www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2019-01-31 09:56:01 | Ing. Václav Dvořák, MBA ©

Lednové zastupitelstvo zlomilo další rekordy. Možná historickým a jistě příjemným rekordem bylo odsouhlasení nových rozpočtů města a jeho fondů (což byl hlavní bod tohoto zasedání) 100% hlasů všech přítomných zastupitelů (chyběl jeden). A také se snad udělal předposlední krok nutný k ukončení nekonečného příběhu příbramské teplárny.

Foto

Ing. Václav Dvořák.
(Foto Pavlína Svobodová ©)

Bod jednání, který se týkal teplárny, byl jak v diskusi, tak při hlasování, vyřízen velmi rychle. Zastupitelé mají na věc stejný názor, konsensuální s předchozími kroky města. Pokud vše v roce 2019 klapne, bude mít město další (nerozpočtovaný) příjem. Nejméně ve výši 40 mil Kč, ale asi více. Stále doufám, že se tyto peněžní zdroje promítnou do budoucí rekonstrukce budovy Rudných dolů.

Bod k rozpočtům krátce uvedl místostarosta Martin Buršík. Doplnila jej Marta Frýbertová z pozice předsedkyně finančního výboru a přednesla doporučení FV. FV jednal ve středu, pár dní před jednáním zastupitelstva. Dostal k dispozici podklady z jednání rady města, která navýšila (mnou) původně navrhovaný deficit ve výši 97 mil. Kč asi o 25 mil Kč. FV jednal velmi živě (ale korektně) 4 hodiny, což asi byl v jeho historii také rekord. Diskutovaly se hlavně dva problémy: že by měl rozpočet vycházet z reálně zpracovaného střednědobého plánu investic (ten není), a dále o snížení deficitu navrhovaného radou města (ve výši 123 mil Kč). Spojnicí obou témat byla velmi nadhodnocená částka investic pro rok 2019 (asi o 100 mil. Kč více, než město dokázalo proinvestovat v roce 2018). FV se jednomyslně usnesl, že rozpočty musejí vždy vycházet z reálného plánu investic zpracovaného na stejnou dobu, na jakou se zpracovává rozpočtový výhled. A rovněž jednomyslně doporučil zastupitelstvu města snížit plánovaný schodek rozpočtu pod 100 mil Kč.

V rámci diskuse vystoupil s podstatnější připomínkou k rozpočtu Marek Školoud. Přednesl za zastupitele TOP, že se jim zdají být příliš vysoké mandatorní výdaje, zejména v oblasti osobních nákladů. Dále se vyjádřil, že by měl být schodek rozpočtu nižší, než mají zastupitelé v materiálech (123 mil. Kč). Zároveň však sdělil, že TOP rozpočet podpoří. Byly to oprávněné připomínky a není dobře je snižovat nebo nějak relativizovat. Asi nikdo neví víc než já, co to je boj s plíživě se zvyšujícími mandatorními výdaji, jejichž růst je intenzivně podporován současnou českou vládou. I pan Buršík se na jednání FV vyjádřil, že jejich snížení bude jednou z jeho priorit, a já mu v tomto sisyfovském boji držím palce.

Následně zazněla podstatná informace od vedení radnice, kdy se přítomní dozvěděli, že se rekonstrukce příbramského bazénu odsouvá, neboť nebude v původním termínu dodán oponentní posudek k projektu. Z tohoto důvodu bylo navrženo škrtnout z rozpočtu investiční výdaj 25 mil. Kč, určený k zahájení rekonstrukce v roce 2019. Další navržený škrt 5 mil. Kč se týkal plánované přestavby křižovatky u bazénu na kruhový objezd, která se rovněž odkládá. Zazněla také dobrá informace o tom, že se o 4 mil. Kč zvýší dotace města na výkon státní správy.

Vlivem těchto změn se snížil deficit městského rozpočtu asi na 90 mil. Kč, a tak byl jednomyslně schválen. Je to dobrá zpráva? Myslím, že ano. Jednomyslnost hlasování jednak vyjadřuje, že rozpočet nemá z pohledu zastupitelů hrubší chyby, a také svědčí o kultivovanosti současné opozice. Svoje částečné výhrady k rozpočtu jsem vyjádřil na jednání FV a promítnul je do jeho usnesení. Nebudu v tomto článku uvádět svoje odborné postřehy a připomínky. Není zde na to prostor, a také by to bylo absolutní klouzání po povrchu odbornosti. Dodám, že když jsem tvořil rozpočty já, tak jsem se to první dva roky učil, neboť to je složitý koktejl ekonomie, práva, účetnictví a manažerství. A také – dobré znalosti potřeb města.

Jsem rád, že se plánovaný schodek rozpočtu podstatně snížil. Netěší mne, že to je zrovna ve vazbě na aquapark. Jako řadový občan jsem na zastupitelstvu poprvé uslyšel o problémech s projektem a víc toho vím velmi málo. Ani na jednání FV (5 dní před ZM) o tom z úst pana Buršíka nic nepadlo. Tuším ale nějaké potíže oproti původním plánům. Hrozí-li podstatnější navýšení ceny přestavby, bude o to důležitější velmi racionální investiční politika města, se zodpovědnýma očima upřenýma do několikaleté budoucnosti. A o důležitých věcech by měli být informováni všichni zastupitelé.

Máme na radnici nové vedení. Musí dostat svoji šanci, aby ukázalo, co umí. Jsem zvědav, kolik investičních plánů se podaří zrealizovat. Rozpočet je rámcově nastaven dobře a já odhaduji, že nakonec dopadne vyrovnaně. Pokud do příjmů přitečou navíc peníze za teplárnu, které určitě není možné ještě v tomto roce do budovy RD proinvestovat, tak dopadne výrazně přebytkově. Já si velmi přeji, aby rada města brzo sestavila kvalitní investiční plán, a na něj navázala rozpočtový výhled. Z rozpočtového výhledu potom mají vycházet roční rozpočty – tak velí rozum i zákon. Jako člen FV se na tom budu v rámci svých kompetencí podílet.

Co říci závěrem? Snad jen úsměvný dovětek, že jednání o rozpočtu proběhlo tak snadno a rychle, že následné projednávání vyhlášky o pohybu psů v Příbrami bylo podobně dlouhé.

Ing. Václav Dvořák, MBA


Ing. Václav Dvořák, MBA ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-02-04 23:38:25 IP: 176.98.110.***
Tonda: opravdu si myslíte, že si “tvůrci velkých peněz” si neumí zaplatit část policejních orgánů, aby plnily jejich zadání. Jako příklad uvedu poslední případ “falešného obvinění” generála Halenky a jeho ženy. Teprve před několika týdny byli společně zproštěni likvidační obžaloby. Ve vysokých státních pozicích měli oba manželé rozjeté skvělé kariéry a najednou nastal zlom. Přišlo stíhání, obvinění a obžaloba v údajně závažných korupčních causách. Teprve po mnoha letech zazněly osvobozující rozsudky. Oběti této “prokurátorské šikany” však musely prožít řadu let pod tlakem vyšetřování policie, části médií a především celé veřejnosti. Dodnes se proto vyrovnávají s kariérními, zdravotními i sociálními následky, které je možná budou provázet až do konce života. A podobný příběh, Bohu díky, ne tak drastický jsem musel také osobně prožít. A vím jaký je to pocit být falešně vyšetřován, mediálně šikanován a pomlouván.A velmi dobře znám pocit, když se někdo zvenčí pokusí zničit Vaši rodinu, osobní a profesní život. Vámi zmiňované policejní vyšetřování bylo z mého pohledu také “prokurátorskou šikanou”. Nicméně jsem všechny intriky proti svojí osobě “přežil” a mohu tak potvrdit platnost starého přísloví:”, že co tě nezhubí, to tě posílí”.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-02-04 23:06:09 IP: 176.98.110.***
Václav Dvořák: Vaše starost o veřejné rozpočty je úsměvná. V Evropské unii není země, která by ztrácela tolik kapitálu do zahraničí, jako právě naše Česká republika. Necháme si všechno líbit a západní firmy i politici se nám kvůli tomu za zády smějí. Těch tři sta miliard korun, které jsou každoročně z Česka přelévány do zahraničí třeba jen prostřednictvím dividend, existují. Jedná se o tak obrovskou sumu, za kterou bychom mohli vyplácet celý rok všechny starobní důchody ( důchodců v Česku je přes dva a půl miliónu). Nebo bychom s tím mohli snadno financovat celé zdravotnictví, případně postavit každý rok kolem jednoho tisíce kilometrů dálnic (přitom naše dosavadní síť, budovaná 50 let, není o mnoho delší), nebo dokonce postavit celé pražské metro v současné délce 66 kilometrů. Jen tak pro zajímavost, jenom pět našich největších bank ( ČSOB, KB, ČS, Unicredit bank, Raiffeisen bank) generují dohromady ročně zisk kolem 60 miliard korun. Avšak přes padesát miliard z této částky vyvezou automaticky mimo Českou republiku. To je naprosto absurdní. A právě tváří tvář této smutné ekonomické realitě beru jako svoje velké vítězství, že jedna z těchto mocných kapitalových skupin, které si dělají z České republiky dlouhodobě svoji ekonomickou kolonii, s městem Příbram v souboji o příbramskou teplárnu prohrála. Díky obratné politice mého politického a odborného týmu, nemusí příbramský občan platit lepší životní úroveň Belgičanů, Rakušanů nebo Francouzů. Na svoje politické vítězství v cause příbramské teplárny jsem však musel čekat dlouhých dvacet let, nicméně stojí za to. A nejedná se určitě o žádné vyčpelé téma, ostatně který bývalý starosta se bude moci chlubit skutečností, že po témeř dvaceti letech od chvíle co není na radnici, dostane město jeho zásluhou na další rozvoj několik desítek milionů korun. Dobrá práce, chce se mi říci.
Autor:tonda Vloženo: 2019-02-03 18:01:04 IP: 176.98.110.***
kauza P.T byla vyšetřována , ale jak jsem panu Vackovi napsal byla krásně odložena.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-02-02 13:42:36 IP: 90.177.42.***
Pane Vacku, vy jste opravdu srandista. Nicméně se obávám, že své příspěvky myslíte vážně. Zkuste tedy ve vazbě na teplárnu vyhodnotit, o kolik v této kauze přišly veřejné rozpočty, které darovaly Příbrami obrovský majetek v podobě teplárny, o který následně Příbram za vašeho starostování přišla. Nebudu na téma teplárny dále diskutovat, je to již vyčpělé téma.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-02-02 12:51:54 IP: 176.98.110.***
Marta Frýbertová: co ten prudký myšlenkový zvrat od teplárny k prodaným akciím tehdy privatizovaných bývalých státnich podniků a bankovních ústavů. Stejně jako Příbram prodala svoje akcie města jako Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav a Rakovník. Dokonce i Vámi tolik přecenovaný Písek se zachoval úplně stejně. Města jako Nymburk, Čelákovice anebo Úvaly a některá další, které si tyto akcie ponechaly, prodělaly tzv. “kalhoty”. Nadnárodní německé, rakouské anebo francouzské společnosti jako noví nabyvatelé těchto energetických a bankovních firem uvedená města jako menšinové akcionáře vytěsnila za minimální prodejní cenu akcií. A ukázali městům a jejich představitelům jak funguje tvrdý byznys v této oblasti. Avšak “koloniální” projekt financováni dostavby příbramské teplárny a následný pokus o dobrý bankovní byznys na úkor našich spoluobčanů se prostě díky prozíravému postupu “mojí radnice” nekonal. Alespoň v Příbrami finanční dravci nabízející v devadesátých letech “toxické” bankovní produkty, prostě prohráli. A vyhrálo město a jeho obyvatelé, to je prostě aktuální realita.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2019-02-02 11:20:34 IP: 109.72.12.***
Za éry Josefa Vacka v roce 1999 - 2001 se prodaly akcie ČEZ za 93.347.780,- Kč, akcie Středočeské plynárenské, a.s. za 32.944.500,- Kč, akcie ČS-Erste, a.s. za 5.557.800,- Kč a akcie Příbramské teplárenské, a.s. za 584.080,- Kč, s tím že za akcie Příbramské teplárenské město do dnešního dne nevidělo ani korunu. Navíc příjmy města z prodeje majetku (převážně bytů) činily za roky 1999 a 2000 dalších 104.700.000,- Kč a k září 2001 dalších téměř 51.000.000,- Kč. Co k tomu dodat?
Autor:Pánek Vloženo: 2019-02-02 07:37:49 IP: 90.176.86.***
.. nebo stojí za zamyšlení, zda politickým majstrštykem není placená funkce v dozorčí radě firmy, která skončí v konkurzu
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-02-01 20:41:52 IP: 176.98.110.***
Příbraman: dostavba teplárny v objemu 700 miliónů bez jediné koruny investice z rozpočtu města, to je opravdu “politický majstrštyk”. A dalším “politickým majstrštykem” bude také několik desítek miliónů korun, které do rozpočtu města přijdou po dokončení prodeje teplárny. Tyto finance Příbram dostane díky politické a ekonomické prozíravosti týmu, který vedl bývalý elektrikář a také bývalý starosta Josef Vacek. Stejně jako skutečnost, že dvacet let mohli příbramští občané odebírat teplo, které bylo hluboko pod cenovým průměrem většiny tepláren v celé České republice. Bude to stav, který vyjádřil v jedné ze svých písniček Karel Kryl: “co jsme my zaseli, to jiní sklízejí”. A ještě jedna informace na závěr, lidé, kteří si jsou jistí svým názorem, se umí pod svá tvrzení také podepsat.
Autor:Příbraman Vloženo: 2019-02-01 13:50:02 IP: 176.98.110.***
Hlavně nikdo neupozornil na předešlý "zpackaný prodej" (spíše rozdání) Příbramské teplárenské, kdy v současné době obyvatelé města Příbram platí nejvyšší cenu v ČR za teplo (po Praze) a nyní po prodeji , bez možnosti města tuto cenu za GJ ovlivnit, může být ještě hůře. Nový vlastník bude mít zájem samozřejmě na co nejrychlejším návratu investice. Tento "majstrštyk" byl v minulosti proveden elektrikářem a starostou p.Vackem, na kterého si teď určitě každý vzpomene, při novém vyúčtování cen za dodávky tepla do bytů..
Autor:S930 Vloženo: 2019-02-01 08:45:58 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: zato při kritice témat k nimž nemáte dostatečné množství relevantních podkladů se ukázala Vaše velká zkušenost......inu, je vidět, že jdete s dobou a pravidelná přítomnost na pražském magistrátu je Vám více než dobrou školou
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-02-01 07:33:59 IP: 83.208.153.***
Jiří Holý: Na předjednání rozpočtu jsem nebyl, nemohu komentovat, byl jsem přítomen jednání FV a ZM. Ani na jednom mi kultivovanost rozhodně nechyběla a politikaření jsem tam neviděl. Na ZM se jen dva zástupci opozice zcela regulérně, konstruktivně a slušně vyjádřili k oficiálním materiálům předloženým radou města k jednání.
Autor:Jaroslav Vloženo: 2019-02-01 07:29:23 IP: 109.72.0.***
Protože, pane Holý, jste zatím politickým optimistou... Ale to Vás za ty čtyři roky bohužel přejde, až zjistíte rychlost úředního šimla a politikaření v pravém slova smyslu. A to jste ještě naskočil do rozjetého vlaku jménem PB ANO, který pevně řídí pan starosta. Hodně zdaru a pevné nervy, snad bude každé zastupitelstvo tak "politické", jako to poslední. To bychom si mohli jako Příbram blahopřát...
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-01-31 22:09:42 IP: 89.24.173.***
Máte pravdu pane Dvořáku, nemá cenu se tu pouštět do odborné argumentace. Upřímně, vadí mi to politikaření za každou cenu. Na předprojednání rozpočtu (22 zastupitelů bez diváků) to byla věcná diskuze: otázka, odpověď, chápu děkuji. Ale na zastupitelstvu je to najednou jinak. Není to řešení problému, ale politické divadlo. Prostě si myslím, že komunální politika se dá dělat i jinak.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2019-01-31 20:29:26 IP: 176.98.110.***
V průběhu diskuse nad rozpočtem se ukázala malá zkušenost většiny městských zastupitelů. Téměř nikdo neupozornil na “zpackaná” výběrová řízení ohledně přestavby klubu Junior a výstavby restaurace na Novém rybníce. V právě v důsledku chyb vzniklých při zadávacím řízenínebyla radnice schopna vyčerpat investiční zdroje schválené v rámci minulých rozpočtů. Příčinou byla zŕejmě zejména neschopnost odboru investic vypsat standartní vyběrová řízení. Zadávací dokumentace či samotná výběrová řízení u některých zakázek musela byla být u zmíněných zakázek zŕejmě chybně nastavena. A důsledku toho nemohla být vůči dodavatelům využita standartní sankční opatření za nesplnění smluvního závazku.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2019-01-31 19:30:08 IP: 90.177.42.***
Pane Holý, jste sice zastupitelem krátce, ale měl byste vědět, že tím, že někdo přečte svůj příspěvek (pan Buršík svůj, pan Školoud svůj atd) se schodek nesnižuje (jak dost podivně uvádíte). V diskusi zastupitelé sdělují své názory k materiálům předloženým radou (souhlasné či nesouhlasné) a následně se podle nějakých pravidel hlasuje. Do doby hlasování nikdo "mimo" není. Leda byste někomu chtěl vzít právo se k předloženým materiálům vyjádřit - a toho jsem si opravdu nevšimnul. Nerozpočtovanými transfery nejsou zkresleny osobní náklady, ale schodek rozpočtu. Nemusíte mne poučovat, jak se rozpočet dělá a jak funguje, vím to určitě lépe než Vy. Já jej na každý rok, včetně tohoto, připravoval půl roku. Jsem rád, že nový městský ekonom vnímá problém mandatorních výdajů podobně, jako já. Pokud si pane Holý chcete na téma rozpočtu odborně a v potřebném rozsahu popovídat, přijďte na FV, zde to nejde.
Autor:nezávislý pozorovatel Vloženo: 2019-01-31 14:22:20 IP: 90.180.168.***
Velice dobré zhodnocení jednání zastupitelstva města od pana Ing. Dvořáka. Jednání jsem sledoval a s hodnocením pana inženýra se plně ztotožňuji. Myslím, že je velká škoda, že pan Ing. Dvořák již není členem zastupitelstva a rady města. Jeho odbornost, poctivost, slušné vystupování a zkušenosti budou jistě chybět. Je renomovaným ekonomem, což ukázal také jako osoba zodpovědná za ekonomiku města, kdy během 4 let město velice pozvedl. Velký respekt.
Autor:Jiří Holý Vloženo: 2019-01-31 13:27:27 IP: 109.72.12.***
Ing. Dvořák píše, že připomínky p. Školouda byly oprávněné a není dobře je snižovat nebo nějak relativizovat. Pan Školoud přečetl text, který mu někdo předem připravil a zřejmě proto si nevšiml, že ing. Buršík v úvodním slově již snížil výdaje a tím i schodek o 30 mil. Kč. Reagoval tak na schodek 123 mil. Kč, což bylo v té chvíli mimo. Možná si toho, že došlo ke snížení ještě před projevem p. Školouda, nevšiml ani Ing. Dvořák. Druhá připomínka se týkala údajného zvýšení výdajů na administrativu. Pan Školoud se na to ptal na předjednání rozpočtu. Vedoucí Ekonomického odboru ing. Štochlová mu (i nám ostatním) vysvětlila, že tyto položky jsou zkreslené tak zvanými transfery (dotacemi, které přes městský rozpočet jen probíhají) a skutečné navýšení rozhodně takové není (stejné to je u mnoha dalších položek např. divadlo… ). Porovnání rozpočtu navrhovaného se skutečností minulého roku pak vypadá úplně jinak. P. Školoud pochopil a s vysvětlením se spokojil. Autorovi textu to ale asi zapomněl říct. Proto bych si dovolil jeho příspěvek trošku snížit a relativizovat. Byl to na druhou stranu jediný podobný moment celého zastupitelstva. Díky všem za to, jak probíhalo.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka