www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2018-12-21 08:50:50 | Ing. Václav Dvořák, MBA ©

Proběhlo první standardní jednání nového ZM. Bodů mělo požehnaně, vždyť se jednalo po 3 měsících. Před 4 roky se první jednání protáhlo do půlnoci, a nakonec se pokračovalo o týden později – tak drsně a obstrukčně se tehdy nová opozice prezentovala. Tentokrát to běželo hladce, nikdo neprudil. Skoro se zdálo, že „šťáva“ z jednání zmizela až moc – ale pravdu ukáže budoucnost.

Foto

Ing. Václav Dvořák, MBA.
(Foto Pavlína Svobodová, DiS. ©)

První zajímavou věcí bylo jednání o prodeji našeho podílu na majetku Příbramské teplárenské a.s. Je dobře, že nové zastupitelstvo jde ve šlépějích toho, co připravovalo to staré. Držím městu palce, aby vše klaplo, a doufám, že utržené desetimiliony pomohou obnovit a plně zprovoznit budovu RD na náměstí TGM, a tato historická budova zase začne žít.

Malý rozruch způsobila volba nového kontrolního výboru. ANO, které téměř ovládá celé zastupitelstvo, v něm chtělo mít (jako jediná strana) dva své zástupce. Dále RM jako předsedkyni nominovala Jiřinu Humlovou. Václav Švenda navrhl, aby měla TOP jako hlavní opoziční síla v KV 2 zástupce a ANO jen jednoho. Dále padl návrh, aby předsedou KV byl zástupce TOP, právě pan Švenda. ANO si po těchto návrzích vyžádalo přestávku na poradu.

Myslím, že ANO zde nepostupovalo dobře, v duchu všeobecně uznávané politické kultury. Zvláště když dříve velmi hlasitě mluvilo o tom, že nechce „válcovat opozici“ a politikařit. TOP je jednoznačným lídrem opozice a na vedeni KV má morální právo. Zvláště, když dle plánů ANO měla být paní Humlová členkou RM. Tato poznámka není nic proti ní - byla a jistě i bude poctivou zastupitelkou se žádanou odborností. Má-li ale KV kontrolovat, má jej ovládat skutečná opozice. Nakonec bude mít TOP v KV 2 zástupce, ale předsedkyní byla zvolena Mgr. Humlová.

Druhým výborem ZM je finanční výbor. Proběhla pro mne nesrozumitelná diskuse kolem dvou navržených kandidátů za Šanci, aniž by Šance jednoznačně řekla, že jejím kandidátem je jen jeden z nich. Jak jsem viděl navržené kandidáty, jedná se většinou o odborníky, což mne těší. Ve FV se budu angažovat i já. Mrzí mne, že v předsednictví nepokračuje Petr Rotter, který jej dobře vedl v minulém volebním období. Předsedkyní byla zvolena Marta Frýbertová.

Asi největší diskuse se rozvinula kolem adres, na kterých lze v Příbrami provozovat „hazard“. Pro mne překvapivě Mgr. Švenda nenavrhl zákazovou variantu, ale pouze doplnění usnesení o to, aby byla zpracována koncepce města v přístupu k hazardu. Rovněž správně připomněl, že není až tak důležité, kolik je povolených adres, ale kolik je v provozu automatů, a kolik peněz se v nich protočí. Je dobré, že víceméně zmizely průhledně účelové argumentace (na podporu hazardu), a že se nakonec zastupitelé v klidu a míru dohodli. Líbilo se mi vystoupení nového místostarosty, pana Buršíka. Výsledkem je konsensus na zpracování koncepce v termínu, aby se za rok dalo rozhodovat znova, a s větší informační základnou.

Zamrzel mne jeden výsledek při rozhodování o zápůjčkách občanům. Jedna občanka žádala o zápůjčku ve výši 300.000 Kč na opravu bytu. Připomenu, že minulé ZM schválilo pravidla, jak se tyto zápůjčky budou poskytovat a zajišťovat. Paní měla dle těchto pravidel 3 ručitele a ještě musela podepsat směnku. Na návrh paní Říhové ze Šance byla tato pravidla dodatečně zpřísněna a po žadatelce se chce, aby tuto zápůjčku zajistila navíc zástavou nemovitosti. Jsou to další starosti, čas, náklady. Hlavně mi ale vadí změna pravidel v průběhu hry. Nikdo ze zastupitelů k návrhu paní Říhové nic nenamítal, jakoby nevěděli, že tím dodatečně pravidla jednostranně mění. Nedivil bych se, kdyby žadatelka naštvaně svoji žádost stáhla. Město přijde o úroky a o kousek své pověsti seriózního partnera.

Správně se zastupitelé postavili k dvěma žádostem Spartaku o dodatečnou dotaci. Žádostem nešlo vyhovět, byly zcela mimo schválená pravidla poskytování dotací. Navíc platí smlouva mezi městem a Spartakem, která dává sportovní areál Spartaku do výpůjčky, a Spartak musí na svůj náklad areál udržovat. Smlouvy se mají dodržovat. Na druhou stranu ale velmi vyzdvihuji pozitivní působení tohoto klubu. Tam jde opravdu jen o sport, nikoliv o byznys. Musím uznat, že Spartak areál nejen udržuje, ale dokonce vylepšuje. Tady je prostor pro pomoc klubu, kdy by se mu měly prostředky vynaložené na zhodnocování areálu refundovat. Vše musí být samozřejmě koordinované, dohodnuté a bez překvapení. Areál si zaslouží, aby do něj město ze svého investovalo, podobně jako do Nováku či zimního stadionu.

Dalo by se komentovat ještě několik dalších momentů, ale stačí. Přeji všem zastupitelům, aby v jednacím sále nenocovali, jako jsme to párkrát zažili my. Zároveň, kéž to tam jiskří dobře míněnými nápady v zájmu města - moc klidu také škodí. Přeji všem pěkné a klidné vánoce.

Ing. Václav Dvořák, MBA


Ing. Václav Dvořák, MBA ©


Tato diskuse již byla ukončena.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka