www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

V galerii byla představena nová publikace Báňské ředitelství v Příbrami

2018-09-20 09:39:03 | Město Příbram, Pavlína Svobodová, DiS.©

V úterý 18. září 2018 byla v Galerii Františka Drtikola veřejnosti slavnostně představena publikace pod názvem „Báňské ředitelství v Příbrami“. Autorka, PhDr. Věra Smolová, ředitelka příbramského okresního archivu, v tomto svém nejnovějším díle čtenářům poutavým vyprávěním podává svědectví o vzniku a historii budovy někdejšího vrchního horního úřadu. Na akci rovněž vystoupil příbramský starosta Ing. Jindřich Vařeka a místostarosta Mgr. Václav Švenda, kteří spolu s dalšími členy rady města de facto stáli u zrodu publikace.

Foto

V galerii byla představena nová publikace Báňské ředitelství v Příbrami.
(Foto Město Příbram, Pavlína Svobodová, DiS. ©)

Vedení města Příbrami se totiž v minulých letech začalo dalším využitím této budovy, nyní označované jako báňské ředitelství a částečně sloužící jako sídlo Městské policie a zasedací místnost městského úřadu, intenzivněji zabývat. Vzhledem k tomu, že báňské ředitelství patří mezi chráněné kulturní památky, je nutné před její rekonstrukcí provést stavebně historický průzkum. Jeho součástí je tzv. archivní rešerše, tj. pojednání o historii zkoumaného objektu, založené hlavně na studiu archivních pramenů, které objasní historii zkoumaného objektu. A průzkum, který vedla právě Věra Smolová, přinesl nečekaný objev!

„Na nejhonosnějším, barevně provedeném návrhu průčelí budovy se v pravém spodním rohu nákresu nachází podpis jeho autora. Přítomný Michal Profant, historik architektury, mě požádal, abych mu ten řádek přečetla. „Ludwig Förster, architekt.“ Podivil se: „To je přece proslulý vídeňský stavitel, kde by se tu vzal?“ A tak se zrodil příběh o tom, jak si před polovinou 19. století ve zdánlivě poklidném provinčním městě Příbrami díky Svaté Hoře a zdejším bohatým stříbrným dolům podávali dveře členové císařské rodiny, nejlepší báňští odborníci a vysoce postavení rakouští úředníci.“ (SMOLOVÁ, Věra. Objevený poklad. Dílo slavného vídeňského architekta Ludwiga Förstera v srdci Příbrami. Kahan. 2018, roč. 27, č. září, s 28-29. Dostupný také z: https://pribram.eu/mestsky-urad/zpravodaj-kahan.html).

Pokud se chcete dozvědět více, neváhejte a zajděte si pro tuto nádhernou publikaci s dobovými fotografiemi a plánky. Je možné si ji zakoupit v Informačním centru Městského úřadu Příbram v Zámečku – Ernestinu a ve Státním okresním archivu Příbram, ulice E. Beneše 337, Příbram, za cenu 69 Kč.

Více informací o historii této slavné budovy najdete také v posledním vydání městského zpravodaje Kahan na straně 28 a 29 zde: https://pribram.eu/files/post/100170/09_Kahan_2018web.pdf.

Pavlína Svobodová, DiS.,
tisková mluvčí


Město Příbram, Pavlína Svobodová, DiS.©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka