www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Technické služby mají pro letošní zimu připraveny dva nové stroje

2017-10-26 09:02:42 | Město Příbram, Pavlína Svobodová ©

Přípravě stávající techniky, nářadí a zajištění pracovníků na zimní období věnují Technické služby města Příbrami maximální péči. V rámci obnovy vozového parku letos navíc nově pořídily silniční posypové auto MAN, chodníkový sypač ZEBRA, osadily radlicí novou samochodnou sekačku ETESIA a nechaly zrenovovat 36 let starou Škodu 706, která je nyní jako nová. Pro letošní zimu je k dispozici cca 550 tun posypového materiálu.

Foto

Technické služby mají pro letošní zimu připraveny dva nové stroje.
(Foto Město Příbram, Pavlína Svobodová ©)

Zimní údržba se provádí podle schváleného Plánu zimní údržby v období od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Letos, stejně jako každý rok, tak budou technické služby hlídat a zajišťovat sjízdnost silnic a schůdnost chodníků v majetku města Příbrami. „Celý systém zimní údržby je v souladu se zákonem zaměřen na zmírňování nepříznivých následků a v žádném případě není možné následky zimních podmínek zcela odstranit,“ zdůrazňuje ředitel Technických služeb města Příbram Pavel Mácha.

„Současná radnice se snaží vyššími investičními příspěvky technické služby podporovat, a proto věřím, že se v rámci tohoto stanoveného rozpočtu a dostupné techniky budou snažit udělat maximum pro to, aby byly silnice a chodníky v zimním období ošetřeny k co největší spokojenosti obyvatel města,“ uvádí místostarosta města Příbrami Václav Švenda.

Čísla

Technické služby města Příbram zabezpečují zimní údržbu 99 autobusových zastávek, 203 přechodů pro chodce, 56 schodišť, 116 kilometrů chodníků, z toho 68 kilometrů je uklízeno strojově a téměř polovina z nich ručně. Rovněž je obousměrně udržováno asi 153 kilometrů silnic.

Technika a lidské zdroje

Na údržbu silnic a chodníků během zimy přímo ve městě Příbrami příbramské technické služby vyčleněnu tuto techniku:

- na údržbu silnic: čtyři silniční sypače, dva traktory s radlicí
- na údržbu chodníků: šest chodníkových sypačů, osm malých kusů mechanizace s radličkou nebo frézkou
- na údržbu integrovaných obcí: tři traktory s radlicí
- na nakládání posypového materiálu a úklid sněhu shrnováním: dva kolové nakladače.

Co se týče pracovníků, do ručního úklidu sněhu z chodníků může být v případě potřeby zařazeno až 60 lidí. Tyto zaměstnance a výše uvedené prostředky technické služby nasazují do ulic v případě hromadného spadu sněhu. „S ohledem na kapacitní možnosti rovněž máme uzavřeny smlouvy s firmami na výpomoc při kalamitních situacích,“ doplňuje ředitel Mácha.

Dispečer Technických služeb města Příbrami

Od 1. listopadu bude opět k dispozici nonstop služba dispečera technických služeb. Na telefonním čísle 777 705 600 můžete kdykoli hlásit závady na sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací. „Je nutné si však uvědomit, že ne všechny silnice v našem městě z důvodu jejich odlišného vlastníka mají ve správě příbramské technické služby,“ upozorňuje místostarosta Švenda s tím, že v takových případech je třeba oznamovat nedostatky či případně závady ve sjízdnosti na telefonním čísle 724 799 159.

Příbramské technické služby NEUKLÍZEJÍ ulice:

Evropská, Husova, Rožmitálská, Milínská, Plzeňská, náměstí T. G. Masaryka, Jinecká (část), Balbínova, Hailova, kpt. Olesinského, K Podlesí, spojnici Podlesí – Orlov, Obecnická, Zdabořská, Školní, Brodská, Mixova, Slivických bojovníků, Ke Stadionu. Tyto silnice patří jiným správcům.

Pavlína Svobodová,
tisková mluvčí


Město Příbram, Pavlína Svobodová ©


Tato diskuse již byla ukončena.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka