www.turistika-brdy.cz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Starosty členských obcí DSO ORP Příbram informoval o novinkách v oblasti dotací náměstek hejtmanky Středočeského kraje Ing. Gabriel Kovács

2019-06-10 07:50:38 | Město Příbram, Bc. Jiří Kužel ©

Ve středu 5. června 2019 se uskutečnilo v obci Suchodol v rámci Valné hromady DSO ORP Příbram již 7. Setkání starostů Centra společných služeb (CSS).

Foto

Starosty členských obcí DSO ORP Příbram informoval o novinkách v oblasti dotací náměstek hejtmanky Středočeského kraje Ing. Gabriel Kovács
(Foto DSO)

To je financováno na základě spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ r.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Programem Setkání starostů byla mimo jiné i prezentace náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí a evropských fondů Ing. Gabriela Kovácse spolu se svými spolupracovníky z Odboru řízení dotačních projektů Středočeského kraje Ing. Jaroslavem Cingrem a Ing. Libuší Přibylovou. Setkání se také účastnil nově zvolený starosta města Příbram Ing. Jan Konvalinka.

Ing. Kovács starosty informoval o Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+. Zdůraznil potřebu včasné přípravy na toto období a po představení podporovaných oblastí požádal přítomné starostky a starosty o vyslovení připomínek a návrhů, které by bylo možné zapracovat do programu ještě před jeho schválením. Dále představil pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu SK, ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů.

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Následná diskuse trvala do podvečerních hodin.

Bc. Jiří Kužel,
Tajemník DSO ORP Příbram


Město Příbram, Bc. Jiří Kužel ©


REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka