www.turistika-brdy.cz | www.spolekvectvrtekcz | www.ohkpb.cz | www.kdno.cz |

Sportovní zařízení města Příbram má nového ředitele

2017-09-07 09:48:35 | Město Příbram, Pavlína Svobodová ©

Rada města Příbrami na svém posledním jednání 4. září 2017 jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram Mgr. Jana Slabu. Ten nahradí Petru Zelenkovou, která byla vedením organizace pověřena v červnu letošního roku do doby jmenování a nástupu nového ředitele.

Foto

Sportovní zařízení města Příbram má nového ředitele.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

„V průběhu výběrového řízení se do užšího výběru dostali tři uchazeči, kteří se podrobili psychotestům, na základě kterých byly posuzovány intelektové předpoklady, motivace pro výkon dané pozice, řídící principy, pracovní orientace, komunikační schopnosti, silné a slabé stránky,“ uvedla místostarostka města Příbrami Mgr. Alena Ženíšková s tím, že jako nevhodnějšího uchazeče na obsazení funkce ředitele doporučila personální agentura ke jmenování do funkce Mgr. Jana Slabu.

Výběrové řízení realizovala personálně-poradenská a zprostředkovací agentura PSYCH-INFORM, s. r. o., která vhodné uchazeče na post ředitele centra hledala mimo jiné i formou tzv. headhuntingu - přímého oslovení. „S touto agenturou má město dobrou předchozí zkušenost, kdy z výběrového řízení vedeného touto agenturou vzešel ředitel Městských lesů a ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram,“ doplnil starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka.

Nový ředitel nastoupí ke dni 18. září 2017.

Mgr. Jan Slaba

Narozen 1989, vystudoval Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA, bakalářské i magisterské studium, vyučuje také na Technické univerzitě v Liberci, obor tělesná výchova a sport.

Profesně působil jako provozovatel sportovních a relaxačních zařízení.


Sportovní zařízení města Příbram je příspěvkovou organizací Města Příbram, která vznikla k 1. 7. 2004 osamostatněním několika ucelených středisek zajišťujících sportovní a rekreační služby a s nimi spojené aktivity. Organizace nabízí a zajišťuje služby nejen pro obyvatele celého regionu Příbram, ale i regionům sousedním. Organizace zaměstnává na 70 pracovníků.

Mezi hlavní náplně služeb, které organizace zajišťuje, patří provozování tělovýchovných a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a k rekondici, ubytovací činnost.

Organizace je v současné chvíli rozdělena do 3 základních středisek: Aquapark – Plavecký bazén, Zimní stadion a Nový rybník.

Více informací zde: http://szm.pb.cz.


Město Příbram, Pavlína Svobodová ©


Tato diskuse již byla ukončena.

REKLAMA

Město Příbram
Počasí

Podporujeme

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram a Kino Příbram

REKLAMA

Starožitnosti, antik Chod

© Mgr. Jaroslav Hodrment
Webhosting a domény od GIGASERVER.CZ
Právní doložka