www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2018-06-19 08:43:28 | Ing. Václav Dvořák ©

Červnové zastupitelstvo skončilo a sluníčko ještě svítilo. Je sice pravda, že k tomu notně přispěla blízkost letního slunovratu, ale i tak dobrý. A jako bonus jsme měli, že celé zastupitelstvo proběhlo docela v klidu a míru. Až na bod „různé“.

Foto

Příbramský radní Ing. Václav Dvořák.
(Foto Město Příbram, Pavlína Svobodová ©)

Pár zastupitelů sice přišlo o něco později, ale přesto byla účast dobrá. Nakonec nás jednalo 23, chyběla jen nejznámější bývalá esa za ČSSD a ODS, pánové Řihák a Šedivý. Oba patří mezi zastupitelské absentéry, Josef Řihák dokonce suverénně vede.

V úvodu padlo několik informací ze strany vedení radnice směrem k zastupitelům. Pro mne byla nejdůležitější ta, že jsme opět o krok blíže k ukončení téměř nekonečného příběhu s Příbramskou teplárenskou a.s. Znalec ocenil hodnotu rozvodných sítí, které vlastní výhradně město, a městu po jejich prodeji (společně se samotnou teplárnou) kyne šance na příjem 70 – 80 mil. Kč. Tato nerozpočtovaná finanční injekce by mohla jednak posílit rezervy města, a dále by mohla být zdrojem pro rekonstrukci budovy Rudných dolů na náměstí TGM. Je pro mne smutné, že tato stavební historická perla náměstí je zatím spíše domem duchů a neslouží městu a jeho občanům jak by mohla.

Pro mne byl zajímavý bod, ve kterém se schvalovalo hospodaření města a účetní závěrka za rok 2017. Město dosáhlo dalších úspěchů, za které je velmi chválil auditor města. Jako obvykle na tomto poli, diskuse nebyla veškerá žádná, opozice to přešla mlčením. Ještě očekáváme rating, ale již nyní vím, že se Příbram vysoko odrazila ode dna a je nejlépe hodnoceným městem široko daleko.

Nejdelší debata se vedla kolem prodeje pozemků u Drkolnova. Ve hře byly dvě varianty, zájemci by brali obě, takže oč vlastně šlo? V podstatě o to, zda si má město udržet tvář a prodat to, co na začátku nabízelo, nebo dotlačit zájemce do pozdější varianty s větší tržbou pro město. Obě varianty měly svá pro a proti, nakonec zvítězila varianta první. Pro město to je do budoucna trochu poučení, aby své kroky předem více promýšlelo.

Při jednom hlasování jsem se ocitl v pozici „sám proti všem“. Hlasovalo se o prodeji pozemku pod kavárnou Upekla na Žižkově ulici. Já jsem se zdržel, ostatní zastupitelé prodej podpořili. V této kavárně vznikl v Příbrami krásný podnik, kterému dala jeho majitelka atmosféru. Moje hlasování bylo jenom o tom, že podnik již funguje a k jeho činnosti nebyl prodej lukrativního pozemku nutný. V tom vnímám rozdíl proti podobné plánované větší kamenné stavbě u parkoviště pod Svatou Horou, kde by tento podnik bez prodeje pozemku pod stavbou nevzniknul. Oběma podnikatelům přeji úspěch a radost z práce.

Jednání zastupitelstva bylo klidné, věcné a bez nepatřičných emocí. Pamětníci si jistě vzpomenou na zcela rozdílnou atmosféru před 3,5 roky, která brala chuť do práce. Do toho klídku vnesla trochu rozruchu až diskuse mezi starostou a Mgr. Králem. Rozbuškou byl velmi nekorektní článek z pera lídra Šance, ve kterém si Šance nepochopitelně přisvojovala zásluhy o rozvoj města a zároveň kárala koalici za různé nečestné jednání. Starosta si nepravdy uvedené v článku nenechal líbit a pan Král na jeho otázky v přímém přenosu nedokázal věcně reagovat. Mj. byla koalice nařčena z hýření. Okomentoval jsem to ve svém příspěvku tím, že přeji budoucímu zastupitelstvu a radě města dost sil na to, aby jejich členové dokázali přijímat i tak nepopulární opatření, jako jsme to dokázali my. Hýření skončilo před 4 roky.

Ing. Václav Dvořák,
zastupitel za ANO


Ing. Václav Dvořák ©


Tato diskuse již byla ukončena.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka