www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Středočeský kraj pomůže obcím s likvidací škod po náhlé přívalové povodni

2018-05-29 10:07:56 | Středočeský kraj, N. Lenertová a H. Frintová ©

Pomoci obcím zasažených v minulém týdnu náhlou povodní v jihozápadní části kraje se rozhodla Rada Středočeského kraje na svém pondělním jednání. Stalo se tak z iniciativy hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO 2011), která na podporu humanitární činnosti uvolnila peníze ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof. Každá z obcí od kraje dostane na likvidaci následků povodní po dvou stech tisících korunách.

Foto

Obecnice - po povodni. Jednou z příčin povodně v Obecnici byl Albrechtský potok, posílený četnými přítoky z oblasti Třemošné. Zde, v kritickém místě při průtoku propustkem pod komunikací, se potok vylil z břehů.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Na základě výzvy hejtmanky podaly žádost o humanitární pomoc související s likvidací škod po náhlé povodni dvě nejpostiženější obce, a to obec Zaječov na Berounsku a Obecnice z okresu Příbram. Rada kraje svým rozhodnutím těmto obcím pomáhá neprodleně na základě zákona č. 239/2000 Sb., Zákona o integrovaném záchranném systému a nařízení vlády č. 463/2000 Sb., které neprodlené poskytnutí dotace umožňuje.

„Rychlá pomoc je v případech, jako jsou náhlé povodně, vždy nejúčinnější a budou moci být použity na čisticí prostředky a další technickou pomoc občanům postižené obce. Proto jsem rozhodla o možnosti poskytnout potřebné peníze z fondu, který takovýto postup umožňuje,“ komentovala rozhodnutí Rady kraje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Obec Zaječov vyčíslila předběžné škody po rychlé záplavové vlny na 850 tisíc korun a Obecnice na 220 tisíc.

Hejtmanka také informovala, že je Středočeský kraj také připraven do budoucna pro účely obdobných rychlých mimořádných událostí na území regionu vyčlenit k tomu specificky zaměřený samostatný „Fond“. Měl by systematicky řešit pomoc v obdobných situacích a umožnit poskytnutí rychlé a účinné pomoci nejen na humanitární účely.

„Oceňuji práci všech zapojených členů profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří byli nápomocni obci i samotným občanům při odstraňování následků velké vody. Jsem ráda, že se finanční prostředky, které kraj vkládá do vybavení hasičského sboru, vrací všem občanům touto cestou účinné pomoci ve chvíli, kdy je to nejvíce zapotřebí,“ konstatovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová závěrem.

Extrémní přívalové srážky 24. května 2018 postihly střední Čechy hned na několika místech Hořovicka, Příbramska a Berounska. Na několika místech přesáhly vodní stavy limity pro vyhlášení III. stupně povodňové aktivity. Stalo se tak na řece Litavce, kde hasiči zasahovali na území obcí Chodouň, Čenkov, Trhové Dušníky, Jince, Králův Dvůr a Příbram.

Dále na Červeném potoce, zde hasiči zasahovali v obcích Komárov a Hořovice.  Nejhůře však byla přívalovou povodní postižena výše uvedená Obec Zaječov na Jalovém potoce a Obec Obecnice pod přehradou Obecnice na Obecnickém potoce. V těchto obcích došlo k zaplavení komunikací, zahrad i sklepů obytných domů.

Obecnice - po povodni. Nejhorší škody nastaly v dolní části obce, kde se Obecnický potok, posílený Albrechtským potokem, vylil z břehů.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)
Obecnice - po povodni. Lokalita nad obcí, zvaná U vojáka. Zde musela být komunikace překopána, aby byl příval vody ze svahů Třemošné odkloněn.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)


Středočeský kraj, N. Lenertová a H. Frintová ©


Tato diskuse již byla ukončena.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka