www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

2017-05-24 06:40:28 | Ing. Václav Dvořák ©

Květnové zastupitelstvo nemělo mnoho bodů a mohli jsme se opět těšit, že skončí brzo. To by ale nesměl být na programu bod dotací, tentokrát na Rally Příbram. Jak už jsem se mockrát vyjádřil, rozdávání dotací je pro řadu zastupitelů tím nejdůležitějším projevem jejich činnosti. Ale mohli jsme se i zasmát - s Josefem Řihákem jsme si dali lekci z počtů.

Foto

Příbramský radní Ing. Václav Dvořák.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Hned v úvodní části jednání podal starosta zastupitelstvu informaci, že od dubna uzavřel smlouvu s mým synem, JUDr. Markem Dvořákem, na poskytování podpory při obhospodařování vodohospodářského majetku města. Připomněl, že se jedná o majetek v hodnotě kolem 2 miliard Kč a také sdělil, že z příslušného odboru odešel jediný pracovník, který měl s touto prací letité zkušenosti. Město investuje do tohoto „neviditelného“ majetku desítky milionů Kč ročně a na druhé straně proti němu stojí velmi zkušený tým desítek lidí v dresu 1.SčV. Jsou to silné argumenty vedoucí k tomu, aby zde město posílilo. Syn seděl mezi diváky, zastupitelé měli možnost se jej na cokoliv zeptat, byl připraven jim skládat účty. Nezeptal se nikdo a já jsem zvědav, kdo a co bude říkat někde za rohem… Myslím, že někteří staří zastupitelé stále nepochopili otevřenost současného vedení a jsou z toho rozdílu oproti tomu, jak to dělali oni, trochu v šoku.

Prvním řádným bodem bylo pokračování z minulého ZM, kdy bylo přerušeno projednávání postoje města k likvidaci příbramských hald. Na žádost pana Řiháka jsme minule tento bod přerušili, prý chtěl znát názor občanů. Odložení mi přišlo zbytečné, neboť to bylo víceméně vyčerpané téma, s občany se bohatě diskutovalo a hlavně se dosáhlo toho, že haldy bude likvidovat státní podnik DIAMO. Přesto v dubnu starosta vyšel opozici vstříc, přeložil plánovanou besedu s občany do velkého sálu a ukončení bodu se odložilo. Věci však dopadly, jak se dalo čekat. Na besedu přišlo málo občanů, nic nového se neobjevilo. Josef Řihák, který údajně toužil po hlasu lidu, na besedu ani nedorazil. Dokončení bodu naštěstí nebylo dlouhé a jednohlasně byla odhlasována varianta, kterou doporučilo DIAMO.

Zajímavým bodem bylo projednání záměru města, jak nakládat s rozvody tepla z příbramské teplárny (PT), které jsou dle rozhodnutí soudu majetkem města (a nikoliv PT). Zastupitelé se docela shodovali na názoru, že při prodeji této sítě trubek je vhodné postupovat v koordinaci se správcem konkurzní podstaty PT. Ve svém úvodním vystoupení (kdy jsem ještě neznal postoje zastupitelů) jsem pro názornost řekl, že synergickým postupem s PT dosáhneme vyšší tržby z prodeje. Jinými slovy efektu, kdy 1 + 1 nebude 2, ale 2,5. Dr. Řihák neustál nutkání promluvit a poučil mne, že tomu nerozumí, neboť jej ve škole učili, že 1 + 1 = 2. Přišlo mi to až komické, tak jsem v konečném bodu „různé“ panu Řihákovi potvrdil, že i mne v základní škole učili, že 1 + 1 = 2. Ale také jsem mu zacitoval z encyklopedie, co to je synergie, včetně toho, že se symbolicky vyjadřuje nerovnicí 1 + 1 > 2. Josef Řihák se opět neubránil potřebě okamžitě odpovědět a sdělil nám, že on má „humanitární“ vzdělání, tak to prostě nevěděl. Kdyby studoval něco „humanitního“, možná by to věděl. Prostě legrace. Dobré bylo, že až na pana Krále všichni zastupitelé odsouhlasili záměr postupovat při prodeji distribuční sítě společně se správcem PT, který bude současně prodávat samotnou PT.

Suverénně nejdelším bodem bylo projednání žádosti o dotaci na podnik Rally Příbram. Žadatel po městu žádal 300 tisíc Kč a jak se ukázalo, neuznal ani za vhodné dorazit na jednání ZM a svoji žádost odůvodnit. Hodinové dohadování o přínosnosti či negativech tohoto sportovního podniku dostalo novou příchuť ve chvíli, kdy bylo oznámeno, že minulí organizátoři Rally dodnes dluží jedné příspěvkové organizaci města, a odmítají svůj dluh splatit. Je pravda, že se jedná o formálně jiného organizátora, ale spojitost mezi novým a starým organizátorem (a žadatelem o dotaci) stejné akce je zřejmá. Jednání mělo chvílemi nádech komedie (legrační návrhy o výši dotace), jindy zavánělo osobní frustrací (pan Větrovský), dostali jsme se až k podivným manipulacím (pan Stříbrnský). Tak prostě vypadají jednání o dotacích, tak se rozdává. Zastupitelé napřed neodsouhlasili řadu jiných návrhů a nakonec se odhlasovala dotace ve výši 100 tis Kč.

Posledním zajímavým bodem byl návrh na uzavření dohody o narovnání (o smíru) mezi městem a dodavatelem stavby lanového centra (u Q klubu). Tato uzavřená stavba, která měla již rok sloužit, je ostudou města. Je skvělé, že se vedení města podařilo dojednat s dodavatelem (MT Stav s.r.o.), že se nebudeme soudit, každá strana o kousek ustoupí, a prvky lanového centra začnou na podzim v upravené podobě dětem sloužit v areálu Nového rybníka. Jediným kritikem textu smlouvy byl pan Kyselák, nicméně se záměrem dohody souhlasil. Přesto se jako jediný při hlasování zdržel, ostatní dohodu podpořili. Navíc dodám, že město muselo za tuto zpackanou akci státu vrátit dotaci ve výši 1,5 mil Kč.

Následně jsme se v klidu a míru rozešli, květnové mrazíky se naštěstí v našem jednání neprojevily. Uvidíme, co přinese červnový Medard.

Ing. Václav Dvořák,
zastupitel za ANO


Ing. Václav Dvořák ©


Tato diskuse již byla ukončena.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-05-28 22:11:57 IP: 90.177.42.***
obcanpb: Vážím si Vašeho otevřeného a poctivého názoru. Ono je to tak, že ne každý zastupitel dělá svoji práci zdarma, typicky starosta. Prostě svůj čas věnuje městu, je to jeho zaměstnání, a tudíž je spravedlivé, že za tu práci bere plat. Já jsem radní a za svoji práci radního beru odměnu, jako každý jiný neuvolněný radní - jsou to asi 3 tis měsíčně a při přepočtu na hodinu dojdete k tomu, že to je opravdu něco na oltář vlasti. Já ale vedle práce radního dělám pro město další práci. Specialitou té práce je to, že ji lze dobře dělat tehdy, když máte potřebné informace. Ideální je, když ekonomiku města řídí starosta, nebo některý z místostarostů. Kdybych byl uvolněný radní, jako byl např. pan Molnár z ČSSD, stál bych město přes 60 tis Kč na osobních nákladech, k tomu kancelář, pc a další zázemí... Já stojím město za mé služby třetinu, náklady si hradím ze svého. Pokud má práce nese městu ovoce, myslím si, že to je dobrá varianta jejího vykonávání. A pro info dodám, že věnuji městu přibližně polovinu svého času. Kdybych se v této době věnoval svému podnikání, vydělal bych si násobně více...
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2017-05-26 23:31:26 IP: 109.72.12.***
obcanpb: Ano, ale radních je sedm a všichni nemohou být místostarostou. Kdyby se stal také uvolněným radním jako ti předešlí, zaplatili bychom takřka dvojnásobek toho co platíme panu Dvořákovi teď a tak by to bylo v pořádku? Pokud vím, tak jako radní pracuje zodpovědně a na řízení města se tedy podílí.
Autor:obcanpb Vloženo: 2017-05-26 22:37:36 IP: 109.72.12.***
marta frýbertová: nemohu s vámi souhlasit, to že bývalé vedení si vyplácelo různé odměny k své funkci viz Váš příklad není důvodem aby to dělal i p. Dvořák byť uznávám že transparentně. Nechal se zvolit jako radní, tj. věděl že chce řídit město, znal jeho rozsah a nikomu při své volební kampani neříkal že bude za to chtít extra peníze. tj. p. Dvořák by měl dělat práci kterou dělá v rámci náplně radního a nepožadovat za to extra příplatek. to by bylo fér.
Autor:Karel Vlk Vloženo: 2017-05-26 20:54:50 IP: 88.102.156.***
Marta Frýbertová: jak to víte, že by "za odměnu kterou pobírá pan Dvořák, by takový objem práce dělat nikdo nechtěl"? Ono bylo výběrové řízení? Takových samozvaných spasitelů jsme tu v minulosti, jak sama uvádíte, měli dost a dost. Trvám na tom, že podpora sportu v Příbrami je za současného vedení bídná a naše město ztrácí dech. Pokud po fiasku hokeje a 1. lize ve fotbale přijdeme i o naši rally, bude to škoda. Ještě je čas přidat pořadatelům alespoň těch 100 - 200 tisíc.
Autor:Honza Vloženo: 2017-05-26 16:29:56 IP: 109.72.12.***
Asi je problém, že organizátoři Rally dluží městu nějaké peníze. Ty by měli uhradit. Byl by ale velký problém, kdyby se tato soutěž neuskutečnila. To by byl opravdu konec automobilových soutěží v Příbrami. Po dlouhých 38 letech. Doufám, že zvítězí zdraví rozum, zaplatí se dluh a město přispěje vyšší částkou na Rally. Zajímavý je názor pana Větrovského, že rally je výdělečný podnik. Kde k tomuto názoru došel? Že by se prodávali závodníci za tolik, co fotbalisti? Je vidět, že tomu ale vůbec nerozumí!
Autor:Marta Frýbertová Vloženo: 2017-05-26 13:11:57 IP: 109.72.12.***
obcanpb: Píšete že si vážíte odborného přínosu pana Dvořáka pro město a že nezpochybňujete jeho kvalitu jako odborníka co se financí týká, nesouhlasíte ale s tím, že se nechal zvolit do vedení města a požaduje za to úplatu jakou nikdy nikdo ve vedení nebral, atd. V žádném případě nemohu souhlasit s Vaším vyjádřením v tom, že nikdy nikdo nepožadoval úplatu. Patrně jste poněkud přehlédl že předchozí minulá vedení zaměstnávala tzv. uvolněné radní za plat podstatně vyšší a tento post nová nastupující garnitura úplně zrušila a tím ušetřila o dost víc než dvacet tisíc (včetně nákladů) pro pana Dvořáka. Jestlipak jste také nesouhlasil s tím, že bývalý místostarosta současně vykonával i funkci ředitele Domova důchodců a pečovatelské služby, často byl odměňován jako stavební dozor na akcích města, nebo byl placeným předsedou dozorčí rady nemocnice? Za odměnu kterou pobírá pan Dvořák, a o tom jsem přesvědčena, by takový objem práce dělat nikdo nechtěl (nesmíte zapomenout i na příspěvkové organizace, kterých máme třicet!). t
Autor:obcanpb Vloženo: 2017-05-26 10:34:42 IP: 109.72.7.***
Pane Dvořáku nezpochybňuji Vaší kvalitu jako odborníka co se financí týká, a kvituji Váš přínos pro ekonomiku města. Nesouhlasím ale s tím, že jste se nechal zvolit do vedení města a nyní požadujete za to úplatu jakou nikdy nikdo ve vedení nebral (je jedno jaká to je výše) a současně odmítáte podporovat sport. Činnost kterou pro město děláte, byste měl dělat v rámci své náplně radního a nebrat si za to extra platbu. Trochu mi to nejde do souladu s tím, že chcete dělat vše v zájmu města, takto to vypadá že to děláte jako každý druhý daňový poradce....za peníze. Nezkoušeli jste třeba zjistit zda Vaše placené služby by neposkytl jiný placený poradce levněji? Prosím netvrďte mi ale že jste si (sami sobě stejně jako s právní služby s Vaším synem) vyhodnotili, že jste nejlepší a nejlevnější daňový poradce pro město). Podpora rally a sportu je propagací města, která se možná nevrátí, ale podle mě město musí dělat i něco pro své občany bez ohledu zda to je ziskové a ztrátové, prostě pro zábavu občanů, aby se tu "něco" dělo. Samozřejmě přiměřeně. Prostě mi přijde jen že máte dvojí metr, podporovat sport nechcete ale sám pro město jen za odměnu radního dělat nechcete a požadujete extra "příplatky". Pokud Vím občané Vás zvolili abyste byl radním, nikdo Vás nevolil s vědomí abyste si nechal za svou práci pro kterou jste byl zvolen extra platit, to jste ve svých předvolebních slibech nezmínil. Ale závěrem bych rád zopakoval že si vážím Vašeho odborného přínosu pro město.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-05-26 10:05:49 IP: 109.72.0.***
Pane Vlku, asi mi nebudete věřit, ale já jsem si ty peníze za ty dlouhé roky odpracoval. Za sazbu asi 4x menší, než za kolik podnikám.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2017-05-26 07:46:06 IP: 105.80.120.***
Pane Vlku, organizátoři rally jsou takoví borci, že se ani neobtěžovali dostavit na jednání zastupitelstva, což je minimálně slušnost. Mohli zastupitele svými argumenty přesvědčit, ta debata tomu byla otevřená. A titíž lidé pod jiným IČO dluží SZM peníze, i když ubohých 5 tisíc, které ani po upozornění neuhradili. Chtějí stovky tisíc a nezaplatí ani 5 tisíc, které zaplatit mají. Směšné a trapné. Tím více, že se jedná o tradiční akci. Takže ta Vaše kritika by spíš měla mířit do řad organizátorů rally, rozhodně ne do řad vedení radnice. Organizátoři tady asi něco podcenili nebo nepochopili.
Autor:Karel Vlk Vloženo: 2017-05-25 23:27:41 IP: 88.102.156.***
Valašské Meziříčí, Klatovy, Český Krumlov, Hustopeče, Zlín, Mladá Boleslav - tato města si "své" rally váží a všemožně ji podporují. I velkoryse finančně. A Příbram? 100 tisíc. To je skoro pětina odměn, které jste si za ty čtyři roky, pane Dvořáku, přihrál do své kapsy. Co dodat?
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-05-25 22:17:14 IP: 90.177.42.***
Pojďme nereagovat na zlomyslné plky pana Vacka. Já zde děkuji panu Švendovi, kterému se podařilo najít takový formát HFAD, kdy město ušetřilo a přitom jsou spokojení i organizátoři. A festival je dělán profesionálněji než dřív. Spokojeni jsou všichni - až na Josefa Vacka (vymyslel to někdo jiný).
Autor:IT Vloženo: 2017-05-25 19:39:44 IP: 176.62.232.***
Tonda: kam hrabe Bohouš na Ano s Anderejem o)
Autor:tonda Vloženo: 2017-05-25 19:00:48 IP: 176.98.110.***
a ještě jedno p.Vacku peníze dostaval klub i fotbalového svazu nebo ne? a dost.
Autor:tonda Vloženo: 2017-05-25 18:52:17 IP: 176.98.110.***
dobrý večer všem zas Pépa Vacek válí.1.FK ????? spadLA DO DRUHÉ LIGY proč asi a není o dotacích pane Vacku.do 1.ligy už se nedostanou.Jste slaboch akorát kopete druhou ligu jak 1.FK.Jste jako naši politici Kalousek Sobotka atd.
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-25 15:15:29 IP: 193.35.102.***
Kulturní a sportovní „kontrarevoluce“ současného vedení příbramské radnice pokračuje. Jak jinak nazvat třeba omezení finančního příspěvku Hudebnímu festivalu Antonína Dvořáka na jednu třetinu skutečných nákladů akce. Nebo pokus o vymazání fotbalové historie našeho města snížením podpory fotbalovému klubu 1.FK Příbram na jednu třetinu původního příspěvku radnice. Aktuálně opět „třetinová“ podpora „nepodpora“ zavedené a několik desítek let trvající sportovní akce Rallye Příbram historicky spojenou s naším regionem. Dotační politika radnice v oblasti kultury a sportu zároveň slouží jako zbraň, jejímž prostřednictvím tým Jindřicha Vařeky demonstruje svoji sílu. Podporou pro formální přívržence a hozenou rukavicí do tváře fiktivních nepřátel.
Autor:Občan Pb Vloženo: 2017-05-25 15:08:07 IP: 176.98.110.***
Aby si někdo požádal o peníze, neměl zveřejněnou závěrku 2015,byl dlužen a ani se nedostavil, aby vysvětlil nedostatky, to je drzost. Měli toho, kdo Rally zastupoval úředníci vypoklonkovat a až si doplní potřebné podklady, žádost o fin.podporu teprve přijmout. Času měli na doplnění dost a třeba by jim pak zastupitelé odhlasovali na závody víc peněz. Tady je také prostor, aby se někdo z organizátorů ozval a nedostatky okomentoval. Jinak mě tato soutěž nevadí, je to pro město dobrá reklama, ale měli by dodržovat vše, co je povinné i pro ostatní, a že tam nedostatky byly, musí uznat každý, kdo přenos sledoval.
Autor:Václav Dvořák Vloženo: 2017-05-25 14:58:31 IP: 83.208.153.***
Jste pane Stříbrnský velice laskav, snad se mnou nebudete mít tolik práce, jako s tím papouškem. Zkuste se tedy někdy přijít podívat na jednání rady města, tam bude nejlepší příležitost.
Autor:Martina H. Vloženo: 2017-05-25 13:06:53 IP: 109.72.12.***
Pane Stříbrnský, také by mě opravdu zajímalo co konkrétního jste pro Příbram a pro Příbramáky udělal. Prosím ale fakta.
Autor:Světoběžník Vloženo: 2017-05-25 11:39:43 IP: 105.80.120.***
Ale pane Stříbrnský, nemusíte nic opakovat, a to ani pomalu, ani rychle, ani vícekrát. Nám to fakt stačilo jednou. Víte, politikům jako jste vy, se často stává, že se domnívají, že mají patent na rozum, v čemž se ovšem častokrát mýlí.
Autor:J. Adámek Vloženo: 2017-05-25 11:35:33 IP: 95.105.59.***
Pane Stříbrnský, opravdu není příliš složité pochopit, že se z vaší strany o jasnou manipulaci jednalo, a to bez jakékoli diskuse. Vy jste totiž jako první použil ostrá slova jako "podvodník" a podobně, která jste ve vztahu k organizátorům rally vlastně vložil do úst ostatním zastupitelům jako jejich stanovisko. Nikdo před vámi ale nic takového neřekl, a do té doby, než jste vystoupil vy, byla diskuse vedena slušně. Rád ostatní urážíte a používáte ostrá slova, manipulujete, ale za celou dobu té vaší problematické politické kariéry jsem neviděl nic, co byste konkrétního pro Příbramáky udělal. Opravdu zhola nic.
Autor:l.Šlehoferová Vloženo: 2017-05-25 09:22:27 IP: 176.98.110.***
Pane Stříbrský, napadá mě jediné, rozdával by jste takhle z vlastní kapsy ? Někdo městu dluží a vy ho ještě obhajujete ? Celá debata na mě působila nedůstojně.Bohužel pan starosta musí nechat prostor všem přihlášeným do diskuze. Ale jak je možné, že pan Holobrada nedokázal za celé období dlužnou částku vymoci? Na mě to dělalo dojem, že máte na Rally osobní zájem.
Autor:Petr Stříbrnský Vloženo: 2017-05-24 12:04:52 IP: 37.188.151.***
Pokud je někomu něco příliš složité k pochopení, nemusí se vždy jednat o podivnou manipulaci. V případě potřeby rád vše zopakuji pomalu a vícekrát, i když někdy je jednoduší naučit papouška mluvit, než někomu, kdo poslouchá jen sám sebe, něco vysvětlit.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka