou přenést do dob havířských předků na Příbramsku před sto a více lety. Poté, co zavítají do hornické chalupy na Březových Horách, si budou moci prohlédnout v interiéru tohoto stavení tradiční hornickou vánoční výzdobu, podívat se na ukázky původních zvyků a rukodělné tvorby a zároveň si tuto činnost také vyzkoušet; například zhotovování betlémových figurek, plastik hornických patronů, pečení a zdobení dekorativního perníku, lití olova a další.

V letošním roce je pro návštěvníky připravena také ukázka pracovního Štědrého dne – tzv. Štědrovečerní šichta v Prokopské štole v areálu dolu Anna, kam se návštěvníci dovezou důlním vláčkem slavnostně vyzdobenou štolou. Bude následovat nadílka v podzemí u stromečku v těsném sousedství nejhlubší jámy březohorského rudního revíru (1 600 m), zpěv koled, a na každého z příchozích bude čekat na památku drobný dárek.

Snahou muzea je připomenout dobu někdejší slávy příbramského hornictví v dávné minulosti spojenou s těžbou stříbra a olova, kdy si havíři fárající i na Štědrý den chtěli vytvořit vánoční atmosféru na svých pracovištích a takto prožít tento významný svátek.

Příbramské betlémy

Pro Příbramsko byla od pradávna typická tvorba betlémů ovlivněná dosti často lidovým uměním zdejších horníků, o čemž se mohou přesvědčit návštěvníci letošní výstavy pořádané Hornickým muzeem Příbram, která nabídne také několik nej.

Prezentován bude například jeden z nejstarších a zároveň největších betlémů, tzv. Vyskeřský, který vznikal od 2. poloviny 19. století v době největšího rozmachu místních stříbrných dolů. Jedním z jeho autorů byl horník – řezbář Antonín Mácha. Betlém obsahuje okolo 140 figur včetně postaviček havířů a více než 50 monumentálních staveb umístěných na podestě široké 4 m.

Můžeme se těšit například na Stočesův betlém z Podlesí, Sýkorův pocházející z Luhu u Milína z 30. let 20. století, jesličky rodiny Melkesů z počátku 20. století od řezbáře Prokopa Melichara s 32 figurkami osob a téměř 30 postavičkami zvířat, betlém horníka Josefa Klimta z let 1908–1913 inspirovaný zástavbou havířských domků v Mariánské ulici na Březových Horách, skříňkový s historickými figurkami chlebáčků, novodobý betlém Milana Hoška v podobě modelu dolu zvaného štufnverk, či historický štufnverk z pozůstalosti akademického sochaře a zdejšího rodáka Bohumíra Koubka.

K novinkám se řadí též prezentace historických betlémů rodiny Stejskalů z Dubna z 2. poloviny 19. století, jesliček rodiny Provazníkových rovněž z Dubna, které spatřily světlo světa na přelomu 19. a 20. století. Z konce 19. století pocházejí jesličky rodiny Rotků ze Starého Podlesí a z téže obce je i betlém Františka Šimka a Františka Majera. Tyto čtyři exponáty zapůjčilo Národní muzeum Praha.

Spolek Příbramští betlémáři představí mimo jiné Rainerův betlém z Podlesí datovaný do let 1880–1920, další podleský betlém rodiny Lívanců z let 1890–1920, Strnišťův betlém z Obecnice z let 1930–1938 či jesličky rodiny Ježků a Vohradských z Orlova. K vidění bude i keramický betlém rodiny Marků z Rožmitálu pod Třemšínem, Chvalníkův betlém z Lázu a ze soukromé sbírky jesličky akademického malíře Karla Hojdena.

Výstavu Hornického muzea Příbram s více než 20 betlémy a dalšími unikátními exponáty, jakož i prezentaci zpracovaných vzpomínek na vánoční dobu v minulosti od Emanuela Kyliánka (1902–1967) ze Starého Podlesí lze navštívit v příbramském Zámečku – Ernestinu od 7. prosince 2018 až do 6. ledna 2019, a to od 9 do 17 hodin.

Na akce Hornického muzea zve s pozdravem Zdař Bůh
ředitel Josef Velfl s kolektivem spolupracovníků.


Hornické muzeum Příbram, PaedDr. Josef Velfl ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka