www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2018-04-27 07:15:27 | Ing. Václav Dvořák ©

V minulých měsících jsme se rychlým průběhem jednání namlsali. Dubnové zastupitelstvo, ač nemělo příliš bodů, trvalo do 23 hodin. Pan Řihák byl při diskusní chuti a také se rozdělovaly dotace. S úsměvem dodám, že ač to dle mého vzhledu vypadalo, že už se v koalici pereme, není to pravda – jen jsem absolvoval karambol na kole.

Foto

Příbramský radní Ing. Václav Dvořák.
(Foto Město Příbram, Pavlína Svobodová ©)

První diskuse se rozvinuly kolem destinační agentury. Přes drobné třenice bylo vše jednohlasně odhlasováno a šlo se rychle dál. Opravdová diskuse se rozjela kolem petice ve věci obchvatu Příbrami. Řadě občanů vadí trasování obchvatu a zejména to, že by se snad měla realizovat jen jeho polovina. Petice občanů – to je vždy vděčné téma pro opozici. I opoziční zastupitelé ale museli uznat, že vedení města v této věci udělalo vše, co mohlo. A moc prostoru k tomu nemělo, protože investorem je stát a město je jen účastníkem stavebního řízení. Všichni uznávali, že město obchvat potřebuje a celá akce je ve stadiu, kdy se nedá zásadněji změnit. Co tedy dělat? Nakonec jsme se shodli v tom, že se město ještě pokusí v rámci svých možností zasadit o to, aby byl obchvat postaven celý.

Dalším vzrušivým bodem mohla být žádost společnosti BEKR nábytek s.r.o. o znovuprojednání výpovědi z nájmu. Za žadatele přitom nebyl nikdo přítomen. Dle mého názoru se jedná o choulostivé a do určité míry nejednoznačné téma, kde si svým celkovým přístupem BEKR uškodil. Za pevný bod při rozhodování považuji jedno: zimní stadion má sloužit lednímu sportu, a pokud je prostor na víc, tak souvisejícím službám. Žádost BEKRu podpořilo jen 7 hlasů napříč politickým spektrem.

Asi vrcholem jednání byly žádosti o tzv. individuální dotace. U těchto dotací nemusí být splněny téměř žádné podmínky, žádat může téměř každý. Tyto dotace nejsou určeny výlučně na sport, ale tradičními žadateli jsou zejména sportovci. Dlouhodobě mi vadí přístup řady opozičních zastupitelů, kteří vystupují tak, že oni jsou těmi „přejícími“, zatímco koalice (v této věci reprezentována hlavně mojí osobou) je lakomá a nechápe potřeby žadatelů. Sdělil jsem zastupitelům, že máme k dispozici na tyto účely 600 tis. Kč a že to je částka pro celý rok 2018. Přitom jen žádosti projednávané na tomto ZM tuto částku vysoce převyšovaly. Je snadné dělat ze sebe dobráka, a je těžké hospodařit – já už jsem si ale na svoji roli zvykl. Oč šlo zejména?

Velkým dotačním tématem byla žádost o dotaci na Rally Příbram. Žádost zněla na 400 tis., doporučení ze sportovní komise bylo nedat nic. Veřejnost i zastupitelé, všichni jsou na tuto akci názorově rozpolceni, všichni mají svoji pravdu. Po delší diskusi jsme se shodli na tom, že z individuálních dotací město poskytne 100 tis. a 100 tis. půjde z rezervy místostarosty. Druhou žádostí, která budila emoce, byla žádost Spartaku, přičemž sportovní komise opět doporučila nedat nic. Byly dobré argumenty pro přidělení, stejně tak proti. Z tohoto pohledu to dopadlo remízou, neboť Spartak žádal o 430 tis., a po nalezení průchodného řešení mezi zastupiteli dostal 200 tis., z toho opět 100 tis. z rezervy místostarosty.

V rámci diskuse padaly pro mne dosti pomýlené argumenty, pramenící z malé znalosti financování města nebo malé zodpovědnosti. Na jednání ZM není dost prostoru pro moje osvětové výklady, leda pro rychlé zkratky, které nemohou být zcela výstižné. Rozhodně není pravda, že ukousnutím 100 tis. z rezervy místostarosty se tyto peníze ušetřily pro sportování dětí. Jednak nejsou individuální dotace jen na sport, jednak tyto peníze budou chybět na financování potřeb škol (tam je rezerva místostarosty směrována). Stejně tak není správné, aby byla dotace na Rally Příbram rovnou rozpočtována. O tuto částku by totiž byla ponížena částka na jiné sportovní programy, aby byla celkově zachována výše sportovní podpory. Nebo ukousneme z částek na opravy a investice? Nebo se opět začneme provozně zadlužovat? Josef Řihák se v diskusi vyslovil, že za jeho vlády se měly sportovní kluby lépe. V tom měl jistě pravdu, rozdávalo se mohutně, peníze ale chyběly jinde! Staré vedení města to dovedlo k neveselým hospodářským koncům, což dosvědčila vyprázdněná pokladna města i padající rating. Nebylo by dobré se na tuto cestu vracet. V tučných letech se nemá rozdávat, ale mají se splácet staré dluhy, trochu šetřit na horší časy a hodně investovat. Kdo to chce pochopit, musí opustit líbivý populismus a být zodpovědný. Dráždí mne snaha řady zastupitelů rozdávat (s argumentem „že se daří“) a zároveň kritizovat záměr rekonstrukce aquaparku s tím, že jsme si na to málo našetřili a moc se zadlužíme.

Naposledy zmíním žádost pana Žůrka o prodej 200 m2 u parkoviště pod Svatou Horou. Pan Žůrek městu nabídl, že na tomto pozemku postaví malou kavárnu spojenou s půjčovnou sportovních potřeb a zejména kulturní veřejné WC. V rámci svého plánu také požádal město o pronájem tohoto parkoviště, přičemž za nájem nabídl městu 2x tolik, než kolik tam město samo dokáže na parkovném vybrat. Pokud by pan Žůrek tento plán nezrealizoval, musel by pozemek prodat zpět městu. Jeho plán – dle mého názoru – nemá pro město žádná nebezpečí, město může jenom získat několik benefitů. Přesto 5 opozičních hlasů tento plán nepodpořilo. „Pro“ ale hlasovalo 14 hlasů a já panu Žůrkovi přeji podnikatelský úspěch. A uživatelům přilehlého sportovního areálu či návštěvníkům Svaté Hory přeji kulturní zázemí pro občerstvení či veřejné WC odpovídající 21. století.

Ing. Václav Dvořák,
zastupitel za ANO


Ing. Václav Dvořák ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2018-05-04 10:56:06 IP: 95.105.59.***
Pane Hadači, myslím, že se tady ztrapňujete hlavně vy sám. Zase další ukřivděný diskutující, který si myslí, že napadáním ostatních nám dokáže vymazat paměť a potlačit fakta. Debatovat s vámi je naprosto zbytečné...
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2018-05-04 08:59:02 IP: 194.213.41.***
Jak píšete dole, ano, měl jsem jiné informace a nechal vás v tom vykoupat. Takže teď je to tedy konečně venku (i když opět používáte "anopravdy") a opět (ač zahnán do kouta) se snažíte mlžit a mlžit a schovávat se za výhodnost. Krásně jste to celé zaobalil do romantické pohádky, kde vše dobře dopadne, ale faktem zůstává, že jste o tržbách lhal mě, lhal zastupitelům a lhal i všem občanům města. Dalším zarážejícím faktem zůstává, že jste tyto zásadní informace neměly k rozhodování v RM (nebo jste je měli?), ale mě to spíše nepřekvapuje. To že ani nevíte co pronajímáte je úsměvné (či k pláči?), ale opět od Vás dostatečně zdůvodněné, že vše bude přístupné (tedy vy uvádíte komunikace, takže zeleň asi ne, ale kdo by tam chodil a komu je co do toho co se tam bude dít). Co mě zaráží je, že Vám všichni tak bezmezně věřili a to jak Vaši "spolustraníci", tak i koaliční partneři a v neposlední řadě i opoziční zastupitelé. Lhát jako když Rudé právo tiskne je ale vlastně dnes normální a dokonce se při tom přísahá na zdraví vlastních dětí. V normální společnosti by takto zdiskreditovaný člověk okamžitě odešel ze všech veřejných funkcí a pozic, ale to já od Vás neočekávám, žijeme ve zvláštní době, kdy se takovéto morální poklesky tolerují a většina společnosti je nadšená, jak nám vše úžasně servírujete přes koupená či jinak zaháčkovaná média. Pokud se podívám na příbramský okruh médií, resp. elektronických, tak si myslím, že to zapadá naprosto do mnou uváděných škatulek. Nyní mne asi budete nenávidět ještě víc a možná se opět dozvím vzkaz od vaší zpřízněné podavačky trestních oznámení, že si mám dávat pozor a mám "zmizet", ale já si z vás na pr..l nesednu.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2018-05-03 22:19:48 IP: 90.177.42.***
občanO1: Tak si musím nasypat trochu popel na hlavu, ale je to třeba vidět ve vývoji. O soutěži RM jednala v roce 2016, to jsme měli k dispozici údaje z roku 2015. Výnosy za rok 2015 byly 156 tis, náklady 263 tis (tedy ztráta). Výnosy byly ovlivněny tehdejší rekonstrukcí Svaté Hory. Za rok 2016 bylo dosaženo zisku 115 tis, za rok 2017 60 tis. Pan Žůrek městu nabídl tržbu (bez nákladů, tedy zisk) 200 tis. Je to tedy pro město výhodné i čistě finančně, já tam ale vidím i nefinanční benefity (restaurační zařízení na vhodném místě, veřejné WC, půjčovna sport. potřeb u hřiště). Když RM jednala nyní, stále to byl "dojezd" soutěže z roku 2016 a já měl v hlavě přibližně tehdejší čísla. Přesto se za nepřesnosti všem omlouvám.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2018-05-03 07:26:10 IP: 83.208.153.***
občanO1: Pokusím se tato čísla rychle zjistit (nesedím na radnici). V takové přesnosti obvykle nepracuji, pro rozhodování na městě stačí vyšší řády.
Autor:občanO1 Vloženo: 2018-05-03 07:07:53 IP: 109.72.12.***
Pane Dvořáku, prosím jen o upřesnění, kolik byl konkrétní výběr na parkovném za rok 2016 a kolik za rok 2017 a jaké byly výdaje. Tento údaj prosím stačí zaokrouhlený na tisíce. Jaké konkrétní byly v obou letech náklady opět stačí na tisíce tj. kolik šlo na mzdy a kolik a na jakou konkrétní další údržbu. myslím že z těchto přesných údajů lze následně bezpochyby objektivně říct že současné rozhodnutí je pro město přínos nebo ne. děkuji
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2018-05-02 22:02:20 IP: 90.177.42.***
Pane Hadači, reaguji zde na každého, u koho cítím zájem o můj názor. Na tom, že vítěz soutěže o provozování parkoviště (pan Žůrek) požádal z pochopitelných důvodů (právních a daňových) o prodej 200 m2 pod stavbou, kterou on postaví, není nic divného, a není to nic proti zájmům města. Ty právní a daňové důvody zde nebudu rozebírat (složitost), ale jsou silné. K Vašim dalším číslovaným důvodům jen krátce sdělím, že jsme je na RM dostatečně probírali a podstatné je, že užívání veřejných komunikací nebude nijak omezeno. 200 tis z pronájmu parkoviště bude výnos města a zároveň čistý zisk - náklady ponese pan Žůrek. Doposud vybíraných 100 tis byla tržba, která v první řadě sloužila k úhradě nákladů, čili jak správně naznačujete, zisk nula nula nic. Takže z pohledu ekonomiky města dobrý, ne? Vy byste to řešil jak?
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2018-05-02 15:07:31 IP: 194.213.41.***
Pane Dvořáku, ač nerad, tak zareaguji, přestože vy mi většinou neodpovídáte. Nestandartních věcí je více: 1.způsob pronájmu vs. prodeje pozemků + (čerpáno z katastru nemovitostí), 2. u pozemku p.č. 1940 pronajímáte i cca 100m2 chodníku k Svatohorskému dubu?, 3. pozemek p.č. 1941/1 dle usnesení RM pronajímáte celý, tedy i se zelení a pruhem určeným pro pěší? 4. pronajímáte zpevněnou asfaltovou plochu, ale ona tak velká ani není a to ani s pruhem pro pěší. Pronajímáte tedy i chodníky? Ve věci výnosů jsem se od Vás odpovědi, kolik se na parkovišti vybralo např. za 2016 a 2017, nedočkal, pouze jsem si musel dohledat, že jste pronajali parkoviště za cca 200.000 Kč, takže TS bylo vybráno 100.000 Kč/rok??? Jestliže zohledním náklady na mzdy, provozní materiál a údržbu a provoz, tak opravdu bylo TS každoročně mohutně dotováno??? Jestliže tomu tak je, tak se omlouvám, ale vždy jsem byl přesvědčen, že je parkoviště TS provozováno max. cca „tzv. bez zisku a ztrát“.
Autor:OBČAN PB Vloženo: 2018-05-02 14:28:30 IP: 109.72.12.***
Ano, kdo cestuje po naší vlasti, tak na vlastní oči vidí,(nejenom v Písku), jak se neuvěřitelně zrekonstruovala města k lepšímu, všechna polistopadová vedení v Příbrami řídila město a jeho rozvoj jako "město, kde zítra znamená včera". Tyto staré struktury mají ještě drzost kritizovat nynější vedení města, které opravdu maká a vynaložené finanční prostředky jsou na prováděných stavbách vidět ! Příbram doslova rozkvétá v kulturní, společenské a sportovní město, jen tak dál, nenechte se odradit a kdo není slepý a zahořklý, tak vše vidí sám......
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2018-05-02 09:11:42 IP: 83.208.153.***
Pane Hadači, reagoval jsem na Vaše "anopravdy", u Vás to je již bez reakce... Dodám, že výběrové řízení a následná jednání na pronájem parkoviště pod Svatou Horou běželo téměř 2 roky - kde je nějaká nestandardnost? Nebylo to tedy nic uspěchaného a dlouho se hledalo pro městy, jeho občany využívající přilehlé sportoviště i návštěvníky města nejlepší řešení. Na okraj dodám, že jsem byl včera v Písku jako turista. Použili jsme tamní veřejné WC v Palackého sadech. Zírali jsme nad jejich vysokou úrovní. Kde něco takového najdeme v Příbrami? Projektem pana Žůrka se k tomu alespoň přiblížíme a město si rovněž polepší ve své pokladně.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2018-05-02 08:09:17 IP: 194.213.41.***
Vážený pane Adámku, neznám Vás, ale z Vašich textů mi připadá, že si řešíte nějaký svůj mindrák z minulosti. Nevím, kterou jedinou firmu z mnoha, s kterými jsem spolupracoval, máte na mysli. Pokud máte na mysli MT-STAV (v minulosti bývala nejčastěji medializována), tak se opravdu ztrapňujete a zjistěte si fakta (mj. žádnou mne přidělených staveb, nerealizovala tato firma). K dodatkům - opět se neuvěřitelně mýlíte a ztrapňujete, dodatky byly, jsou a budou - od toho se tento instrument takto jmenuje a je vidět, že jste nikdy nic obdobného neřešil, jinak by jste věděl, že prostě stavba je živá věc a v jejím průběhu se můžou objevit nepředvídatelné skutečnosti či ještě rozhodnutí o nějaké změně (někdy i zákonem vyvolané). Také by bylo možné se k takovéto kritice upnout ve vztahu k současnému vedení radnice, kdy dodatky ke smlouvám na stavby jedou jak po běžícím páse, ale já na rozdíl od Vás (a některých aktivistů a podavatelů trestních oznámení apod.) vím, že je to standardní řešení a každý si pak musí obhájit řešení před případnou kontrolou či v rámci vyšetřování. Já mám v této záležitosti svědomí čisté.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2018-04-30 20:16:22 IP: 95.105.59.***
Ale, ale pane Hadači. Snad jsem vás nenaštval. Ale čím bych vás tak mohl naštvat? To, že jste pracoval na odboru Silničního hospodářství a investic, mimochodem pravděpodobně jediného odboru tohoto názvu a s takto kombinovanou kompetencí v republice, je přece pravda. O výběrových řízeních, které s naprostou pravidelností vyhrávala jedna a tatáž firma, o následné řadě dodatků ke smlouvám o dílo, které smluvní cenu poté postupně navyšovaly, takže původní výběrové řízení ztrácelo smysl, protože finální cena byla takto nakonec zpravidla vyšší, než nabízely konkurenční firmy, atd. atd. Mám pokračovat? Nedivte se, že vaše rádoby vtipné hlášky o "anopravdách" budí dojem vaší politické angažovanosti. Pokud tedy, jak tvrdíte, na žádné kandidátce nebudete, za mě palec nahoru.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2018-04-30 10:22:34 IP: 194.213.41.***
J. Adámek: Asi by jste měl vyměnit prášky - na blbou otázku blbá odpověď - na žádné.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2018-04-30 09:15:52 IP: 95.105.59.***
Pan Hadač, jeden z hlavních protagonistů slavného, originálního, naštěstí již neexistujícího odboru Silničního hospodářství a investic, který tady produkoval všechny ty „dvorní“ zakázky, asi míří do politiky, soudě dle jeho příspěvku. Tak na které kandidátce Vás uvidíme, pane Hadači. U Šance? Nebo snad dokonce u pana Kareše?
Autor:Redakce Vloženo: 2018-04-29 17:08:48 IP: 176.98.110.***
Příspěvek autora S930 byl vymazán pro porušení Kodexu diskutéra. Zároveň se omlouvám za prodlevu, byl jsem nějakou dobu mimo připojení... J. Hodrment
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2018-04-28 08:36:43 IP: 83.208.153.***
Omlouvám se za úklep, předchozí reakce je moje.
Autor:v Vloženo: 2018-04-28 08:36:00 IP: 83.208.153.***
IT: To byl příklad, jak je nutno přistupovat k zákonným povinnostem. Snad to nebylo tak těžké pochopit...
Autor:IT Vloženo: 2018-04-27 20:50:59 IP: 176.62.232.***
Oni ti z toho ANO jsou všichni mistři o)))) zamontovat do reakce o pronajmech zákon o účetnictví před dvaceti lety je fakt bomba o)))
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2018-04-27 20:34:22 IP: 90.177.42.***
Na pana Vacka se nedá reagovat na pár řádků, abych neunavoval. Kratičce: MR se pustila do ZM jediné rozhodnutí, které bylo ze zákona v její kompetenci - a to byl právě pronájem Bekru. Nebyl tím nijak porušen zákon. Celé dlouhé psaní pana Vacka a pochvala Petra Kareše, jako právně znalého opozičního zastupitele, mi budí úsměv na rtech. A ještě pane Vacku k vaší reakci na paní Frýbertovou (že jste dodrželi zákon o nájmu a podnájmu...): to, že dodržíte JEDEN zákon ještě neznamená, že je nějaké konání OK. Musíte dodržet VŠECHNY právní normy, které se daného aktu týkají, třeba zákon o obcích... Např. účetní musí při účtování dodržovat zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášku, daňové zákony atd. Projevil jste se jako plkopithekus, který chce kousnout za každou cenu. K panu Hadačovi: nájemné nabídnuté panem Žůrkem jsem správně srovnal s vybraným parkovným, čili s tržbou, nikoliv se ziskem. Vy máte jiné informace?
Autor:tonda Vloženo: 2018-04-27 17:29:56 IP: 176.98.110.***
dobrý den všem.Pan Vacek se probudil.Nevim proč se sním bavite pořád.On pro Příbram neudělal nic a zas kope.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-04-27 15:11:28 IP: 193.35.102.***
Marta Frýbertová: myslím, že je zřejmě zbytečné opakovat, že původní pronájem byl řešen podle podmínek zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. A z hlediska tohoto zákona byly ze strany města Příbram naplněny všechny zákonné předpoklady k provedení tohoto pronájmu. Soudní rozsudek, kterým argumentujete vycházel z faktického stavu dokladů předložených k projednání dané věci. A skutečnost, že některé klíčové důkazy chyběly, vůbec neznamená, že v minulosti neexistovaly. V daleko méně komfortní situaci se však nachází město Příbram aktuálně, v případu svého sporu s podnikatelkou Martinou Bezunkovou. Podle mého názoru nebyly při předložení tohoto materiálu do zastupitelstva města, naplněny podmínky zákona o obcích . A kvalitní právníci protistrany pravděpodobně o tomto "právním selhání" vědí. Zřejmě se ještě dočkáme zajímavého vývoje situace.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2018-04-27 14:47:19 IP: 176.62.232.***
Tak jsem si opět početl a "anopravdy" od pana Dvořáka mne opět nezklamaly. "Anopradou" jsem si soukromě pojmenoval taková konstatování, kdy sdělíte jen část a ještě značně upravených faktů a ještě je zaobalíte do upraveného kontextu - zjednodušeně uvedete posluchače/čtenáře v omyl. V tomto považuji členy uskupení ANO za téměř dokonalé a když se to ještě správně mediálně zaobalí do krasne pohádky - úspěch je zaručen. Konkrétně narážím na konstatování, že nájem parkoviště je 2x tolik, než kolik tam dokáže město vybrat. Bližší pravdě by pravděpodobně bylo, kolik městu/TS zůstane tzv. čistého a ještě blíže pravdě by bylo holé konstatování přesných sum TS-vybráno, TS-náklady, TS-zisk vs. nájem z komerčního pronájmu. Taktéž považuji celou problematiku prodeje pozemku a pronájmu parkoviště za nestandardní. Naopak v kauze výpovědi nábytku BEKR město chápu, doufám, že informace o dlouhodobějším jednání s pí. Bezunkovou jsou pravdivá a doufám, že prostor nebude bezplatně vyprázdněn na několik let jako Snack bar v plavečáku, kde je ticho po pěšině a je toto téma tabu - především pro novináře.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2018-04-27 14:31:03 IP: 109.72.12.***
Josef Vacek: Další citace z rozsudku..."V průběhu dokazování nebylo současně ani zjištěno, že by záměr obce pronajmout nebytové prostory byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu třiceti dnů před projednáním v orgánech obce, jak předpokládá ustanovení § 36a odst. 4 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění účinném v roce 1993. Ani v archiváliích Okresního archivu Příbram v době před uzavřením smlouvy v červenci 1993 nebylo zjištěno, že by takovýto záměr byl vhodným způsobem zveřejněn..." Je zajímavé, že vámi deklarovaná platná většinová rozhodnutí se v archivu nenašla. Co se týká trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele - k tomu mohu jen dodat - nebylo-li žalobce, nemohlo být ani soudce.
Autor:Občan Pb Vloženo: 2018-04-27 14:25:10 IP: 176.98.110.***
Jako občan se spíše obávám, aby se do prostoru, kde bude kavárna,nezačali stahovat různé týpky, které se nyní sdružují a popíjejí o něco níže v křoví u zastávky MHD. Ale pokud zde budou WC, mohli by je po dohodě používat i řidiči MHD, kteří v současnosti k potřebě využívají přilehlý park, protože kam jinam by na konečné chodili.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-04-27 13:59:32 IP: 193.35.102.***
Marta Frýbertová: ke smlouvě s obchodem s obuví O.O.Z Zlín existovalo platné většinové rozhodnutí jak rady města tak zastupitelstva města. Pokud by neexistovalo, dopustil bych se v této věci spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Jiná věc je skutečnost, proč se odvolatel nedostal k rozhodnutí, které bylo schváleno řádným jednáním orgánů města. Podpásové údery Marty Frýbertové nemohou zastřít skutečnost, že stávající zastupitelstvo města je vzhledem k svojí odbornosti a politické nekompetentnosti "nejslabším" polistopadovým zastupitelstvem.
Autor:Občan Vloženo: 2018-04-27 13:56:24 IP: 109.72.2.***
Asi se blíži volby.
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2018-04-27 13:08:41 IP: 109.72.12.***
Josef Vacek: Vybavilo se mi pořekadlo - káže vodu a pije víno. Cituji z rozsudku Krajského soudu v Praze o vyklizení nemovitosti a o odvolání žalované O.O.Z. Zlín,a.s.: "Odvolací soud se tak ztotožnil se závěrem soudu I. stupně, že smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená 1.7.1993 mezi žalobcem a právní předchůdkyní žalované je ABSOLUTNĚ neplatným právním úkonem, a to pro neudělení souhlasu starostovi obce příslušným orgánem obce k uzavření takovéhoto úkonu, tedy pro absenci předchozího rozhodnutí zastupitelstva města Příbram či Rady města Příbram o tomto majetkoprávním úkonu obce." Jedná se o bývalou prodejnu obuvi v Pražské ulici s nájemní smlouvou na 77 let, kterou podepsal exstarosta Josef Vacek. Rozsudek je z března letošního roku, tedy další z kostlivců ve skříních na radnici.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2018-04-27 12:07:03 IP: 193.35.102.***
Ze zákona rozhoduje o pronájmech městská rada (v obcích, kde se obecní rada nevolí, rozhoduje starosta obce). O pronájmech však může rozhodovat i městské zastupitelstvo, a to v těchto případech: a/ rozhodování si vyhradí (buď obecně o všech pronájmech, anebo o pronájmech zásadnějších). Nevzpomínám si však na přijaté usnesení, kterým by si příbramské městské zastupitelstvo tuto pravomoc vyhradilo. b/ městská rada (starosta) rozhodnutí zastupitelstvu města přenechá (požádá je o rozhodnutí) c/ starosta rozhodnutí městské rady pozastaví v rámci svého "sistačního oprávnění" a poté rozhoduje zastupitelstvo. Proto mne zaujalo „politické žonglování“ městské rady, která otázku ukončení pronájmu obchodu společnosti BEKR nábytek s.r.o. předložila k rozhodnutí zastupitelstvu města. Avšak otázku pronájmu parkoviště pod Svatou Horou, které není o nic méně důležité „v tichosti“ schválila předem vybranému zájemci panu Žůrkovi. Tohoto podnikatele zároveň svým krokem o pronájmu „zvýhodnila“ v otázce následného prodeje 200 m2 velké parcely u parkoviště pod Svatou Horou. Na rozdíl od jiných zájemců, kteří by o podobný podnikatelský projekt měli také zájem. Z mého pohledu jde v rozhodování rady města o „selektivní spravedlnost“. Nepříjemné a kontroverzní věci dává rada města bez zákonné opory k rozhodnutí zastupitelstvu města. S vědomím, že "spřátelení zastupitelé" z KSČM a Pavel Pikrt jim pomohou politicky citlivější problém prosadit. A naopak věci z jejího pohledu „prioritní“ rozhodnou radní sami podle podmínek zákona a bez pomoci „ochočených“ zastupitelů. Tato skutečnost svědčí o malém právním vědomí většiny „opoziční části“ městského zastupitelstva. Snad s čestnou vyjímkou (Petra Kareše), který jediný dokázal na tuto „selektivní nespravedlnost“ alespoň ve svém vystoupení upozornit. Svědčí to o velmi malé profesionalitě poměrně významné části členů městského zastupitelstva, kteří svoji pasivitou a neznalostí právních předpisů neplní kontrolní funkci, kterou by měli ze zákona plnit. Smutné zjištění.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka