www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2017-11-16 08:29:57 | Ing. Václav Dvořák ©

Jednání listopadového zastupitelstva mohlo mít více vrcholů, nicméně nakonec suverénně kraloval problém polozřícené zdi březohorského hřbitova. Celé jednání ZM trvalo něco přes 4 hodiny, z toho polovinu zabral tento jediný bod. Hlavní snahou zastupitelů bylo posloužit zesnulým, kteří tam spočinuli, a to se snad nějak podařilo. V řadě zastupitelů, včetně mne, však zanechal průběh jednání dost trpkou zkušenost.

Foto

Příbramský radní Ing. Václav Dvořák.
(Foto Pavlína Svobodová ©)

V čem spočívá problém hřbitovní zdi? Tato zeď je dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Město má areál hřbitova od březohorské farnosti pronajatý za symbolické nájemné od roku 2006 a smlouva město zavazuje k údržbě celého areálu. Již při zahájení smluvního vztahu byla zeď „na spadnutí“ a dle našeho názoru není město povinno provádět zásadní rekonstrukce, ale jen běžné opravy a údržbu. Do běžné údržby hřbitova dáváme asi 100 tis. Kč ročně. Farnost již v minulosti vybízela město k opravě pomalu se bortící zdi, a město zase říká, že taková rekonstrukce je povinnosti majitele, čili farnosti. No, a kus zdi mezitím spadl. Město nabídlo farnosti několik variant řešení a do věci se vložilo pražské arcibiskupství. Církev striktně trvá na jediném řešení: opravu musí na svůj náklad provést město, a tvrdí, že jako vlastník ke hřbitovu žádné povinnosti nemá. Rada města ví, že město nemůže opravovat cizí majetek, a protože se za současný stav před živými i mrtvými stydí, tak navrhla velmi vstřícný krok: dá církvi na opravu zdi dar 150 tis. Kč. To by mělo stačit na opravu zborceného úseku.

Začala složitá diskuse. Sdělil jsem zastupitelům, že současný problém kusu zborcené zdi je jen špičkou ledovce, protože celá zeď je ve velmi nedobrém stavu a hrozí, že destrukce zdi bude pokračovat. Navrhl jsem proto, abychom poskytnutí daru podmínili právním narovnáním v tom smyslu, že církev uzná svoji zodpovědnost vlastníka za současný stav, a tudíž nebude po městu požadovat další prostředky na opravu dlouhodobě zchátralé zdi. Hrozí zde totiž další výdaje v řádu milionů Kč. Vyjádřil jsem názor, že musíme postupovat v souladu s právem a nemůžeme rekonstruovat cizí majetek. Tento názor potvrdili i přítomní zastupitelé - právníci. Zazněly nejrůznější myšlenky a v rámci diskuse následně vystoupil pan Macek - zástupce arcibiskupství. Sdělil nám, že arcibiskupství se odmítá jakkoliv finančně podílet na opravě zdi, že trvá na tom, aby celou zeď opravovalo na svůj náklad město, a že církev nyní přispěje jen formou organizace opravy. A dokonce, že pokud město zeď na svůj náklad neopraví, tak církev nechá hřbitov tak, jak nyní je, tedy se zdí vyvalenou do hrobů. Obtížně jsem tvrďácký postoj církve, opřený o čistě materialistický přístup, nehledící na pietu ani právo, vstřebával.

Během přestávky hledala koalice řešení. Shodli jsme se na tom, že současný stav, byť dle našeho názoru nezaviněný městem, je neúnosný. Vzhledem k tomu, že nás církev postavila před hotovou věc (buď nám to opravíte za své, nebo to zůstane jak to je), tak nám nezbylo, než přijmout v zájmu nějakého vyššího mravního zájmu její postoj, a dát dar bez jakýchkoliv podmínek. Tak se i hlasovalo. Obávám se, že církev dosáhla toho, že město začne uvažovat o výpovědi nájemní smlouvy na hřbitov s tím, že své povinnosti v oblasti pohřebnictví bude plnit na příbramském hřbitově. To sice původně nikdo nechtěl, ale dopadlo to tak. A dodám, že i zeď kolem příbramského hřbitova (který je majetkem města) je letitě v bídném stavu, a ani na její opravu se zatím nedostalo, jak by bylo třeba.

Dalším zajímavým bodem byl návrh městské vyhlášky se zákazem výherních automatů. Strhla se diskuse, která se podobala jako vejce vejci těm z předchozích let. Z obou stran zaznívaly názory racionální, ale ze strany obhájců hazardu i poněkud komické. Pan Danda chtěl zpochybnit navrhovanou vyhlášku dotazem, proč rada města nenavrhla také zákaz prodeje alkoholu na území města. Z dotazu bylo vidět, že mu zcela uniká, co je a co není v pravomoci zastupitelstva města. Takový zastupitel ale může jen těžko správně rozhodovat o městských záležitostech. Pan Větrovský nám vyjevil originální myšlenku, a sice že dle jeho názoru je účtenková loterie v rámci EET rovněž hazard. Asi nevnímá rozdíl mezi tím, když někdo účelově sype peníze do automatů, zatímco účtenková loterie umožňuje vyhrát něco navíc po té, co jen provedu standardní potřebný nákup. Nemá smysl tady dále diskusi popisovat, v závěrečném hlasování vyhláška s nulovou tolerancí k hazardu neprošla.

Jedná se o drobnost, ale překvapilo mne hlasování o poplatku za svoz komunálního odpadu. Vyhláška se musí aktualizovat každým rokem a novela pro rok 2018 navrhovala, aby poplatek zůstal beze změny, tedy bez zvýšení. Není to projev koaličního populismu, jen se pozitivně projevilo, jak občané stále více odpady třídí. A z matematicky spočítaného vzorečku vyšlo: poplatek nezvyšovat. K bodu neproběhla žádná diskuse, nicméně zastupitelé za Šanci vyhlášku nepodpořili.

Nakonec zmíním jednu drobnost z bodu různé. Pan Kareš dlouze vypočítával přítomnému řediteli Sportovních zařízení města, co vše je špatně na našem bazénu. Asi i měl pravdu. Považoval bych ale za efektivnější, aby zastupitel v rámci svých pravomocí daných zákonem o obcích došel přímo za ředitelem organizace, a v klidu si vyříkali, co tam je špatně a jak by se to mohlo napravit. Na jednání zastupitelstva by bylo vhodné takový bod otevřít tehdy, když by separátní jednání nesplnilo svůj účel. V této podobě to zavání předváděním se.

Ing. Václav Dvořák,
zastupitel za ANO


Ing. Václav Dvořák ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Petr Walczysko Vloženo: 2017-11-20 16:45:18 IP: 176.98.110.***
Občan PB: Nemám problém vyslovit svůj názor a stát si za ním. A už vůbec bych nikdy nevystupoval anonymně. Připadal bych si jako zbabělec. Jinak děkuji alespoň za krásný a upřímný citát. Držme se jim. Richard Hadač: Vůbec se nedivím, že jste odeslal svůj příspěvek 2x, což bylo způsobeno asi pohnutím stavu mysli, o čemž vypovídá i samotný příspěvek. Kolik jste Vy osobně přispěl na varhany a uvažujete přispět i na zmíněnou zeď?
Autor:S930 Vloženo: 2017-11-20 09:32:01 IP: 109.72.5.***
Vypadá to na krásný slunečný den, pojďme si ho nekazit. Zkrátka Město vyhodilo 150 tis Kč a zeď nikdo stejně neopraví. Nebude to ani církev, ani Město. Do doby než se v některém ze spoluobčanů nevzedme morál a neopraví tuto sám na vlastní náklady, popřípadě na náklady sbírky občanů. Tím směrem se to přeci má ubírat, že ? A všem bude dobře
Autor:S930 Vloženo: 2017-11-20 09:28:49 IP: 109.72.5.***
Richard Hadač: ad1) to se jistě nedozvíte, ale to víte, neb soudě podle toho, že jste byl zaměstnancem Města a jste tedy znalý smluvních ujednání, si uvědomujete, že žádný ekonom (ani ten firemní) nebude citovat části uzavřených dohod. Potud tedy zbytečnost(úmyslná ?) Vaší otázky. ad2) evidentně víte jaká bude odpověď, jen ji chcete využít k dalšímu osobnímu výpadu (nespokojený bývalý zaměstnanec?). Tedy opět zbytečná otázka. Zcela jistě jste neodešel z řad zaměstnanců Města proto, že by současní zastupitelé pracovali jako "amatéři", ale proto, že nepracují tak "profesionálně" jako bývalá vedení pod nimiž se Vám jistě pracovalo lépe.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2017-11-20 07:56:52 IP: 194.213.41.***
Pane Dvořáku, pokud se tedy snažíte neutrálně postavit do pozice "firemního" ekonoma, tak Vás tedy prosím o zodpovězení následujících dvou otázek (tyto Vám dle mého názoru nemohou dát spát). 1. Kolik peněz by město obdrželo za pronájem Snackbaru v Plaveckém bazénu, od ukončení nájmu do 30.9.2018 (odhad možného zahájení rekonstrukce objektu)? 2. Prosím o sdělení počtu zaměstnanců MěÚ Příbram k 30.9.2014 a k 30.10.2017. Ve věci Vaší závěrečné poznámky - opět lžete, jako když Rudé právo tiskne. Neodešel jsem se starým vedením, nýbrž více než 1,5 roku po Vašem nástupu a to především z důvodu, že se mi nechtělo pracovat v takovém "amatérismu", jaký byl vedením předváděn, jakož i pracovat pod takovým vedením, které předvádí takovou aroganci moci.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-11-20 07:31:57 IP: 83.208.153.***
Josef Vacek: Celá diskuse je o provozování pohřebiště jako celku a o tom, kdo má povinnost (zejména právní) opravit zeď. Vámi zmiňovaná přechodná ustanovení (§29/4) jsou jenom o uzavírání smluv mezi provozovatelem pohřebiště (zde město) a nájemci jednotlivých hrobových míst (pokud ji nemají, tak na to mají tu dvouletou lhůtu). Čili jste věcně naprosto mimo mísu a já si myslím, že opět jen doufáte, že se do zákona nikdo nepodívá a vy budete vypadat jako znalý člověk. Nebudu na vaše další "vejšplechty" reagovat. Vy chcete někomu říkat něco o stylu Pepka Vyskoče? Věcně jste přesně tam.
Autor:S930 Vloženo: 2017-11-20 07:25:16 IP: 109.72.5.***
Josef Vacek: ...tak tady je ten problém...Krampus. Tahle akce Vám leží v žaludku. To jste již předvedl v minulém roce. Faktem však je, že částka, které byla podle mého názoru zcela zbytečně věnována církvi na opravu jejího vlastního majetku, mohla být využita na rozšíření práv této kulturní akce, která se setkala a jistě znovu setká s většinově kladným ohlasem. Což bude opět rána pro Vaše ego, to chápu. Co se týče odvádění pozornosti k právnickým detailům věcného problému, jste to Vy kdo ve svých příspěvcích neustále mlží odvolávkami na různé zákony a nařízení. A přirovnávat Příbram za Vašeho starostování k Rakousku ? Že Vy jste si něco upil.....
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-11-19 18:51:38 IP: 176.98.110.***
Tonda: na ty vaše nesouvislé nepravdy ve stylu Pepka Vyskoče jsem doposud nereagoval. Ale na Vaši lež o tom, že jsem zadlužil Příbram odpovídám, nezadlužil. A dodávám, že Příbram pod mým vedením byla jako současné Rakousko. Téměř bez dluhů.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-11-19 18:46:20 IP: 176.98.110.***
Václav Dvořák: opět jste trefil kozla a nemáte pravdu. Zákon o pohřebnictví měl přechodná ustanovení, která musela být splněna do 2 let po nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 31. 12. 2003 (§ 29 odst. 4 ZP). Nejste v diskusi korektní. A svým odkláněním diskuse k právnickým detailům věcného problému, se snažíte odklonit Vám nepříjemné téma diskuse. Ostatně, bojkovat žádosti technických služeb o finance na opravu havarijního stavu zdi hřbitova a zároveň financovat ďábelský pochod Krampusů, to také jednou vejde do dějin Příbrami. Podobně jako komunistický zákaz pohřbívání do země.
Autor:tonda Vloženo: 2017-11-19 17:43:20 IP: 176.98.110.***
jajk už bylo dříve uvedeno...vašnosto to je hnus.P.Vacku občané Příbrami jsou zděšený , ale víte proč?Vámi.Podě.....jste Příbram komplet, zadlužil atd.p.Hadači to nemyslíte vážně co jste napsal.jen za současného vedení radnice jde Příbram nahoru ve všech směrech.Taky se něco nepovede,ale touž tak chodí.Pane starosto děláte svou práci dobře.
Autor:S930 Vloženo: 2017-11-19 16:14:38 IP: 109.72.12.***
Josef Vacek: perla za perlou. Nic jste v této oblasti (pohřebnictví v Příbrami) nevykonal ani jako starosta ani jako člověk. Richard Hadač: oponentou vůči současnému vedení Města šetřit nemusíte, jen bych doporučil střídmě používat předlistopadové příměry, pochybné relevantnosti, navíc pak s odkazem na kolegu Vacka.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-11-19 15:56:13 IP: 90.177.42.***
Pane Vacku, psát si s vámi je jako honit dým po poli. Vůbec vám nedělá problém lhát, překrucovat, polopravdovat, na nepříjemné otázky nereagujete. K vašemu poslednímu příspěvku: zákon o pohřebnictví je účinný až od 1.1.2002!!! To je rok, kdy jste zrovna skončil své starostování... Navíc, k 1.1.2004 neměl žádnou účinnou novelu, zase lžete. Jednoduše spoléháte na to, že si čtenář nedá námahu si vaše plky ověřovat. Spoléháte také na to, že čtenář neví, kolik energie vynaložil současný starosta na komunikaci s církví. Tak všem sděluji: hodně. A byla to snaha s deprimující odezvou ze strany církve. Ostatně, to jsme mohli vidět v přímém přenosu na ZM, když zástupce arcibiskupství sdělil všem přítomným, že církev nechá hřbitov jak je, pokud jej celý na svůj náklad město neopraví, pieta nepieta. Toto bylo zděšení pro mne, protože zejména od církve bych čekal jiný přístup, zvláště je-li to její majetek, hřbitov. Pane Hadači, píšete jen otřepané fráze. Řídit město jako firmu? Kolikrát jsem vysvětloval, jaký to má význam, že to je prioritně o zodpovědnosti, pohledu do budoucna a znalosti práva? A bláboly o privatizaci mi jen účelově podsouváte. Co se týká varhan, nepodpořil jsem ten návrh. Vím totiž o mnohem palčivějších problémech města, na jejichž řešení není dost peněz. Navíc v minulých letech šly do Svaté Hory veřejné peníze v řádu stamilionů. Já považuji za smutné, že mnoho zastupitelů ráda rozdává, ale nezajímá se o to odkud brát, a co jsou hlavní problémy města. Zbytek vašeho vyjádření jsou nějaké ideologické smyšlenky. Já vám je neberu a oběma je nám jasné, že máme na řízení města hodně různé pohledy. Asi proto jste asi odešel se starým vedením z města pryč.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2017-11-19 14:44:34 IP: 176.62.232.***
Omlouvám se za "znovuodeslání" stejného textu.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2017-11-19 14:42:45 IP: 176.62.232.***
Nikoliv zděšení, ale smutek. Neznalost (zapomenutí) minulosti, neúcta k předkům, neúcta k symbolům, neúcta k hodnotám – to je obraz dnešní doby. Pan Dvořák, jakož i současný starosta se hlásí k heslu, že stát lze řídit jako firmu. Já za tímto heslem však obecně vidím spíše představu, že stát lze zprivatizovat, stejně jako vše ostatní. Toto k diskuzi, ale k samotnému článku. Pane Dvořáku, ještě jste se zapomněl zmínit o projednávání bodu týkajícího se instalace nových varhan na Svaté Hoře. V této debatě byl pro mě velmi vypovídající příspěvek právě Vás, kdy jste se veřejně vyjádřil a vyprofiloval jako člověk, který se nechce na tomto podílet a nesouhlasí s tímto příspěvkem. Tento postoj jako občana Příbrami je jistě Vaším právem, ale jako zastupitele je hanbou a opravdu se stydím za takovéhoto zastupitele. Jen to ve mně utvrdilo vědomí, že jestliže jste se s komunistickými hodnotami ztotožnil před rokem 1989, tak Vámi deklarované přestupování z autobusu do autobusu, pokud jste zjistil, že autobus nejede směrem, který jste zamýšlel, nic nemění na Vašem přesvědčení a není tím prostředkem ke změně Vašich názorů (v tomto případně např. na církev). Smutno je mi i z poznání, že pro většinu obyvatel je přijatelné ustoupení od hodnot, za které bylo bojováno a podpora těch osob, které reprezentovali právě tuto předlistopadovou dobu. Právě osoby typu bývalých členů KSČ či nomenklaturních komunistických rodin, jak uvádí pan Vacek, jsou v současné době v barvách ANO ve vedení příbramské radnice.
Autor:Richard Hadač Vloženo: 2017-11-19 13:30:31 IP: 176.62.232.***
Nikoliv zděšení, ale smutek. Neznalost (zapomenutí) minulosti, neúcta k předkům, neúcta k symbolům, neúcta k hodnotám – to je obraz dnešní doby. Pan Dvořák, jakož i současný starosta se hlásí k heslu, že stát lze řídit jako firmu. Já za tímto heslem však obecně vidím spíše představu, že stát lze zprivatizovat, stejně jako vše ostatní. Toto k diskuzi, ale k samotnému článku. Pane Dvořáku, ještě jste se zapomněl zmínit o projednávání bodu týkajícího se instalace nových varhan na Svaté Hoře. V této debatě byl pro mě velmi vypovídající příspěvek právě Vás, kdy jste se veřejně vyjádřil a vyprofiloval jako člověk, který se nechce na tomto podílet a nesouhlasí s tímto příspěvkem. Tento postoj jako občana Příbrami je jistě Vaším právem, ale jako zastupitele je hanbou a opravdu se stydím za takovéhoto zastupitele. Jen to ve mně utvrdilo vědomí, že jestliže jste se s komunistickými hodnotami ztotožnil před rokem 1989, tak Vámi deklarované přestupování z autobusu do autobusu, pokud jste zjistil, že autobus nejede směrem, který jste zamýšlel, nic nemění na Vašem přesvědčení a není tím prostředkem ke změně Vašich názorů (v tomto případně např. na církev). Smutno je mi i z poznání, že pro většinu obyvatel je přijatelné ustoupení od hodnot, za které bylo bojováno a podpora těch osob, které reprezentovali právě tuto předlistopadovou dobu. Právě osoby typu bývalých členů KSČ či nomenklaturních komunistických rodin, jak uvádí pan Vacek, jsou v současné době v barvách ANO ve vedení příbramské radnice.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-11-19 12:53:26 IP: 176.98.110.***
Podle přechodných ustanovení zákona o pohřebnictví nebyla před novelou zákona o pohřebnictví do 31.12.2003 povinnost uzavírat písemné smlouvy o provozování pohřebiště nebo o pronájmu hrobových míst. Od 1.1.2004 tato povinnost nastala a město v jehož čele stál v té době starosta Ing. Ivan Fuksa se s touto povinností následně vyrovnalo. Nicméně ani ústní a ani písemná smlouva nemění nic na povinností města zajistit ve svém správním obvodu provozování pohřebiště jako služby ve veřejném zájmu. Pokud by město Příbram vypovědělo smlouvu s římskokatolickou farností sv. Vojtěcha na užívání Březohorského hřbitova, muselo by tuto službu zajistit v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště. V praxi to znamená, že městu je výslovně uložena povinnost, pokud nezajistí vlastní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem, obrátit se na některou z obcí v okolí, která provozuje vlastní hřbitov, a uzavřít s touto obcí dohodu o zajištění provozování veřejného pohřebiště. Vzhledem k tomu, že hřbitov ve staré Příbrami je na hranici svojí kapacity, mohlo by k této možnosti teoreticky dojít a Příbramáci a jejich rodiny požadující klasický obřad uložení do země, by museli být pohřbeni třeba na Slivici, v Milíně, Třebsku nebo některé jiné blízké obci. Celý tento příběh je příběhem o nezvládnuté komunikaci představitelů města s právnickou církevní osobou. Je zajímavé, že starostové Chvál, Vacek, Fuksa, Řihák i Pikrt to uměli docela dobře. Teprve aktuální vedení města v této zkoušce z komunikace a diplomatického jednání naprosto propadá.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-11-19 09:30:13 IP: 83.208.153.***
Pane zděšený bývalý starosto Vacku, neodpověděl jste mi na otázku, proč jste za doby vašeho starostování nenapravil stav kolem březohorského hřbitova (dle vašeho vlastního vyjádření protiprávní), proč to musel udělat až někdo po vás. Snahu o dodržování práva považujete za marxistickou chytristiku? Proč balamutíte čtenáře nepravdami o obsahu smlouvy?
Autor:Občan Pb Vloženo: 2017-11-19 09:22:25 IP: 176.98.110.***
Pro Walczysko: ,,S vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti budu hájit vaše právo je říkat,,. Voltaire
Autor:Obyvatelka Pb Vloženo: 2017-11-18 23:27:16 IP: 109.72.12.***
Pane Vacku, já jsem zase naopak zděšena vašimi vyjádřeními. Vy, který se ustavičně prezentujete jako velký kritik všeho komunistického před sametem, tak vy se přitom ve svých příspěvcích vyznačujete šílenými manipulacemi a překrucováním všeho možného, tak jak se vám to zrovna v ten který moment hodí.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-11-18 21:28:39 IP: 176.98.110.***
Jako bývalý starosta města jsem zděšen přístupem aktuálně vládnoucí politické reprezentace k pietnímu místu, které velmi výrazným způsobem symbolizuje dějiny našeho města. Už jenom proto, že je místem posledního odpočinku obětí jak březohorské důlní katastrofy tak válečných hrdinů obětí II. odboje. A také mnoha významných báňských odborníků, kteří významným způsobem přispěli k ekonomické prosperitě Příbrami a Březových Hor. Údržbu hřbitovních míst jsme v polistopadovém období 1989 brali jako samozřejmost, bylo to dáno gentlemanským vztahem mezi městem a římskokatolickou církví. Brali jsme to jako přirozenou kompenzaci na zákazy komunistické moci sedmdesátých a osmdesátých let, která odmítala pohřbívání do země na obou příbramských hřbitovech. A svoji vůli soudruzi nakonec prosadili a tak mnohé rodiny byly donuceny k pohřbu svých zemřelých žehem. A také jsme v zastupitelstvu jednomyslně odsouhlasili první velkou opravu zdi březohorského hřbitova, opravili hrobku významného starosty Blažeje Mixy a nebáli se jít ve spolupráci s Německým spolkem pro válečné hroby Parent do vyhledání provizorních hrobů popravených příslušníků německé branné moci v oblasti kasáren na Balonce. Měli jsme prostě k úctu k mrtvým a křesťansky dokonce i k těm, kteří ve 2. světové válce chtěli náš národ zničit. Nebyla v nás žádná “marxistická chytristika” reprezentovaná výrazy o nenasytné církvi, porušování platných právních předpisů apod. Není náhodou, že tyto pokleslé názory reprezentují v zastupitelstvu nejenom aktivní komunisté, ale také politici aktuálně jiných politických barev, kteří však vzešlí z prostředí příbramských nomenklaturních komunistických rodin.
Autor:L.Šlehoferová Vloženo: 2017-11-18 20:07:11 IP: 176.98.110.***
Právě jsem zjistila,že text, který jsem považovala za soukromý je také na těchto stránkách, proto považuji za vhodné zveřejnit odpověď. Ahoj Petře, musím přiznat, že jsem podobnou reakci čekala. Případ hřbitovní zdi je jasný od samého začátku. Je to majetek církve a hotovo. Mám dojem, že v tomto případě právě hraje roli paličatost a asi blbost. Možná, že tam přikládá pod kotel Vacek. Nakonec to Vašek Dvořák Vackovi pěkně vysvětlil. Humlová by měla raději mlčet, protože právě její strana tohle všechno natropila, komunisti zničili řády, zabrali majetky. Spousta církevních hodnostářů byla v kriminále. V klášterech, kde byli postižení a nemocní (a v Opavě jich bylo dost) byli odsunuti za zdi, aby na ně nebylo vidět. Kostely byly použity jako sklady nábytku a nebo se nechaly majetky jen tak chátrat. Také v některých budovách byly prasečáky. A ty pohádky, že církev tahala z chudých lidí peníze jsou trochu na vodě. Do klášterů šly dívky, které třeba nebyly vhodné na vdávání ( jizvy po neštovicích a pod.) a ty tam přinesly věno. Šlechtické rody tam také nemálo přispěly. Ano syn Marie Terezie zabral kláštery a udělal z nich špitály, když to bylo nutné. Ale to je doba dávná, já mluvím o zlodějně po roce 1948. Měla jsem jako dítě to štěstí, že se doma mluvilo o těchto věcech docela otevřeně. Proč mám dojem, že píšeš jako pravidelný účastník PŠM. No nic ve zlém, myslím, že budeme mít možnost si vše vysvětlit.
Autor:Lotos Vloženo: 2017-11-18 10:46:57 IP: 107.167.109.***
Postoj církve vnímám jako vydírání. Snad existuje stavební zákon a podle něj by měl stavební úřad vyzvat majitele stavby k opravě?
Autor:Petr Walczysko Vloženo: 2017-11-18 09:42:41 IP: 176.98.110.***
Pro p. Šlehoferovou: Je rozdíl mezi řádovou sestrou a vedoucím představitelem církve. Za jakých podmínek vykonávaly svoji záslužnou a namáhavou práci tyto sestry a za jakou almužnu. Většina vedoucích představitelů církve se vždy chovala stejně, přesně tak, jako v tomto případě. Takových příkladů jsou tisíce a chovali by se tak i bez komunismu, což prokázala historie. Stát se s církvemi již vypořádal, tak proč požadují nadále milodary? Ty by měly poskytovat dobrovolně jen fyzické osoby a soukromé subjekty. Už jste přispěla na opravu zdi? Zajímalo by mne také, a tomu jste se hezky vyhnula, co to je v tomto případě za jednání, když ne vydírání? A k těm trhlinám v dějepisu: O této reformě církve nás ve škole neučili? NET: stoplusjednicka.cz/od-patentu-ke-konfiskacim-josef-ii-kontra-cirkev "Císař omezil politickou moc katolických biskupů a kněžské semináře podřídil státnímu dohledu. Zakázal náboženská procesí, poutě a církevní obřady na veřejnosti, vše se smělo odehrávat jen uvnitř kostela. Od roku 1782 zrušil desítky klášterů a zkonfiskoval jejich majetek. Některé řády silně zredukoval, jiné zrušil úplně. Ušetřil jen ty, které mohly sloužit jeho reformátorským cílům, tedy kláštery se školskou, vědeckou a pastorační službou a ty, které pečovaly o chudé a nemocné. Žebravé řády a rozjímavé řehole, které trávily život jen v pokání a modlitbách, zrušil úplně".
Autor:Občan Pb Vloženo: 2017-11-18 09:07:07 IP: 176.98.110.***
Jeden z důvodů špatného stavu zdi hřbitova je podle mého názoru i to, že hřbitov, který se dříve nacházel v klidné části města v lukách, kam chodili obyvatelé pouze na procházky,nebo děti pouštět draky na podzim je dnes obklopen sídlištěm se vším, co k tomu patří, výstavbou,dopravou apod. Podle mě se pro vyřešení havar.opravy rozhodlo správně . Pro pana S930:taky se mi nelíbí, že se dávají dary různým subjektům a stranám, které osobně nepodporuji-nepotřebuji, na sport, který nesleduji, akce spolků na které nechodím atd., ale o tom je demokracie a nejsme na světě jen my. Navíc existuje něco, jako účelové vynaložení daru a to se také v písemné formě dokládá.Mě se styl vystupování p. Dvořáka, ani jeho ,,Postřehy,,, nelíbí a taky ho nebudu volit, ale co vím jistě,je to odborník a takovou maličkost, jako je vyúčtování daru si ohlídá.
Autor:S930 Vloženo: 2017-11-17 16:35:55 IP: 109.72.12.***
Jindřich Vařeka: uvítal bych, kdybyste se zasadil vahou své funkce o co nejrychlejší ukončení nájemní smlouvy ! Bohužel je to jediné možné řešení. Nyní jste věnoval církvi nemalý finanční obnos bez jistoty jeho účelového využití. Dalo by se říci, že v kontextu toho se nechováte jako řádný hospodář !
Autor:S930 Vloženo: 2017-11-17 16:33:23 IP: 109.72.12.***
Josef Vacek: vlastní znalosti z historie, které v ní mají pochybný základ používáte k manipulaci již jste vyhlášen. Hřbitovní zeď potažmo hřbitov o kterém je řeč není kulturním či venkovským prvkem. Když se taková témata probírají ve Vaší blízkosti tak poslouchejte pozorně, popřípadě si ponechejte brožované materiály k pozdějšímu studiu.
Autor:občan PB Vloženo: 2017-11-17 13:33:54 IP: 176.98.110.***
Pan Dvořák jen opomněl zmínit hysterický výlev radního Krále, který nemůže vydejchat, jakožto utajený zástupce destinační společnosti Orlov, utažení kohoutů v penězovodu...... A kdo opět udělal něco pro turisty, opět pan starosta Vařeka , vyjednal a předložil za město Příbram návrh běžkařských tratí v Brdech. Proč pro turisty něco nekoná "fungující" společnost v Orlově ...? Je to jen o penězích pro ně.....
Autor:Petr Walczysko Vloženo: 2017-11-17 10:56:27 IP: 176.98.110.***
Nemám nic proti nikomu, kdo sympatizuje a podporuje církev, na to má každý svaté právo. Když chce někdo církev podporovat, tak ale ze svého a nikoliv z peněz náš všech.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-11-17 09:07:12 IP: 83.208.153.***
Pan Vacek rád moudře vypráví, ale jsou to jen jeho oblíbené mimikry. Pane Vacku, smlouva není uzavřena s arcibiskupstvím, ale s farností zastoupenou farářem panem Rozmajzlem. A město se zavázalo k "udržování" celého pohřebiště. Udržování je něco jiného, než generální oprava, to je přece jen na majiteli. Město tam dává (cestou TS) ročně asi 100 tis. Kč. Nicméně mne pane Vacku ve vašem vyjádření zaujalo hlavně něco jiného. Píšete, že město užívalo hřbitov protiprávně a až v roce 2006 (za starosty Fuksy!) se to napravilo. Proč jste stav za dlouhých let vašeho starostování nenapravil??? A navíc, pokud jste opravoval cizí majetek, kde nebyl k jeho užívání (a tudíž ani opravám) žádný právní titul, tak jste asi porušoval rozpočtová pravidla, když jste do takového majetku alokoval městské peníze. My jsme hledali právní řešení - poskytnutí daru. V čem se případně mýlím?
Autor:L.Šlehoferová Vloženo: 2017-11-16 20:29:52 IP: 176.98.110.***
Sledovala jsem ZM a průběh jednání o hřbitovní zdi ,byl nekonečný až nedůstojný. Věc je naprosto jasná, majitel a nájemce.Někteří zastupitelé se jen předvádí. Bohužel lidské povahy jsou složité a to platí také pro církevní osoby.Patrně převažuje trucovitost, paličatost a zrovna to vyšlo na Příbram.Ale když pí. Humlová - KSČ mluví o vydírání, to je troufalé. Jsem ateista,ale mám pár vzpomínek, které mě ovlivňují k objektivnímu pohledu na církev.Jako předškolní dítě (r.1956)jsem byla na operaci v nemocnici, tam pracovaly řádové sestry. V Opavě bylo několik velkých budov ve kterých bylo umístěno mnoho lidí s postižením.Tenkrát se tomu říkalo blázinec.Pamatuji si také budovu plnou invalidů z I.světové války.U všech těchto osob pracovaly řádové sestry.Rodiče mého švagra měli v Brně obchod s kávou a čajem,o tento majetek je okradli komunisté.Děti v rodině byly nadané a jediná možnost byla,dát je studovat do církevní školy.Všechny výše jmenované záležitosti znamenali pro církev finanční náklady.Proto bych byla opatrná s odsudky. To KSČ všechny tyto vazby zpřetrhala a ta měla platit náhrady. Kam se poděly všechny řádové sestry ? Chovance už nikdo nevodil na procházky,ti byli ukryti v ústavu. Poznámka, že náhrady jsou placeny z našich daní je taková laciná.Dějepis který nás učili ve škole má pořádné trhliny.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-11-16 20:05:34 IP: 176.98.110.***
Město Příbram začalo bez právního důvodu užívat březohorský hřbitov již v roce 1956. Nezákonným rozhodnutím MěNV Příbram na základě příkazu nadřízeného ministerstva vnitra. Tedy o padesát let dříve než tvrdí ve svém článku radní Václav Dvořák. A jediná významná investice do opravy hřbitovní zdi byla poskytnuta v době mého starostování v půlce devadesátých let. Tehdy město Příbram investovalo do opravy zřícené zdi směrem k bývalému ZÚNZ cca půl milionu korun. V roce 2006 bylo dlouhodobé užívání hřbitova městem pouze legalizováno dvoustrannou smlouvou mezi městem Příbram a Arcibiskupstvím pražským. V té se Příbram zavázala k dlouhodobé stavební údržbě této významné památky. A z různých důvodů tomuto závazku nedostálo a stav dospěl k dnešní situaci. Jinak na opravu hřbitovních zdí poskytuje dotaci třeba Ministerstvo zemědělství v rámci programu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Ale město tuto možnost, případně jinou alternativu ze zdrojů, třeba z ministerstva kultury nikdy nevyužilo.
Autor:Petr Walczysko Vloženo: 2017-11-16 12:31:03 IP: 176.98.110.***
Myšlenka. Nejsou ústupky města ve své podstatě podpora církve. Tento příklad krásně ukazuje na to, co lze od církve očekávat a jaké má cíle. Myslím, že se tomu krásně smějou. To se to rozdává z peněz daňových poplatníků.
Autor:zdeněk karkan Vloženo: 2017-11-16 10:49:15 IP: 109.72.2.***
Pokud zeď je majetek farnosti, tak je povinností majitele toto opravit. Nakonec ty církevní restituce jsou určené na údržbu majetku církve , nebo na co tedy ? Připomíná mě to např vztah firmy Veolia k vodovodnímu řádu. Ta zeď je ostuda církve, nikoliv města.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka